CTS-220 Działanie klawiszy i historia połączeń

Z Wiki
Skocz do: nawigacja, szukaj

Powrót do instrukcji


Wybieranie numeru z klawiatury telefonu

Wybieranie numeru na gorąco

 • Podnieś słuchawkę, CTS-330 SKP ON.png lub CTS-330 sluchawki.png jeśli korzystasz ze słuchawek nagłownych
 • Wybierz żądany numer.
 • Po nawiązaniu połączenia przeprowadź rozmowę.
 • Aby zakończyć połączenie, odłóż słuchawkę lub naciśnij CTS-330 SKP OFF.png.


Po podniesieniu słuchawki telefon czeka przez 15 sekund na wybranie numeru (z książki lub klawiatury). Po upływie tego czasu usłyszymy sygnał nieosiągalności.

Wybieranie numeru na zimno

 • Wybierz żądany numer.
 • Podnieś słuchawkę ,wciśnij CTS-330 SKP ON.png lub CTS-330 sluchawki.png jeśli korzystasz ze słuchawek nagłownych
 • Po nawiązaniu połączenia przeprowadź rozmowę.
 • Aby zakończyć połączenie, odłóż słuchawkę lub naciśnij CTS-330 SKP OFF.png.

W trakcie wprowadzania kolejnych cyfr system analizuje je i przeszukując spis numerów wewnętrznych oraz publiczna i prywatną książkę telefoniczną wyszukując kontakty najbardziej odpowiadające wprowadzanym cyfrom.

Jeśli kontakt znaleziony przez system jest tym którego numer wprowadzasz możesz zatwierdzić go naciskając prawy przycisk kontekstowy "Szukaj". Numer telefonu na który chcesz dzwonić jest przygotowany do wybrania. Wystarczy podnieść słuchawkę.

Jeśli szukanym kontaktem jest numer wewnętrzny wówczas po naciśnięciu przycisku kontekstowego "Szukaj" oprócz podstawowych informacji o kontakcie i przygotowaniu numeru do dzwonienia system pokaże nam aktualny stan numeru wewnętrznego. Wolny, rozmawia, DND itp.

Wybieranie z listy połączeń

Wybieranie numeru z listy ostatnio wybieranych

 • Wciśnij klawisz "REDIAL". Na ekranie pojawi się ostatnio wybierany numer
 • Używając klawiszy Cts-220 przycisk dol.png lub Cts-220 przycisk gora.png możesz przeglądać listę ostatnio wybieranych numerów
 • Podnieś słuchawkę, naciśnij przycisk CTS-330 SKP ON.png lub CTS-330 sluchawki.png
 • System automatycznie zestawi połączenie z numerem który aktualnie był wyświetlany

Uwaga:
Dwukrotnie naciśnięcie przycisku "REDIAL" spowoduje zmianę wyświetlanej historii połączeń z wybieranych na wszystkie. Wówczas używając klawiszy Cts-220 przycisk dol.png lub Cts-220 przycisk gora.png wybieranych numerów, odebranych i straconych. Numery są wyświetlane w kolejności chronologicznej

Aby zakończyć przeglądanie i wrócić do ekranu głównego naciśnij przycisk "ESC" lub CTS-330 SKP OFF.png

Wybieranie ze spisu połączeń

 • Wciśnij lewy klawisz kontekstowy "MENU" lub dotknij go na ekranie
 • Wciśnij ponownie lewy klawisz kontekstowy "Wybierz" lub dotknij go na ekranie
 • Używając klawiszy Cts-220 przycisk dol.png lub Cts-220 przycisk gora.png wybierz interesujący Cię rodzaj połączeń
  • Wszystkie
  • Nieodebrane
  • Odebrane
  • Wykonane ( można je znaleźć również korzystając z funkcji "REDIAL"
 • Używając klawiszy Cts-220 przycisk dol.png lub Cts-220 przycisk gora.png znajdź połączenie które Cię interesuje
 • Podnieś słuchawkę, naciśnij przycisk CTS-330 SKP ON.png lub CTS-330 sluchawki.png
 • System automatycznie zestawi połączenie z numerem który aktualnie był wyświetlany


Aby zakończyć przeglądanie i wrócić do ekranu głównego naciśnij przycisk "ESC" lub CTS-330 SKP OFF.png Aby wrócić do "Menu Główne" naciśnij prawy przycisk kontekstowy "Wróć"

Opcje dodatkowe przy wybieraniu ze spisów połączeń

Dla każdego wpisu wyświetlonego przez wybór historii połączeń możliwe są dodatkowe opcje takie jak:

 • "Dodaj do Prywatnej" Dodaje numer jako kontakt do książki prywatnej. Nie będzie widoczny dla innych użytkowników systemu
 • "Dodaj do Publicznej" Dodaje jako kontakt numer do książki publicznej. Będzie on widoczny również dla innych użytkowników systemu
 • "Przypisz klawisz" Wpisuje numer jako numer szybkiego wyboru
 • "Godzina połączenia" Godzina ostatniego połączenia
 • "Pokaż numer" Wyświetla numer przypisany do kontaktu


Przycisk Abonenta lub Konta Wirtualnego

Działanie funkcji AutoDial polega między innymi na tym że nie ma rozróżniania długiego i krótkiego naciśnięcia przycisku. Stąd też niektóre z funkcjonalności nie działają przy włączonej tej usłudze.Zostało to umieszczone w tych punktach w których zmienia ona funkcjonalność przycisku.

Stan lampki Stan Abonenta Krótkie naciśnięcie Długie naciśnięcie
Zgaszona Wolny Gdy Auto Dial - Off wyświetla informacje o abonencie
Gdy Auto Dial On natychmiastowe dzwonienie do abonenta
Gdy Auto Dial - Off Dzwonienie do abonenta
Gdy Auto Dial On funkcja nie działa
Mruga wolno Dzwoni Gdy Auto Dial - Off wyświetla informacje o abonencie
Gdy Auto Dial On natychmiastowe dzwonienie do abonenta i sygnał zajętości
Gdy Auto Dial - Off Przechwycenie połączenia od zaprogramowanego abonenta
Gdy Aut Dial On funkcja nie działa.
Mruga szybko Uszkodzony Wyświetla informacje o abonencie Komunikat słowny
Mruga nierównomiernie Nie przeszkadzać - DND Gdy Auto Dial - Off wyświetla informacje o abonencie
Gdy Auto Dial On Komunikat słowny
Komunikat słowny
Świeci ciągle Rozmawia Gdy Auto Dial - Off wyświetla informacje o abonencie
Gdy Auto Dial On sygnał zajętości
Sygnał zajętości

Przycisk Grupy

Stan lampki Stan Grupy Krótkie naciśnięcie Długie naciśnięcie
Zgaszona Nikt nie dzwoni do grupy i nie została osiągnięta jej maksymalna pojemność Gdy Auto Dial Off wyświetla informacje o Grupie
Gdy Auto Dial On natychmiastowe dzwonienie do Grupy
Gdy Auto Dial - Off Dzwonienie do abonenta
Gdy Auto Dial On funkcja nie działa
Mruga wolno Ktoś dzwoni do grupy lub oczekuje w kolejce Gdy Auto Dial - Off wyświetla numer dzwoniącego. Jeśli jest ich kilku każde naciśnięcie wyświetla kolejny numer. Podniesienie słuchawki w takim stanie powoduje przejęcie wywołania
Gdy Auto Dial On - sygnał zajętości
Gdy Auto Dial - Off Sygnał zajętości
.
Mruga szybko Uszkodzony Wyświetla informacje o abonencie Komunikat słowny
Mruga nierównomiernie Nie przeszkadzać - DND Gdy Auto Dial - Off wyświetla informacje o abonencie
Gdy Auto Dial On Komunikat słowny
Komunikat słowny
Świeci ciągle Rozmawia Gdy Auto Dial - Off wyświetla informacje o abonencie
Gdy Auto Dial On sygnał zajętości
Sygnał zajętości

Przycisk Wpisu do Książki Funkcji lub Usługi

Pod klawiszami szybkiego wyboru można zaprogramować wpis z książki telefonicznej, usługę (np. DND, przekierowanie itd.) lub funkcję ( np. Słuchawki, Auto Answer) . Jeżeli pod przycisk zaprogramujemy wpis z książki telefonicznej, lampka sygnalizacyjna jest cały czas zgaszona. Lampka przy przycisku z zaprogramowaną usługą (z wyjątkiem usługi „Poczta głosowa”):

 • jest zgaszona – gdy usługa lub funkcja jest nieaktywna,
 • świeci się ciągle – gdy usługa lub funkcja jest aktywna.

Posługiwanie się przyciskiem

 • Krótkie przyciśnięcie przycisku z zaprogramowaną usługą lub funkcją powoduje jej aktywację oraz wyświetlenie komunikatu potwierdzenia na ekranie telefonu. Kolejne krótkie przyciśnięcie przycisku dezaktywuje usługę lub funkcję.
 • Krótkie przyciśnięcie przycisku z zaprogramowanym wpisem z książki telefonicznej powoduje wyświetlenie zaprogramowanego wpisu na ekranie telefonu.
 • Długie przyciśnięcie przycisku z zaprogramowanym wpisem z książki telefonicznej powoduje rozpoczęcie zestawiania połączenia.


Przyciski Kanały

Przez pojęcie Kanału rozumiemy pojedynczą linię miejską, lub też wiązkę złożoną z określonego typu linii miejskich

UWAGA! Przypisanie linii do klawisza szybkiego wyboru może być zrealizowane tylko przez administratora z poziomu centrali. Nie można wykonać tego z poziomu aparatu.


Jeśli lampka przy klawiszu szybkiego wyboru z zaprogramowaną linią:

 • jest zgaszona – linia jest wolna,
 • świeci się ciągle – linia jest zajęta,
 • miga równomiernie szybko (0,5sek. / 0,5sek.) – linia jest uszkodzona,
 • miga równomiernie wolno (1sek. / 1sek.) – linia jest wywoływana.

Posługiwanie się przyciskiem

 • Krótkie przyciśniecie przycisku z zaprogramowaną linią powoduje wyświetlenie na ekranie telefonu informacji o linii, w szczególności o jej nazwie i zajętości.
 • Długie przyciśnięcie przycisku powoduje zarezerwowanie linii w celu wykonania połączenia przy jej wykorzystaniu. Aby wykonać takie połączenie, należy po rezerwacji linii podnieść słuchawkę lub wcisnąć przycisk SPK ON i wybrać żądany numer.
 • Jeśli linia jest wywoływana ( dzwoni) to w trakcie przeglądania widzimy numer miejski który na nią dzwoni. Jeśli więcej osób dzwoni na tą linię to każde kolejne naciśnięcie przycisku powoduje wyświetlenie kolejnego numeru dzwoniącego.Podniesienie słuchawki w tym stanie powoduje przejęcie wywołania.

Udogodnienia związane z przyciskami szybkiego wyboru

Podgląd i zmiana zaprogramowania przycisku
Naciśnięcie przycisku z zaprogramowanym numerem abonenta, grupy itp powoduje wyświetlenie stanu elementu i daje możliwość zmiany zaprogramowania przez naciśniecie lewego klawisza kontekstowego. Metoda ta jednak nie sprawdzi się gdy pod przyciskiem zaprogramowana jest usługa lub funkcja, gdyż naciśnięcie przycisku spowoduje jej uruchomienie. Dlatego też do sprawdzania stanu zaprogramowania przycisków zalecane jest naciśnięcie lewego przycisku kontekstowego Menu a następnie dowolnego przycisku programowalnego. Wyświetlona zostanie informacja o statusie przycisku i stanie elementu który jest tam zaprogramowany. W tym momencie możliwa jest zmiana przypisanej do przycisku funkcjonalności poprzez naciśnięcie lewego przycisku kontekstowego Zmień


Przejmowanie połączeń
Jeśli masz zaprogramowany pod przyciskiem numer abonenta, to możesz przejmować jego wywołania, jeśli masz do tego uprawnienia. Gdy dany abonent jest wywoływany, wystarczy przytrzymać przycisk przez około 3 sekundy, a połączenie zostanie przesłane na Twój telefon.

Jeśli masz zaprogramowaną pod przyciskiem usługę „Przejmij dzwonek” to krótkie naciśnięcie powoduje przechwycenie wywołania z dowolnego telefonu należącego do tej samej grupy PickUP.


Transfer połączenia bez jego odbierania

Można przekazać połączenie do innego abonenta lub na indywidualną/grupową pocztę głosową bez konieczności jego odbierania. Wystarczy na połączeniu przychodzącym przytrzymać przycisk do którego jest przypisany abonent lub usługa poczty głosowej/numer katalogowy grupowej skrzynki głosowej.


UWAGA!

Jeśli dla abonenta są ustawione ograniczenia w centrali, to takie przekazanie nie będzie zrealizowane.


Połączenie można również przenosić na wybrany telefon lub grupę ze spisu abonentów.W tym celu, nie podejmując połączenia, należy:


Sposób pierwszy

1 Na przychodzącym połączeniu, jeśli chcesz je przekazać bez odbierania, wciśnij klawisz Cts-220 przycisk dol.png (strzałka w dół - wejście do Spisu abonentów).
2 Wyszukaj abonenta, do którego chcesz przenieść połączenie (możesz skorzystać z szybkiego wyszukiwania w Spisie abonentów).
3 Wciśnij przycisk kontekstowy Przekaż.


Sposób drugi

1 Na przychodzącym połaczeniu, jeśli chcesz je przekazać bez odbierania, wciśnij klawisz kontekstowy Opcje.
2 Wybierz opcję Przekaż.
3 Podaj numer abonenta, do którego chcesz przekazać połączenie, lub naciśnij klawisz Cts-220 przycisk dol.png i wyszukaj jego nazwę.
4 Wciśnij klawisz kontekstowy Przekaż.

Dzwonienie pilnym dzwonkiem

Usługa pilny dzwonek polega na tym,że :

 • jeśli abonentem docelowym jest aparat analogowy to połączenie sygnalizowane jest specjalnym rodzajem dzwonka.
 • jeśli abonentem docelowym będzie telefon z serii CTS-102;CTS-202;CTS-330 wówczas wyda on krótki dźwięk ostrzegawczy oraz natychmiast przyjmie zgłoszenie uruchamiając swój głośnik systemu głośnomówiącego, jednak jego mikrofon pozostaje wyłączony. Można więc wygłosić do niego jakiś komunikat lecz nie można podsłuchać pomieszczenia w którym telefon się znajduje

Jeśli pod klawiszem jest zaprogramowany numer wewnętrzny to, aby zadzwonić na ten numer z usługą Pilny dzwonek, należy klawisz przytrzymać przez 3 sekundy.


UWAGA!

Dostępność usługi „Pilny dzwonek” zależy od uprawnień, jakie posiada abonent.W przypadku braku uprawnień abonent korzystający z tej usługi wykonuje połączenie,a po stronie odbiorcy odzywa się zwykły dzwonek.Powrót do instrukcji