CTS-220 WiFi

Z Wiki
Skocz do: nawigacja, szukaj

Telefony serii CTS-220.IP są przystosowane do wyposażenia w opcjonalny moduł WiFi (WIFI1MOD). Rozszerza on funkcjonalność telefonu o możliwość pracy w bezprzewodowej sieci WiFi. Moduł jest instalowany przez serwisanta w standardowym telefonie.


Uwaga!

Do prawidłowej pracy telefonów CTS-220.IP z modułem WiFI należy zagwarantować sieć opartą na rozwiązaniach renomowanych producentów. Przesyłanie głosu w sieci WiFi w czasie rzeczywistym nie jest tak odporne na wszelkiego rodzaju zakłócenia transmisji jak przesyłanie danych w sieci komputerowej. W miarę poprawna, z punktu widzenia użytkownika, praca komputerów w sieci nie zawsze musi gwarantować, że transmisja głosu będzie prawidłowa. Na jakość rozmowy ma wpływ wiele czynników, m. in.: obciążenie sieci (przeciążenia zarówno trwałe jak i krótkotrwałe), interferencje pomiędzy sieciami, zjawisko gubienia i zmiany kolejności pakietów - gdyż nie działają w niej mechanizmy retransmisji, nadmierny jitter.

W uwagi na wzajemne zakłócenia nie jest również możliwe jednoczesne stosowanie w telefonie modułów WiFi oraz Bluetooth


Konfiguracja

 • Menu VoIP/Ustawienia sieci:
  • domyślnie w nowym telefonie interfejsy sieciowe skonfigurowane są w trybie klient DHCP, pobranie adresu IP odbędzie się automatycznie
  • możliwa jest zmiana konfiguracji adresu IP telefonu, VLAN, QoS (jeśli telefon był podłączony przez interfejs LAN ponowna konfiguracja nie jest konieczna)


W przypadku odłączonego kabla sieci LAN i nieskonfigurowanej sieci WiFi pojawia się komunikat Błąd połączenia/ Ustaw parametry sieci WiFi

 • Menu/WiFi Szukaj/Dodaj/tryb WPS
  • Szukaj - wyszukuje dostępne sieci, po wskazaniu odpowiedniej wprowadzić jej hasło
  • Dodaj - wpisać SSID odpowiedniej sieci, po zatwierdzeniu wprowadzić jej hasło
  • tryb WPS - włączyć tryb WPS w punkcie dostępu

W trybie Szukaj/Dodaj podczas wprowadzania hasła standardowo na ekranie telefonu znaki są szyfrowane. Wciśnięcie * (gwiazdki) na klawiaturze spowoduje na przejście do trybu wyświetlenia znaków. Zmiana wielkości liter jest możliwa za pomocą # (hash)


Przy prawidłowym połączeniu z siecią pojawi się monit o wybór serwera VoIP (centrali), z którą telefon ma współpracować

 • Menu VoIP/Serwer VoIP
  • Automatyczne wyszukanie lub ręczne wpisanie adresu IP centrali


Po wykonaniu wszystkich czynności konfiguracyjnych sprawdzić status sieci w menu Status


Powrót do instrukcji