DPH.IP Montaż kamery

Z Wiki
Skocz do: nawigacja, szukaj

Montaż kamery

Bramofony DPH.IP mogą zostać wyposażone w dodatkowy moduł kamery DPH.IP-KS28CAM. Kamera posiada rozdzielczość 1Mpx/720p, obiektyw 2,8mm, oświetlacz IR oraz automatycznie przełączany filtr dzień/noc. Za jej pomocą możliwy jest podgląd osób korzystających z bramofonu oraz jego najbliższego otoczenia. Moduł współpracuje z bramofonami DPH.IP-KSxxRF.C oraz adapterem DPH.IP-UB2.C. Element jest sprzedawany oddzielnie i aby zainstalować go w bramofonie należy:

  • odłączyć bramofon od sieci LAN i zasilania,
  • rozkręcić jego obudowę (kluczem imbusowym) oraz dolny docisk głośnika (śruba krzyżowa),
  • moduł kamery pod niewielkim kątem zainstalować w dedykowanym miejscu - w dolnej części wsunąć w zatrzask, w górnej oprzeć i przykręcić do odpowiedniego wspornika. Wiązki przewodów podłączyć do właściwych gniazd płyty bazowej bramofonu według poniższego rysunku:

DPH.IP modul kamery.png

  • przykręcić dolny uchwyt głośnika,
  • wiązki przewodów wcisnąć w szczeliny w przegrodzie obudowy zgodnie z rysunkiem
  • skręcić obudowę i podłączyć sieć LAN i zasilanie bramofonu


Kamera rejestruje obraz po podłączeniu bramofonu do centrali. Podgląd realizowany jest za pomocą aplikacji Slican MessengerCTI. Maksymalna ilość jednoczesnych strumieni obrazu z jednej kamery wynosi 10.

Slican Device Config

Konfiguracja kamery w bramofonie odbywa się za pomocą dedykowanej aplikacji Slican Device Config.


DPH.IP.CAM.1.png


W zakładce, z lewej strony okna widoczne są wszystkie znalezione w sieci kamery. Wskazując interesującą nas kamerę, z prawej strony okna uzyskujemy dostęp do jej konfiguracji. Odznaczając znacznik włącz DHCP możemy ręcznie edytować poszczególne pola a następnie je zapisać. Obok ustawień wyświetlane jest okno z aktualnym obrazem z kamery. Po zapisaniu konfiguracji w dolnej części okna automatycznie generuje się link do kamery, który należy skopiować, umieścić w konfiguracji centrali i powiązać z odpowiednim bramofonem lub innym wybranym typem wyposażenia (np. jeśli kamera pochodzi od innego producenta). Dla central IPx, MAC i CCT wykonuje się to w ConfigMAN w zakładce Peryferia/Kamery, dla central NCP w ConfigWEB w Numery wewnętrzne/Urządzenia/Kamery. Z uwagi na link zapisany w centrali kamery powinny obligatoryjnie posiadać statyczny adres IP. W przypadku pobrania przez nie innego adresu niż w zapisanym linku obraz z nie będzie wyświetlany.


DPH.IP.CAM.2.png


Dla kamer wpiętych do innej sieci niż ta, w której znajduje się centrala, należy zmodyfikować adres IP w linku na adres rutera na styku sieci, w której znajduje się kamera a port 554 na ruterze przekierować na jej adres. W przypadku kamery włączonej przez sieć Internet wpisać adres publiczny rutera brzegowego.

Wyświetlanie obrazu z kamery jest możliwe tylko z poziomu aplikacji Slican MessengerCTI.Desktop.