DPH16 - Używanie bramofonu

Z Wiki
Skocz do: nawigacja, szukaj

Użytkownik bramofonu DPH-16 może wykonywać następujące czynności:

 • Nawiązywać połączenia z dowolnym abonentem poprzez wybranie jego numeru
 • Samodzielnie wysterowywać wyjście przekaźnikowe bramofonu
 • Odbierać połączenia przychodzące od dowolnego numeru wewnętrznego


Połączenie Bramofon -> Abonent

W celu nawiązania połączenia z dowolnym numerem wewnętrznym należy wybrać numer z klawiatury bramofonu, a następnie nacisnąć klawisz DPH16-call.PNG. Na wyświetlaczu pojawi się napis "Rozmowa z ... <wybrany nr wewnętrzny>, a w głośniku bramofonu słychać komunikat: "Proszę czekać na połączenie", a następnie melodię zdefiniowaną jako MOH. Po podniesieniu słuchawki przez użytkownika wybranego numeru wewnętrznego połączenie zostaje nawiązane automatycznie. Otwarcie bramy/furtki z telefonu jest możliwe przez wybranie:

 • klawisza * - wykonana będzie czynność zdefiniowana przez administratora jako "Akcja DTMF"
 • cyfry 1 - wysterowany zostanie przekaźnik EZ
 • cyfry 2 - wysterowany zostanie przekaźnik STA


Połączenie Abonent -> Bramofon

Jeżeli abonent centrali wybierze numer wewnętrzny przypisany do bramofonu, połączenie zostanie nawiązane automatycznie, co zostanie potwierdzone napisem na wyświetlaczu "Poł. odebrane". Przy tym stanie wyświetlacza możliwa jest rozmowa pomiędzy bramofonem i numerem wewnętrznym. Zakończenie połączenia następuje po odłożeniu słuchawki telefonu lub po naciśnięciu klawisza DPH16-end.PNG na klawiaturze bramofonu.

Lokalne otwarcie bramofonu

W celu samodzielnego wysterowania wyjścia przekaźnikowego należy wykonać następujące czynności:

 • Wybrać z klawiatury numer zdefiniowanego uprzednio konta użytkownika
 • Nacisnąć klawisz DPH16-Kluczyk.PNG - na wyświetlaczu pojawi się napis "Wprowadź PIN"
 • Wprowadzić kod PIN zdefiniowany dla konta o wprowadzonym numerze - na wyświetlaczu pojawi się napis "OTWARTE", jednocześnie wykonywana jest czynność zdefiniowana przez administratora jako "Akcja DTMF".

Możliwe jest też wysterowanie wyjścia przekaźnikowego poprzez zbliżenie do bramofonu karty RFID - na wyświetlaczu pojawi się napis "OTWARTE", jednocześnie wykonywana jest czynność zdefiniowana przez administratora jako "Akcja po wprowadzeniu PIN". Użytkownik ma też możliwość określenia, które z wyjść przekaźnikowych zostanie wysterowane w wyniku przyłożenia karty RFID. Jeżeli zbliżenie karty RFID zostanie poprzedzone naciśnięcie klawisza "1" to wysterowany zostanie przekaźnik EZ, natomiast jeżeli zbliżenie karty RFID zostanie poprzedzone naciśnięcie klawisza "2" to wysterowany zostanie przekaźnik STA.


Rozłączenie bramofonu

Bramofon rozłącza połączenie:

 • po otrzymaniu z linii w DTMF sygnału # - po odłożeniu słuchawki przez abonenta centrala wysyła do bramofonu (Slican IPx, MAC, CCT)
 • na podstawie wykrycia sygnału zajętości (częstotliwość 425Hz +-10%, takt 500ms sygnał/500ms cisza +- 100ms, 3 pełne kolejne sygnały; centrale Slican NCP oraz centrale innych producentów)
 • automatycznie po przekroczeniu 3 minut rozmowy