Deklaracja zgodności BRV, prawidłowe usuwanie produktu

Z Wiki
Skocz do: nawigacja, szukaj

Deklaracja zgodności, prawidłowe usuwanie produktu

DEKLARACJA ZGODNOŚCI
Deklaracja ce.png
Producent:

SLICAN sp. z o.o.
ul. M. Konopnickiej 18

85-124 Bydgoszcz
Typ:

System kontroli dostępu
Model:

Bramofon SKD
Bramofon BRV

Opis wyrobu:

System kontroli dostępu SKD i BRV to urządzenia przeznaczone do instalacji z centralami SLICAN, podłącza się jedo analogowego wyposażenia abonenckiego. Realizują one podstawowe funkcje bramofonu. Umożliwiają rozmowę z telefonu podłączonego do centrali SLICAN z urządzeniem zainstalowanym na bramie jak i otwarcie rygla elektrozamka.

Wyrób jest zgodny z dyrektywą 99/5/WE R&TTE i spełnia wymagania następujących norm zharmonizowanych:

EN 60950-1:2001 + A11:2004; EN 55022:1998 + A1:2000 + A2:2003; EN 55024:1998 + A1:2001 + A2:2003;

Informacje dodatkowe:

Urządzenie zostało przetestowane w typowej konfiguracji, z podłączeniem do central SLICAN. Spełnia wymagania dotyczące dopuszczalnych poziomów zaburzeń dla urządzeń klasy B.
W przypadku niewłaściwej instalacji jest ono zakwalifikowane do urządzeń klasy A, kiedy to obowiązuje następujące ostrzeżenie:
„Urządzenie jest produktem klasy A. W środowisku domowym może ono powodować zakłócenia fal radiowych, wymagające od użytkownika podjęcia odpowiednich środków zaradczych”.

Bydgoszcz 01-09-2008
Deklaracja podpis.png
Deklaracja usuwanie.png