Instrukcja Obsługi BillingMAN Raporty

Z Wiki
Skocz do: nawigacja, szukaj

Menu Raport służy do kreowania i uruchamiania szablonów oraz drukowania raportów umożliwiających zestawienia kosztów rozmów, używanych usług i monitorowania wejść według zadanych kryteriów.
Szablony raportów można z góry przygotować i używać je wielokrotnie dla celów rozliczeń lub analizowania kosztów i źródeł ich powstawania.

Nowy raport - połączenia

BM raport4.png

Aby wywołać okno Nowy raport należy:
 • Kliknąć ikonę Nowy raport ikona.png
 • Menu:Raport→Nowy raport, lub
 • Nacisnąć kombinację klawiszy: Ctrl+N

Okno Nowy raport umożliwia:

 1. Wybór zakresu danych związanych z generowanym raportem (pole dostępne dla każdego z raportów).
 2. Informacje o rekordach dostępnych w bazie (pole dostępne dla każdego z raportów).
 3. Wybór kierunku połączeń (wychodzące/przychodzące/wewnętrzne).
  • w przypadki połączeń wewnętrznych należy w konfiguracji centrali w zakładce Globalne ustawienia/Opłaty włączyć znacznik EnltIE lub EnltIM
 4. Wygląd raportu:
  • Typ - określa sposób prezentacji danych:
   • Połączenia to billing szczegółowy,
   • Suma - kwota dla danego portu,
   • Minibilling - sumy z rozbiciem na poszczególne strefy,
   • Całość - połączenia i SMS'y.
  • Grupowanie - określa w jaki sposób dane będą zgrupowane.
  • Sortowanie - określa sposób w jaki będą sortowane rekordy.
 5. Połączenie - określa czy na raporcie będą prezentowane tylko połączenia zrealizowane, niezrealizowane lub całość bazy.
 6. Abonenci - określa czy raport ma pokazać wszystkich, całość abonentów - czy też wyłącznie wybranych.
 7. Wybrane numery - określa czy wszystkie połączenia mają być prezentowane, czy jedynie wybrane - czy jedynie strefy.
 8. Usługi - zakładka z dostępem do raportów dotyczących aktywowanych usług.
  • aby wygenerować raport należy w konfiguracji centrali w zakładce Globalne ustawienia/Opłaty włączyć znacznik EnSrv
 9. ACS - zakładka z dostępem do raportów dotyczących zdarzeń Systemu Kontroli Dostępu.
  • aby wygenerować raport należy w konfiguracji centrali w zakładce Globalne ustawienia/Opłaty włączyć znacznik EnASys
 10. Linia miejska - pole pozwala założyć filtr związany z z konkretnymi liniami miejskimi.
 11. Pozostałe - pozwala przefiltrować połączenia według innych kryteriów.

Przycisk Pokaż raport generuje wydruk billingu zgodnie z ustawionymi kryteriami.

Uwaga! W przypadku dużych baz - czas generowania raportu billingowego może być znaczny.

Nowy raport - Usługi

Raporty usług pozwalają na wykonywanie wykazów użycia usług wybranego typu (aktywacji, deaktywacji, korzystania z funkcjonalności), według przyjętych kryteriów.

BM raport usług.png

Okno Nowy raport umożliwia konfigurowanie ustawień:

 1. Wygląd raportu:
  • Grupowanie - określa sposób grupowania danych: bez grupowania lub z grupowaniem numerów inicjatora
  • Sortowanie - sposób sortowania rekordów: wg. czasu wystąpienia zdarzenia lub typu usługi
 2. Inicjator - określa czy raport ma pokazać wszystkich abonentów - czy też wyłącznie wybranych.
 3. Typ - wybór odpowiednich usług


Nowy raport - ACS

Raporty ACS pozwalają na wykonanie zestawień wejść/wyjść użytkowników objętych działaniem systemu.

BM raport ACS.png

Okno Nowy raport umożliwia konfigurowanie ustawień:

 1. Wygląd raportu:
  • Grupowanie - określa sposób grupowania danych: bez grupowania lub z grupowaniem wg. numerów użytkowników, bramofonów, stref lub daty
 2. Użytkownik - określa czy raport ma pokazać wszystkich, czy wyłącznie wybranych użytkowników ACS.
 3. Bramofon - określa czy raport ma pokazać wszystkie, czy wyłącznie wybrane bramofony systemu
 4. Strefa dostępu - określa czy raport ma pokazać wszystkie, czy wyłącznie wybrane strefy systemu
 5. Pozostałe - określa jaki zakres czasowy ma obejmowac raport
 6. Zdarzenia, Sposób otwarcia - pozwala określić przyjęte kryteria wyszukiwania

Zapisz jako...

 • Ustawiony zbiór kryteriów w formularzu można zapisać w postaci szablonu.
 • Szablony pozwalają na szybkie i wygodne generowanie okresowych raportów oraz użytkownikowi o poziomie uprawnień Taryfikator na ich drukowanie.

Otwórz szablon

Wybierz szablon.png

Aby wywołać okno Otwórz szablon raportu należy:
 • Kliknąć ikonę Otwórz szablon.png
 • Menu:Raport→Otwórz szablon, lub
 • Nacisnąć kombinację klawiszy: Ctrl+O

Po otwarciu szablonu od razu można generować raporty.

Ustawienia


Powrót