Instrukcja obsługi MessengerCTI.Mobile

Z Wiki
Skocz do: nawigacja, szukaj
Messenger 2.png

Wstęp

Aplikacja Slican MessengerCTI.Mobile jest aplikacją mobilną przeznaczona na system Android, który łączy w sobie możliwość wykonywania połączeń przychodzących jak i wychodzących, dostęp do książki telefonicznej, historii, podglądu statusu innych abonentów oraz chatu.
Zawiera funkcjonalności umożliwiające integrację telefonu biurkowego i smartphone'a używanego przez abonenta centrali.

Dużą zaletą tej aplikacji jest integracja książek kontaktów telefonicznych zapisanych w centrali. W MessengerCTI.Mobile wykorzystywane są zawsze książki zgromadzone w centrali, przy czym modyfikacja ich wpisów może być dokonywana tylko z telefonu systemowego jak i komputera przy użyciu programu MessengerCTI.Desktop lub aplikacji WebCTI. Ponadto program Slican MessengerCTI.Mobile posiada funkcjonalność komunikatora wewnętrznego - chatu. Użytkownikami komunikatora mogą być wszyscy abonenci danej centrali przy założeniu posiadania odpowiedniej licencji funkcjonalnej.

Zalety aplikacji

 • aplikacja dostępna (bezpłatnie) w sklepie Google Play - wymagana jedynie po stronie centrali licencja CTI.plus
 • książka kontaktów z podglądem stanu dostępności abonenta (czat, zajętości telefonu, opisu)
 • dodawanie i usuwanie kontaktów z grupy ulubione, z pełną synchronizacją z aplikacją MessengerCTI.Desktop
 • historia ostatnich połączeń/czatów posortowana chronologicznie
 • logowanie jako telefonu równoległego do telefonu biurkowego lub jako osobny abonent MessengerCTI (tylko centrala NCP)
 • komunikator czat
 • historia czata połączona z historią połączeń telefonicznych
 • połączenia głosowe przez GSM (dwie opcje zestawiania połączenia: przechwytywanie lub połączenie równoległe)
 • elastyczne konfigurowanie powiadomień dźwiękowych
 • dostęp do konfigurowania usług centrali na swoim telefonie
 • numery podręczne do szybkiego przekazywania połączeń
 • możliwość ustawiania zajętości telefonu biurkowego jeśli GSM zajęty (domyślnie włączone)
 • możliwość ustawienia odrzucania wywołań na GSM jeśli telefon biurkowy zajęty
 • możliwość kopiowania tekstu z chata
 • możliwość obsługi smartphone'ów DualSIM lub dwóch telefonów jednocześnie (służbowy i prywatny)
 • wygodne otwieranie drzwi jeśli dzwoni do nas bramofon DPH.IP oraz z menu kontekstowego dla kontaktu
 • dodatkowy widget na pulpicie do szybkiego otwierania bramofonów DPH.IP
 • automatyczny mechanizm opóźnienia powiadomienia na MessengerCTI.Mobile jeśli jestem aktywny na telefonie biurkowym lub MessengerCTI.Desktop
 • możliwość kopiowania kontaktu z książki centrali telefonicznej do lokalnej książki telefonu


Uwaga!

Dla poprawnego działania wymagany jest ciągły dostęp do Internetu zarówno aplikacji MessengerCTI.Mobile jak i centrali, stały publiczny adres IP centrali lub ewentualnie przekierowanie portu 5529 na routerze brzegowym, gdy centrala jest za NAT w sieci lokalnej.

Wymagania minimalne

Aplikacja MessengerCTI.Mobile - jest ogólnie dostępna do pobrania w sklepie Google Play. W celu zainstalowania aplikacji spełnione muszą zostać następujące wymagania minimalne:

 • system operacyjny Android - maksymalnie wersja 7 (Nougat)
 • dostęp do internetu dla aplikacji jak i centrali

Telefon z wyższą wersją systemu Android nie będzie miał możliwości instalacji aplikacji.

Uwaga!

Aplikacja MessengerCTI.Mobile współpracuje z centralami IPx, MAC i CCT wyposażonymi w firmware od wersji 6.53, oraz NCP od fw. 1.11


Instalacja aplikacji

Korzystanie z aplikacji MessengerCTI.Mobile jest licencjonowane więc wymaga wykupienia odpowiedniej licencji. Zakupiony kod jest wprowadzany w trakcie konfiguracji centrali i decyduje o ilości stanowisk, które mogą używać programu. Licencjonowanie aplikacji nie ma wpływu na jej instalację. Po zainstalowaniu aplikacji należy ją odpowiednio skonfigurować wprowadzając niezbędne dane do połączenia aplikacji z centralą: Ustawienia->Konto (opisane poniżej).

Uwaga!

Jeżeli numer wewnętrzny wprowadzony w ustawieniach nie posiada uprawnień do korzystania z aplikacji MessengerCTI.Mobile lub nie jest odpowiednio skonfigurowane konto CTI w centrali dla aplikacji mobilnej - nie będzie możliwości połączenia z centralą i synchronizacja danych.

Uruchomienie aplikacji

Program MessengerCTI.Mobile uruchamia się identycznie jak każdy inny program w systemie operacyjnym Android. W trakcie uruchomienia następuje zalogowanie się programu do centrali (zgodnie z ustawieniami zakładce Ustawienia->Konto). Po pomyślnym zalogowaniu następuje synchronizacja danych programu z danymi w centrali (historii połączeń oraz czat).

Konfiguracja aplikacji

Dla poprawnej komunikacji aplikacji z centralą należy skonfigurować dane konta CTI oraz pozostałe funkcje. Menu konfiguracji znajduje się w prawym górnym rogu okna aplikacji. Z rozwijanego menu wybieramy menu Ustawienia.

Znajdziemy tu wymagane pola do konfiguracji: konta, powiadomień, numerów podręcznych.

Konto

Wypełniamy danymi do zalogowania aplikacji skonfigurowanymi przez administratora centrali:

 • numer wyposażenia: numer wewnętrzny użytkownika z uprawnieniami dla komunikacji CTI
 • hasło: hasło użytkownika CTI
 • port: port komunikacji z centralą - domyślnie na centrali TCP 5529
 • serwer: adres domenowy lub IP centrali lokalny lub publiczny dla użytkowników spoza sieci wewnętrznej

Powiadomienia

Konfiguracja powiadomień połączeń:

 • dźwięk dzwonka: wybieramy z jeden z listy dostępnych w telefonie
 • połączenia nieodebrane: powiadomienie na pasku

Konfiguracja powiadomień wiadomości czat:

 • dźwięk wiadomości: wybieramy z jeden z listy dostępnych w telefonie

Numery podręczne

Lista numerów podręcznych dostępna podczas aktywnego połączenia celem szybkiego przekazania na numer z listy.

Inne

Konfiguracja zajętości telefonu w zależności od kierunku (połączenie z GSM lub z CTI) z jakiego przyszło połączenie:

 • gdy rozmawia GSM to numer wewnętrzny będzie zajęty
 • odrzucanie połączeń z GSM gdy wewnętrzny rozmawia

Rozwiązywanie problemów z poprawnym działaniem aplikacji:

 • debug - opcja dla administratora włączana na prośbę dostawcy oprogramowania w przypadku analizy problemów

Włączenie opcji debug powoduje iż w Menu głównym ujawnia się dodatkowe pole Wyślij log. Dalej wybieramy klienta pocztowego, z którego wyślemy logi aplikacji do analizy po stornie producenta.

Usługi

Konfiguracja usług aplikacji związanych z połączeniami:

 • DND: nie przeszkadzać
 • przekierowanie połączeń: wszystkie, gdy zajęty lub gdy nie odpowiada ze wskazaniem numeru na jaki ma być wykonane przekierowanie (należy pamiętać iż w pierwszej kolejności podaje numer a następnie aktywujemy przekierowanie)
 • wycisz aplikację: tryb dyskretny

Status

Ustawienie własnego opisu, który będzie widoczny dla pozostałych użytkowników aplikacji MessengerCTI oraz na ekranie telefonu systemowego CTS-330

O programie

Informacje o:

 • bieżącej wersji aplikacji
 • typ centrali z jaką jest aplikacja połączona
 • wersja oprogramowania centrali
 • numer własny: numer konta CTI (numer wewnętrzny centrali)
 • komentarz: opis własny numeru wewnętrznego

Aktualizacja aplikacji

Aktualizacja programu jest dokonywana automatycznie a użytkownik ma wpływ na jej przebieg zgodnie z ustawieniami aktualizacji automatycznych aplikacji danego telefonu dla posiadaczy kont Google. Jeżeli w sklepie Google Play pojawi się nowa wersja następuje automatyczne pobranie nowszej wersji lub powiadomienie o niej.

Struktura aplikacji

Okno główne

W oknie głównym aplikacji widoczne są dwie zakładki:

 • Ostatnie - związane z historią połączeń i przesyłanych wiadomości wraz ze statusem abonenta centrali
 • Kontakty - z dostępem do kontaktów książki telefonicznej centrali, z możliwością ich filtrowania: ulubione, wewnętrzne, zewnętrzne
 • ikona statusu zalogowania wraz z opisem
 • wyszukiwarka kontaktów
 • menu ustawień aplikacji
MessengerCTI opis new.png

Ikono-grafika

W aplikacji MessengerCTI.Mobile przyjęto zasadę intuicyjnego oznaczania stanu telefonu za pomocą ikon widocznych w aplikacji przy każdym z kontaktów lub wpisie historii połączeń. Ikony te umożliwiają wykonywanie wybranej akcji, ocenienie stanu połączenia lub powiadamiają o występowaniu błędów.

Ikony i symbole

Okno startowe "Ostatnie" aplikacji pokazuje historię ostatnich połączeń. W tym widoku znajdują się ikony:

 • po lewej stronie: status aplikacji pozostałych użytkowników MessengerCTI.Desktop/Mobile lub historia połączeń
 • po prawej: informujące o kierunku połączenia i statusie wiadomości czat

W Tabeli 1 przedstawiono opis znaczenia poszczególnych ikon informujących o statusie aplikacji pozostałych użytkowników MessengerCTI.Desktop/Mobile:

 • dla abonentów wewnętrznych centrali - ikony symbolizujące stan zalogowania aplikacji a, dotknięcie ikony statusu pozwala rozpocząć czat lub sprawdzić historię połączeń
 • dla bramofonów DPH.IP - aktualne położenie drzwi, a przez dotknięcie ikony symbolizującej drzwi wejście do historii
 • dla kontaktów spoza centrali - sprawdzenie historii połączeń
Ikona Znaczenie ikony
MessengerCTID free.png użytkownik zalogowany
MessengerCTID chat zaraz wracam1.png status: "Zaraz wracam"
MessengerCTID chat busy1.png użytkownik ustawił stan "Nie przeszkadzać"
MessengerCTID chat no login.png użytkownik niezalogowany, niedostępny lub status "Niewidoczny"
MessengerCTIMD chat free.png jeden z możliwych statusów aplikacji Desktop z skonfigurowaną aplikacją w wersji Mobile
MessengerCTIM chat DND.png historia połączeń oraz wiadomości
MessengerCTIM door open.png bramofon DPH.IP: drzwi otwarte
MessengerCTIM door closed.png bramofon DPH.IP: drzwi zamknięte
Tabela 1: Ikony symbolizujące stany aplikacji, użytkowników i bramofonów.

W przypadku telefonów będących numerami wewnętrznymi centrali, pojawia się ikona symbolizująca stan telefonu.

Ikona Znaczenie ikony
MessengerCTIM call.png numer zajęty
MessengerCTIM ringing.png dzwonienie na numer lub wykonywanie połączenia wychodzącego z numeru
MessengerCTIM failure1.png numer niedostępny lub uszkodzony
MessengerCTIM DND.png włączona usługa DND
Tabela 2: Ikony symbolizujące stan telefonu.

W tabeli 3 przedstawiono opis ikon związanych z połączeniami:

Ikona Znaczenie ikony
MessengerCTIM incom call.png połączenie przychodzące
MessengerCTIM out call.png połączenie wychodzące
MessengerCTIM no answer qty.png nowe nieodebrane połączenie
MessengerCTIM no answer.png połączenie nieodebrane
Tabela 3: Ikony symbolizujące połączenia.

W tabeli 4 przedstawiono opis ikon związanych ze statusem wiadomości:

Ikona Znaczenie ikony
MessengerCTIM incom chat.png wiadomość odebrana
MessengerCTIM out chat.png wiadomość wysłana (przeczytana)
MessengerCTIM no answer chat.png nowa wiadomość odebrana
MessengerCTIM no received chat.png wiadomość wysłana nieprzeczytana
MessengerCTIM send read chat conf.png wiadomość wysłana przeczytana - widok w oknie dialogowym
MessengerCTIM send notread chat conf.png wiadomość wysłana nieprzeczytana - widok w oknie dialogowym
MessengerCTIM send unav chat conf.png wiadomość wysłana do niezalogowanego użytkownika - widok w oknie dialogowym
Tabela 4: Ikony symbolizujące status wiadomości.

W tabeli 5 przedstawiono opis powiadomień związanych z błędami w działaniu aplikacji. Powiadomienia widoczne są pod ikoną statusu

Powiadomienie Znaczenie
MessengerCTIM no internet.png brak połączenia z internetem: sprawdź połączenie
MessengerCTIM no auth.png błędny login lub hasło: sprawdź ustawienia konta
MessengerCTIM no licen.png brak licencji do użytkowania aplikacji: skontaktuj się administratorem centrali

Tabela 5: Znaczenie powiadomień o błędach.

Obsługa połączeń i wiadomości

Do przeprowadzenia rozmowy między użytkownikami, niezbędne jest zapewnienie:

 • prawidłowej konfiguracji konta po stronie aplikacji oraz centrali
 • połączenia aplikacja-centrala (pełna synchronizacja danych aplikacji z centralą) - ikona aplikacji powinna mieć kolor zielony
 • zainstalowany telefon systemowy Slican, VoIP lub analogowy dla central IPx, CCT, MAC, NCP lub skonfigurowany abonent typu MessengerCTI (tylko centrala NCP)

Wykonywanie połączeń

Dwa sposoby wykonywania połączeń:

 • z zakładki Kontakty - wybieramy abonenta z odpowiedniej grupy (jeśli taka istnieje), bezpośrednio z grupy Wszystkie kontakty. Połączenie wykonujemy przez dotknięcie paska kontaktu wybierając z rozwijanego menu ikonę 25px
 • z zakładki Kontakty - bezpośrednio wpisując numer telefonu w polu Szukaj za pomocą klawiatury a następnie klikając dolny prawy róg klawiatury
MessengerCTIM out ext1.png
 • z zakładki Ostatnie - odnajdujemy abonenta, z którym mieliśmy kontakt (dzwonił do nas lub my do niego) a następnie połączenie wykonujemy przez dotknięcie paska kontaktu w środkowej części wybierając z rozwijanego menu odpowiednią akcję
MessengerCTIM out number1.png

Zestawianie połączenia sygnalizowane jest ekranem połączenia jak dla zwykłych połączeń wykonywanych za pomocą linii GSM. Aplikacja zestawia w pierwszej kolejności połączenie do centrali na dedykowany numer dostępowy dla użytkowników MessengerCTI.Mobile, konfigurowany przez administratora centrali. A następnie centrala tranzytem zestawia połączenie z numerem wybranym przez użytkownika MessengerCTI.Mobile. Z tego powodu w centrali wymaganym łączem miejskim co najmniej jest linia ISDN BRA.

Połączenie przychodzące

Połączenie przychodzące sygnalizowane wizualnie jest za pomocą wyskakującego okienka połączenia oraz akustycznie dzwonkiem skonfigurowanym w ustawieniach powiadomień. Połączenia odbieramy przez przesunięcie ikony z zieloną słuchawką. Jeśli połączenie ma być odrzucone to przesuwamy ikonę z czerwoną słuchawką. Dodatkowo jeśli mamy dodane numery podręczne możemy dane połączenie przychodzące przekazać na numer z listy przez przesunięcie ikony z numerem kontaktu podręcznego. Proces odbierania połączeń przychodzących polega na wykonaniu połączenia zwrotnego do centrali za pomocą linii GSM na numer dostępowy aplikacji zdefiniowany przez administratora centrali.

MessengerCTIM incoming2.png

Nieodebrane połączenie symbolizowane jest ikoną MessengerCTIM no answer qty.png. Przejście do historii połączenia lub oddzwonienie powoduje wyczyszczenie informacji o ilości połączeń nieodebranych.

Obsługa wiadomości

Aplikacja umożliwia wysyłanie i przyjmowanie wiadomości tekstowych pomiędzy użytkownikami aplikacji MessengerCTI.Desktop/Mobile (czat wewnętrzny). Aby wysłać wiadomość czat klikamy w ikonę statusu aplikacji użytkownika lub z rozwijanego menu po kliknięciu w pasek z kontaktem wybieramy opcję chat.
Otrzymanie nowej wiadomości sygnalizowane jest na pasku powiadomień odpowiednią ikoną oraz zdefiniowanym sygnałem dźwiękowym.
Jeśli użytkownik używa obu wersji MessengeraCTI, historia wiadomości przechowywana jest także lokalnie w aplikacji MessengerCTI.Desktop.
Poniżej przykładowe okno dialogowe wiadomości chat:

MessengerCTIM czat1.png

Kontakty

Zakładka kontakty umożliwia wyświetlanie i uruchamianie wybranych akcji związanych z kontaktem. Dostęp do numerów z pozostałych grup można uzyskać rozwijając listę pozostałych kontaktów pogrupowanych jako:

 • ulubione
 • wszystkie grupy
 • wszystkie kontakty
 • wewnętrzne
 • zewnętrzne
 • prywatne

Domyślnie widoczna jest grupa Ulubione.

MessengerCTIM contacts1.png

Historia połączeń

Domyślnie wybrana zakładka Ostatnie w oknie głównym programu wyświetla historię połączeń jak i wiadomości czat.
W historii każda pozycja oznacza co najmniej jedno połączenie lub wiadomość. Jeśli połączenie lub wiadomość pochodzi od tego samego użytkownika i jest ich więcej niż jedno, to przy odpowiedniej ikonie wyświetlana jest stosowna liczba. W każdej pozycji widoczny jest numer dzwoniącego, komentarz(jeśli jest on w książce numerów spoza centrali), czas i data realizacji połączenia.
Jeśli w historii znajdują się nie przejrzane nieodebrane połączenia lub nieprzeczytane wiadomości to zakładka Ostatnie jest oznaczona czerwoną kropką.
Z zakładki historii możliwe jest oddzwanianie lub wysyłanie wiadomości zwrotnych.

Konfiguracja centrali Slican

Do poprawnej współpracy aplikacji z centralą jest wymagane:

 • odpowiednia licencja producenta
 • specyficzna konfiguracja centrali

Konfiguracja central IPx, CCT

Za pomocą programu ConfgMAN:

 • w menu Globalne ustawienia->Globalne ustawienia/Pozostałe->ANo: skonfigurować numer dostępowy, który wybierze aplikacja aby dodzwonić się do centrali celem zestawienia połączenia przychodzącego
 • w edycji Abonenta menu Abonenci->Abonenci/Ustawienia CTI
  • AwdMbl: włączyć zezwolenie na obsługę aplikacji
  • MnNo: skonfigurować numer dostępowy GSM telefonu, na którym zainstalowana jest aplikacja oraz ewentualnie drugi numer (dla telefonu z dual SIM)
  • IncC: ustawić typ obsługi połączeń przychodzących: przechwytywanie wywołań (rozdzwanianie tylko aplikacji) lub dzwonienie równoległe (rozdzwanianie aplikacji i telefonu wewnętrznego centrali)

Minimalna wymagana wersja oprogramowania to: 6.53.

Konfiguracja centrali NCP

Z poziomu aplikacji ConfigWEB

 • w menu Numery wewnętrzne->Ustawienia->Konfiguracja aplikacji CTI" skonfigurować numer dostępowy, który wybierze aplikacja aby dodzwonić się do centrali celem zestawienia połączenia przychodzącego
 • w edycji abonenta SIP, FXS, CTS, Numer MessengerCTI w menu Numery wewnętrzne->Abonenci->CTI ustawienia
  • skonfigurować numer dostępowy GSM telefonu, na którym zainstalowana jest aplikacja
  • ustawić typ obsługi połączeń przychodzących: przechwytywanie wywołań (rozdzwanianie tylko aplikacji i telefonu wewnętrznego central) lub dzwonienie równoległe (rozdzwanianie aplikacji i telefonu wewnętrznego centrali)

Minimalna wymagana wersja oprogramowania to: 1.11.

Przykłady zastosowań

Aplikacja MessengerCTI.Mobile może być atrakcyjnym narzędziem dla tych firm, które posiadają pracowników mobilnych z wymogiem ciągłego dostępu telefonicznego jako numer wewnętrzny danego systemu telefonicznego.
Dobry przykładem mogą pracownicy:

 • działu handlowego - z pracą w trybie mieszanym biuro <-> poza biurem
 • działu serwisowego - z pracą ciągłą w terenie
 • pracownicy zdalni - telepraca
 • pracownicy mobilni - praca na dużym terenie (hale produkcyjne, obszary rozległe) - gdzie zasięg sieci typu WiFi lub DECT nie obejmuje takich obszarów.