Korzystanie z ITS

Z Wiki
Skocz do: nawigacja, szukaj

Podstawy

Numeracja centrali Slican ITS

Warning! Aby natychmiast uzyskać połączenie w wybranym numerem należy po wyborze nacisnąć Hash.png.


Połączenia wewnętrzne

Aby wykonać połączenie wewnętrzne należy:

 1. Podnieść słuchawkę.
 2. Wybrać numer wew. (21...26,VoIP: 31..38
 3. Wybór zatwierdzić klawiszem Hash.png lub poczekać aż wybrany numer wewnętrzny zacznie dzwonić.

Połączenia zewnętrzne/miejskie/na miasto

 • W zależności jak ustawiona jest centrala Slican ITS:
  • Należy wybrać zero następnie/lub:
  • Należy wybrać numer miejski i wybór zatwierdzić Hash.png. Centrala sama, zgodnie z zaprogramowanymi ustawieniami skieruje połączenie na zdefiniowaną linię (FXO lub IPO).(Domyślnie jest to FXO1 lub FXO2). Można również „ręcznie” wybrać linię miejską

Przekazywanie (transfer) połączeń

Aby przekazać bieżące połączenie należy:

 1. nacisnąć przycisk flash (R). Wtedy dzwoniący usłyszy melodyjkę a połączenie zostanie zawieszone (On Hold).
 2. wybrać numer docelowy wybór zatwierdzić #(hash).
 • Jeśli numer docelowy jest wolny:
 1. odkładasz słuchawkę a numer docelowy zaczyna dzwonić – jest to transfer bez oferowania (awizowania, pośrednictwa). Jeśli słyszysz że telefon docelowy dzwoni i nikt nie odbiera – możesz przechwycić z powrotem to połączenie wybierając kod *978.
 2. czekasz na zgłoszenie się celu połączenia (aby poinformować odbiorcę o charakterze przekazywanej rozmowy) – następnie odkładasz słuchawkę - jest to transfer z oferowaniem (awizowaniem, z pośredniczeniem). Jeżeli telefon docelowy nie zgłasza się można powrócić do połączenia zawieszonego naciskając 2 x flash.
 • Jeśli numer docelowy jest zajęty możesz :
  1. wybrać ponownie flash – powrócisz do zawieszonej rozmowy
  2. odłożyć słuchawkę – połączenie zawieszone – oddzwoni.
Warning! W bieżącej FirmWare przełączanie rozmów via SIP nie jest obsługiwane przez centralę ITS


Odbieranie połączeń pochodzących z bramofonu podczas rozmowy

Jeśli prowadzisz rozmowę telefoniczną i nastąpi wywołanie z bramofonu – usłyszysz na tle rozmowy krótki sygnał dźwiękowy. W takiej sytuacji możesz:

 1. zakończyć rozmowę, po odłożeniu słuchawki zadzwoni bramofon.
 2. nacisnąć flash i przełączyć się na bramofon (połączenie telefoniczne zostaje zawieszone) zaś kolejne naciśnięcie flash spowoduje powrót do rozmowy telefonicznej.

Kody usług

Przekierowanie połączeń *72 - włączenie / *73 - wyłączenie

 • Aby włączyć przekierowanie połączeń należy wybrać * 72 numer_docelowy i zakończyć # - fakt aktywacji usługi potwierdzi zapowiedź Usługa aktywna.
 • Cechy usługi:
  • przekierowanie natychmiastowe, bezwarunkowe,
  • dotyczy połączeń pochodzących z grupy, z miasta, lub bezpośredniego.
  • nie dotyczy połączeń pochodzących z przekierowania.
 • Kod * 73 należy wybrać aby wyłączyć przekierowanie.

Przechwycenie dzwonka innego połączenia *978

*978 - przechwycenie dzwonka (cyfry 78 ≡ PU PickUp) – jeśli dzwoni inny telefon podłączony do centralki można „przejąć” to dzwoniące połączenie po wybraniu tego kodu.

Kody usług serwisowych

 • *981 - test echa – użyteczny przy uruchomieniu centralki (wyłącznie w ruchu wewnętrznym)
 • *982 - test melodii – użyteczny przy uruchomieniu centralki (wyłącznie w ruchu wewnętrznym)
 • *947 – czytaj adres IP centrali (47 ≡ IP)
 • *931 - włączenie klienta DHCP w ITS (ustawienie domyślne)
 • *930 - wyłączenie klienta DHCP w ITS i nadanie domyślnych parametrów IP

Usługi niedostępne w niektórych modelach bramek VoIP i telefonów VoIP.

Jak podłączyć Slican ITS do komputera ?

Powrót