Korzystanie z bramofonu

Z Wiki
Skocz do: nawigacja, szukaj

Połączenie Bramofon -> Abonent

Naciśnięcie przycisku IioBRV dzwonek.jpg, o ile jest on aktywny (włączony), jest sygnalizowane pojedynczym, krótkim dźwiękiem. Bramofon wybiera numer abonenta centrali (grupy abonentów), u którego dzwoni telefon.Po podniesieniu słuchawki przez abonenta następuje rozmowa. Jeśli abonent po rozmowie odłoży słuchawkę, do bramofonu zostanie wysłany rozkaz powodujący jego rozłączenie się, a w jego głośniku pojawi się pojedynczy sygnał akustyczny. Czas trwania rozmowy jest ograniczony do 3 minut,po tym czasie bramofon rozłącza się, sygnalizując to dwoma krótkimi dźwiękami. U abonenta pojawi się sygnał zajętości lub nieosiągalności.

Gdy po wciśnięciu przycisku IioBRV dzwonek.jpg abonent nie zgłosi się przez 3 minuty, centrala zakończy wywoływanie. Jeśli w trakcie wywoływania zostanie ponownie wciśnięty ten sam przycisk, nastąpi jego zakończenie (w przypadku rozmowy nastąpi jej rozłączenie) – powrót do stanu spoczynkowego.

Połączenie Abonent -> Bramofon

Jeżeli abonent centrali wybierze z telefonu numer bramofonu, zostanie zestawiona rozmowa z bramofonem. Jeśli abonent po rozmowie odłoży słuchawkę, do bramofonu zostanie wysłany rozkaz powodujący jego rozłączenie się, a w jego głośniku pojawi się pojedynczy sygnał akustyczny. Czas trwania rozmowy jest ograniczony do 3 minut, po tym czasie bramofon rozłącza się, sygnalizując to dwoma krótkimi dźwiękami. U abonenta pojawi się sygnał zajętości lub nieosiągalności.

Otwieranie bramy

Abonent może otworzyć rygiel elektrozamka w trakcie trwania rozmowy, wybierając z telefonu z wybieraniem DTMF znak „*” (w czasie gdy abonent naciska na ten klawisz słychać ton mu odpowiadający w głośniku bramofonu), po zwolnieniu przycisku powraca do dalszej rozmowy, a rygiel elektrozamka pozostaje jeszcze otwarty przez zaprogramowany czas (możliwe jest też takie ustawienie bramofonu, że zamek będzie otwarty tylko w czasie, gdy jest naciśnięty przycisk *). Można np. zaprogramowaćw pamięci telefonu numer: [„nr bramofonu” pauza *], który będzie powodował otwarcie bramy bez konieczności zestawiania rozmowy.<BR>Dodatkowo istnieje możliwość zastosowania przycisku otwarcia drzwi (POD) lub czujki ruchu. W tym przypadku otwarcie jest sygnalizowane krótkim sygnałem dźwiękowym.