Podłączenie bramofonu

Z Wiki
Skocz do: nawigacja, szukaj

Do bramofonu należy doprowadzić dwuparowy przewód. Jedna para służy do połączenia z centralą, druga do dostarczenia zasilania – połączona z transformatorem umieszczonym np. przy centrali. Przewód zasilającyprzy odległościach do 20m może mieć przekrój 0,5mm2 (standardowy przewód telefoniczny), natomiast przy większych odległościach powinien być grubszy. Spadek napięcia na przewodach przy załączonym ryglu elektrozamka (jest on zależny od zastosowanego elektrozamka) może powodować nieprawidłowe działanie urządzenia.

Podłączenie bramofonu (Rys. nr 7) należy przeprowadzić w następującej kolejności:

  • Zaciski „LINE+” i „LINE-” podłączyć do jednego z portów wewnętrznych centrali (wyposażenie abonenckie), który będzie funkcjonował jako port bramofonu (patrz instrukcja programowania centrali). Istotna jest tu biegunowość przewodów. Przy zaciskach wewnątrz bramofonu znajdują się znaki „+” i „-” określające polaryzację napięć na przewodach. Jeśli przewody zostaną podłączone nieprawidłowo, urządzenie nie będzie działało prawidłowo (NIE spowoduje to uszkodzenia żadnego z elementów centrali i bramofonu). Bramofon BRV dodatkowo sygnalizuje ten fakt sygnałem błędu – trzy krótkie dźwięki przy próbie wybrania numeru(po naciśnięciu górnego przycisku).
  • Zaciski „C” i „NO” podłączyć szeregowo w obwodzie zasilania elektrozamka. Są to wyprowadzone styki przekaźnika (zaciski te zostają zwarte na zaprogramowany czas w momencie otwierania elektrozamka). Możliwe jest także wykorzystanie styków „C” i „NC” - wtedy zostają one rozwarte przez zaprogramowany czas w momencie otwierania elektrozamka). Można je także wykorzystać do załączania innych urządzeń, np. automatycznej bramy itp. Do zacisków tych nie należy podawać napięcia wyższego niż 24VAC, obciążalność styków wynosi 0,5A.
  • Zaciski „POD” i „GND” - można do nich podłączyć przycisk lub czujkę ruchu służące do otwierania bramy (drzwi) od wewnątrz. Zwarcie tych zacisków powoduje załączenie przekaźnika na czas, który został określony w trakcie programowania bramofonu, liczony od momentu rozwarcia zacisku (zwolnienia przycisku otwarcia drzwi). Przycisk taki (czujka ruchu) działa niezależnie od stanu, w jakim znajduje się bramofon (rozmowa, stan czuwania).
  • Zaciski „COD” i „GND” - można je wykorzystać do podłączenia czujnika otwarcia drzwi (kontaktronu). Zacisk COD (Czujnik Otwarcia Drzwi) jest wykorzystywany do natychmiastowego wyłączenia rygla w momencie otwarcia drzwi.
  • Zaciski „12AC” - zasilanie bramofonu - podłączyć do uzwojenia wtórnego (~12V) transformatora dołączonego do zestawu. Następnie uzwojenie pierwotne transformatora należy podłączyć do sieci ~230V. Możliwe jest także podłączenie do źródła napięcia stałego (=12V) – polaryzacja przewodów nie ma znaczenia.
Warning! Klawiatura bramofonu zaczyna działać po 10 sekundach od włączenia zasilania.


IioBRV podłączenie bramofonu.jpg
Rys. nr 7: Podłączenie bramofonu BRV