Programowanie bramofonu

Z Wiki
Skocz do: nawigacja, szukaj

Aby wejść w tryb programowania należy:

  1. Założyć zworkę PROG (J8) na płytce elektroniki.
  2. Z telefonu dołączonego do centrali nawiązać połączeniez bramofonem - wybierając numer katalogowy zdefiniowany dla portu, do którego jest on podłączony (patrz pkt. 2.5).
  3. Po uzyskaniu połączenia wybieramy sekwencję 0987. W głośniku bramofonu, jak i telefonu usłyszymy wtedy 2 krótkie sygnały dźwiękowe, sygnalizujące wejście w tryb programowania.

Sekwencje programujące przedstawia poniższa tabela:

Sekwencja
Opis
*0
Wyjście z trybu programowania
*1xxxx*
Numer górnego przycisku (w przypadku bramofonu1-przyciskowego ta opcja służy do zaprogramowania tego jedynego przycisku).
Po naciśnięciu klawisza IioBRV dzwonek.jpg bramofon wybiera cyfry w systemie DTMF, zależne od tego ustawienia. W tej sekwencji x oznacza kolejne cyfry (maksymalnie 4) wchodzące w skład wybieranego przez bramofon numeru, a * powoduje jego zatwierdzenie. Jeśli wpiszemy więcej cyfr, będąc w edycji numeru, to zostaną zapisane ostatnie 4 wybranez klawiatury.
Ustawienie domyślne (fabryczne) = 21
*2xxxx*
Numer dolnego przycisku – jak wyżej.
Ustawienie domyślne (fabryczne) = brak numeru (przycisk wyłączony)
Jeśli chcemy wyłączyć któryś z przycisków, należy użyć odpowiedniej sekwencji bez podawania numeru katalogowego, czyli *1* lub *2*.
*3xx*
Czas otwarcia elektrozamka w sekundach.
Jest to czas, przez jaki będzie otwarty rygiel po zwolnieniu klawisza * przez abonenta centrali.
Zakres regulacji = 0..60 (0 - rygiel będzie otwarty tak długo,jak będzie wciśnięta „gwiazdka”)
Ustawienie domyślne (fabryczne) = 3
*4
Głośność głośnika bramofonu.
Po wybraniu tej sekwencji każde kolejne naciśnięcie cyfry 4będzie powodowało zwiększenie głośności.
Zakres regulacji = 0..32 (0 – wyłączenie głośnika)
Ustawienie domyślne (fabryczne) = 16
*5
Głośność głośnika bramofonu.
Po wybraniu tej sekwencji każde kolejne naciśnięcie cyfry 5będzie powodowało zmniejszenie głośności.
Zakres regulacji = 0..32 (0 – wyłączenie głośnika)
Ustawienie domyślne (fabryczne) = 16
Jeśli w trakcie regulacji głośności zostanie osiągnięty koniec zakresu (czyli 0 lub 32),to zmieni się sposób sygnalizacji akustycznej w słuchawce telefonu, z którego programujemy bramofon, tzn. naciskanie klawisza 4 po osiągnięciu wartości 32 (maksymalna głośność) lub klawisza 5 po osiągnięciu wartości 0 (wyłączenie głośnika) będzie sygnalizowane innym tonem niż ten, który był słyszalny wcześniej podczas naciskania odpowiedniego klawisza (zanim osiągnięto koniec zakresu).
*6
Parametry numeru zdefiniowanego pod górnym przyciskiem.
0 - Numer zapamiętany pod pozycją *1 zostanie wybrany (wartość domyślna)
1 - Numer zapamiętany pod pozycją *1 NIE zostanie wybrany (tylko zamknięcie pętli)
2 - Do numeru zapamiętanego pod pozycją *1 zostanie dodany znak #
UWAGA! Wartość zdefiniowana w tym polu jest istotna jedynie w przypadku zdefiniowania numeru pod pozycją *1. Jeżeli żaden numer nie zostanie zdefiniowany, domyślnie przyjmuje się, że górny przycisk został wyłączony i akcja określona sekwencją *6 nie zostanie wykonana
*7
Parametry numeru zdefiniowanego pod dolnym przyciskiem.
0 - Numer zapamiętany pod pozycją *2 zostanie wybrany (wartość domyślna)
1 - Numer zapamiętany pod pozycją *2 NIE zostanie wybrany (tylko zamknięcie pętli)
2 - Do numeru zapamiętanego pod pozycją *2 zostanie dodany znak #
UWAGA! Wartość zdefiniowana w tym polu jest istotna jedynie w przypadku zdefiniowania numeru pod pozycją *2. Jeżeli żaden numer nie zostanie zdefiniowany, domyślnie przyjmuje się, że dolny przycisk został wyłączony i akcja określona sekwencją *7 nie zostanie wykonana
*9*
Twardy reset - przywraca ustawienia domyślne (fabryczne).
Po wprowadzeniu sekwencji *9 (przed jej zatwierdzeniem) możliwe jest anulowanie wykonania tej operacji poprzez naciśnięcie dowolnego klawisza numerycznego (z zakresu 0..9).

Tabela nr 3: Sekwencje programujące bramofony BRV

Warning! Przycisk * powoduje zatwierdzenie wartości danego parametru (lub opcji). W przypadku pomyłki w trakcie wprowadzania należy wprowadzić ponownie sekwencję programującą z prawidłową wartością.
Przykład: Wybraliśmy sekwencję *1 123 i stwierdzamy, że 123 jest błędną wartością. Aby zmienić na numer 130, należy wprowadzić sekwencję *1 130 i zatwierdzić, naciskając *.