Wymogi bezpieczeństwa w użytkowaniu bramofonów serii BRV

Z Wiki
Skocz do: nawigacja, szukaj

Dokładne przestrzeganie zasad bezpieczeństwa i prawidłowego użytkowania jest bezwzględnie wymagane dla zapewnienia prawidłowego działania urządzenia.
Poniżej przedstawione zasady są podstawą przy uwzględnianiu przez producenta wszelkich reklamacji i uwag ze strony użytkowników.
Przedstawione tu zasady dotyczą instalacji, umiejscowienia i wymagań,co do sieci elektrycznej i teleinformatycznej.

Instalacja

  • Urządzenie powinno być zainstalowane i uruchomione przez autoryzowany serwis posiadający uprawnienia producenta.
  • Wszystkie czynności instalacyjne powinny być wykonywanez zachowaniem zasad montażu i przepisów BHP.

Środowisko pracy

  • Urządzenie nie powinno być montowane w pomieszczeniach zamkniętych o dużej wilgotności ze względu na trwałość i jakość pracy podzespołów elektronicznych. Obudowa bramofonu jest odpornana czynniki atmosferyczne, jednak w przypadku montażu na zewnątrz budynku zalecana jest instalacja w osłoniętym miejscu, tak aby uniknąć, np. strug deszczu bezpośrednio padających na urządzenie czy wiatru, który może utrudniać rozmowę przez bramofon.
  • Ze względu na ryzyko zalania wodą nie powinno być umieszczane w pobliżu zbiorników z wodą lub źródeł jej strumieni (np. baseny, krany).
  • Bramofon nie może być umieszczany w pomieszczeniach o silnym zapyleniu ani w pomieszczeniach o dużym natężeniu pola elektromagnetycznego.

Ze względu na możliwość nieprawidłowego funkcjonowania, zakłócenia lub odbarwienie obudowy nie zaleca się instalowania systemu w następujących miejscach:

  • w miejscach o bezpośrednim działaniu promieni słonecznych;
  • w miejscach, gdzie wibracje lub uderzenia są szczególnie częste lub silne;
  • w pobliżu anten radiowych (szczególnie w zakresie fal krótkich).

Inne wymagania

  • Urządzenie powinno mieć prawidłowe uziemienie.
  • Wszystkie urządzenia dołączane do bramofonu powinny mieć świadectwa zgodności z normami obowiązującymi w Unii Europejskiej.