Deklaracja CTS-202

Z Wiki
Wersja z dnia 13:06, 7 paź 2020 autorstwa Leszekj (dyskusja | edycje) (Anulowanie wersji 9373 autora Leszekj (dyskusja))

(różn.) ← poprzednia wersja | przejdź do aktualnej wersji (różn.) | następna wersja → (różn.)
Skocz do: nawigacja, szukaj

Wymogi bezpieczeństwa w użytkowaniu urządzeń systemowych CTS

Dokładne przestrzeganie zasad bezpieczeństwa i prawidłowego użytkowania jest bezwzględnie wymagane dla zapewnienia prawidłowego działania urządzenia.


Poniżej przedstawione zasady są podstawą przy uwzględnianiu wszelkich reklamacji i uwag ze strony użytkowników przez producenta.


Przedstawione tu zasady dotyczą instalacji, umiejscowienia i wymagań, co do sieci elektrycznej i teleinformatycznej.

Instalacja:

  • Urządzenie powinno być zainstalowane i uruchomione przez autoryzowany serwis posiadający uprawnienia producenta.
  • Wszystkie czynności instalacyjne powinny być wykonywane z zachowaniem zasad montażu i przepisów BHP.

Środowisko pracy:

  1. Urządzenie nie powinno być montowane w pomieszczeniach zamkniętych o dużej wilgotności ze względu na trwałość i jakość pracy podzespołów elektronicznych.
  2. Ze względu na ryzyko zalania wodą nie powinno być umieszczane w pobliżu zbiorników z wodą lub źródeł jej strumieni (np. baseny, krany).
  3. Telefon nie powinien być umieszczany w pomieszczeniach o silnym zapyleniu aniw pomieszczeniach o dużym natężeniu pola elektromagnetycznego.

Ze względu na możliwość nieprawidłowego funkcjonowania, zakłócenia lub odbarwienie obudowy nie zaleca się instalowania systemu w następujących miejscach:

  1. w miejscach o bezpośrednim działaniu promieni słonecznych,
  2. w miejscach, gdzie wibracje lub uderzenia są szczególnie częste lub silne,
  3. w pobliżu anten radiowych.

Zalecenia bezpieczeństwa

W celu zredukowania ryzyka pożaru, porażenia elektrycznego oraz zranienia, proszę przed użyciem opisywanego sprzętu zapoznać się z poniższymi zaleceniami bezpieczeństwa.

1. Uważnie przeczytać instrukcje zawarte w niniejszym podręczniku.

2. Przestrzegać wszelkich wskazówek umieszczonych na telefonie.

3. Podczas czyszczenia odłączyć telefon od linii telefonicznej. Użyć wilgotnej szmatki. NIE używać środków czyszczących w płynie lub aerozolu.

4. Nie używać telefonu w pobliżu wody, np.: w pobliżu zlewów, wanien łazienkowych, mis z wodą, urządzeń pralniczych, basenów oraz w wilgotnych pomieszczeniach.

5. Zainstalować telefon w miejscu chronionym. Zapewnić, że przewód linii telefonicznej znajduje się z dala od trasy ruchu pieszego. NIE kłaść żadnych przedmiotów na przewodzie linii telefonicznej – może to spowodować jego zniszczenie lub przetarcie.

6.Unikać wylewania jakichkolwiek płynów na telefon. Może to spowodować wewnętrzne zwarcie, pożar lub porażenie i nie jest objęte gwarancją.

7. Nie doprowadzać do przeciążenia linii elektrycznej, gdyż może to spowodować pożar lub porażenie elektryczne.

8. Nigdy nie wkładać innych przedmiotów do wnętrza telefonu, gdyż może to prowadzić do zetknięcia z miejscami o niebezpiecznym napięciu lub zwarcia, w wyniku czego istnieje możliwość pojawienia się pożaru lub porażenia elektrycznego.

9.Zwrócić się do wykwalifikowanego serwisu, jeżeli telefon wymaga naprawy. W celu zredukowania ryzyka porażenia elektrycznego, nie należy rozmontowywać telefonu. Otwieranie oraz zdejmowanie obudowy może powodować narażenie na działanie niebezpiecznego napięcia oraz na inne ryzyka. Nieprawidłowe ponowne zamontowanie obudowy może spowodować porażenie elektryczne w toku dalszego użytkowania.

10.Unikać używania telefonu w trakcie burzy. Istnieje niewielkie ryzyko porażenia elektrycznego spowodowanego wyładowaniem elektrycznym.

11.NIE używać telefonu do poinformowania o wycieku gazu znajdując się w pobliżu tego wycieku.

12.Odłącz linię telefoniczną od gniazdka i zwróć się do autoryzowanego serwisu w następujących przypadkach:

• Jakikolwiek płyn został wylany na telefon.

• Telefon został wystawiony na działanie deszczu lub wody.

• Telefon nie działa normalnie pomimo przestrzegania instrukcji obsługi.

• Telefon upadł lub obudowa została zniszczona.

• Telefon wykazuje istotne zmiany w sposobie działania.


Wszystkie urządzenia dołączane do telefonu powinny mieć świadectwa zgodności z normami obowiązującymi w Unii Europejskiej.

Deklaracja zgodności, prawidłowe usuwanie produktuSLICAN sp. z. o.o. niniejszym oświadcza, że urządzenia CTS-202 oraz CTS-203.IP są zgodne z dyrektywą 2014/30/UE, natomiast urządzenie CTS-203.CLBT jest zgodne z dyrektywą 2014/53/UE. Pełny tekst deklaracji zgodności UE dostępny jest pod adresem internetowym: www.slican.pl/deklaracje/Deklaracja usuwanie.pngPowrót do instrukcji