Podłączenie bramofonu DPH.IP

Z Wiki
Skocz do: nawigacja, szukaj

Podłączenie bramofonu następuje poprzez podłączenie przewodu "skrętki UTP" do gniazda RJ45, znajdującego się na płytce elektroniki bramofonu. Gniazdo oraz listwa połączeniowa jest widoczna i dostępna po odkręceniu panelu przedniego, co zostało opisane w rozdziale Otwieranie obudowy bramofonu.


Uwaga!

Przed podłączeniem przewodów do listwy połączeniowej należy pamiętać o przeprowadzeniu ich przez otwór znajdujący się na tylnej ściance obudowy bramofonu


Złącza znajdujące się na listwie przyłączeniowej, służące do instalacji bramofonu DPH.IP przedstawia poniższa tabela:

Ikona uziemiena biała.PNG uziemienie (do poprawnego działania zabezpieczeń przepięciowych bramofonu)
LAN gniazdo RJ45 dla przewodu podłączonego do sieci LAN (wsparcie dla PoE)
EZ zasilanie elektrozaczepu; tryby pracy ustawiane ręcznie za pomocą zworek EZ-SEL; zworki oraz tabela ich ustawień w poszczególnych trybach znajdują się na płytce elektroniki;

Tryby pracy:

  • 12DC - załączanie/odcięcie zasilania 12V; napięcie źródła: 12V, max. obciążenie źródła: 0.7A
  • NO - izolowany styk przekaźnika: max: obciążenie styków 14V AC/DC, 1A

Ustawienie zasilania elektrozamka/zwory elektromagnetycznej (tryb 12DC) oraz ustawienie izolowanego przekaźnika (tryb NO) w konfiguracji NO lub NC odbywa się programowo w centrali.

EZ
STA izolowany styk zwierny przekaźnika do sterowania urządzeniami dodatkowymi; możliwość programowego ustawienia trybu pracy: NO/NC/Światło; max: obciążenie styków 32V AC/DC, 1A
STA
DC zaciski zasilania 24 - 48 VDC
DC
COD czujnik otwarcia drzwi - rozwarcie względem GND skraca czas działania przekaźnika EZ
POD przycisk otwarcia drzwi (względem GND)
GND masa dla sygnałów POD, COD


Schemat połączeniowy bramofonu DPH.IP-KSxx.C przedstawia poniższy rysunek.

<center>DPH.IP-KSxxRF sch podlaczenia.png


Złącza znajdujące się na listwie przyłączeniowej modułu zacisków TBRD.CR służące do instalacji czytnika DPH.IP-CR0RF przedstawia poniższa tabela:

ETH-PoE gniazdo RJ45 dla przewodu podłączonego do sieci LAN (wsparcie dla PoE)
Card reader gniazdo RJ45 do podłączenia DPH.IP-CR0RF
EZ zasilanie elektrozaczepu; załączanie (elektrozamek)/odcięcie (zwora elektromagnetyczna) zasilania 12V; napięcie źródła: 12V, max. obciążenie źródła: 0.7A; ustawienie trybu elektrozamek/zwora elektromagnetyczna odbywa się programowo w centrali
EZ
COD czujnik otwarcia drzwi - rozwarcie względem GND skraca czas działania przekaźnika EZ
POD przycisk otwarcia drzwi (względem GND)

Schemat połączeniowy czytnika DPH.IP-CR0RF przedstawiają poniższe rysunki.

<center>DPH.IP-CR0RF podlaczenie1.png lub DPH.IP-CR0RF podlaczenie2.png