Programowanie bramofonu DPH.IP: Różnice pomiędzy wersjami

Z Wiki
Skocz do: nawigacja, szukaj
(Ręczna konfiguracja serwera VoIP)
(DPH.IP-CR0RF oraz DPH.IP-KSxRF.C)
Linia 23: Linia 23:
 
W przypadku, gdy bramofon nie ma połączenia z centralą i zostanie zmieniona konfiguracja sieciowa z poziomu aplikacji centrali, to w przypadku podłączenia się bramofonu do centrali, bramofon nadpisze tą konfigurację, konfiguracją lokalną.
 
W przypadku, gdy bramofon nie ma połączenia z centralą i zostanie zmieniona konfiguracja sieciowa z poziomu aplikacji centrali, to w przypadku podłączenia się bramofonu do centrali, bramofon nadpisze tą konfigurację, konfiguracją lokalną.
  
=DPH.IP-CR0RF oraz DPH.IP-KSxRF.C=
+
=DPH.IP-CRORF oraz DPH.IP-KSxRF.C=
 
Uruchamiając bramofon bez alfanumerycznej klawiatury, załączona jest funkcjonalność klienta DHCP oraz automatycznego wyszukiwania serwera VoIP. Po podłączeniu bramofonu do sieci, w której znajduje się centrala, możliwe będzie jego wyszukanie w aplikacji do konfiguracji centrali i późniejszą zmianę parametrów adresu IP.<br>
 
Uruchamiając bramofon bez alfanumerycznej klawiatury, załączona jest funkcjonalność klienta DHCP oraz automatycznego wyszukiwania serwera VoIP. Po podłączeniu bramofonu do sieci, w której znajduje się centrala, możliwe będzie jego wyszukanie w aplikacji do konfiguracji centrali i późniejszą zmianę parametrów adresu IP.<br>
 
Autoryzacja takiego bramofonu odbywa się na zasadzie MAC adresu, więc konieczne będzie jego zaakceptowanie w aplikacji.<br>
 
Autoryzacja takiego bramofonu odbywa się na zasadzie MAC adresu, więc konieczne będzie jego zaakceptowanie w aplikacji.<br>
 
Bramofony z tej serii nie pozwalają na jakąkolwiek konfigurację z poziomu urządzenia.
 
Bramofony z tej serii nie pozwalają na jakąkolwiek konfigurację z poziomu urządzenia.

Wersja z 12:51, 7 lip 2017

Podstawową konfigurację bramofonu DPH.IP-KS16DRF.C (adres IP, serwer VoIP) wykonuje się za pomocą wbudowanego Menu, za pomocą klawiatury oraz wyświetlacza. Szczegółowa konfiguracja działania urządzenia odbywa się jedynie za pomocą aplikacji, służącej konfiguracji centrali, do której podłączony jest bramofon.
Wejście do Menu programowania odbywa się za pomocą dwukrotnego wciśnięcia klawisza DPH16-Kluczyk.PNG na nieskonfigurowanym bramofonie.

Kod PIN

Do bramofonu DPH.IP-KS16DRF.C można przypisać kod czterocyfrowy PIN. Domyślnie PIN serwisowy nie jest zdefiniowany. Skonfigurowanie go, pozwala na wejście w menu bramofonu. Kod PIN może zostać zdefiniowany w aplikacji do zarządzania centralą..

Uwaga! Uruchomienie bramofonu z założoną zworką SETUP, spowoduje przywrócenie ustawień fabrycznych i tym samym wykasowanie kodu PIN.

Konfiguracja IP bramofonu

Konfiguracja bramofonu DPH.IP jest w założeniu prosta i ogranicza się do podłączenia bramofonu do sieci, a następnie skonfigurowania go i zaakceptowania (autoryzacja na podstawie adresu MAC) w aplikacji służącej do zarządzania centralą.
Jeżeli bramofon będzie pracować w niestandardowych warunkach sieciowych lub np. będzie wyniesiony poza sieć lokalną centrali, konieczna okazać się może dodatkowa jego konfiguracja. Aby bramofon DPH.IP podłączyć w takich warunkach, wymagana jest:

Ręczna konfiguracja adresu IP bramofonu

Wchodząc do Menu, dwukrotnie wciskając klawisz DPH16-Kluczyk.PNG, wybierając VoIP oraz Konfiguracja IP, strzałkami ↓ oraz ↑, określamy, czy bramofon ma korzystać z adresu przydzielonego przez serwer DHCP, czy też z adresu wpisanego ręcznie. Podświetlając kolejne opcje (Adres, Maska sieciowa, Brama) oraz klikając OK, wyświetlone zostaną wpisane parametry. Jeżeli korzystamy z ręcznych ustawień, po wyświetleniu możliwa będzie zmiana wpisanych wartości, poprzez użycie klawiatury alfanumerycznej. Próba zmiany wartości, przy włączonym DHCP jest niemożliwa i poskutkuje odpowiednim komunikatem.

Ręczna konfiguracja serwera VoIP

Serwer VoIP jest konfigurowany w Menu, po wybraniu VoIP, następnie Serwer VoIP. Bramofon może automatycznie połączyć się z centralą, w której jest skonfigurowane takie wyposażenie lub poprzez ręczne wpisanie domeny lub adres IP.
Autoryzacja bramofonu odbywa się na podstawie adresu MAC urządzenia.

Uwaga! MAC adres skonfigurowany w wielu centralach, spowoduje, że w przypadku automatycznego logowania do serwera VoIP, bramofon będzie losowo łączył się z różnymi centralami.

Jeżeli wybierzemy NIE, podczas pytania, czy szukać serwer automatycznie, za pomocą klawiatury alfanumerycznej, będziemy mogli wpisać domenę lub adres IP docelowego serwera.
Zmiana sposobu wpisywania adresu IP z liter i cyfr na same cyfry, może być dokonana za pomocą klawisza DPH16-Kluczyk.PNG na oknie wpisywania adresu.

Uwaga! Po skonfigurowaniu bramofonu z poziomu Menu, wymagana jest konfiguracja w aplikacji do zarządzania centralą.
Jeśli bramofon jest podłączony do centrali i zmienimy jego parametry z poziomu aplikacji centrali, to w przypadku niepoprawnie wprowadzonych parametrów, bramofon może utracić połączenie z centralą i wymagana będzie jego konfiguracja lokalna (z poziomu menu bramofonu).

W przypadku, gdy bramofon nie ma połączenia z centralą i zostanie zmieniona konfiguracja sieciowa z poziomu aplikacji centrali, to w przypadku podłączenia się bramofonu do centrali, bramofon nadpisze tą konfigurację, konfiguracją lokalną.

DPH.IP-CRORF oraz DPH.IP-KSxRF.C

Uruchamiając bramofon bez alfanumerycznej klawiatury, załączona jest funkcjonalność klienta DHCP oraz automatycznego wyszukiwania serwera VoIP. Po podłączeniu bramofonu do sieci, w której znajduje się centrala, możliwe będzie jego wyszukanie w aplikacji do konfiguracji centrali i późniejszą zmianę parametrów adresu IP.
Autoryzacja takiego bramofonu odbywa się na zasadzie MAC adresu, więc konieczne będzie jego zaakceptowanie w aplikacji.
Bramofony z tej serii nie pozwalają na jakąkolwiek konfigurację z poziomu urządzenia.