Programowanie bramofonu DPH.IP

Z Wiki
Wersja z dnia 08:08, 4 lis 2019 autorstwa Leszekj (dyskusja | edycje)

(różn.) ← poprzednia wersja | przejdź do aktualnej wersji (różn.) | następna wersja → (różn.)
Skocz do: nawigacja, szukaj

Podstawową konfigurację bramofonu DPH.IP-KS16DRF.C (adres IP, serwer VoIP) wykonuje się za pomocą wbudowanego Menu, za pomocą klawiatury oraz wyświetlacza. Szczegółowa konfiguracja działania urządzenia odbywa się jedynie za pomocą aplikacji, służącej konfiguracji centrali, do której podłączony jest bramofon.
Wejście do Menu programowania odbywa się za pomocą dwukrotnego wciśnięcia klawisza DPH16-Kluczyk.PNG na nieskonfigurowanym bramofonie.

Kod PIN

Do bramofonu DPH.IP-KS16DRF.C można przypisać kod czterocyfrowy PIN. Domyślnie PIN serwisowy nie jest zdefiniowany. Skonfigurowanie go, pozwala na wejście w menu bramofonu. Kod PIN może zostać zdefiniowany w aplikacji do zarządzania centralą..

Uwaga! Uruchomienie bramofonu z założoną zworką SETUP, spowoduje przywrócenie ustawień fabrycznych i tym samym wykasowanie kodu PIN.

Konfiguracja IP bramofonu

Konfiguracja bramofonu DPH.IP jest w założeniu prosta i ogranicza się do podłączenia bramofonu do sieci, a następnie skonfigurowania go i zaakceptowania (autoryzacja na podstawie adresu MAC) w aplikacji służącej do zarządzania centralą.
Jeżeli bramofon będzie pracować w niestandardowych warunkach sieciowych lub np. będzie wyniesiony poza sieć lokalną centrali, konieczna okazać się może dodatkowa jego konfiguracja. Aby bramofon DPH.IP podłączyć w takich warunkach, wymagana jest:

Ręczna konfiguracja adresu IP bramofonu

Wchodząc do Menu, dwukrotnie wciskając klawisz DPH16-Kluczyk.PNG, wybierając VoIP oraz Konfiguracja IP, strzałkami ↓ oraz ↑, określamy, czy bramofon ma korzystać z adresu przydzielonego przez serwer DHCP, czy też z adresu wpisanego ręcznie. Podświetlając kolejne opcje (adres, maska sieci, brama) oraz klikając OK, wyświetlone zostaną wpisane parametry. Jeżeli korzystamy z ręcznych ustawień, po wyświetleniu możliwa będzie zmiana wpisanych wartości, poprzez użycie klawiatury alfanumerycznej. Próba zmiany wartości, przy włączonym DHCP jest niemożliwa i poskutkuje odpowiednim komunikatem.

Ręczna konfiguracja serwera VoIP

Serwer VoIP jest konfigurowany w Menu, po wybraniu VoIP, następnie Serwer VoIP. Bramofon może automatycznie połączyć się z centralą, w której jest skonfigurowane takie wyposażenie lub poprzez ręczne wpisanie domeny lub adres IP.
Autoryzacja bramofonu odbywa się na podstawie adresu MAC urządzenia.

Uwaga! MAC adres skonfigurowany w wielu centralach, spowoduje, że w przypadku automatycznego logowania do serwera VoIP, bramofon będzie losowo łączył się z różnymi centralami.

Jeżeli wybierzemy NIE, podczas pytania, czy szukać serwer automatycznie, za pomocą klawiatury alfanumerycznej, będziemy mogli wpisać domenę lub adres IP docelowego serwera.
Zmiana sposobu wpisywania adresu serwera z liter i cyfr na same cyfry, może być dokonana za pomocą klawisza DPH16-Kluczyk.PNG na oknie wpisywania adresu.

Uwaga! Po skonfigurowaniu bramofonu z poziomu Menu, wymagana jest konfiguracja w aplikacji do zarządzania centralą.
Jeśli bramofon jest podłączony do centrali i zmienimy jego parametry z poziomu aplikacji centrali, to w przypadku niepoprawnie wprowadzonych parametrów, bramofon może utracić połączenie z centralą i wymagana będzie jego konfiguracja lokalna (z poziomu menu bramofonu).

W przypadku, gdy bramofon nie ma połączenia z centralą i zostanie zmieniona konfiguracja sieciowa z poziomu aplikacji centrali, to w przypadku podłączenia się bramofonu do centrali, bramofon nadpisze tą konfigurację, konfiguracją lokalną.

DPH.IP-CRORF oraz DPH.IP-KSxRF.C

Uruchamiając bramofon bez alfanumerycznej klawiatury, załączona jest funkcjonalność klienta DHCP oraz automatycznego wyszukiwania serwera VoIP. Po podłączeniu bramofonu do sieci, w której znajduje się centrala, możliwe będzie jego wyszukanie w aplikacji do konfiguracji centrali i późniejszą zmianę parametrów adresu IP.
Autoryzacja takiego bramofonu odbywa się na zasadzie MAC adresu, więc konieczne będzie jego zaakceptowanie w aplikacji.
Bramofony z tej serii nie pozwalają na jakąkolwiek konfigurację z poziomu urządzenia.

Kody błędów

W przypadku wystąpienia jakiegokolwiek problemu z urządzeniem - bramofon/czytnik zasygnalizuje ten fakt, wyświetlając kod błędu na wyświetlaczu w prawym rogu jako EX, gdzie X jest numerem błędu opisanym w poniższej tabeli

Numer błędu Przyczyna
E11 Oczekiwanie na autoryzacje / próba podłączenia do znalezionych serwerów w sieci
E13 Brak skonfigurowanych parametrów sieciowych
E14 Brak odpowiedzi z centrali
E15 Nierozwiązana nazwa przez serwer DNS
E16 Brak odpowiedzi serwera DNS
E21 Brak odpowiedzi z serwera DHCP
E22 Brak serwerów VoIP w sieci
E23 Reset centrali
E24 Brak autoryzacji
E25 Rozłączenie od centrali
E27 Błędny firmware w centrali
E28 Błąd krytyczny po którym nastąpi reset
E51
E52
E53
E54
E55
E56
E57
Błędy sprzętowe - należy skontaktować się z autoryzowanym serwisem


Sygnalizacja błędów, dla urządzeń bez wyświetlacza (podświetlenie klawiatury lub zapalenie diody):
Mruganie (ilość mrugnięć oznacza pierwszą cyfrę) + krótka przerwa (1,5s) + mruganie (druga cyfra) + długa przerwa (4,5s) - po czym następuje ponowienie kodu błędu.

Adaptacja DPH do warunków otoczenia

Rozmowa z bramofonu prowadzana jest w trybie simplex - rozmawiający muszą mówić na przemian, czyli jeśli osoba przy bramofonie mówi to osoba przy telefonie słucha i odwrotnie, jeśli osoba przy telefonie mówi to osoba przy bramofonie słucha. Ważne są również warunki w jakich zawieszony został bramofon, w zależności od poziomu natężenia hałasu będzie się on inaczej zachowywał i może zajść potrzeba przeprowadzenia jego regulacji, czyli zmiany progu przełączania. Ogólnie im poziom hałasu przy bramofonie jest większy tym próg przełączenia powinien mieć ustawioną wyższą wartość.


Zmiana progu przełączania

 • w bramofonie ustawić czułość mikrofonu na minimum (1), wzmocnienie głośnika (3)


Jeśli bramofon znajduje się:

 • w odizolowanym pomieszczeniu należy wartość progu przełączania ustawić na 0
 • w cichym pomieszczeniu - wartości 1-2,
 • w pomieszczeniach z normalnym hałasem - rozmowy, muzyka w tle - 3-4,
 • w pomieszczeniach z podwyższonym poziomem hałasu - korytarz, przedszkole - 5-6,
 • w hali fabrycznej, na budowie, bezpośrednio przy ulicy - 7


Dodatkowe uwagi:

 • po przeprowadzonej adaptacji w przypadku chwilowego wystąpienia hałasu/szumu o większym natężeniu niż zazwyczaj podczas normalnej pracy bramofonu, może zajść potrzeba głośniejszego mówienia do słuchawki telefonu w celu zadziałania progu przełączania.
 • zwiększanie czułości mikrofonu pozwala głośniej słyszeć osobę przy bramofonie ale jednocześnie wpływa to na poziom progu przełączania
 • poziom głośności głośnika bramofonu zasadniczo nie powinien wpływać na działanie bramofonu jednak w zamkniętych pomieszczeniach lub korytarzach należy zwrócić uwagę na możliwość występowania pogłosu lub echa

Przywracanie ustawień fabrycznych

Formatowanie przeprowadza się za pomocą zwory Setup znajdującej się na płytce elektroniki. Dostęp do niej uzyskujemy po jest rozkręceniu obudowy.

Po założeniu zwory należy podłączyć zasilanie bramofonu:

 • formatowanie - 6 sekund sygnał/cisza - w rytmie 0,2sek/0,2sek (na bramofonach z wyświetlaczem pojawi się napis Oczekiwanie na formatowanie)
 • formatowanie zakończone powodzeniem - sygnał/cisza - w rytmie 1sek/1sek (na bramofonach z wyświetlaczem napis Załadowanie ustawień fabrycznych a następnie Wyjmij zworkę)

Pojawienie się sygnału ciągłego wskazuje na niepowodzenie formatowania. Należy je ponowić.

Po wykonaniu formatowania należy zdjąć zworkę, złożyć i skręcić obudowę.