RTX

Z Wiki
Skocz do: nawigacja, szukaj

W laboratoriach firmy Slican przetestowano system DECT IP firmy RTX. Poniżej zaprezentowany został raport z tych prac.

System DECT RTX

System umożliwia podłączenie do 40 baz i 200 słuchawek. Do każdej bazy można dołączyć do 3 repeaterów. System umożliwia równoczesne prowadzenie do 8 rózmów (ilość kanałów) w przypadku systemu wielobazowego i do 10 równoczesnych rozmów dla systemu z jedną bazą. Przetestowano trzy bazy IP DECT:

  • SME VoIP 8630

oraz telefon

  • RTX8660.

Każda z baz podłączona powinna być do sieci Ethernet z usługą POE. Jeżeli sieć LAN nie oferuje tej usługi, należy zastosować odpowiedni zasilacz umożliwiający "wstrzyknięcie" napięcia zasilającego. W odróżnieniu od systemu Gigaset, w systemie tym nie istnieje odrębna jednostka pełniąca funkcję DECT managera. Jedna z baz zostaje wyróżniona i jest traktowana jako baza nadrzędna i pozostałe bazy synchronizują się do bazy nadrzędnej. Do jednej bazy może być zsynchronizowanych maksymalnie 6 innych baz. W przypadku większej ilości baz synchronizacja bazy może do innej zsynchronizowanej już bazy. Sposób synchronizacji baz jak i wszystkie inne ustawienia dokonywane są dla każdej bazy indywidualnie z przeglądarki internetowej, po wpisaniu w pasku adresu tej przeglądarki adresu IP bazy, którą chcemy skonfigurować. Adres każdej bazy może być zdefiniowany ręcznie lub pobierany z serwera DHCP. Sposób ustalania adresu jest określany w konfiguracji bazy. Zasięg radiowy każdej z baz jest standardowy dla systemów DECT, to znaczy:

  • 300 metrów w otwartej przestrzeni
  • do 50 metrów w pomieszczeniach

Warunkiem koniecznym synchronizacji bazy nadrzędnej jest istnienie w sieci serwera czasu (NTP). Można w tym celu wykorzystać dowolny serwer czasu dostępny w Internecie Ta opcja wymaga jednak dostępu do internetu. Jeżeli sieć LAN nie posiada takiego dostępu, konieczne jest zainstalowanie serwera czasu wewnątrz sieci. Jeżeli w systemie zdefiniowano serwer TFTP, możliwa jest aktualizacja firmware baz oraz słuchawek z tego serwera. W konfiguracji każdej z baz można zarejestrować do 20 słuchawek podając ich login, hasło oraz serwer, do którego dana słuchawka ma być zalogowana. Wcześniej należy zdefiniować serwer, do którego będą logować się słuchawki, podając jego adres IP, sposób transmisji DTMF oraz wykorzystywane kodeki. Po zdefiniowaniu słuchawki w systemie możliwe jest jej zarejestrowanie, poprzez wybranie odpowiedniego linku na stronie konfiguracji bazy. Procedura rejestracji słuchawki przeprowadzana jest zgodnie ze wskazówkami pojawiającymi się na wyświetlaczu słuchawki. W pewnym momencie rejestracji system zapyta o kod AC. Jest on zawsze równy "0000". Oczywiście system posiada funkcję "handover" - umożliwia przemieszczanie się pomiędzy bazami bez zrywania prowadzonej rozmowy. Przetestowano tę funkcję w naszym budynku i rozmowa nie została zerwana. Na klatce schodowej były minimalne zakłócenia, ale należy pamiętać, że bazy były umieszczone w jednym pomieszczeniu. W wyniku testów stwierdzono, że systemy RTX i Gigaset, z użytkowego punktu widzenia są tożsame - podjęto jednak decyzję o wprowadzeniu do oferty produktu firmy RTX.