Użytkownik:Maciejm

Z Wiki
Wersja z dnia 07:34, 29 paź 2013 autorstwa Maciejm (dyskusja | edycje)

(różn.) ← poprzednia wersja | przejdź do aktualnej wersji (różn.) | następna wersja → (różn.)
Skocz do: nawigacja, szukaj

Spis treści

Przekazywanie połączeń pomiędzy abonentami

Mowa.jpg
Na odebranym połączeniu.
Telefon wybieranie.jpgFlash.jpg
Wciśnij klawisz FLASH w telefonie.
Telefon wybieranie.jpg
Po usłyszeniu sygnału zgłoszenia centrali wybierz numer abonenta, do którego przekazujesz połączenie.
Mowa.jpg
Jeśli przekazujesz połączenie z oferowaniem, poczekaj na zgłoszenie abonenta.
Telefon hang down.jpgStrzałka w prawo.jpgTelefon.jpg
Odłóż słuchawkę na widełki.

UWAGA: Aby przekazać połączenie na numer zewnętrzny (połączenie tranzytowe), musisz posiadać odpowiednie uprawnienia nadawane przez serwis centrali.


Przechwycenie wywołania od abonenta - cofnięcie przekazania (#36)

Sposób wywołania Hang up.jpg Hash.jpg3.png6.jpg NrAbB.jpg
Opis usługi
Usługa ma na celu przechwycenie wywołania z wybranego telefonu lub odzyskanie połączenia przekazanego, które nie doszło jeszcze do skutku (nie zostało odebrane). Usługa nie będzie zrealizowana, gdy abonent, do którego dokonano przekazania, odebrał połączenie lub abonent inicjujący przerwał połączenie.


Przejmij dzwonek w Grupie PickUp (#37)

Przejmij dzwonek w Grupie PickUp
Sposób wywołania
Hang up.jpgHash.jpg3.png7.jpg
Opis usługi:
Przejmowanie wywołań od abonentów będących w tej samej grupie PickUp (grupa przechwytywania dzwonków).

Czasowo jestem tutaj (#57)

Przywołanie usługi

Sposób wywołania usługi
Hang up.jpgHash.jpg5.jpg7.jpgNrAbB.jpgPIN.png
Opis usługi
Usługa #57 może być użyta w dwóch sytuacjach:

 1. Jeśli chcemy, aby wszelkie wywołania przychodzące na numer abonenta inicjującego usługę były przekierowane na aparat, na którym aktywowano tą funkcję. Przekierowanie następuje zawsze po dwóch dzwonkach na aparacie macierzystym abonenta, który aktywował usługę. Na jednym aparacie można wykonać usługę dla wielu abonentów.
 2. Jeżeli chcemy, aby na wyposażeniu, na którym przywołano usługę, było sygnalizowane pozostawienie nowej wiadomości na grupowej poczcie głosowej (przy aktywacji należy użyć numeru katalogowego skrzynki głosowej i jej PIN-u).

Jeśli kod PIN zostanie trzykrotnie podany błędnie nastąpi zablokowanie możliwości wykonywania usług. Odblokowania można dokonać za pomocą usługi #999

Odwołanie usługi

Sposób wywołania
Hang up.jpgHash.jpg5.jpg7.jpgNrAbB.jpgHash.jpg
Opis usługi
Wyłączenie usługi „Jestem tutaj”. Oprócz tego usługa jest odwoływana automatycznie(o ile nie została zastosowana do powiadamiania o nowych wiadomościach – patrz pkt. 2 powyżej) w następujących przypadkach:

 • po podniesieniu słuchawki na telefonie macierzystym,
 • po czasie określonym w centrali,
 • przy wywołaniu "macierzystego" aparatu z telefonu, na którym usługa została przywołana (wywołanie numeru, który był użyty po sekwencji #57).


Przekierowanie bezwarunkowe (#74)

Pierwszy sposób wywołania usługi

Sposób wywołania
Hang up.jpgHash.jpg7.jpg4.jpgNumer.jpgHash.jpgX.jpg Opis usługi
Usługa dokonuje przekierowania bezwarunkowego wywołań przychodzących.

Ustawiając rodzaj przekierowania, można precyzyjnie określić, jakie wywołania mają być przekierowywane po wywołaniu funkcji #74:

X=0 – wszystkie,

X=1 – tylko miejskie bezpośrednie,

X=2 – tylko wewnętrzne bezpośrednie,

X=3 – tylko miejskie awizowane,

X=4 – tylko z grupy.


X=0..3 – dotyczy wywołań przychodzących na abonenta

X=4 – dotyczy wywołań przychodzących na grupę

Usługa dostępna także po zalogowaniu konta na DISA.

Drugi sposób aktywacji usługi:

Sposób wywołania
Hang up.jpgHash.jpg7.jpg4.jpgNumer.jpgHash.jpg
Opis usługi
Usługa dokonuje przekierowania bezwarunkowego wywołań przychodzących. W tym przypadku nie określamy rodzaju przekierowywanych rozmów. Domyślnie zawsze ustawione jest przekierowywanie wszystkich rozmów (X=0 – wszystkie).


Odwołanie przekierowania bezwarunkowego

Sposób wywołania
Hang up.jpgHash.jpg7.jpg4.jpgHash.jpg


Opis usługi
Wyłączenie przekierowania bezwarunkowego


Sprawdzenie przekierowania bezwarunkowego

Sposób wywołania


Hang up.jpgHash.jpg7.jpg4.jpgGwiazdka.png

Opis usługi
Sprawdzenie, czy jest włączone przekierowanie bezwarunkowe. Ponowne wciśnięcie Gwiazdka.png (#74**) spowoduje zmianę statusu usługi (jeśli usługa była aktywna, to ją dezaktywujemy).

Uwaga:
Jeśli na aparacie nie była aktywowana usługa np. #74, wówczas nie ma możliwości zastosowania #74** do zmiany statusu usługi. Centrala pamięta tylko ostatnio aktywowany rodzaj przekierowania (przykład: aktywujemy usługę #74, wówczas nie mamy możliwości sprawdzenia i zmiany statusu za pomocą np. #76**, istnieje jedynie możliwość sprawdzenia i zmiany statusu usługi za pomocą #74**).


Przekierowanie połączenia, gdy zajęty (#75)

Pierwszy sposób wywołania usługi

Sposób wywołania
Hang up.jpgHash.jpg7.jpg5.jpgNumer.jpgHash.jpgX.jpg Opis usługi
Usługa dokonuje przekierowania wywołań przychodzących.

Ustawiając rodzaj przekierowania, można precyzyjnie określić, jakie wywołania mają być przekierowywane po wywołaniu funkcji #75:

X=0 – wszystkie,

X=1 – tylko miejskie bezpośrednie,

X=2 – tylko wewnętrzne bezpośrednie,

X=3 – tylko miejskie awizowane.


X=0..3 – dotyczy wywołań przychodzących na abonenta

Usługa dostępna także także po zalogowaniu konta na DISA.


Drugi sposób aktywacji usługi

Sposób wywołania
Hang up.jpgHash.jpg7.jpg5.jpgNumer.jpgHash.jpg


Opis usługi

Usługa dokonuje przekierowania wywołań przychodzących. W tym przypadku nie określamy rodzaju przekierowywanych rozmów. Domyślnie zawsze ustawione jest przekierowanie wszystkich rozmów (X=0 – wszystkie

Odwołanie przekierowania połączenia, gdy zajęty

Sposób wywołania
Hang up.jpgHash.jpg7.jpg5.jpgHash.jpg


Opis usługi

Wyłączenie przekierowania, gdy zajęty.

Sprawdzenie przekierowania połączenia, gdy zajęty

Sposób wywołania
Hang up.jpgHash.jpg7.jpg5.jpgGwiazdka.png

Opis usługi

Sprawdzenie, czy jest włączone przekierowanie, gdy zajęty. Ponowne wciśnięcie Gwiazdka.png (#75**) spowoduje zmianę statusu usługi (jeśli usługa była aktywna, to ją dezaktywujemy).


Uwaga: Jeśli na aparacie nie była aktywowana usługa np. #75, wówczas nie ma możliwości zastosowania #75** do zmiany statusu usługi. Centrala pamięta tylko ostatnio aktywowany rodzaj przekierowania (przykład: aktywujemy usługę #74, wówczas nie mamy możliwości sprawdzenia i zmiany statusu za pomocą np. #76**, istnieje jedynie możliwość sprawdzenia i zmiany statusu usługi za pomocą #74**).


Przekierowanie połączenia, gdy nie odpowiada (#76)

Pierwszy sposób wywołania usługi

Sposób wywołania
Hang up.jpgHash.jpg7.jpg6.jpgNumer.jpgHash.jpgX.jpg

Opis usługi

Centrala przekierowuje wywołania na wskazany numer, gdy nie zostanie odebrane połączenie po określonej dla przekierowania liczbie dzwonków.

Ustawiając rodzaj przekierowania, można precyzyjnie określić, jakie wywołania mają być przekierowywane po wywołaniu funkcji #76:

X=0 – wszystkie,

X=1 – tylko miejskie bezpośrednie,

X=2 – tylko wewnętrzne bezpośrednie,

X=3 – tylko miejskie awizowane,

X=4 – tylko z grupy.


X=0..3 – dotyczy wywołań przychodzących na abonenta

X=4 – dotyczy wywołań przychodzących na grupę

Usługa dostępna także po zalogowaniu konta na DISA.


Drugi sposób aktywacji usługi

Sposób wywołania
Hang up.jpgHash.jpg7.jpg6.jpgNumer.jpgHash.jpg

Opis usługi

Centrala przekierowuje wywołania na wskazany numer, gdy nie zostanie odebrane połączenie po określonej dla przekierowania liczbie dzwonków. Domyślnie zawsze ustawione jest przekierowywanie wszystkich rozmów (X=0 – wszystkie).

Odwołanie przekierowania połączenia, gdy nie odpowiada

Sposób wywołania
Hang up.jpgHash.jpg7.jpg6.jpgHash.jpg

Opis usługi Wyłączenie przekierowania, gdy nie odpowiada na danym aparacie (koncie).

Sprawdzenie przekierowania połączenia, gdy nie odpowiada

Sposób wywołania
Hang up.jpgHash.jpg7.jpg6.jpgGwiazdka.png


Opis usługi


Sprawdzenie, czy jest włączone przekierowanie, gdy nie odpowiada. Ponowne wciśnięcie Gwiazdka.png (#76**) spowoduje zmianę statusu usługi (jeśli usługa była aktywna, to ją dezaktywujemy).


Uwaga:
Jeśli na aparacie nie była aktywowana usługa np. #74, wówczas nie ma możliwości zastosowania #74** do zmiany statusu usługi. Centrala pamięta tylko ostatnio aktywowany rodzaj przekierowania (przykład: aktywujemy usługę #74, wówczas nie mamy możliwości sprawdzenia i zmiany statusu za pomocą np. #76**, istnieje jedynie możliwość sprawdzenia i zmiany statusu usługi za pomocą #74**

Ustawienie liczby dzwonków, po której nastąpi przekierowanie połączenia dla usługi #76 (#71)

Sposób wywołania Hang up.jpgHash.jpg7.jpg1.pngN.jpg

Opis usługi
Ustalenie po ilu dzwonkach (n=0..9) usługa przekierowania powołana na telefonie (koncie) zostanie zrealizowana.

Usługa dostępna także po zalogowaniu konta na DISA.

Aktywacja uslugi

Sposób wywołania
Hang up.jpgHash.jpg7.jpg0.jpgHash.jpg

Opis usługi


Za pomocą tej usługi możemy anulować przekierowania połączeń bez względu na ich rodzaj.

Usługa dostępna także po zalogowaniu konta na DISA.


Aktywacja usługi

Sposób wywołania
Hang up.jpgHash.jpg2.jpg8.jpgGGMM.jpg


Opis usługi


Usługa służy do zaprogramowania dzwonienia o określonej porze z dokładnością do minuty (GG – godziny, MM - minuty). Budzik ponawia dzwonienie max. 3 razy, co 5 minut. Usługa jest dezaktywowana po 15 minutach od godziny określonej jako czas budzenia. Na wyświetlacz aparatów analogowych wysyłany jest numer własny oraz napis "Budzik". Na ekranie aparatów systemowych CTS-202 pojawia się tylko napis „Budzik”. Po odebraniu połączenia abonent słyszy komunikat "Usługa budzenia została zrealizowana". Dla abonenta, który wykonał usługę „Jestem tutaj”(#57) lub „Przywołanie konta na stałe”(#53), budzenie zrealizowane zostanie na jego aparacie macierzystym. Usługa budzenia zostanie wykonana, nawet jeżeli abonent ma włączoną usługę DND. Jeżeli abonent, u którego powinien dzwonić budzik, jest zajęty (prowadzi rozmowę),to wywołanie od budzika nastąpi po zakończeniu rozmowy.


Usługa automatycznego oddzwaniania – Auto Redial

Aktywacja usługi

Sposób wywołania
Flash.jpgHash.jpg0.jpg


Opis usługi


Jeżeli abonent, do którego dzwonimy, jest zajęty, to wybranie kodu usługi spowoduje, że gdy będzie on wolny (wcześniej był sygnał zajętości), zostaniemy powiadomieni o tym dzwonieniem aparatu, a po podniesieniu słuchawki wybrany zostanie automatycznie numer abonenta, z którym chcieliśmy uzyskać połączenie. Usługa jest dostępna zarówno dla połączeń wewnętrznych, jak i miejskich.


Czas aktywności usługi jest ograniczony do:

 • 90 minut w przypadku wywołań wewnętrznych,
 • 10 minut w przypadku wywołań numerów miejskich, gdy abonent docelowy jest zajęty.

UWAGA :W kolejkę można się zapisać do:

 • Abonenta centrali wyposażonego w telefon analogowy,
 • Abonenta centrali wyposażonego w aparat systemowy CTS-202.CL, CTS-202.Plus lub CTS-202.IP,
 • Abonenta miejskiego osiąganego poprzez translację ISDN
 • Abonenta miejskiego osiąganego poprzez translację GSM.


Sprawdzenie stanu usługi

Sposób wywołania

Hang up.jpgHash.jpg0.jpgGwiazdka.png


Opis usługi
Po wybraniu kodu usługi centrala komunikatem słownym

 • Usługa aktywna

lub

 • Usługa nieaktywna

o aktualnym stanie usługi

Skasowanie usługi

Sposób wywołania
Hang up.jpgHash.jpg0.jpgHash.jpg


Opis usługi
Wybranie kodu powoduje zaprzestanie oczekiwania na zwolnienie się abonentaAuto Redial – oddzwanianie, gdy nie odbiera

Sposób wywołania Flash.jpgHash.jpg0.jpg


Opis usługi


Jeżeli abonent, do którego dzwonimy nie podnosi słuchawki, to wybranie kodu usługi spowoduje, że gdy będzie on dostępny przy aparacie (wcześniej nie odbierał połączenia), zostaniemy powiadomieni o tym dzwonieniem aparatu, a po podniesieniu słuchawki wybrany zostanie automatycznie numer abonenta, z którym chcieliśmy uzyskać połączenie. Usługa jest dostępna zarówno dla połączeń wewnętrznych, jak i miejskich.Czas aktywności usługi jest ograniczony do:

 • 90 minut w przypadku wywołań wewnętrznych,
 • 60 minut w przypadku wywołań numerów miejskich.

UWAGA :

W kolejkę można się zapisać do:- abonenta centrali wyposażonego w telefon analogowy,- abonenta centrali wyposażonego w aparat systemowy CTS-202.CL, CTS-202.Plus lub CTS-202.IP, - abonenta miejskiego osiąganego poprzez translację ISDN,- abonenta miejskiego osiąganego poprzez translację GSM.Sprawdzenie stanu usługi

Sposób wywołania

Hang up.jpgHash.jpg0.jpgGwiazdka.png


Opis usługi
Po wybraniu kodu usługi centrala komunikatem słownym

 • Usługa aktywna

lub

 • Usługa nieaktywna

o aktualnym stanie usługi


Skasowanie usługi

Sposób wywołania
Hang up.jpgHash.jpg0.jpgHash.jpg


Opis usługi
Wybranie kodu powoduje zaprzestanie oczekiwania na zwolnienie się abonentaAuto Redial – oddzwanianie, gdy wszystkie linie są zajęte

Sposób wywołania Flash.jpgHash.jpg0.jpg

Opis usługi Jeżeli wszystkie linie w naszej centrali są obecnie zajęte, gdy chcemy wykonać połączenie, to wybranie kodu usługi spowoduje, że gdy zwolni się linia w centrali, zostaniemy o tym powiadomieni dzwonieniem aparatu. Po podniesieniu słuchawki zostanie wybrany ponownie żądany numer.


Czas aktywności usługi jest ograniczony do:

 • 30 minut w przypadku zajętości linii centrali.

UWAGA :W kolejkę można się zapisać do dowolnej zajętej translacji w centrali.Podniesienie słuchawki i wybranie:

Sprawdzenie stanu usługi

Sposób wywołania

Hang up.jpgHash.jpg0.jpgGwiazdka.png


Opis usługi
Po wybraniu kodu usługi centrala komunikatem słownym

 • Usługa aktywna

lub

 • Usługa nieaktywna

o aktualnym stanie usługi

Skasowanie usługi

Sposób wywołania
Hang up.jpgHash.jpg0.jpgHash.jpg


Opis usługi
Wybranie kodu powoduje zaprzestanie oczekiwania na zwolnienie się abonenta