Instrukcja obsługi i programowania PMS-08

Z Wiki
Wersja z dnia 14:45, 24 sty 2011 autorstwa Maciejm (dyskusja | edycje)

(różn.) ← poprzednia wersja | przejdź do aktualnej wersji (różn.) | następna wersja → (różn.)
Skocz do: nawigacja, szukaj
CENTRALA ABONENCKA


SLICAN PMS-08


INSTRUKCJA OBSŁUGI I PROGRAMOWANIA


PMS 08.png
WYDANIE INSTRUKCJI 3.02
DLA WERSJI OPROGRAMOWANIA P3_12P4P


Data wydania: 2011-01-25

Wydanie instrukcji 3.02

dla wersji oprogramowania od P3_12P4P

Spis treści

INFORMACJE

Centrala PMS-08 jest małą centralą telefoniczną z sześcioma numerami wewnętrznymi i dwiema liniami miejskimi. Do centrali można podłączać standardowe aparaty telefoniczne z wybieraniem dekadowym (tarczowe) lub tonowym. Małe wymiary, atrakcyjna cena oraz możliwość zawieszenia na ścianie w wygodnym miejscu kwalifikują tą centralą do zastosowań w małych firmach, biurach, domkach jednorodzinnych itp. Mimo swej prostoty, PMS-08 posiada funkcje ułatwiające użytkowanie telefonów, takie jak: abonent-sekretarka, abonent-dyrektor, współpraca z faksem i bramofonem, ustawienie uprawnień wyjścia na linie miejskie dla każdego abonenta. Dzięki funkcji DISA[1] możliwe jest automatyczne łączenie rozmów przychodzących, za pomocą sygnałów DTMF[2] . PMS-08 posiada również standardowe, nagrane fabrycznie komunikaty informujące rozmówców o:

 • wywołaniu z linii miejskiej: ROZMOWA,
 • dzwonku z bramofonu: BRAMOFON,
 • możliwości wyboru numeru wewnętrznego przy dzwonieniu z miasta: WYBIERZ NUMER
 • możliwość nagrania własnej zapowiedzi przedstawiającej firmę (Opcja).
 • braku dostępu do danej funkcji, np. brak uprawnień do wyjścia na miasto: BLOKADA,
 • przyjęciu polecenia wykonania funkcji specjalnych: PRZYJĘTO.


Możliwości funkcjonalne

Centrala PMS-08 umożliwia:

 • realizację półautomatycznych połączeń przychodzących z sieci publicznej lub automatycznych z zapowiedzią słowną i bezpośrednim wybieraniem tonowym (DTMF) z zewnątrz numeru abonenta wewnętrznego,
 • realizację połączenia wychodzącego na zamówienie (funkcje sekretarsko-dyrektorskie) ,
 • oferowanie rozmowy abonentowi zajętemu inną rozmową („wejście na trzeciego”),
 • przypisanie 6 różnych kategorii uprawnień abonentów wewnętrznych do zestawiania połączeń wychodzących:
  • tylko telefony alarmowe,
  • połączenia krajowe stacjonarne,
  • połączenia krajowe bez Audiotele 0700...,
  • połączenia krajowe bez „komórkowych” i 0700...
  • bez ograniczeń
 • współpracę z bramofonami ze sterowaniem zamka,
  • Bramofony z serii SKD maksymalnie 2 szt.
  • Bramofony z serii BRV maksymalnie 6 szt.
 • dzwonienie zbiorowe wszystkich abonentów,
 • przekazywanie i zawieszanie rozmów, przechwytywanie zawieszonych lub przekazanych i nie zrealizowanych rozmów, przeniesienie wywołań na inny numer wewnętrzny,
 • gorąca linia możliwość wyjścia „na miasto” bez wybierania „zero”.

Wyposażenie

Standardowe

 • wyposażenie DTMF na liniach miejskich i wewnętrznych,
 • detektor sygnału faksu – zapewnia wykrycie na pierwszej linii miejskiej (LM1) sygnału faksu nadawczego i automatyczne przekazanie połączenia na faks w czasie odtwarzania zapowiedzi.
 • możliwość zastosowania specjalnego modułu zapowiedzi słownej umożliwiającego nagrywanie własnych zapowiedzi (zamiast standardowej zapowiedzi „WYBIERZ NUMER”) bezpośrednio z telefonu programującego centralę.
 • cztery rodzaje sygnalizacji dzwonkowej: dla wywołań wewnętrznych, zewnętrznych, powrotnych i z bramofonu,
 • awaryjne, automatyczne przełączenie linii miejskiej (LM1) do abonenta wewnętrznego (Ab21) w przypadku braku zasilania

Opcje wyposażenia dodatkowego

 • moduł zapowiedzi słownej PMS-MZS – umożliwia nagranie indywidualnego komunikatu słownego. Jest używany w połączeniach przychodzących w celu przedstawienia się firmy używającej centralê (zamiast komunikatu „WYBIERZ NUMER”). Zapewnia też możliwość wybrania numeru wewnętrznego (DISA)
 • moduł drugiej linii miejskiej PMS-LM – tylko dla central z 1 linią miejską (LM1) – rozbudowuje centralę o drugą linię miejską (LM2).


Sygnalizacja

Na przednim panelu obudowy centrali znajdują się trzy lampki sygnalizacyjne. Lampki te wskazują w jakim stanie aktualnie znajduje się centrala.

L1 – zielona lampka stanu linii miejskiej LM1 – świecenie oznacza rozmowę na LM1

L2 – zielona lampka stanu linii miejskiej LM2 – œwiecenie oznacza rozmowę na LM2

Sieć– czerwona lampka stanu centrali – świecenie oznacza centralę w stanie czuwania. Lampka wolno mruga gdy któryś z abonentów wewnętrznych podniesie słuchawkę lub gdy dzwoni

centrala miejska.

Io pms lampki sygnalizacyjne.png


Rys. 1 Lampki sygnalizacyjne


3. UWAGA: podczas braku zasilania centrali można jedynie połączyć się z centralą nadrzędną z telefonu 21, nie działają wtedy funkcje ograniczania uprawnień i nie można łączyć się z innymi abonentami, oraz nie można centrali programować.

Parametry techniczne centrali SLICAN PMS-08

 • Zasilanie:

– z sieci 230[V] +10% -15%, 50[Hz] max.80[mA], pobór mocy nie większy niż 15[VA]

 • Parametry linii wewnętrznych:

– napięcie liniowe 24[V], max rezystancja pętli 1200[Ω] (linia 26 – 2000[Ω]), prąd 20..30[mA]

– napięcie dzwonienia 60..70[Vrms], 50[Hz]

 • Parametry linii miejskich:

– napięcie liniowe 15..65[V], max rezystancja linii 2x600[Ω], prąd 15..75[mA],

– prąd dzwonienia: 20..90[Vrms], 25 lub 50[Hz]

 • Tłumienność przejścia przez centralę nie większa niż 2[dBm]
 • Zabezpieczenia linii wewnętrznych i miejskich nadprądowe i przeciwprzepięciowe
 • Wymiary obudowy naściennej: 207x165x60 [mm]

NUMERACJA / Plan numeracyjny centrali

Cyfry wybierane na tle sygnału zgłoszenia

0 wyjście do sieci publicznej
81 wyjście na linię miejską pierwszą (LM1),
82 wyjście na linię miejską drugą (LM2),
21...26 numery abonentów centralki,
20 wywołanie wszystkich abonentów (oprócz tych, którzy zostali oznaczeni jako dyrektor, faks, bramofon).
95 przejęcie rozmowy przekazanej, lecz jeszcze nie zrealizowanej
93 przejęcie dzwonka lub zawieszonej rozmowy.
92 + 21...26 podsłuch abonenta uszkodzonego / baby call (patrz Podsłuch....)
90 + 21...26 przekierowanie połączeń na innego abonenta centralki
90→odłożenie słuchawki wyłączenie przekierowania
90# wyłączenie przekierowania

Czynności podczas prowadzonej rozmowy

FLASH[3] →21...26- przekazanie/transfer rozmowy innemu abonentowi
FLASH → Twój numer telefonu zawieszenie aktualnie prowadzonej rozmowy na 180 sekund
zawieszoną rozmowę można „odwiesić” przed upływem 180 sekund przez wybranie cyfr 93 na tle sygnału zgłoszenia centrali).
FLASH → # i odłożenie słuchawki zawieszenie rozmowy na 10 sekund w celu odebrania innego połączenia lub np. otwarcia bramofonu.
Gwiazdka.png otwieranie bramofonu w trakcie prowadzenia z nim rozmowy
Hash.png Zakończenie połączenia z bramofonem

Cyfry wybierane na tle sygnału zajętości

0 zapisanie do kolejki oczekujących na połączenie - komunikat PRZYJĘTO potwierdza zlecenie.
3 wejście na trzeciego do rozmowy (oferowanie pilnej rozmowy abonentowi zajętemu inną rozmową). Funkcja dostępna tylko dla abonenta z uprawnieniami sekretarki lub wyższymi. Nie jest możliwe wejście na trzeciego na abonenta zaprogramowanego jako faks lub bramofon.

INSTRUKCJA OBSŁUGI APARATU WEWNĘTRZNEGO

Sygnały Informacyjne

Sygnały tonowe słyszalne w słuchawce

W centrali „PMS-08” stosowane są sygnały informacyjne o częstotliwości 425Hz zmodulowanej częstotliwością 60Hz i rytmach przedstawionych poniżej. Sygnały te słyszalne są w słuchawce telefonu w pewnych, określonych stanach centrali.

Io pms sygnały.png
Tab. 1 Sygnały tonowe centrali PMS-08

Sygnały wywołania (dzwonki)

Poza sygnałami słyszalnymi w słuchawce wymienionymi powyżej centrala abonencka „PMS-08” generuje sygnały wywołania (dzwonki) o rytmach:

Io pms rytm dzwonka.png
Tab. 2 Rytmy dzwonków centrali PMS-08

Komunikaty słowne

Komunikaty te są nagrywane fabrycznie i nie podlegają modyfikacji przez użytkownika.

 • ROZMOWA - jeśli prowadzisz rozmowę i otrzymujesz wywołanie z linii miejskiej lub telefonu beztarczowego (gorącego) komunikat ten powiadomi Cię o nadchodzącej rozmowie. Możesz wtedy zakończyć prowadzoną rozmowę i odłożyć słuchawkę. Twój aparat natychmiast zadzwoni i będziesz mógł rozpocząć rozmowę z abonentem z „miasta”. W przypadku, gdy Twój aparat został zaznaczony w programie centrali jako „faks”, komunikat „ROZMOWA” nie pojawi się.
 • BRAMOFON - jeśli prowadzisz rozmowę i otrzymujesz wywołanie z bramofonu, centrala powiadomi Cię o naciśnięciu przycisku bramofonu komunikatem „BRAMOFON” na tle Twojej rozmowy. W przypadku, gdy Twój aparat został zaznaczony w programie centrali jako„faks”, komunikat „BRAMOFON” nie pojawi się.
 • BLOKADA - jeśli wybierzesz niewłaściwy numer, to znaczy taki, do którego nie masz uprawnień , usłyszysz komunikat „BLOKADA”. Może się to zdarzyć np. przy próbie inicjacji rozmowy z abonentem „dyrektor” lub przy próbie „wyjścia na miasto” za pomocą telefonu nie posiadającego takich uprawnień .
 • WYBIERZ NUMER - centrala PMS-08 pozwala na użycie na linii miejskiej zapowiedzi słownej podczas której abonent dzwoniący z zewnątrz może wybrać numer abonenta wewnętrznego za pomocą klawiatury swojego telefonu (w trybie DTMF). Centrala generuje wtedy komunikat „WYBIERZ NUMER”, aż do momentu wybrania odpowiedniego numeru (lub do wyczerpania się limitu czasu, który wynosi ok. 16 sekund) Centrala SLICAN PMS może zostać wyposażona w specjalny moduł zapowiedzi słownej pozwalający na nagrywanie własnych zapowiedzi.
 • PRZYJĘTO - komunikat ten słyszalny jest po wybraniu funkcji specjalnych w centrali, na

przykład po prawidłowym przeniesieniu numeru.


Połączenia wewnętrzne

Po podniesieniu słuchawki, jeśli Twój aparat telefoniczny jest prawidłowo przyłączony do centrali w słuchawce powinien być słyszalny sygnał zgłoszenia centrali. Możesz wówczas wybrać dwucyfrowy numer abonenta żądanego (21 ... 26, jeśli chcesz wywołać wszystkich abonentów wybierz 20). Jeśli serwis centrali ustawił Twoją linię abonencką na bezpośrednie wyjście na miasto, po podniesieniu słuchawki usłyszysz sygnał zgłoszenia centrali nadrzędnej. W takim przypadku, aby połączyć się z abonentem wewnętrznym wciśnij klawisz „*” (gwiazdka) lub „FLASH”, po czym usłyszysz sygnał zgłoszenia centrali PMS-08. Melodyjka po podniesieniu słuchawki świadczy o tym, że w centrali prowadzonych jest zbyt dużo rozmów (maksymalnie trzy jednoczesne rozmowy) i połączenie nie może być chwilowo zrealizowane.

Po wybraniu numeru na tle sygnału zgłoszenia usłyszysz jeden z poniższych sygnałów:

 • Sygnał zwrotny wywołania świadczący o tym, że abonent żądany jest wolny i otrzymuje sygnał wywołania – dzwonek zwykły. Należy wówczas oczekiwać na zgłoszenie się abonenta żądanego. Jeśli abonent żądany nie zgłosi się przez okres czasu około 40 sekund wówczas otrzymasz sygnał nieosiągalności, a centrala zaprzestanie wywoływania abonenta żądanego.
 • Sygnał zajętości, który informuje, że abonent z którym chcesz uzyskać połączenie jest zajęty inną rozmową.
 • Sygnał nieosiągalności - świadczy o tym, że abonent ma uszkodzony telefon lub wybrano numer „na siebie”. Przejście aparatu abonenta w stan uszkodzenia następuje jeżeli przez 40 sekund aparat abonenta ma podniesioną słuchawkę bez przyczyny.
 • Słowo BLOKADA, a następnie sygnał nieosiągalności, które informują Cię, że numer abonenta żądanego jest dla Ciebie niedostępny.

Po zgłoszeniu się abonenta, z którym chcesz rozmawiać następuje rozmowa, w czasie której możesz usłyszeć:

 • Sygnał nieosiągalności informujący Ciebie, że abonent, z którym rozmawiałeś odłożył słuchawkę na widełki aparatu.
 • słowo BRAMOFON, gdy otrzymujesz zgłoszenie z bramofonu,
 • słowo ROZMOWA, w przypadku, gdy otrzymujesz wywołanie z linii miejskiej lub telefonu gorącego (beztarczowego).


Połączenia wychodzące

Dla uzyskania połączenia z abonentem zewnętrznym należy po otrzymaniu sygnału zgłoszenia centrali „PMS-08” wybrać cyfry:

 • 0- jeśli chcesz uzyskać połączenie z abonentem w sieci publicznej przez dowolną linię miejską[4]


 • 81- jeśli chcesz uzyskać połączenie z abonentem w sieci publicznej przez linię miejską LM 1,
 • 82- jeśli chcesz uzyskać połączenie z abonentem w sieci publicznej przez linię miejską LM 2.

Po wybraniu jednej z tych możliwości w słuchawce powinien być słyszalny sygnał zgłoszenia centrali nadrzędnej (miejskiej). Następnie możesz wybrać numer abonenta żądanego według numeracji obowiązującej w danej sieci telefonicznej. Wszystkie sygnały jakie będziesz słyszał(a), będą pochodziły z centrali nadrzędnej.


Przy realizacji połączenia wychodzącego możesz napotkaæ następujące problemy:

 • Jeśli po wybraniu cyfr 0 lub 81 lub 82 otrzymasz sygnał zajętości. Świadczy to o tym, że

łącza do centrali nadrzędnej są zajęte,

 • Jeśli po wybraniu cyfr 0 lub 81 lub 82 nie otrzymasz sygnału zgłoszenia z centrali nadrzędnej a po upływie około 3sek. otrzymasz sygnał nieosiągalności. Świadczy to o niesprawności linii wychodzącej do centrali nadrzędnej. Musisz odłożyć słuchawkę na widełki i spróbować wybrać „0”. Centrala „PMS-08” powinna przydzielić Ci drugą, sprawną linię wychodzącą do centrali nadrzędnej,
 • W trakcie wybierania numeru abonenta w sieci nadrzędnej otrzymasz bezzwłocznie sygnał nieosiągalności, poprzedzony słowem BLOKADA. Fakt ten świadczy o tym, że próbowałeś przekroczyć uprawnienia nadane Twojemu aparatowi przez serwis centrali.
Warning! W przypadku braku zasilania centralka automatycznie łączy na stałe abonenta 21 z linią miejską LM1.


Odbieranie wywołań i przekazywanie rozmowy

Odbieranie wywołań

W centrali „PMS-08” zastosowano różne rodzaje dzwonienia:

 • dzwonek zwykły (dzwonek 1sek z przerwą 4 sek) – dzwoni abonent wewnętrzny,
 • dzwonek miejski (dzwonek 2 razy po 0.25 sek przerwa 3.5sek) – wywołanie z miasta
 • dzwonek specjalny (trzy dzwonki po 0.25 sek z przerwą 2sek) – wywołanie z bramofonu
 • dzwonek powrotny (dzwonek 0.5 sek z przerwą 2sek) – np. powrót niezrealizowanej rozmowy

Po usłyszeniu sygnału dzwonienia możesz zgłosić się przez podniesienie słuchawki Twojego aparatu telefonicznego.

Przekazanie rozmowy innemu abonentowi wewnętrznemu i parkowanie

Jeśli chcesz przekazać innemu abonentowi prowadzoną przez Ciebie rozmowę to w trakcie jej trwania wybierz „FLASH” (lub „2” dla wybierania impulsowego). Usłyszysz wówczas sygnał przekazania, który informuje Cię o tym, że jesteś w stanie PRZEKAZANIA. Będziemy często wracać do tego stanu w dalszym opisie.

W stanie PRZEKAZANIA możesz wybrać:

 • FLASH – spowoduje to powrót do rozmowy z abonentem oczekującym na połączenie,
 • numery 21...26 – spowoduje wybranie abonenta żądanego.


Po wybraniu numeru abonenta otrzymasz jeden z następujących sygnałów:

 • sygnał zwrotny wywołania,
 • sygnał zajętości,
 • sygnał nieosiągalności,
 • komunikat BLOKADA i sygnał nieosiągalności. Poniżej opisaliœmy sposoby postępowania w tych sytuacjach.


 • Sygnał zwrotny wywołania – oznacza, że aparat abonenta żądanego jest wolny i abonent

żądany otrzymuje sygnał wywołania – dzwonek zwykły. W tym momencie możesz postąpić następująco:

Sposób 1

Jeśli nie musisz zapowiadać przekazywanej rozmowy to wystarczy, gdy w czasie słuchania zwrotnego sygnału wywołania odłożysz słuchawkę. Od tego momentu abonent oczekujący będzie oczekiwać zgłoszenia się abonenta żądanego. Jeśli w ciągu 40_sekund połączenie nie zostanie zrealizowane, centrala skieruje do Ciebie dzwonek powrotny abyś wyjaśnił sytuację lub przekazał rozmowę innej osobie.

Sposób 2

Jeśli chcesz abonentowi żądanemu zapowiedzieć przekazywaną rozmowę to musisz czekać ze słuchawką przy uchu na jego zgłoszenie się i po rozmowie odłożyć słuchawkę na widełki. Spowoduje to zestawienie połączenia między abonentem oczekującym i żądanym. Jeśeli abonent żądany nie chce przyjąć zapowiadanej przez Ciebie rozmowy to możesz wróciæ do stanu PRZEKAZANIA przez wybranie FLASH

Sposób 3.

Gdy abonent żądany nie zgłasza się możesz zrezygnować z wywoływania tego abonenta wybierając „FLASH”. Powracasz w ten sposób do stanu PRZEKAZANIA opisanego wcześniej.


 • Sygnał zajętości

Oznacza, że abonent żądany jest zajęty. Możesz teraz zaparkować przekazywane połączenie jeśli w trakcie słuchania sygnału zajętości odłożysz słuchawkę. Zaparkowane przez Ciebie połączenie będzie czekać aż zwolni się żądany abonent. Jeśli w ciągu 3_minut połączenie nie zostanie zrealizowane, centrala skieruje do Ciebie dzwonek powrotny abyś wyjaśnił sytuację lub przekazał rozmowę innej osobie. Przy słuchaniu sygnału zajętości możesz powrócić do stanu PRZEKAZANIA przez wybranie „FLASH” (lub „2” dla wybierania impulsowego). Jeśli Twój aparat ma uprawnienia sekretarki, możesz zaoferować rozmowę po wejściu „na trzeciego”. W tym celu na tle sygnału zajętości wybierz cyfrę „3”.


 • Sygnał nieosiągalności

Oznacza, że wybrałeś(aś) nieprawidłowo numer abonenta żądanego lub aparat abonenta żądanego ma źle odłożoną słuchawkę (znajduje się w stanie USZKODZONY). Jeśli na tle sygnału nieosiągalności odłożysz słuchawkę to centrala niezwłocznie skieruje do Ciebie dzwonek powrotny, będziesz wtedy mógł (mogła) dokonać ponownie przekazania. Przy słuchaniu sygnału nieosiągalności możesz także wybrać „FLASH” w celu powrotu do stanu PRZEKAZANIA.


 • Komunikat „BLOKADA” i sygnał nieosiągalności

Oznacza, że nie masz uprawnień do przekazania połączenia pod wybrany numer – postępuj jak przy sygnale nieosiągalności. Jeśli w trakcie przekazywania połączenia nie wybierzesz całego numeru abonenta żądanego i odłożysz słuchawkę to niezwłocznie otrzymasz powrotny sygnał wywołania – dzwonek powrotny, który przypomni Ci o tym, że nieprawidłowo zakończyłeś(aś) przekazanie.

Poniższe przykłady ilustrują przekazywanie połączenia w różnych sytuacjach. Sytuacje są opisane od momentu Twojej rozmowy na linii miejskiej. W opisie należy zwracać uwagę na krój czcionki:

 • Tekst pogrubiony - Twoje operacje na telefonie
 • Tekst podkreślony -nazwy słuchanych przez Ciebie sygnałów informacyjnych.
 • Tekst Zwykły - opis sytuacji połączenia

Przekazanie połączenia z linią miejską abonentowi o numerze 21:

Flash -Sygnał przekazania - 21- Odłożenie słuchawki - linia miejska oczekuje zgłoszenia się Ab 21 a po jego zgłoszeniu się dochodzi do rozmowy.


Przekazanie połączenia z linią miejską wolnemu abonentowi o numerze 21 z oferowaniem:

Flash - Sygnał przekazania - 21 - Sygnał wywołania - Ab21 Podnosi słuchawkę - Oferowanie - Odłożenie słuchawki - rozmowa Ab 21 na linii miejskiej.


Przekazanie połączenia z linią miejską zajętemu abonentowi o numerze 21 z oferowaniem:

Flash - Sygnał przekazania - 21 - Sygnał zajętości - 3 - Oferowanie na trzeciego - Odłożenie słuchawki - linia miejska zaparkowana na Ab 21.


Oferowanie połączenia wolnemu abonentowi 21 lecz bez przekazania mu połączenia:

Flash - Sygnał przekazania - 21 - Sygnał wywołania - Ab21 Podnosi słuchawkę – Oferowanie –Flash - Sygnał przekazania - Flash - Ponownie rozmowa na linii miejskiej - Odłożenie słuchawki - rozłączenie.


Oferowanie połączenia wolnemu abonentowi 21 lecz przekazanie połączenia abonentowi 22: Flash - Sygnał przekazania - 21 - Sygnał wywołania - Ab21 Podnosi słuchawkę – Oferowanie– Flash - Sygnał przekazania22 - Sygnał wywołania - Odłożenie słuchawki - linia miejska oczekuje zgłoszenia się Ab22 a po jego zgłoszeniu się dochodzi do rozmowy.

Przejmowanie połączenia zaparkowanego (95)

Jeśli zaparkowałeś(aś) połączenie i okazało się, że abonent żądany jest zajęty na dłużej inną rozmową (abonent przekazywany słyszy sygnał oczekiwania), możliwe jest ponowne przejęcie rozmowy zaparkowanej. Dokonuje się tego przez wybranie na tle sygnału zgłoszenia centrali numeru „95”, po czym możliwa będzie rozmowa z abonentem uprzednio zaparkowanym.

Uwaga: jeśli zaparkowane połączenie już dzwoni do abonenta żądanego, przejęcie tego połączenia trzeba wykonać wybierając cyfry „93”.

Abonent - sekretarka

Przyjmowanie wywołań z zewnątrz

W centrali „PMS-08” można wyznaczyć dowolne telefony do przyjmowania wywołań z zewnątrz. Jeśli posiadasz aparat wyznaczony przez serwis centrali do odbierania wywołań z zewnątrz i nastąpi dzwonienie z centrali nadrzędnej to Twój aparat zacznie dzwonić (dzwonek miejski). Jeśli prowadzisz rozmowę to o wywołaniu z centrali nadrzędnej poinformuje Cię generowane przez centralę słowo ROZMOWA na tle Twojej rozmowy. Powinieneś/powinnaś wówczas zakończyć prowadzoną rozmowę (przez odłożenie słuchawki), odebrać to dzwonienie, dowiedzieć się do jakiego abonenta wewnętrznego ma być skierowana rozmowa i ewentualnie przekazać ją na zasadach jakie opisaliśmy w instrukcji obsługi aparatu wewnętrznego (patrz rozdział 3.4.2). Zazwyczaj serwis centrali powinien abonentom przyjmującym wywołania z zewnątrz przydzielić również uprawnienia sekretarki. Jeśli posiadasz aparat z uprawnieniami sekretarki to oprócz normalnych funkcji aparatu wewnętrznego możesz:

 • „wchodzić na trzeciego” do prowadzonej przez abonenta wewnętrznego rozmowy w celu zaoferowania innej rozmowy,
 • łączyć rozmowy do abonenta z uprawnieniami „dyrektor”.


Zamawianie rozmów u abonenta-sekretarki

Jeśli zamierzone przez Ciebie połączenie przekracza zaprogramowane uprawnienia Twojego aparatu to możesz zlecić tą czynność Twojej sekretarce (abonentowi z uprawnieniami sekretarki), która posiada aparat specjalne uprawnienia.

Aby zamówić rozmowę zadzwoń do sekretarki i zamów u niej rozmowę z określonym abonentem sieci zewnętrznej. Przekaż jej swój numer i numer abonenta, z którym chcesz rozmawiać, a następnie odłóż słuchawkę. Sekretarka, gdy uzyska połączenie wychodzące z żądanym abonentem sieci publicznej, zapowie mu Twoją rozmowę, a następnie przekaże to połączenie Tobie. Gdybyś w tym czasie był(a) zajęty(a) inną rozmową to sekretarka może wejść do Twojej rozmowy „na trzeciego” i poinformować Cię o zestawionej dla Ciebie rozmowie.


Zestawianie zamawianych rozmów

Jeśli masz uprawnienia sekretarki to możesz na zamówienie abonenta wewnętrznego centrali

„PMS-08” zestawiać dla niego połączenia wychodzące do central nadrzędnych. Jeśli odbierzesz wywołanie od abonenta zamawiającego ze zleceniem realizacji połączenia wychodzącego to możesz zrealizować to zlecenie w następujący sposób:

Odbierasz zamówienie od zamawiającego abonenta wewnętrznego i pytasz o jego numer wewnętrzny. Kończysz rozmowę zamawiającą poprzez odłożenie słuchawki na widełki i w najbliższym czasie realizujesz połączenie wychodzące poprzez wybranie „0” („81” lub „82” jeśli chcesz zamawiane połączenie przeprowadzić przez konkretną linię miejską) i wybieranie numeru abonenta żądanego w centrali nadrzędnej. Po wybraniu numeru na mieście należy wybrać * lub #. Następnie wciśnij FLASH i możesz przekazać rozmowę abonentowi zamawiającemu według zasad przekazywania rozmowy - patrz punkt 3.4.2

Oferowanie rozmowy (wejście na trzeciego)

Funkcja ta jest dostępna tylko dla abonenta-sekretarki lub abonenta-dyrektora. Jeśli przy przekazywaniu rozmowy, po wybraniu numeru żądanego abonenta wewnętrznego usłyszysz sygnał zajętości to w celu zaoferowania mu rozmowy możesz wejść „na trzeciego” do prowadzonej przez niego rozmowy poprzez wybranie na tle sygnału zajętości cyfry „3”. Jeśli nie chcesz mu przeszkadzać to zamiast cyfry „3” wybierz „FLASH” (lub „2” dla wybierania impulsowego), spowoduje to powrót do stanu przekazania. Możesz wtedy drugi raz przekazać tą rozmowę do innego abonenta wewnętrznego lub wybierając drugi raz „FLASH” powrócić do rozmowy z abonentem oczekującym. Gdy już włączyłeś(aś) się na trzeciego (wybrałeś(aś) na tle sygnału zajętości cyfrę „3”) do rozmowy abonenta żądanego to masz do wyboru dwa warianty opuszczenia tego stanu:

Wariant 1.

Odkładasz słuchawkę. Od tej chwili linia przychodząca lub abonent jest w stanie zaparkowania i oczekuje na zwolnienie się abonenta żądanego bez Twojego udziału. Jeśli abonent żądany nie zwolni się przez okres czasu około 3 minut to dzwonienie będzie ponownie kierowane do Ciebie.

Wariant 2.

Wybierasz „FLASH” (lub „2” dla wybierania impulsowego), powracasz do stanu przekazania możesz przekazać teraz rozmowę np. do innego abonenta lub zrezygnować.


Usługi specjalne

Zawieszanie rozmowy

Podczas rozmowy może się okazać, że konieczne jest wykonanie innego, krótkiego telefonu, na przykład w celu zasięgnięcia informacji od innego abonenta i powrotu do poprzedniej rozmowy. Zawieszenie rozmowy może okazać się konieczne również w przypadku, gdy na tle rozmowy usłyszymy komunikat „BRAMOFON” lub „ROZMOWA”. W takim przypadku można postąpić dwojako:

 • Jeśli konieczne jest zawieszenie rozmowy (przydatne np. w przypadku wywołania z bramofonu), na tle rozmowy naciskamy klawisz „FLASH” + „#” i odkładamy słuchawkę. Nasz telefon zadzwoni i po podniesieniu słuchawki mamy połączenie z abonentem ponaglającym. Po skończonej rozmowie powróci pierwsza rozmowa.
 • Może być również konieczne zawieszenie rozmowy na okres 180 sekund (np. w celu wykonania innego telefonu). W tym przypadku na tle prowadzonej rozmowy wybieramy „FLASH” i swój numer telefonu, otrzymujemy wówczas sygnał zgłoszenia centrali umożliwiający połączenie się z innym abonentem. Jeśli chcemy powrócić do zawieszonej rozmowy przed upływem 180 sekund, na tle sygnału zgłoszenia centrali musimy wybrać „93”.


Przejęcie dzwonka lub zawieszonej rozmowy (93)

Jeśli słyszysz dzwonek telefonu innego niż Twój, możesz odebrać tą rozmowę na swoim aparacie. W tym celu na tle sygnału zgłoszenia centrali wybierz cyfry „93”. Spowoduje to, skierowanie rozmowy na Twój aparat. Jeśli natomiast wcześniej zawiesiłeś(aś) rozmowę i na tle sygnału zgłoszenia centrali wybierzesz numer „93” spowoduje to przejęcie tej rozmowy.

Zapisanie się do kolejki oczekujących na połączenie (0)

Jeśli podczas dzwonienia do innego abonenta wewnętrznego lub realizując połączenie miejskie po wybraniu „0”, „81” lub „82” usłyszysz sygnał zajętości, możesz zapisać się do kolejki oczekujących na połączenie. Po zwolnieniu się aparatu abonenta żądanego lub translacji miejskiej, centrala automatycznie zestawi połączenie między wami. Aby zapisać się do kolejki oczekujących należy na tle sygnału zajętości wybrać cyfrę „0” (usłyszymy komunikat „PRZYJĘTO”) i odłożyć słuchawkę. Gdy abonent wywołany zakończy rozmowę, jego i Twój aparat zadzwonią. Po podniesieniu słuchawek nastąpi połączenie między Wami. W centrali PMS-08 możliwe jest tylko jednokrotne zapisanie się danego abonenta do kolejki oczekujących.


Przeniesienie numeru (90)

Wywołania na swój numer możemy na stałe (aż do odwołania) przenieść na inny numer wewnętrzny centrali. Dokonuje się tego przez wybranie cyfr „90” i numeru, na który chcemy przenieść wywołania. Jeśli usługa została przyjęta, po wybraniu tych cyfr usłyszymy słowo „PRZYJĘTO”. Można wtedy odłożyć słuchawkę. Od tej chwili, jeśli ktoś będzie dzwonił na nasz numer, aparat zadzwoni tylko dwa razy, następnie zacznie dzwonić aparat, na który numer przeniesiono. Wyjątek stanowią tylko wywołania grupowe (z LM) i z bramofonu, w tych przypadkach telefon z którego przeniesiono numer nie zadzwoni w ogóle. Odwołanie przeniesienia wywołań następuje po wybraniu cyfr „90” i odłożeniu słuchawki. Ten sam efekt da wybranie „90” i klawisza Hash.jpg, wtedy w słuchawce usłyszymy komunikat „PRZYJĘTO”. Jeśli nie posiadamy uprawnień„dyrektor” lub „sekretarka”, nie jest możliwe przeniesienie wywołań na inny numer o uprawnieniu „dyrektor” (usłyszymy komunikat „BLOKADA”).

Podsłuch abonenta uszkodzonego – niania (92)

Usługa „niania” umożliwia podsłuch abonenta w stanie „uszkodzony”. Abonent przechodzi w stan „uszkodzony” gdy ma podniesioną słuchawkę i przez 40 sekund nie zostały wybrane żadne cyfry, ma źle odłożoną słuchawkę, lub w momencie włączenia centrali słuchawka telefonu była podniesiona. Można wtedy przy pomocy usługi „niania” połączyć się z takim aparatem. Należy wybrać „92” i numer abonenta (21 do 26). Jeżeli abonent ma podniesioną słuchawkę możliwy jest jego podsłuch.

Otwieranie bramy Bramofony BRF i SKD

Po odebraniu dzwonienia z bramofonu i podniesieniu słuchawki przez abonenta w celu otwarcia zamka wystarczy wybrać Gwiazdka.png z klawiatury. Dopóki abonent prowadzący rozmowę z bramofonem nie zakończy połączenia może cały czas słuchać tego co dzieje się przy bramofonie, i np. ponownie otworzyć zamek naciskając Gwiazdka.png.Zakończenie połączenia z bramofonem może nastąpić po odłożeniu słuchawki albo wybraniu Hash.png na klawiaturze telefonu.
Aby bez wcześniejszego wywołania z bramofonu otworzyć elektrozamek należy podnieść słuchawkę i wybrać numer bramofonu ( zazwyczaj 25 lub 26). Po pierwszym sygnale wołania nastąpi połączenie z bramofonem. Należy wówczas nacisnąć Gwiazdka.png. Następnie odłożyć słuchawkę lub nacisnąć Hash.pngcelem zakończenia rozmowy.

Wybór z zewnątrz numeru wewnętrznego (DISA)

Jeżeli włączona jest funkcja wyboru z zewnątrz numeru wewnętrznego (DISA) abonent dzwoniący do centrali PMS-08 może połączyć się bezpośrednio z wybranym numerem wewnętrznym.

W tym celu należy na tle zapowiedzi słownej (WYBIERZ NUMER lub innej indywidualnie nagranej) wybrać tonowo (DTMF) numer wewnętrzny (21...26). Jeżeli numer nie zostanie wybrany lub zostanie wciśnięty klawisz Hash.png abonent zostanie połączony z zaprogramowanym wcześniej numerem wewnętrznym .

W przypadku usłyszenia sygnału zajętości można wcisnąć przycisk Gwiazdka.png . Otrzymamy wówczas sygnał zgłoszenia centrali „PMS-08” i możliwość ponownego wybrania numeru.

Po wybraniu numeru bramofonu lub aparatu z uprawnieniami „dyrektor” usłyszymy komunikat „BLOKADA”.

INSTALACJA

Zalecenia instalacyjne centrali

Instalacja elektryczna:

 • centrala powinna być zamontowana z dala od silnie nasłonecznionych, wilgotnych lub zapylonych miejsc.
 • zaleca się, aby odległość centrali od urządzeń takich jak radio, telewizor, wszelkie anteny była nie mniejsza niż dwa metry.
 • należy unikać podłączania centrali do tego samego gniazdka sieciowego co inne urządzenia, mogące wprowadzać zakłócenia w pracy centrali (silniki elektryczne, odbiorniki RTV itp.)
 • gniazdko sieciowe zasilające centralę powinno znajdować się w łatwo dostępnym miejscu ponieważ centrala nie posiada wyłącznika sieciowego.

Instalacji telefoniczna:

 • należy unikać prowadzenia przewodów telefonicznych wzdłuż przewodów zasilających,w pobliżu urządzeń emitujących silne pole elektromagnetyczne (głośniki, silniki elektryczne).
 • nie jest zalecane prowadzenie przewodów telefonicznych pod wykładzinami i w miejscach narażonych na zerwanie.


Mocowanie centrali

Centrala przystosowana jest do powieszenia na ścianie przy pomocy trzech kołków rozporowych. Wkręty kołków powinny być tak wkręcone aby łby wystawały ok. 4mm od ściany. Na dodatkowej kartce w środku instrukcji znajduje się rysunek przedstawiający rozstaw otworów mocujących i zewnętrzne gabaryty centrali. Jest to wycinany szablon do wiercenia otworów pod kołki.


Dostęp do zacisków przyłączeniowych

Aby dostać się do zacisków przyłączeniowych centrali należy zdjąć przednią część obudowy – pokrywę. Z boków centrali znajdują się dwa zaczepy mocujące pokrywę. Zgodnie z Rys. 2 przyciskamy wystające zaczepy (1), wyhaczamy je odciągając pokrywę do góry (2).

Io pms zdejmowanie obudowy.jpg
Rys. 2 Otwieranie obudowy centrali

Uziemienie

Uziemienie centrali PMS-08 nie jest wymagane ponieważ posiada ona podwójną izolację. Zaleca się jednak uziemienie jej ze względu na jakość współpracy centrali z centralą nadrzędną i zabezpieczenie przed skutkami wyładowań atmosferycznych. Na płycie centrali (lewy dolny róg) znajduje się zacisk oznaczony „ ” do którego podłącza się przewód uziomu. Rezystancja uziemienia nie powinna przekraczać 10Ω.


Instalacja modułów opcjonalnych

Moduł zapowiedzi słownej (PMS – MZS)

Centralę PMS-08 można wyposażyć w dodatkowy moduł zapowiedzi słownej (MZS). Możliwe jest wtedy nagrywanie własnej zapowiedzi. Będzie ona pełnić rolę prezentacyjną dla rozmów przychodzących i możliwe będzie wybieranie bezpośrednio z zewnątrz numeru wewnętrznego (DISA). Instaluje się ją przy wyłączonym zasilaniu centrali przez osadzenie w złączu MZS na płycie głównej. Po włączeniu centrali moduł zostanie automatycznie rozpoznany i przetestowany. Jego użycie (nagranie i odsłuchanie) jest możliwe po czasie ok. 20 sek. od włączenia centrali.


Moduł drugiej linii miejskiej (PMS – LM)

Centrala PMS-08 z jedną linia miejską (LM1) może być rozbudowana do dwóch linii miejskich (LM1 i LM2). Wyposażenie drugiej linii jest wykonane w postaci modułu, który można zainstalować w centrali samodzielnie. Na płycie bazowej (po lewej stronie) znajdują się dwa gniazda przewidziane do zamontowania modułu drugiej linii miejskiej. Montuje się go przy wyłączonym zasilaniu centrali przez osadzenie w gniazdach i przykręcenie wkrętem zabezpieczającym (który przed włożeniem modułu należy wykręcić). Przy wkładaniu modułu należy zwrócić szczególną uwagę na dopasowanie do siebie złączy. Po włączeniu zasilania centrala automatycznie uaktywni drugą linię – LM2.


Podłączanie urządzeń

Na rysunku przedstawiono sposób podłączenia urządzeń do centrali PMS-08. Wszystkie urządzenia podłącza się jedną parą przewodów, biegunowość nie jest tu istotna z wyjątkiem podłączenia bramofonu.


 • Zaciski Ab21 – zwykły aparat, programowanie centrali, przy braku zasilania przełączany na LM1
 • Zaciski Ab22 – zwykły aparat
 • Zaciski Ab23 – zwykły aparat
 • Zaciski Ab24 – zwykły aparat, fax
 • Zaciski Ab25 – zwykły aparat, bramofon
 • Zaciski Ab26 – wyposażenie przystosowane do obsługi długich linii (rezystancja pętli do 2kΩ), zwykły aparat, bramofon
 • Zaciski LM1 – linia miejska 1, przy braku zasilania przełączana na Ab21
 • Zaciski LM2 (na module drugiej linii miejskiej) – linia miejska 2


Sposób podłączenia bramofonu został przedstawiony w „Instrukcji instalacji oraz obsługi bramofonów” dostarczanej razem z bramofonem.


Io pms podłączanie urządzeń.png

Rys. 3 Podłączenie urządzeń do centrali PMS-08

PROGRAMOWANIE CENTRALI SLICAN PMS-08

Wejście w tryb programowania

Ustawienia fabryczne konfiguracji centrali dobrane są w ten sposób, by zminimalizować liczbę czynności wykonywanych podczas jej programowania. Jednak aby dostosować centralę do konkretnych wymagań należy poświęcić trochę czasu na jej konfigurację.

Centralę „PMS-08” programuje się tylko z telefonu o numerze 21, najlepiej gdy jest to aparat z wybieraniem tonowym – DTMF. Programowanie centrali polega na wybieraniu na tle sygnału programowania cyfr, poprzedzonych gwiazdką (lub „FLASH” dla telefonów nie posiadających możliwości wybierania tonowego - jeśli posiadasz właśnie taki telefon przy czytaniu dalszego opisu znak „*” zastąp sygnałem „FLASH”). Cyfry, jakie należy wybrać odczytujemy z tabeli programowania centrali. Aby wejść w tryb programowania centrali „PMS-08” należy wybrać numer „987*”. Centrala powinna odpowiedzieć sygnałem programowania świadczącym o wejściu w tryb programowania. Na płycie głównej centrali znajduje się zworka „PROGRAM”, która powinna być zwarta (w przeciwnym wypadku po wybraniu z aparatu 21 numeru 987 usłyszymy komunikat „BLOKADA”). Rozwarcie tej zworki blokuje wejście w tryb programowania z telefonu 21 – możliwe jest natomiast tylko zdalne programowanie pod warunkiem zadeklarowania klucza dostępu (patrz punkt 5.3).

Programowanie

Po wybraniu na tle sygnału programowania cyfr – współrzędnych pola sekwencją „YX”, centrala odpowiada serią krótkich sygnałów, których liczba równa jest liczbie zaprogramowanej w danym polu - maks. 5, jeśli jest to liczba 0 – słychać jeden długi sygnał. Można wtedy wpisać z klawiatury wybraną wartość, jaką chcemy przypisać danej funkcji. Wyjście z danego pola następuje po wciśnięciu „*” . Wyjście z procesu programowania następuje po wybraniu cyfr „00” na tle sygnału programowania lub odłożeniu słuchawki w dowolnym momencie programowania.

Centrala posiada nieulotną pamięć konfiguracji, więc zapisane parametry nie ulegną zniszczeniu po wyłączeniu centrali z sieci. Wybranie na tle sygnału programowania cyfr 02, 03 i 06 powoduje wykonanie pewnej operacji, nie jest więc możliwe wpisanie żadnej wartości w te pola. W tabeli programowania centrali (Tab. 7) zostały zapisane wytłuszczonym drukiem domyślne (ustawiane fabrycznie) wartości poszczególnych pól. Jeżeli jest konieczne przywrócenie domyślnych ustawień należy użyć funkcji „Ustaw standard”.

W skrócie:

 1. Wejście w tryb programowania: z telefonu 21 wybrać 987
 2. Wybrać * - sygnał programowania
 3. Wybrać -YX (współrzędne pola w tabeli) – seria sygnałów (odpowiadająca starej zawartości pola). W celu zmiany wartości pola idź do pkt.4, jeśli rezygnujesz ze zmiany idź do pkt.2
 4. Wybrać Z (nowa zawartość pola) – seria sygnałów (potwierdzenie nowej zawartości pola) – powróć do

pkt.2 lub wyjdź z trybu programowania wybierając 00 albo odłóż słuchawkę.

Przykład:

Ustawić natychmiastowe dzwonienie z linii miejskiej LM1 na telefon 23 i 24 oraz wyłączyć dzwonki z linii miejskiej LM2 na telefon 26.


Tab. 3 Przykładowe czynności przy programowaniu

L.p. Czynność wykonywana przez operatora Sygnał w słuchawce
1 Z telefonu 21 wybierz 987* sygnał programowania
2 Wybierz 13 (współrzędne pola) 2 krótkie sygnały (stara wartość pola)
3 Wybierz 0 (nowa wartość pola) 1 długi sygnał (potwierdzenie nowej wartości)
4 Wybierz * sygnał programowania
5 Wybierz 14 (współrzędne pola) 3 krótkie sygnały (stara wartość pola)
6 Wybierz 0 (nowa wartość pola) 1 długi sygnał (potwierdzenie nowej wartości)
7 Wybierz * sygnał programowania
8 Wybierz 26 (współrzędne pola) 2 krótkie sygnały (stara wartość pola)
9 Wybierz 4 (nowa wartość pola) 4 krótkie sygnały (potwierdzenie nowej wartości)
10 Wybierz *00 lub odłóż słuchawkę

Zdalne programowanie centrali

Centralę można programować zdalnie pod warunkiem zaprogramowania klucza dostępu. Programowanie zdalne jest realizowane telefonem z wybieraniem DTMF.

Deklaracja klucza odbywa się lokalnie z telefonu 21 przy zwartej zworze PROGRAM. Aby zadeklarować klucz należy wybrać 987*99 KKKK

gdzie: KKKK – czterocyfrowy klucz zdalnego programowania (różny od ”0000”) Aby skasować klucz należy wybrać 987*99 0000

Zdalne programowanie można przeprowadzać niezależnie od stanu zwory PROGRAM na dwa sposoby:

Programowanie gdy jest na linii miejskiej włączona DISA

Wybierz z zewnątrz numer do centralki (numer linii miejskiej)-<zapowiedź DISA>987*-

<komunikat WYBIERZ NUMER> KKKK (klucz)

„*”-sygnał programowania - YX-Z (programowanie pól w tabeli) ......

„*”-00 (zakończenie programowania) - sygnał nieosiągalności.

Programowanie gdy nie jest włączona DISA

Wybierz z zewnątrz numer do centralki (numer linii miejskiej) -<wywołanie i zgłoszenie się abonenta wewnętrznego> abonent wewnętrzny wybiera Flash 987* -

sygnał nieosiągalności - odkłada słuchawkę

natychmiast Ty słyszysz <komunikat WYBIERZ NUMER> - KKKK (klucz)

„*”-sygnał programowania - YX-Z (programowanie pól w tabeli) ......

„*”-00 (zakończenie programowania) - sygnał nieosiągalności.


Proponowana kolejność programowania centrali

Wyłączenie nieużywanej linii miejskiej

Centrala PMS-08 umożliwia podłączenie do dwóch linii miejskich. Jeśli podłączyłeś(aś) tylko jedną, należy zapobiec łączeniu abonentów z nieużywaną linią miejską. W tym celu wpisz w statusie odpowiedniej linii miejskiej „0”. Np. aby wyłączyć linię LM1 wpisz na tle sygnału programowania „950*” lub „960*” by wyłączyæ LM2. Linia taka zostanie zaznaczona przez centralę jako nieużywana (nieaktywna). Gdy w centrali nie jest zamontowany moduł dodatkowej linii miejskiej automatycznie zostaje zablokowany dostęp do LM2.


Ustawienie sposobu wybierania na liniach miejskich

Musisz ustalić w jakim z dwóch typów wybierania numerów pracuje centrala nadrzędna, do której podłączona jest każda z Twoich linii miejskich. Może to być wybieranie dekadowe (impulsowe), stosowane w starszych centralach miejskich lub tonowe (DTMF). Jeżeli Twoja centrala miejska nie pracuje z wybieraniem tonowym DTMF należy ustawiæ wybieranie impulsowe. Np. żeby ustawiæ LM1 na wybieranie impulsowe wpisz na tle sygnału programowania „910*”.


Ustalenie aparatów wywoływanych z linii miejskich

Centrala PMS-08 pozwala na wybór abonentów, którzy będą powiadamiani o rozmowie przychodzącej z linii miejskich.

Przykład:

Aparat wewnętrzny numer 21 ma dzwonić natychmiast po „dzwonku z miasta” linii miejskiej LM1, a jeœli nikt nie podniesie słuchawki przez 20 sekund, ma zadzwoniæ również aparat numer 23. Na tle sygnału programowania wybieramy „110*” i „132*”. Jeśli nie chcesz powiadamiać danego abonenta o rozmowie z linii miejskiej, w odpowiednie pole wpisujesz „4” (brak dzwonka). Z przyczyn oczywistych nie można ustalać na dzwonienie z linii miejskiej linii wewnêtrznych podłączonych do bramofonu.


Ustalenie uprawnień do realizacji połączeń w ruchu wychodzącym

Czasami konieczne jest zablokowanie dla pewnych aparatów „wyjścia na miasto”, np. w celu uniknięcia wysokich rachunków telefonicznych. Do tego celu służy wiersz 5 tabeli programowania centrali. Wpisanie odpowiedniej cyfry w pola tego wiersza ustala uprawnienia abonenta. Ustawienia fabryczne centrali udostępniają linie miejskie w sposób nieograniczony każdemu abonentowi. Można przydzielić następujące uprawnienia do wyjścia na miasto:


 • tylko telefony alarmowe, np. policja, straż pożarna, pogotowie, alarmowy 112
 • połączenia lokalne - połączenia z numerami informacyjnymi 11xxxx (taxi, pogotowia wodociągowe, gazowe itp) oraz informacyjnym 19xxx
 • rozmowy krajowe - abonent może inicjować rozmowy ze wszystkimi numerami w kraju (nie jest możliwe wybranie numerów z prefixem „00”)
 • rozmowy krajowe bez 0700, abonent może inicjować rozmowy jak wyżej z wyłączeniem rozmów o podwyższonej opłacie np. „0700”i „0300”,
 • rozmowy krajowe bez 0700 i „komórkowych”, abonent może inicjować rozmowy krajowy z wyłączeniem rozmów na numery o podwyższonej opłacie np „0700”, „0300” oraz numerami do sieci telefonii ,mobilnej,
 • bez żadnych ograniczeń .

Całkowite zablokowanie wyjścia na miasto możliwe jest w wierszu 6 tabeli programowania.

Ustalenie rodzaju abonenta

W centrali PMS-08 dostępne są trzy rodzaje abonentów:

 • zwykły
 • abonent - sekretarka
 • abonent - dyrektor

Jeśli w centrali zaprogramowałeś(aś) numery z ograniczonym wyjściem na miasto, zalecane jest przydzielenie przynajmniej jednemu abonentowi uprawnień sekretarki. Będzie wtedy możliwe zamawianie u tego abonenta rozmów wychodzących. Istnienie abonenta - sekretarki zalecane jest również w przypadku istnienia abonenta - dyrektora, ponieważ tylko „sekretarka” może realizować lub łączyć rozmowę z „dyrektorem”. Jeśli natomiast nie chcemy, aby nam przeszkadzano, przypisujemy swojemu aparatowi uprawnienia dyrektora.


Wyłączenie sygnałów ponaglenia

Jeśli prowadzisz rozmowę i ktoś próbuje się do Ciebie dodzwonić z linii miejskiej lub telefonu beztarczowego (gorącego) usłyszysz w tle prowadzonej rozmowy komunikat „ROZMOWA”. Podobnie wywołanie z bramofonu – komunikat „BRAMOFON”. Możesz te komunikaty wyłączyć wybierając odpowiednio na tle sygnału programowania „81Z*” – „83Z*” gdzie „Z” to odpowiednie wartości z tabeli programowania.


Włączenie funkcji DISA

Standardowo centrala PMS-08 nie ma włączonej funkcji DISA. Gdy nie jest zainstalowany moduł zapowiedzi słownej MZS przy włączeniu funkcji DISA na linii miejskiej LM1 („931*”) lub LM2 („941*”) będzie odtwarzana standardowa zapowiedź „WYBIERZ NUMER” i ok. 15sek. ciszy. W tym czasie będzie można wybrać w systemie tonowym numer abonenta wewnętrznego. Po zainstalowaniu modułu zapowiedzi słownej MZS będzie odtwarzana nagrana wcześniej przez Ciebie zapowiedź.


Nagranie i ustawienie zapowiedzi słownej

Po włączeniu zapowiedzi na linii miejskiej, każdy, kto będzie dzwonił z zewnątrz do któregoś z abonentów centrali PMS-08 usłyszy najpierw nagraną zapowiedź. Podczas odtwarzania tej zapowiedzi osoba dzwoniąca może wybrać numer abonenta wewnętrznego i (jeśli abonent ten nie ma przywilejów „dyrektora”) nastąpi próba połączenia. Aby można było podczas zapowiedzi prawidłowo wybrać numer abonenta wewnętrznego aparat osoby dzwoniącej „z miasta” musi być przełączony na wybieranie tonowe. Można na przykład nagrać nazwę firmy i krótkie wyjaśnienie, czym się ona zajmuje, a następnie numery abonentów wewnętrznych dostępnych w ruchu automatycznym. Zapowiedź nagrywa się za pomocą telefonu o numerze 21. Następnie możesz odsłuchać nagraną zapowiedź i ewentualnie nagrać ją ponownie. Poprzednio nagrana zapowiedź ulegnie wtedy skasowaniu. Maksymalny czas nagrania wynosi ok. 16 sekund. Po nagraniu zapowiedzi należy zdefiniować na której linii miejskiej ma być odgrywana zapowiedź Może się zdarzyć, że MZS w danym momencie nie jest dostępny, w takim przypadku w słuchawce usłyszysz sygnał oczekiwania. Należy wtedy odczekać na zwolnienie się modułu.


Tab. 4 Nagranie własnej zapowiedzi słownej


L.p. Czynność wykonywana przez operatora Sygnał w słuchawce
1 Wybierz na tle sygnału programowania „03” Cisza
2 Wybierz „FLASH” Cisza
3 Nagraj zapowiedź mówiąc do słuchawki tekst zapowiedzi Cisza
4 Wybierz „FLASH” Sygnał programowaniaTab. 5 Odsłuchanie zapowiedzi słownej


L.p. Czynność wykonywana przez operatora Sygnał w słuchawce
1 Wybierz na tle sygnału programowania „02” Odtwarzana zapowiedź słowna, po zakończeniu odtwarzania sygnał programowania

Ustawienie abonenta wykorzystującego faks

Zaciski przeznaczone dla abonenta 24 można wykorzystać do podłączenia faksu. Gdy abonent ten zostanie oznaczony jako „Fax” („841*”), podczas prowadzonej rozmowy (transmisji faksowej), nie będzie możliwe wejście „na trzeciego”, również nie zostanie podany żaden sygnał informujący o rozmowie przychodzącej z miasta. Centrala wyposażona jest w odbiornik sygnału faksu (1100Hz) i przy aktywnej funkcji DISA, po wykryciu sygnału faksu automatycznie przekazuje połączenia na abonenta 24 oznaczonego jako faks.

Zaprogramowanie bramofonów

Jeśli podłączyłeś do centrali bramofony, musisz je zaznaczyć przez wpisanie na tle sygnału programowania „851*” i/lub „861*” (pamiętaj, że bramofon może byæ podłączony tylko w miejsce abonenta numer 25 i 26). Następnie należy określić na których abonentów ma być skierowane wywołanie na zasadzie podobnej do dzwonków z linii miejskiej – wiersz 3 i 4 tabeli programowania.


Ustawienie obsługi telefonów beztarczowych

Do centrali PMS-08 można podłączyć do dwóch telefonów beztarczowych, to znaczy bez możliwości wybierania numerów. Podłącza się je do zacisków przeznaczonych dla abonentów 25 i 26 (jeśli tylko nie są one zajęte przez bramofon lub zwykłych abonentów). Następnie taki telefon należy oznaczyć jako „gorący” – „852*” i „862*”. Abonentów na których ma być skierowane wywołanie określa się podobnie jak w przypadku wywołania z bramofonów i dzwonków z linii miejskich – wiersz 3 i 4 tabeli programowania.


Ustawienie ruchu wychodzącego

Linie miejskie mogą się od siebie różnić, na przykład rodzajem operatora. Jeśli do centrali podłączone są dwie linie miejskie możliwe jest zdefiniowanie, która linia miejska zostanie wykorzystana przy łączeniu rozmowy, gdy abonent wybierze „0” – wiersz 6 tabeli programowania centrali. Często wygodne jest również przypisanie priorytetu dla wyjść na miasto z poszczególnych linii wewnętrznych. (Na przykład linia miejska z tańszymi połączeniami może być przydzielana najpierw). Jedna linia miejska może być np. przeznaczona wyłącznie dla jednego abonenta, druga natomiast przydzielana wszystkim innym, itd. Np. aby abonent 21 po wybraniu „0” łączony był zawsze z linią miejską LM1 na tle sygnału programowania wybierz „611*”. Wpisując natomiast „610*” całkowicie zabronimy abonentowi 21 inicjowania rozmów miejskich (włączając w to telefony alarmowe!).

Ustawienie gorącej linii na miasto

W przypadku, gdy większość przeprowadzanych rozmów to rozmowy wychodzące, można ustawić tzw. gorącą linię na miasto. Po podniesieniu słuchawki natychmiast zgłosi się centrala nadrzędna (o ile oczywiście któraś z linii miejskich jest wolna). Aby realizować rozmowy w ruchu wewnętrznym po podniesieniu słuchawki należy wcisnąć „FLASH” lub Gwiazdka.png. Uzyskamy wówczas sygnał zgłoszenia centrali PMS-08 i możemy wybierać numery wewnętrzne. Gorącą linię na miasto dla wszystkich abonentów ustawiamy wybierając na tle sygnału programowania „011*”

Wyciszenie sygnału z linii miejskiej

Może się zdarzyć, że sygnał zgłoszenia linii miejskiej jest tak głośny, że zagłusza sygnały wybierania cyfr DTMF – centrala miejska nie reaguje na wybierane cyfry (a jest przystosowana do wybierania tonowego). Należy wtedy włączyć tłumik sygnału linii miejskiej, to znaczy na tle sygnału programowania wybrać „041*”


Ustawienie sygnału oczekiwania

Sygnał oczekiwania jest generowany w stanie „Hold” abonenta, którego połączenie jest właśnie przekazywane. Centrala domyślnie jako sygnał oczekiwania ma zdefiniowaną melodyjkę, którą można wyłączyć zastępując ją taktowanym sygnałem oczekiwania (Tab. 1) – przez wybranie na tle sygnału programowania „050*”. W układzie generowania melodyjki można opcjonalnie wybrać dwie melodie – zmienia się je przez przełączenie zworki M-SEL na p³ycie centrali (przy module zapowiedzi s³ownej).


Ustawienie wartości standardowych w tabeli

„06*” – wybranie tej funkcji spowoduje wpisanie do wszystkich pól tabeli programowania domyślnych wartości zdefiniowanych fabrycznie – wytłuszczone cyfry. Funkcja ta może okazać się przydatna w przypadku, gdy centrala nie działa jak należy i chcemy przywrócić ją do stanu pierwotnego. Centrala zapamiętuje swoją konfigurację, nawet po wyłączeniu jej z sieci.


Tabela programowania Centrali PMS-08

Wejście w tryb programowania 987Gwiazdka.pngz telefonu 21

X 1 2 3 4 5 6
Y Ab.21

Awar1

Ab.22 Ab.23 Ab.24

Fax

Ab.25

Bramofon1

Ab.26

Bramofon2

1 Dzwonki z LM1 0 2 2 3 2 2 0-natychmiast

1-po 10 sek.

2-po 20 sek.

3-po 30 sek.

4-brak dzwonka

5-po 5 sek.

2 Dzwonki z LM2 2 0 2 3 2 2
3 Dzwonki z bramof.1lub z

„gorącego”Ab25

0 2 2 4 4 4
4 Dzwonki z bramof.2lub z

„gorącego”Ab26

2 0 2 4 4 4
5 Uprawnienia do sieci zewnêtrznej 3 3 3 3 3 3 0-tylko alarmowe

1-lokalne

2-krajowe bez audiotele

3-bez ograniczeń

4-krajowe bez audiotele i komórkowych

6 Ruch wyjœciowy przez „0”na linia miejskie 3 3 3 3 3 3 0-brak

1-tylko LM 1

2-tylko LM 2

3-dowolna

4-najpierw LM 1

5-najpierw LM 2

7 Rodzaj abonenta 1 1 0 0 0 0 0-zwykły

1-sekretarka
2-dyrektor

8 Fax, Bramofon, Ponaglenia 0-zwykły z ponagleniami

1-ponaglenie tylko z bramofonu

2-ponaglenie tylko rozmowó

3-zwykły bez ponagleń

0-zwykły z ponagleniami

1-ponaglenie tylko z bramofonu

2-ponaglenie tylko rozmową

3-zwykły bez ponagleń

0-zwykły z ponagleniami

1-ponaglenie tylko z bramofonu

2-ponaglenie tylko rozmową

3-zwykły bez ponagleń

0-zwykły z ponagleniami

1-FAX

3-zwykły bez ponagleń

0-zwykły

1-bramofon

2-gorący (beztarczowy)

3-zwykły bez ponagleń

0-zwykły

1-bramofon

2-gorący (beztarczowy)

3-zwykły bez ponagleń

Wybieranie na LM 1 Wybieranie na LM 2 DISA na

LM 1

DISA na

LM 2

LM 1 czynna LM 2 czynna
9 Status linii miejskich 0-PULSE

1-TONE

0-PULSE

1-TONE

0-nie

1-tak

0-nie

1-tak

0-nie

1-tak

0-nie

1-tak

Gorąca linia

na miasto

Odsłuchanie zapowiedzi Nagranie zapowiedzi Tłumik sygnału zgł. centr. miejskiej Melodia na oczekiwaniu Ustaw standard
0 Funkcje 0-NIE

1-TAK

Odsłuchaj Nagraj 0-NIE

1-TAK

0-NIE

1-TAK

Wykonaj
1 2 3 4 5 6

Przypisy

 1. DISA-ang. Direct Inward System Access (bezpośrednie wybieranie wewnętrznych numerów)
 2. DTMF-ang. Dual Tone Multi Frequency-tonowy sposób wybierania cyfr w telefonach z klawiaturą zamiast tarczy.
 3. Wybranie „FLASH” polega na wciśnięciu odpowiedniego przycisku w aparacie telefonicznym. Jeœli używasz telefonu bez takiego przycisku to możesz wybrać FLASH poprzez chwilowe wciśnięcie widełek telefonu na czas od 0,1 sekundy do 0,7 sekundy.
 4. UWAGA: jeśli serwis centrali ustawił numery wewnętrzne na bezpośrednie wyjście na miasto, po podniesieniu słuchawki usłyszysz od razu sygnał zgłoszenia centrali nadrzędnej. Nie trzeba w takim wypadku wybierać cyfry zero.

WYMOGI BEZPIECZEŃSTWA W UŻYTKOWANIU CENTRALI SLICAN PMS-08

Dokładne przestrzeganie zasad bezpieczeństwa i prawidłowego użytkowania jest bezwzględnie wymagane dla zapewnienia prawidłowego działania urządzenia. Poniżej przedstawione zasady są podstawą przy uwzględnianiu wszelkich reklamacji i uwag ze strony użytkowników przez producenta. Przedstawione tu zasady dotyczą instalacji, umiejscowienia i wymagań, co do sieci elektrycznej i teleinformatycznej.


Instalacja

 • Urządzenie powinno być zainstalowane i uruchomione przez autoryzowany serwis posiadający uprawnienia producenta.
 • Wszystkie czynności instalacyjne powinny być wykonywane z zachowaniem zasad montażu i przepisów BHP.


Środowisko pracy

 • Urządzenie nie powinno być montowane w pomieszczeniach o dużej wilgotności ze względu na trwałość i jakość pracy podzespołów elektronicznych.
 • Ze względu na ryzyko zalania wodą nie powinno byæ umieszczane w pobliżu zbiorników z wodą (np. baseny, krany).
 • Centrala nie może być umieszczana w pomieszczeniach o silnym zapyleniu ani w pomieszczeniach o dużym natężeniu pola elektromagnetycznego.
 • Ze względu na możliwość nieprawidłowego funkcjonowania, zakłócenia lub odbarwienie obudowy zabrania się instalowania systemu w następujących miejscach:

– w miejscach o bezpośrednim działaniu promieni słonecznych,

– w miejscach, gdzie wibracje lub uderzenia są szczególnie częste lub silne,

– w pobliżu anten radiowych (szczególnie w zakresie fal krótkich).


Wymagania elektryczne

 • Urządzenie powinno mieć prawidłowe zerowanie w sieci elektrycznej lub musi zostać uziemione.

Okresowo należy sprawdzać jakość uziemienia ochronnego.

 • Wszystkie urządzenia dołączane do centrali powinny mieć świadectwa zgodności z normami obowiązującymi w Unii Europejskiej.

Deklracja Zgodności

DEKLARACJA ZGODNOŚCI
Deklaracja ce.png
Producent:

SLICAN sp. z o.o.
ul. M. Konopnickiej 18

85-124 Bydgoszcz
Typ:

Abonencka centrala telefoniczna
Model:
SLICAN PMS-08
Opis wyrobu:

Abonencka centrala telefoniczna o maksymalnej pojemności 6 linii wewnętrznych i maksymalnie 2 łączy do sieci telekomunikacyjnej użytku publicznego. Centralka może być dołączona do sieci użytku publicznego za pomocą łączy analogowych z sygnalizacją abonencką ASS, a do realizacji automatycznego wybierania numerów wewnętrznych oferuje funkcję DISA. Do centrali można dołączyć analogowe aparaty telefoniczne ogólnego przeznaczenia z wybieraniem dekadowym lub DTMF oraz bramofon.

Wyrób jest zgodny z dyrektywą 99/5/WE R&TTE i spełnia wymagania następujących norm zharmonizowanych: EN 60950-1:2001 + A11:2004;

EN 55022:1998 + A1:2000 + A2:2003; EN 55024:1998 + A1:2001 + A2:2003; EN 61000-3-2:2006; EN 61000-3-3:1995 + A1:2001

Informacje dodatkowe:

Aktualną treść deklaracji zgodności można pobrać z naszej strony internetowej www.slican.pl
Urządzenie zostało przetestowane w typowej konfiguracji, z podłączeniem do sieci telekomunikacyjnej i typowych urządzeń współpracujących innych producentów. Spełnia ono wymagania techniczne i eksploatacyjne dla telefonicznych central abonenckich i cyfrowych systemów komutacyjnych dla polskiej sieci telekomunikacyjnej użytku publicznego – Potwierdzenie Zgodności Nr 279/2002. Spełnia również wymagania dotyczące dopuszczalnych poziomów zaburzeń dla urządzeń klasy B.
W przypadku niewłaściwej instalacji urządzenia jest ono zakwalifikowane do klasy A, kiedy to obowiązuje następujące ostrzeżenie:

„Urządzenie jest produktem klasy A. W środowisku domowym może ono powodować zakłócenia fal radiowych, wymagające od użytkownika podjęcia odpowiednich środków zaradczych”.

Bydgoszcz 20-11-2007
Deklaracja podpis.png
Deklaracja usuwanie.png

Poprzednie wersje instrukcji

Wersja 3.01 dla wersji oprogramowania P3_12P1P