System audio Slican

Z Wiki
Skocz do: nawigacja, szukaj
Uwaga!

System Audio.IP współpracuje TYLKO z centralą NCP


System audio Slican

System Slican to w pełni kontrolowany system audio, który pozwala w sposób ciągły na publiczne odtwarzanie muzyki lub rozgłaszanie treści reklamowych (audiomarketing), niezależnie - w każdym wyznaczonym przez użytkownika miejscu. Można utworzyć strefy, aby ta sama muzyka była odtwarzana w kilku różnych miejscach - np. pomieszczeniach, otwartych przestrzeniach. System pozwala także na płynne wyciszanie muzyki na czas przekazywania komunikatów lub wydawania dyspozycji. Całość składa się z pulpitu, przez który przekazywane są informacje, głośników odtwarzających muzykę i komunikaty, kodera przetwarzającego sygnał analogowy na cyfrowy, centrali NCP będącego serwerem pozwalającym odtwarzać muzykę z dowolnego źródła (serwisów muzycznych, radia internetowego, własnego strumienia z kodera i plików) oraz oprogramowania zarządzającego systemem. Niewątpliwą zaletą systemu jest wykorzystanie sieci IP jako medium transmisji. Pozwala to na przesyłanie sygnału praktycznie na dowolną odległość. Również znacznie upraszcza budowę nowego systemu z uwagi na możliwość wykorzystania istniejącej sieci użytkownika. Zastosowanie końcowych głośników aktywnych (z wbudowanym wzmacniaczem, z lokalną i zdalną regulacją głośności) pozwala na elastyczne dostosowanie głośności, dla każdego miejsca oddzielnie. Gama kilku różnych urządzeń o zróżnicowanej budowie pozwala na zastosowanie ich w różnych warunkach - zarówno wewnątrz pomieszczeń i na zewnątrz budynków

System wstępnie został zaprojektowany do użytkowania na ograniczonym obszarze np. dużego sklepu. Nie wyklucza to jednak jego zastosowania w lokalnych i rozproszonych systemach nagłośnieniowych i rozgłoszeniowych. Przykładem mogą być: sale wykładowe, hale produkcyjne i magazynowe, biurowce, hotele, galerie handlowe, targowiska, obiekty sportowe, parkingi, systemy ewakuacyjne. Można go w każdej chwili dowolnie rozbudowywać. Wystarczy, zacząć od jednego komponentu, a np. z upływem czasu dodawać kolejne urządzenia aby stworzyć kolejną strefę.

Dzięki zastosowaniu analogii konfiguracyjnej z CTS.IP i DPH.IP w znaczący instalacja urządzeń jest w znaczny sposób uproszczona. Konfiguracja całego systemu odbywa się za pomocą aplikacji do zarządzania centralą NCP - ConfigWEB. Do zarządzania przygotowana została nowa aplikacja AudioMAN. Za jej pomocą użytkownik ma możliwość zmiany nadzorowania źródeł muzyki dla poszczególnych stref oraz niezależną regulację zarówno muzyki jak i wygłaszanych komunikatów dla każdej z nich.

Elementy systemu rozgłoszeniowego

System audio - GDT.png

Źródło komunikatów wygłaszanych przez użytkowników

 • Pulpit mikrofonu AUD.IP-DMIC1
 • Pulpit mikrofonu z telefonem CTS-220.IP-GNM

Źródło zewnętrznych zapowiedzi i muzyki

 • Koder audio
 • strumień audio z internetu lub sieci komputerowej

Serwer, mikser i źródło zapowiedzi i muzyki

 • Centrala NCP

Urządzenia nagłośnieniowe

 • Aktywny głośnik tubowy - AUD.IP-AMP10.GDT25
 • Aktywna, zewnętrzna kolumna głośnikowa - AUD.IP-AMP10.LD1040
 • Aktywna kolumna głośnikowa - AUD.IP-AMP10.VK1050
 • Aktywny głośnik sufitowy - AUD.IP-AMP10.QC60T
 • Adapter głośnika - AUD.IP-AMP10

Aplikacja zarządzająca systemem audio

 • AudioMAN

Ogólna zasada działania systemu

Domyślnie, przez głośniki, w trybie ciągłym nadawana jest muzyka bądź przygotowane wcześniej przez użytkownika komunikaty lub reklamy. W chwili, gdy zachodzi taka potrzeba, dowolna osoba wykonuje połączenie z telefonu lub pulpitu mikrofonu wybierając numer pojedynczego urządzenia (kolumna, głośnik) lub strefy (grupy głośników). Czynność taką można wykonać również za pomocą odpowiednio zaprogramowanego przycisku telefonu CTS-220IP.GNM lub AUD.IP-DMIC1. Odtwarzana muzyka zostaje płynnie wyciszona, rozlega się sygnał dźwiękowy informujący o początku wygłaszania komunikatu, a następnie osoba inicjująca połączenie przekazuje przygotowaną informację. Następnie ponownie odtworzony zostaje sygnał - informujący o zakończeniu komunikatu. Głośniki wracają do trybu nadawania muzyki.

Domyślnym sygnałem dźwiękowym początku i końca komunikatu jest „gong”. Może on być dowolnie zmieniany przez administratora na inny dźwięk lub zapowiedź.

Poziom głośności na głośnikach końcowych może być regulowany. Regulację można przeprowadzić oddzielnie dla muzyki oraz dla komunikatów:

 • zdalnie - za pomocą osobnych suwaków w aplikacji ConfigWEB i AudioMAN
 • lokalnie - zmianę poziomu można przeprowadzić przez regulację przełącznikiem (np. typu roletowego) aktualnie odtwarzanego źródła dźwięku


Objaśnienie stosowanych pojęć:

 • strefa - dotyczy głośnika lub grupy głośników (AUDIO.IP-AMP10) - na których będzie odtwarzana ta sama muzyka (reklamy). W systemie może być powołanych wiele stref.
 • grupy rozgłaszania komunikatów - której składnikami mogą być dowolnie wybrane głośniki lub całe strefy. Pozwala to na taka konfigurację, w której miejsca wygłaszania komunikatów są niezależne od stref odtwarzania muzyki. Mogą się one pokrywać lub nie, w zależności od potrzeb użytkownika. W centrali może być powołanych wiele takich grup.


Wybranie numeru Grupy przywołania pozwala użytkownikowi na:

 • głosowe wygłoszenie komunikatu za pomocą pulpitu mikrofonu (AUD.IP-DMIC1) lub pulpitu mikrofonu z telefonem (CTS-220.IP-GNM)
 • automatyczne odtworzenie wcześniej przygotowanej pojedynczej zapowiedzi (z pliku)
 • zapętlone odtwarzanie tej samej zapowiedzi (z pliku)
 • poprzedzenie i zakończenie zapowiedzi sygnałem "gong" lub innym, dowolnie wybranym


Zarządzanie systemem audio (głośnikami audio, muzyką, zapowiedziami, głośnością) oraz podgląd jego stanu przez użytkownika - jest możliwy za pomocą aplikacji AudioMAN. Źródła muzyki oraz zapowiedzi mogą znajdować się lokalnie - jako pliki w centrali, odtwarzane jako strumień audio z dowolnego serwera i Internetu lub konwertowane z sygnału analogowego za pomocą kodera audio.


Uwaga! Publiczne odtwarzanie muzyki, audycji oraz nagrań dźwiękowych może naruszać prawa autorskie i wiązać się z koniecznością uiszczenia tantiem lub opłat licencyjnych. Firma Slican nie ponosi odpowiedzialności za materiały wykorzystywane przez użytkownika systemu audio


Obsługiwana liczba stref i urządzeń audio AUD.IP

Funkcjonalność \ Wersja CallManagera CM-300 CM-400 CM-600
Strefy 1 4 8
Urządzenia Audio.IP 10 50 400