TAPI

Z Wiki
Skocz do: nawigacja, szukaj

Informacje ogólne

TAPI (Telephony Application Programming Interface) jest to interfejs współpracy pomiędzy urządzeniami telekomunikacyjnymi takimi jak centrale i serwery telekomunikacyjne a aplikacjami komputerowymi.Dla użytkowników serwerów Slican opracowany został driver TAPI o nazwie "TAPI.worksation". Jest to driver jednostanowiskowy, czyli uruchamiany indywidualnie dla każdego numeru wewnętrznego w centrali. Ilość komputerów które mogą połączyć się z centralą korzystając z TAPI.workstation ograniczona jest wykupioną licencją. W każdym serwerze bez licencji możliwe jest uruchomienie jednego stanowiska TAPI.workstation w pełnej funkcjonalności, pod warunkiem że wyposażony jest on w moduł LAN lub VoIP. Po zainstalowaniu divera możliwe jest zainstalowanie specjalnej "wtyczki" do programu Microsoft Outlook, dzięki której wykorzystując kontakty zawarte w tym programie będzie można wykonywać połączenia, wyszukiwać kontakty na podstawie odebranej prezentacji numeru osoby dzwoniącej, zapisywać pliki logów itp.

TAPI OutLook Plug In small.png

Okno instalacji Plug-In'a.


Następnie konieczne jest ustawienie swojego konta w serwerze Slican. Należy podać numer telefonu z którego korzysta użytkownik aplikacji Microsoft Outlook, PIN który jest tym samym czterocyfrowym PIN-em który wykorzystywany jest przy wywoływaniu niektórych usług centrali, oraz adres IP serwera Slican pod którym znajduje się w sieci lokalnej. Można użyć opcji "Wyszukaj serwer" ale w przypadku niepowodzenia należy go wprowadzić ręcznie. Adres IP serwera można uzyskać od administratora sieci. Aplikacja może być również używana poza obrębem sieci LAN firmy. Wówczas adresem serwera będzie publiczny adres IP z którego odpowiednie porty administrator skierował do serwera Slican.

TAPI konfiguracja konta.png

Okno konfiguracji Plug-In'a.


Konfiguracja MS Outlook

Ze względu na mnogość opcji które są możliwe do wykorzystania poniżej zostały przedstawione rozwiązania przykładowe, mające na celu zaprezentowanie miejsc w których odbywa się konfigurowanie komputera do wybierania numerów telefonicznych, oraz zaprezentowanie jakie skutki przyniesie wprowadzenie wartości w poszczególne pola ustawień reguł wybierania. Wykorzystanie tych pól może być oczywiście zupełnie inne w zależności od potrzeb użytkownika.

Po skonfigurowaniu konta nastąpi sprawdzenie poprawności połączenia z serwerem, i jeśli zakończy się ono sukcesem można rozpocząć korzystanie z aplikacji. Aby jednak korzystanie było wygodne i prawidłowe należy poświęcić nieco czasu na konfigurację programu Mikrosoft Outlook. Po zainstalowaniu wtyczki w programie Microsoft Outlook pojawi się nowa zakładka menu o nazwie Slican. W zakładce tej definiujemy jak ma zachować się aplikacja Microsoft Outlook dla połączeń przychodzących.

TAPI konfiguracja Slican.png

Okno konfiguracji Outlook.


Następnie należy zdefiniować jakiej linii chcemy używać do wykonywania połączeń. Należy najpierw wybrać opcję "Nowa rozmowa" (Ctl+Shift+D) lub też mając wybrany kontakt do którego chcemy zadzwonić wybrać prawym przyciskiem myszy opcję "Zatelefonuj do kontaktu".
W otwartym oknie "Nowa rozmowa" wybrać "Opcje wybierania numeru" i w zakładce "Połącz używając linii" wskazać linię opisaną jako Slican xxx gdzie xxx to numer telefonu z którego korzysta użytkownik MS Outlook.

TAPI wybór linii.png

Okno konfiguracji Outlook.


Konfiguracja wybierania numerów

Ustawienie sposobu telefonowania może być różne i zależy między innymi od:

  • Sposobu wprowadzenia numerów telefonów w Kontaktach MS Outlook ( z zerem lub bez, z +48 lub bez)
  • Sposobu telefonowania z centrali ( czy jest i jak cyfra wyjścia na miasto, czy też jest to Analiza Numeru)
  • Od ogólnego sposobu telefonowania w danej lokalizacji ( używanie prefiksów operatorów pośrednich, używanie lub nie numeru kierunkowego miasta itp)

W systemie Windows w Panelu sterowania istnieje skrót "Opcje telefonu i modemu" które umożliwiają zarządzanie bibliotekami TAPI (dodawanie, usuwanie, konfiguracja), oraz umożliwia konfigurowanie reguł wybierania numerów telefonu.
Reguły te należy ustawić w celu umożliwienia programom korzystającym z TAPI np. MS Office Outlook, konwersje numerów zapisanych w swoich bazach kontaktów w taki sposób aby biblioteka TAPI zawsze wybierała prawidłowo numer (aby doszło do połączenia).
Do opcji tych oprócz Panelu Sterownia można również dostać się klikając "Właściwości wybierania numeru" w tym samym oknie w którym dokonuje się wyboru linii dla MS Outlook.

Opis interpretacji numeru telefonicznego przez program MS Office Outlook

  • +48, +49, +.. - numer telefonu rozpoczynający się od znaku plus jest interpretowany jako numer kierunkowy kraju. Jeżeli pokrywa się on z ustawieniami "Opcje telefonu i modemu" np. Polska +48 to jest pomijany w sygnalizacji przekazanej do Slican TAPI
  • (52), (052), (56), (..) - numer telefonu zawierający wpis w nawiasach jest interpretowany jako numer kierunkowy
  • 523251138 - jest interpretowane jako numer wewnętrzny.

Ważny jest również sposób wprowadzenia numerów do kontaktów.Numer kierunkowy kraju musi być oddzielony od reszty numeru spacją. Jej brak powoduje, że numer nie jest prawidłowo interpretowany i system zwraca błąd. Przykład:

Wprowadzony numer Wynik
+48523251100 Błąd
+48 523251100 OK
+48 (52)3251100 OK

Ustawienia przy braku cyfry wyjścia na miasto z centrali

Parametry jakie należy ustawić w systemie przy bezpośrednim wyjściu na miasto. Podany numer kierunkowy jest dla miasta Bydgoszcz, lecz w związku z faktem, że w Krajowym Planie Numeracyjnym zarówno w rozmowach lokalnych jak i międzymiastowych posługujemy się numerem kierunkowym, to nie ma znaczenia jaki numer kierunkowy został tu podany. Pole to może mieć znaczenie jedynie w przypadku gdy zajdzie potrzeba zróżnicowania sposobu telefonowania na numery lokalne i międzymiastowe.
Najpierw więc tworzymy w Opcjach Telefonu i Modemu nową lokalizacje ( jeśli jeszcze jej nie ma) i podajemy własny numer kierunkowy.

TAPI Opcje telefonu i modemu.jpg

Następnie należy wyedytować utworzoną lokalizację

TAPI Ustawienia lokalizacji - gorąca linia.jpg

Windows będzie się domagał od nas prowadzenia numeru dla połączeń międzystrefowych, lecz przy zachowaniu prawidłowości wpisów w kontaktach, to co zostanie zapisane w tym polu nie będzie miało znaczenia. Ważne jest jedynie wtedy kiedy samodzielnie chcemy modyfikować numer, np dodając prefiks operatora niezależnego. Należy jednak pamiętać, że taka modyfikacja może nie być dozwolona w centrali. Za wybór operatora dla poszczególnych połączeń odpowiada centrala,tam są zapisane reguły telefonowania, i nie jest wskazana ich samodzielna modyfikacja w Outlook

Następnie należy przejść do zakładki "Reguły wybierania numerów kierunkowych". Należy sprawdzić czy są jakiekolwiek reguły. Przy założeniu że wszelkie modyfikacje numerów będą realizowane przez centralę, a nie przez Outlook, oraz że sposób telefonowania na numery lokalne jak i zamiejscowe jest taki sam, nie powinno być wpisanych żadnych reguł wybierania

TAPI pusta reguła.png

Przykładowe wyniki działania wpisów w Opcjach Telefonu i Modemu

Numer zapisany w MS Outlook Rezultat Numer przekazany do SlicanTAPI
138 OK 138
(52) 3251138 Error 0523251138
(052) 3251138 Error 0523251138
+48 887678542 OK 887678542
+49 887678542 OK 0049887678542
+48 523251138 OK 523251138
0523251138 Error 0523251138
664789911 OK 664789911
0664789911 Error 0664789911
(56) 3251138 Error 01033563251138
+48 (56) 3251138 Error 01033563251138
+48 563251138 OK 563251138
563251138 OK 563251138
523251138 OK 523251138
3251100 ERROR 3251100
+48 0 523251138 ERROR 0523251138
+48 0887678542 ERROR 0887678542
+49 0887678542 ERROR 00490887678542

Ustawienia - wyjście na miasto przez cyfrę zero

Gdy w centrali zadeklarowane jest wyjście na miasto przez cyfrę ( w naszym przykładzie przez cyfrę zero) wówczas konfiguracja komputera powinna wyglądać w sposób następujący:
Z panelu sterowania lub z Opcji wybierania numerów w Outlook otwieramy główne menu

TAPI Opcje telefonu i modemu.jpg

Następnie edytujemy właściwości lokalizacji i ustawiamy parametry w podany poniżej sposób:

TAPI lokalizacja wyjscie zero.png

Analogicznie jak przy wyjściu bezpośrednim z centrali ( bez żadnej cyfry wyjścia) nie ma potrzeby tworzenia żadnych reguł wybierania. Prawidłowość działania zapewni odpowiedni sposób wprowadzania numerów do kontaktów.

TAPI pusta reguła.png

Nie należy w takiej konfiguracji posługiwać się numerami kierunkowymi podawanymi w nawiasie gdyż w związku z brakiem wpisanych reguł zostanie on pominięty w wybieraniu.
Przykładowe wyniki działania powyższych wpisów w Opcjach Telefonu i Modemu

Numer zapisany w MS Outlook Rezultat Numer przekazany do SlicanTAPI
138 OK 138
(52) 3251138 Error 03251138
(052) 3251138 Error 03251138
+48 887678542 OK 0887678542
+49 887678542 OK 00049887678542
+48 523251138 OK 0523251138
0523251138 OK 0523251138
664789911 OK 0664789911
0664789911 OK 0664789911
(56) 3251138 Error 001053563251138
+48 (56) 3251138 Error 001053563251138
+48 563251138 OK 0563251138
563251138 OK 0563251138
523251138 OK 0523251138
3251100 ERROR 03251100
+48 0 523251138 ERROR 00523251138
+48 0887678542 ERROR 00887678542
+49 0887678542 ERROR 000490887678542

Warto tu zwrócić uwagę na fakt, że system Windows samoczynnie dodaje cyfrę zero do każdego numeru kierunkowego zapisanego w nawiasie.

Ustawienia - Dodawanie prefiksu operatora

Pamiętać należy o tym, że opcja ta będzie działać jedynie wówczas gdy administrator centrali ustawi zezwolenie na samodzielne wybieranie prefiksu operatora. Ale zasada wybierania numerów przez Outlook może zostać wykorzystana również do innych celów niekoniecznie związanych z operatorem międzystrefowym.
Z panelu sterowania lub z Opcji wybierania numerów w Outlook otwieramy główne menu

TAPI Opcje telefonu i modemu.jpg

Następnie edytujemy właściwości lokalizacji i ustawiamy parametry w podany poniżej sposób:

TAPI lokalizacja wyjscie zero.png

Następnie przechodzimy do zakładki "Reguły wybierania numerów kierunkowych" gdzie dodajemy regułę wybierania numerów lokalnych np w sposób przedstawiony na poniższej ilustracji:

TAPI reguła 52.png

Przykładowa konfiguracja takiej reguły może wyglądać następująco:

TAPI edycja reguły 52.png

Przy takich zapisach uzyskamy następujące działanie wybierania numerów przez MS Outlook:

Numer zapisany w MS Outlook Rezultat Numer przekazany do SlicanTAPI
138 OK 138
(52) 3251138 Error 00523251138
(052) 3251138 Error 00523251138
+48 887678542 OK 01053887678542
+49 887678542 OK 00049887678542
+48 523251138 OK 0523251138
0523251138 OK 0523251138
664789911 OK 01053664789911
0664789911 OK 01053664789911
(56) 3251138 Error 001053563251138
+48 (56) 3251138 Error 001053563251138
+48 563251138 OK 01053563251138
563251138 OK 01053563251138
523251138 OK 0523251138
3251100 ERROR 03251100
+48 0 523251138 ERROR 00523251138
+48 0887678542 ERROR 001053887678542
+49 0887678542 ERROR 000490887678542