Instrukcja instalacji i obsługi HAS-3032

Z Wiki
Skocz do: nawigacja, szukaj
HAS 3000 stron tytułowa.jpg
Cyfrowy system domofonowy
HAS-3032
Instrukcja instalacji i obsługi
Wydanie 1.05
dla
wersji oprogramowania 2.03
Slican Sp. z o.o.
www.slican.pl
e-mail: office@slican.pl
Producent zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w produkcie bez uprzedniego powiadomienia.

Wstęp

Cyfrowe systemy domofonowe Slican HAS-3000 oraz HAS-3032 to nowoczesne, eleganckie i niezawodne rozwiązania przeznaczone głównie dla budownictwa mieszkaniowego (wielorodzinnego – w przypadku zastosowania systemu HAS-3032, jedna kaseta obsługuje jedną klatkę schodową), a także firm i biurowców.

W przypadku systemu HAS-3032 istnieje możliwość podłączenia kilku kaset. Jedna kaseta obsługuje jedną klatkę schodową. Istnieje możliwość łączenia kilku kaset ze sobą, co zapewnia komunikację między nimi (zarówno sterowanie, jak i głos). Konfiguracja taka pozwala na obsługę dużego budynku z wieloma wejściami z jednego miejsca (portiernia). Możliwe jest również stworzenie konfiguracji umożliwiającej połączenie się np. z kasety głównej do lokalu w konkretnym bloku (jednym z wielu) i klatce.

Obudowa kasety, w której mieści się centrala systemu domofonowego Slican HAS-3000 lub HAS-3032, wykonana jest z wysokiej jakości, trwałych i odpornych na uszkodzenia mechaniczne oraz warunki atmosferyczne materiałów. Ze względu na bezpieczeństwo obudowa montowana jest podtynkowo.

System dostępny jest w kasecie KD12P - z grubej blachy stalowej, nierdzewnej, lakierowanej proszkowo z podświetlaną listą lokatorów.

IioHAS 3000 Kaseta.JPG
Figure 1.1.: Cassette KD12P elements


Kaseta systemowa umożliwia wykorzystanie funkcji użytkownika i usług. W kasecie, czytelny i wyraźny wyświetlacz LED jest wliczony w cenę, jak również nowoczesna i trwała pojemnościowa klawiatura dotykowa. Klawiatura zapewnia precyzyjne i potwierdzone dźwiękiem wybory każdego klawisza. Podświetlane klawisze umożliwiają komfortowe korzystania nawet w całkowitej ciemności. Podświetlane okno listy lokali pozwala na pokazaniu wszystkich potrzebnych informacji.

System łączy się z unifonów zamontowanych w pomieszczeniach przy użyciu 2-przewodowej magistrali, co pozwalają na dostosowanie istniejącej infrastruktury kablowej. Dodatkowo pozwala na zmniejszenie kosztów takiego okablowania. Komunikacja pomiędzy kasetami zrealizowana jest za pomocą instalacji cztero-przewodowej (4-żyły).

Dzięki zastosowaniu nowoczesnych technologii system domofonowy Slican HAS-3000/3032 oferuje bogaty zestaw funkcji - oto najważniejsze cechy systemu:

 • pojemność systemu:
  • do 255 lokali/unifonów dla systemu HAS-3000 i systemu HAS-3032 w trybie SG,
  • do 128 lokali/unifonów na kasetę, do 500 lokali/unifonów w sieci, do 32 kaset dla systemu HAS-3032 w trybie YR,
 • wywołanie z kasety do unifonu/lokalu,

Montaż

Warunki prawidłowej instalacji

Warunki prawidłowej instalacji:

 • Zasilanie 12V z sieci prądu zmiennego 230V, 50Hz, przez zewnętrzny transformator.
 • Kasetę domofonu zamontować w miejscu przygotowanym do tego celu.
 • Zalecamy, aby kaseta domofonu nie była narażona na bezpośrednie działanie promieni słonecznych i deszczu.
 • Zasilacz kasety umieścić w miejscu, w którym będzie zabezpieczony przed działaniem wilgoci.
 • Dla bezpieczeństwa instalacja powinna być niedostępna dla osób postronnych.
 • Unifony (aparaty domofonowe) przeznaczone są do pracy w położeniu pionowym.
 • Unifony (aparaty domofonowe) powinny być zabezpieczone przed działaniem wilgoci, pary wodnej i wysokich temperatur.

Wymiary wnęki pod kasetę KD12P

Poniższe wymiary podane są w milimetrach:

 1. Część do wmurowania: wysokość 176,2; szerokość 212,2; głębokość 34.
 2. Wymiary zewnętrzne na tynku (ramka): wysokość 201; szerokość 237.

Demontaż płyty czołowej kasety

Odkręcić dwie śruby na płycie czołowej kasety, a następnie:

 1. Uchylić płytę czołową o kąt ok. 30° od pionu i wysunąć z zawiasów (patrz poz. 1 ) - można wtedy wyjąć płytę czołową.
 2. Uchylić płytę czołową o kąt 90° (patrz poz. 2) - w tej pozycji płyta czołowa będzie zablokowana - pozycja pomocna podczas podłączania zacisków bądź regulacji ustawień.


IioHAS 3000 Demontaż.JPG

Instalacja sieci

Instalacja sieci dla konfiguracji jednokasetowej (tryb SG)

Magistrala domofonowa - doprowadzenie sygnału do lokali (unifonów) - składa się z dwóch żył. Ich polaryzacja ma kluczowe znaczenie dla poprawnej pracy systemu.

Ponieważ cała sieć unifonów zasilana jest ze wspólnych żył, powinny one być dobrej jakości i spełniać poniższe kryteria:

 • rezystancja pętli magistrali powinna wynosić do 10Ω, co odpowiada ok. 100m przewodów 0,5mm2,
 • aby zwiększyć zasięg magistrali systemu domofonowego, wystarczy:
  • połączyć równolegle przewody w kablu wieloparowym lub
  • wykonać instalację przewodami o większym przekroju.
IioHAS 3000 Magistrala.JPG
Ilustracja 2.1.: Magistrala unifonów

Instalacja sieci dla konfiguracji wielokasetowej (tryb YR)

Magistrala YR (komunikacji między kasetami) składa się z czterech żył. Jedna żyła zapewnia komunikację audio, dwie następne sterowanie i jedna żyła na masę. Podłączenie każdej kasety do unifonów i elektrozaczepów jak dla konfiguracji SG (patrz ilustracja poniżej).

IioHAS 3032 YR.jpg
Ilustracja: Magistrala YR wielokasetowego systemu domofonowego HAS-3032

Opis zacisków w kasecie systemu Slican HAS-3032

Zacisk
Opis
Uwagi
YG
Masa magistrali danych
Magistrala kaset YR
YA
Linia akustyki magistrali podwórkowej
Magistrala kaset YR
YD-
Biegun ujemny szyny danych magistrali YR
Magistrala kaset YR
YD+
Biegun dodatni szyny danych magistrali YR
Magistrala kaset YR
LU+
Biegun dodatni magistrali unifonów
Magistrala unifonów
LU-
Biegun ujemny magistrali unifonów
Magistrala unifonów
POD
Przycisk otwarcia drzwi (zwierany do masy)
COD
Czujnik otwarcia drzwi (zwierany do masy)
GND
Masa dla obwodów POD, COD, STA
STA
Dodatkowe wyjście - sterowanie automatyki bramowej
Wyjście przekaźnikowe
zwierane do GND o obciążalności
1A/24VDC
+12V
Wyjście napięcia DC, ok 12-16V, względem GND
max obciążenie 250mA
EZ
Elektrozaczep
zaciski AC podłączone przez
przekaźnik o obciążalności 1A
EZ
Elektrozaczep
zaciski AC podłączone przez
przekaźnik o obciążalności 1A
AC
Zasilanie AC lub DC, przy czym bieguny + i – muszą być odizolowane od GND
12V~ ±3V
AC
Zasilanie AC lub DC, przy czym bieguny + i – muszą być odizolowane od GND
12V~ ±3V
Zworki
Opis
PROG
Wejście w tryb programowania bez hasła

Unifony - aparaty domofonowe

Z systemami z rodziny Slican HAS-30XX mogą współpracować unifony cyfrowe innych producentów (testowano z unifonami Proel, Urmet: działają poprawnie, jednak nie zapewniają pełnej funkcjonalności dla systemu Slican HAS-30XX) z dekoderami adresowanymi.

W ofercie posiadamy dedykowany unifon cyfrowy Slican US.P2W-HAS255 w kolorze popielatym, dwuprzyciskowy, z sygnalizacyjną diodą LED i regulowanym poziomem głośności dzwonka.

Szczegóły w instrukcji instalacji i obsługi unifonu Slican US.P2W-HAS255.

Uwaga: Przy podłączaniu elektroniki unifonu do magistrali domofonowej, należy zwrócić uwagę na polaryzację przewodów LU-/LU+. W przypadku niewłaściwego podłączenia przewodów magistrali: LU- i LU+ do zacisków elektroniki unifonu – nie będzie on działał poprawnie.

Użytkowanie systemu Slican HAS-3032

Wywołanie lokalu z kasety domofonu zamontowanej na bloku (w trybie SG i YR)

Najczęściej wykorzystywana usługa domofonu to właśnie połączenie inicjowane od drzwi (kasety domofonu) do lokalu (unifonu). Oto sposób postępowania:

 • Wybrać na klawiaturze kasety domofonu numer lokalu, z którym chcemy nawiązać połączenie, następnie poczekać na zgłoszenie abonenta.
  UWAGA! Przerwy pomiędzy poszczególnymi cyframi, podczas wybierania numeru lokalu, nie mogą być dłuższe niż 3 sekundy. W przeciwnym wypadku system potraktuje taką dłuższą przerwę jako zakończenie wybierania numeru.
 • Jeżeli lokator otworzy drzwi, na wyświetlaczu pojawi się napis OPEn.
 • Czas dzwonienia unifonu to ok. 15 sekund (3 dzwonki). Po zakończeniu sygnalizacji akustycznej unifonu, abonent może jeszcze otworzyć drzwi przez ok. 30 sek. Połączenia z kasety do unifonu jak i pomiędzy kasetami są ograniczone do 60 sekund. W przypadku długiej rozmowy z unifonem ostatnie 10 sekund przed rozłączeniem sygnalizowane jest sygnałem co 1 sekundę.
 • W każdej chwili możliwa jest rezygnacja z wyboru lokalu lub rezygnacja z dalszego wywoływania – poprzez dotknięcie klawisz C.
 • Abonent może otworzyć drzwi na dwa sposoby:
 1. Podczas wywoływania bez podnoszenia słuchawki, poprzez naciśnięcie przycisku otwarcia w przerwie pomiędzy sygnałami wywołania lub w czasie następującym bezpośrednio (domyślnie do 30 s) po zakończeniu dzwonienia.
 2. Po podniesieniu słuchawki i przeprowadzeniu rozmowy, poprzez naciśnięcie przycisku unifonu.

UWAGA! Dla systemu z wieloma kasetami (tryb YR) możliwa jest numeracja: numer bloku, numer lokalu lub numer bloku, numer klatki i numer lokalu.

Wywołanie portiera z kasety domofonu zamontowanej przy bramie (w trybie YR)

W celu połączenia się z portiernią należy:

 • wybrać dotykowo na klawiaturze kasety domofonu numer 0,
 • poczekać na zgłoszenie portiera.

Dzwonienie na źle odłożony unifon

Przy wykryciu źle odłożonego unifonu procedura dzwonienia przebiega podobniejak w przypadku poprawnie odłożonego unifonu, przy czym:

 1. sygnał dzwonka jest zmieniony,
 2. odebrać tak dzwoniący unifon można tylko podczas przerw w dzwonieniu orazw czasie oczekiwania następującym po nim,
 3. odebranie połączenia do unifonu polega na chwilowym naciśnięciu jego widełek.

Otwieranie bramy z unifonu (lokalu)

Możliwe jest otwarcie bramy za pomocą unifonu - funkcja obsługiwana wyłącznie przez dwuprzyciskowe unifony cyfrowe firmy Slican i jest realizowana za pomocą drugiego klawisza otwarcia.

Szyfrowe otwieranie zamka przy kasecie zamontowanej na bloku

Procedura jest następująca:

 1. Wybrać numer lokalu – na wyświetlaczu LED widoczne będą wybierane cyfry.
 2. Zatwierdzić:
  * przyciskiem „Kluczyk” - dla otwarcia furtki (wejścia),
  * 2-krotnie naciskając „Kluczyk” - dla otwarcia bramy.
 3. Wybrać numer kodu PIN – na wyświetlaczu pojawią się symbole zamiast cyfr,aby uniemożliwić ewentualne podejrzenie klucza.
 4. Na wyświetlaczu pojawi się napis „OPEn”, sygnalizując otwarcie rygla.

Szyfrowe otwieranie zamka przy kasecie zamontowanej obok bramy

 1. W zależności od trybu numeracji:
  a) Wybrać numer z prefiksem bloku i klatki (BKLL) – na wyświetlaczu LED widoczne będą wybierane cyfry,
  b) Wybrać prefiks bloku, następnie po 3 sekundach pojawi się na wyświetlaczu „L---”. Wybrać numer mieszkania – na wyświetlaczu LED widoczne będą wybierane cyfry.
  c) Przy braku prefiksu numer lokalu wybieramy tak samo jak na kasecie zamontowanej na bloku.
 2. Zatwierdzić:
  * przyciskiem „Kluczyk” - dla otwarcia furtki (wejścia),
  * 2-krotnie naciskając „Kluczyk” - dla otwarcia bramy.
 3. Wybrać numer kodu PIN – na wyświetlaczu pojawią się symbole zamiast cyfr,aby uniemożliwić ewentualne podejrzenie klucza.
 4. Na wyświetlaczu pojawi się napis „OPEn”, sygnalizując otwarcie rygla.

Wymogi bezpieczeństwa w użytkowaniu domofonu cyfrowego HAS-3032

Dokładne przestrzeganie zasad bezpieczeństwa i prawidłowego użytkowania jest bezwzględnie wymagane dla zapewnienia prawidłowego działania urządzenia.

Poniżej przedstawione zasady są podstawą przy uwzględnianiu wszelkich reklamacji i uwag ze strony użytkowników przez producenta. Zasady te dotyczą instalacji, umiejscowienia i wymagań, co do sieci elektrycznej i teleinformatycznej.

Instalacja HAS-3032

 • Wszystkie czynności instalacyjne powinny być wykonywane z zachowaniem zasad montażu i przepisów BHP.

Szablon do własnoręcznego tworzenia etykiet opisowych

Środowisko pracy HAS-3032

 • Urządzenie nie powinno być montowane w pomieszczeniach zamkniętych o dużej wilgotności ze względu na trwałość i jakość pracy podzespołów elektronicznych.
 • Ze względu na ryzyko zalania wodą nie powinno być umieszczane w pobliżu zbiorników z wodą lub źródeł jej strumieni (np. baseny, krany).
 • Urządzenie nie może być umieszczane w pomieszczeniach o silnym zapyleniu aniw pomieszczeniach o dużym natężeniu pola elektromagnetycznego.

Ze względu na możliwość nieprawidłowego funkcjonowania, zakłócenia lub odbarwienie obudowy nie zaleca się instalowania systemu w następujących miejscach:

 • w miejscach o bezpośrednim działaniu promieni słonecznych,
 • w miejscach, gdzie wibracje lub uderzenia są szczególnie częste lub silne,
 • w pobliżu anten radiowych.

Wymagania elektryczne:

 • Urządzenie powinno mieć prawidłowe uziemienie ochronne. Przekrój żyły musi mieć co najmniej 0,75 mm².
 • Urządzenie powinno opierać się na urządzeniach zabezpieczających instalacji budynku. Należy wykorzystać bezpieczniki typu „S” o charakterystyce typu B i prądzie znamionowym co najmniej 6A.
 • Wszystkie urządzenia dołączane do kasety powinny mieć świadectwa zgodności z normami obowiązującymi w Unii Europejskiej.

Podsumowanie

Dziękujemy Państwu za zakup naszych produktów. Firma Slican dołoży wszelkich starań, aby produkt spełniał Państwa oczekiwania, więc prosimy o podzielenie się z nami swoimi uwagami lub pomysłami.

Jeśli niniejsza instrukcja nie spełnia Państwa oczekiwań, prosimy o informacje, jakie punkty należy dodać lub które wątki rozwinąć.

Życzymy miłego i bezproblemowego użytkowania.

Prawidłowe usuwanie produktu

IioHAS 3000 Usuwanie.JPG