Instrukcja instalacji i obsługi HAS-3032

Z Wiki
Skocz do: nawigacja, szukaj
HAS3032-VE12N-inox.jpgHAS3032-HR12N-inox.jpgHAS3032-VE12P-inox.jpgHAS3032-HR12P-inox.jpg
Cyfrowy system domofonowy
HAS-3032
Instrukcja instalacji i obsługi
Wydanie 1.06
Slican Sp. z o.o.
www.slican.pl
e-mail: office@slican.pl
Producent zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w produkcie bez uprzedniego powiadomienia.
Data ostatniej modyfikacji: 2020-04-08

Wstęp

Cyfrowe systemy domofonowe Slican HAS-3032 to nowoczesne, eleganckie i niezawodne rozwiązania przeznaczone głównie dla budownictwa mieszkaniowego (wielorodzinnego – jedna kaseta obsługuje jedną klatkę schodową), a także firm i biurowców.

W przypadku systemu HAS-3032 istnieje możliwość podłączenia kilku kaset ze sobą, co zapewnia komunikację między nimi (zarówno sterowanie, jak i głos). Konfiguracja taka pozwala na obsługę dużego budynku z wieloma wejściami z jednego miejsca (portiernia). Możliwe jest również stworzenie konfiguracji umożliwiającej połączenie się np. z kasety głównej do lokalu w konkretnym bloku (jednym z wielu) i klatce.

Obudowa kasety, w której mieści się centrala systemu domofonowego wykonana jest z wysokiej jakości, trwałych i odpornych na uszkodzenia mechaniczne oraz warunki atmosferyczne materiałów.


Wersje sprzętowe HAS-3032

Poniżej, w tabeli, przedstawiono wersje dostępnych domofonów.

.
Nazwa Opis Wygląd zewnętrzny
HAS3032-HR12P-inox Szeroka kaseta, obudowa podtynkowa, panel czołowy ze stali nierdzewnej - inox
HAS3032-HR12P-inox.jpg
HAS3032-HR12N-inox Szeroka kaseta, obudowa natynkowa, panel czołowy i osłona kasety ze stali nierdzewnej - inox
HAS3032-HR12N-inox.jpg
HAS3032-VE12P-inox Wąska kaseta, obudowa podtynkowa, panel czołowy ze stali nierdzewnej - inox
HAS3032-VE12P-inox.jpg
HAS3032-VE12N-inox Wąska kaseta, obudowa natynkowa, panel czołowy i osłona kasety ze stali nierdzewnej - inox
HAS3032-VE12N-inox.jpg
HAS3032 HR12 przod oznaczenia.pngPustka.png350

Ilustracja 1.1.: Elementy płyty czołowej kaset HR12 i VR12

1 Śruby zabezpieczające
2 Osłona głośnika
3 Lista lokatorów
5 Wyświetlacz LED
6 Klawiatura
7 Osłona mikrofonu


Kaseta systemowa daje dostęp do funkcji użytkownika jak i serwisowo - utrzymaniowych. Posiada czytelny, kontrastowy wyświetlacz LED, nowoczesną i trwałą, pojemnościową klawiaturę dotykową. Klawiatura zapewnia precyzyjny, potwierdzony sygnałem świetlnym i akustycznym, wybór poszczególnych klawiszy. Dzięki podświetlanym przyciskom komfortowo korzysta się z kasety nawet w całkowitych ciemnościach. umożliwia Otwieranie elektrozamka odbywa się przez kontakt z lokalem lub przez podanie numeru lokalu i PINu. Brak styków w klawiaturze gwarantuje długie i poprawne działanie sprzętu. Podświetlane okno na wizytówki pozwala umieścić spis lokatorów lub inne informacje.

System pracuje, wykorzystując do komunikacji z unifonami w lokalach, magistralę dwuprzewodową (2-żyłową), co pozwala na prostą adaptację istniejącej już infrastruktury kablowej w budynku. Ponadto oszczędza to koszty takiej instalacji.

Komunikacja pomiędzy kasetami zrealizowana jest za pomocą instalacji cztero-przewodowej (4-żyły).


Dzięki zastosowaniu nowoczesnych technologii prezentowany system domofonowy oferuje bogaty zestaw funkcji - oto najważniejsze cechy systemu:

 • pojemność systemu:
  • w trybie SG - do 255 lokali/unifonów
  • w trybie YR - do 128 lokali/unifonów na kasetę, do 500 lokali/unifonów w sieci, do 32 kaset dla systemu
 • wywołanie inicjowane z kasety domofonu do lokalu/unifonu
 • połączenie inicjowane z lokalu (unifonu) do drzwi (kasety domofonu)
 • dwużyłowa instalacja do unifonów
 • sygnalizacja akustyczna również przy źle odłożonej słuchawce unifonu
 • możliwość podłączenia dodatkowego, zewnętrznego przycisku otwarcia drzwi POD (np. dla dozorcy, recepcji)
 • możliwość podłączenia czujnika otwarcia drzwi COD w celu automatycznego wyłączenia elektrozaczepu
 • możliwość podłączenia dodatkowego, zewnętrznego przycisku wyboru unifonu
 • otwieranie drzwi za pomocą kodu dostępu (PIN-u) - funkcja zamka szyfrowego
 • sygnalizacja kodowego otwarcia drzwi sygnałem unifonu (przy użyciu PIN-u)
 • 2 niezależne wyjścia sterujące (drzwi i sterowanie bramy) – niezależne otwieranie obydwu wyjść zarówno z unifonu, jak i z kasety
 • pełna diagnostyka błędów w instalacji (źle podłączone unifony, źle zaprogramowane, itp.)
 • ustawianie PIN-ów automatyczne/ręczne indywidualne dla każdego lokalu
 • regulowana maksymalna ilość dzwonków (2-8)
 • regulowany maksymalny czas rozmowy (30-180s)
 • zasilanie napięciem bezpiecznym 12V~ lub 12V=
 • znamionowe natężenie prądu zasilania kasety 300mA
 • zakres pracy w temperaturach od -25 do +55°C
 • instalacja pomiędzy kasetami: czterożyłowa (w trybie YR)
 • funkcja pracy zależnej elektrozaczepów
 • funkcja lokatora VIP – wysokie uprawnienia dostępu


Skróty:

 • SG – od ang. Single Gate
 • YR – od ang. YaRdBus


Montaż

Warunki prawidłowej instalacji

Warunki prawidłowej instalacji:

 • Zasilanie 12V przez zewnętrzny transformator, z sieci prądu zmiennego 230V 50Hz
 • Kasetę domofonu zamontować w miejscu przygotowanym do tego celu
 • Zalecamy aby kaseta domofonu nie była narażona na bezpośrednie działanie promieni słonecznych i deszczu
 • Zasilacz kasety umieścić w miejscu, w którym będzie zabezpieczony przed działaniem wilgoci
 • Dla bezpieczeństwa instalacja powinna być niedostępna dla osób postronnych
 • Unifony (aparaty domofonowe) przeznaczone są do pracy w położeniu pionowym
 • Unifony (aparaty domofonowe) powinny być zabezpieczone przed działaniem wilgoci, pary wodnej i wysokich temperatur


Wymiary kasety oraz wnęki pod kasetę

Poniższe wymiary podane są w milimetrach (wysokość, szerokość, grubość):

 • HAS3032-HR12P – część do wmurowania 165x194x40; panel czołowy 175x210x2,5
 • HAS3032-HR12N – panel czołowy – 178x214x66
 • HAS3032-VE12P – część do wmurowania 325x88x40; panel czołowy 335x100x2,5
 • HAS3032-VE12N – panel czołowy – 338x104x66


Demontaż płyty czołowej kasety

Odkręcić cztery śruby mocujące panel czołowy, zdjąć go a następnie uchylić płytę czołową o kąt 90° – w tej pozycji płyta czołowa będzie zablokowana – pozycja pomocna podczas podłączania zacisków lub regulacji ustawień.


HAS3032-KF12P-inox otwieranie.png


HAS3032-KT12P-inox otwieranie.png


Instalacja sieci

Instalacja sieci dla konfiguracji jednokasetowej (tryb SG)

Magistrala domofonowa - doprowadzenie sygnału do lokali (unifonów) - składa się z dwóch żył. Ich polaryzacja ma kluczowe znaczenie dla poprawnej pracy systemu.

Ponieważ cała sieć unifonów zasilana jest ze wspólnych żył, powinny one być dobrej jakości i spełniać poniższe kryteria:

 • rezystancja pętli magistrali powinna wynosić do 10Ω, co odpowiada ok. 100m przewodów 0,5mm2,
 • aby zwiększyć zasięg magistrali systemu domofonowego, wystarczy:
  • połączyć równolegle przewody w kablu wieloparowym lub
  • wykonać instalację przewodami o większym przekroju
HAS3032-sieć.png
Ilustracja 1.2: Magistrala unifonów


Instalacja sieci dla konfiguracji wielokasetowej (tryb YR)

Magistrala YR (komunikacji między kasetami) składa się z czterech żył. Jedna żyła zapewnia komunikację audio, dwie następne sterowanie i jedna żyła na masę. Podłączenie każdej kasety do unifonów i elektrozaczepów jak dla konfiguracji SG (patrz ilustracja poniżej).

HAS3032-inox-siec YR.png
Ilustracja 1.3: Magistrala YR systemu wielokasetowego


Opis zacisków w kasecie systemu Slican HAS-3032

Zacisk
Opis
Uwagi
YG
Masa magistrali danych
Magistrala kaset YR
YA
Linia akustyki magistrali podwórkowej
Magistrala kaset YR
YD-
Biegun ujemny szyny danych magistrali YR
Magistrala kaset YR
YD+
Biegun dodatni szyny danych magistrali YR
Magistrala kaset YR
LU+
Biegun dodatni magistrali unifonów
Magistrala unifonów
LU-
Biegun ujemny magistrali unifonów
Magistrala unifonów
POD
Przycisk otwarcia drzwi (zwierany do masy)
COD
Czujnik otwarcia drzwi (zwierany do masy)
GND
Masa dla obwodów POD, COD, STA
STA
Dodatkowe wyjście - sterowanie automatyki bramowej
Wyjście przekaźnikowe
zwierane do GND o obciążalności
1A/24VDC
+12V
Wyjście napięcia DC, ok 12-16V, względem GND
max obciążenie 250mA
EZ
Elektrozaczep
zaciski AC podłączone przez
przekaźnik o obciążalności 1A
EZ
Elektrozaczep
zaciski AC podłączone przez
przekaźnik o obciążalności 1A
AC
Zasilanie AC lub DC, przy czym bieguny + i – muszą być odizolowane od GND
12V ±3V
AC
Zasilanie AC lub DC, przy czym bieguny + i – muszą być odizolowane od GND
12V ±3V
Zworki
Opis
PROG
Wejście w tryb programowania bez hasła


Unifony - aparaty domofonowe

W ofercie posiadamy dedykowany unifon cyfrowy Slican US.P2W-HAS255 w kolorze popielatym, dwuprzyciskowy, z sygnalizacyjną diodą LED i regulowanym poziomem głośności dzwonka.

Szczegóły w instrukcji instalacji i obsługi unifonu Slican US.P2W-HAS255.

Z systemami z rodziny Slican HAS-30XX mogą również współpracować unifony cyfrowe innych producentów z dekoderami adresowanymi (testowano z unifonami Protel, Urmet: działają poprawnie, jednak nie zapewniają pełnej funkcjonalności).


Uwaga!

Przy podłączaniu elektroniki unifonu do magistrali domofonowej należy zwrócić uwagę na polaryzację przewodów LU-/LU+. W przypadku niewłaściwego podłączenia przewodów magistrali: LU- i LU+ do zacisków elektroniki unifonu – nie będzie on działał poprawnie


Użytkowanie systemu Slican HAS-3032

Wywołanie lokalu z kasety domofonu zamontowanej na bloku (w trybie SG i YR)

Najczęściej wykorzystywana usługa domofonu to połączenie inicjowane od drzwi (kasety domofonu) do lokalu (unifonu). Sposób postępowania:

 • Wybrać na klawiaturze kasety domofonu numer lokalu z którym chcemy nawiązać połączenie, następnie poczekać na zgłoszenie lokatora (podniesienie przez niego słuchawki jest sygnalizowane napisem CALL na wyświetlaczu)


Uwaga!

Przerwy pomiędzy poszczególnymi cyframi podczas wybierania numeru lokalu nie mogą być dłuższe niż 3 sekundy, w przeciwnym wypadku system potraktuje ją jako zakończenie wybierania numeru


 • Jeżeli lokator otworzy drzwi, na wyświetlaczu pojawi się napis OPEn.
 • Fabrycznie ustawiony czas dzwonienia unifonu to ok. 15 sekund (3 dzwonki). Po zakończeniu dzwonienia, bez sygnalizacji akustycznej unifonu jeszcze w ciągu ok. 30 sek lokator może otworzyć drzwi lub podnieść słuchawkę i przeprowadzić rozmowę. Czas rozmowy fabrycznie ograniczony jest do 60 sekund. W przypadku długiej rozmowy ostatnie 10 sekund przed rozłączeniem sygnalizowane jest sygnałem co 1 sekundę. Ilość dzwonków (od 2 do 8) i czas rozmowy (w zakresie 30 - 180 sek) można programować.
 • W każdej chwili możliwa jest rezygnacja z wyboru lokalu/unifonu lub rezygnacja z dalszego wywoływania – poprzez dotknięcie klawisza C.
 • Lokator może otworzyć drzwi na dwa sposoby:
 1. Podczas wywoływania bez podnoszenia słuchawki, poprzez naciśnięcie przycisku otwarcia w przerwie pomiędzy sygnałami wywołania lub w czasie następującym bezpośrednio (domyślnie do 30sek) po zakończeniu dzwonienia.
 2. Po podniesieniu słuchawki i przeprowadzeniu rozmowy, poprzez naciśnięcie przycisku unifonu.


Uwaga!

Dla systemu z wieloma kasetami (tryb YR) możliwa jest numeracja: numer bloku, numer lokalu lub numer bloku, numer klatki i numer lokalu


Wywołanie portiera z kasety domofonu zamontowanej przy bramie (w trybie YR)

W celu połączenia się z portiernią należy:

 • wybrać na klawiaturze kasety domofonu numer 0
 • poczekać na zgłoszenie portiera


Dzwonienie na źle odłożony unifon

Przy wykryciu źle odłożonego unifonu procedura dzwonienia przebiega podobnie jak w przypadku poprawnie odłożonego unifonu, przy czym:

 1. sygnał dzwonka jest zmieniony
 2. odebrać tak dzwoniący unifon można tylko podczas przerw w dzwonieniu oraz w czasie oczekiwania następującym po nim
 3. odebranie połączenia do unifonu polega na chwilowym naciśnięciu jego widełek


Otwieranie bramy z unifonu (lokalu)

Możliwe jest otwarcie bramy za pomocą unifonu - funkcja obsługiwana wyłącznie przez dwuprzyciskowe unifony cyfrowe firmy Slican i jest realizowana za pomocą drugiego klawisza otwarcia.


Szyfrowe otwieranie zamka przy kasecie zamontowanej na bloku za pomocą kodu dostępu (PIN-u)

Procedura jest następująca:

 • Wybrać numer lokalu – na wyświetlaczu LED widoczne będą wybierane cyfry
 • Zatwierdzić:
  • przyciskiem „Kluczyk” - dla otwarcia furtki (wejścia)
  • 2-krotnie naciskając „Kluczyk” - dla otwarcia bramy
 • Wybrać numer kodu PIN – na wyświetlaczu pojawią się symbole zamiast cyfr aby uniemożliwić ewentualne podejrzenie klucza
 • Na wyświetlaczu pojawi się napis „OPEn” sygnalizując otwarcie rygla


Szyfrowe otwieranie zamka przy kasecie zamontowanej obok bramy

 • W zależności od trybu numeracji:
  • Wybrać numer z prefiksem bloku i klatki (BKLL) – na wyświetlaczu LED widoczne będą wybierane cyfry
  • Wybrać prefiks bloku, następnie po 3 sekundach pojawi się na wyświetlaczu „L---”. Wybrać numer mieszkania – na wyświetlaczu LED widoczne będą wybierane cyfry
  • Przy braku prefiksu numer lokalu wybieramy tak samo jak na kasecie zamontowanej na bloku
 • Zatwierdzić:
  • przyciskiem „Kluczyk” - dla otwarcia furtki (wejścia)
  • 2-krotnie naciskając „Kluczyk” - dla otwarcia bramy
 • Wybrać numer kodu PIN – na wyświetlaczu pojawią się symbole zamiast cyfr aby uniemożliwić ewentualne podejrzenie klucza
 • Na wyświetlaczu pojawi się napis „OPEn” sygnalizując otwarcie rygla


Wymogi bezpieczeństwa w użytkowaniu domofonu cyfrowego HAS-3032

Dokładne przestrzeganie zasad bezpieczeństwa i prawidłowego użytkowania jest bezwzględnie wymagane dla zapewnienia prawidłowego działania urządzenia.

Poniżej przedstawione zasady są podstawą przy uwzględnianiu wszelkich reklamacji i uwag ze strony użytkowników przez producenta. Zasady te dotyczą instalacji, umiejscowienia i wymagań, co do sieci elektrycznej i teleinformatycznej.


Instalacja HAS-3032

 • Wszystkie czynności instalacyjne powinny być wykonywane z zachowaniem zasad montażu i przepisów BHP.


Środowisko pracy HAS-3032

 • Urządzenie nie powinno być montowane w pomieszczeniach zamkniętych o dużej wilgotności ze względu na trwałość i jakość pracy podzespołów elektronicznych. Kaseta systemu jest odporna na czynniki atmosferyczne, jednak w przypadku montażu na zewnątrz budynku zalecana jest instalacja w osłoniętym miejscu, tak aby uniknąć, np. strug deszczu bezpośrednio padających na urządzenie czy wiatru, który może utrudniać rozmowę przez domofon.
 • Ze względu na ryzyko zalania wodą nie powinno być umieszczane w pobliżu zbiorników z wodą lub źródeł jej strumieni (np. baseny, krany).
 • Urządzenie nie może być umieszczane w pomieszczeniach o silnym zapyleniu ani w pomieszczeniach o dużym natężeniu pola elektromagnetycznego.

Ze względu na możliwość nieprawidłowego funkcjonowania, zakłócenia lub odbarwienie obudowy nie zaleca się instalowania systemu w następujących miejscach:

 • w miejscach o bezpośrednim działaniu promieni słonecznych
 • w miejscach, gdzie wibracje lub uderzenia są szczególnie częste lub silne
 • w pobliżu anten radiowych (szczególnie w zakresie fal krótkich)


Wymagania elektryczne

 • Urządzenie powinno mieć prawidłowe uziemienie ochronne. Przekrój żyły musi mieć co najmniej 0,75 mm².
 • Urządzenie powinno opierać się na urządzeniach zabezpieczających instalacji budynku. Należy wykorzystać bezpieczniki typu „S” o charakterystyce typu B i prądzie znamionowym co najmniej 6A.
 • Wszystkie urządzenia dołączane do kasety powinny mieć świadectwa zgodności z normami obowiązującymi w Unii Europejskiej.


Szablon do własnoręcznego tworzenia etykiet opisowych

Podsumowanie

Dziękujemy Państwu za zakup naszych produktów. Firma Slican dołoży wszelkich starań, aby produkt spełniał Państwa oczekiwania, więc prosimy o podzielenie się z nami swoimi uwagami lub pomysłami.

Jeśli niniejsza instrukcja nie spełnia Państwa oczekiwań, prosimy o informacje, jakie punkty należy dodać lub które wątki rozwinąć.

Życzymy miłego i bezproblemowego użytkowania.


Deklaracja zgodności, prawidłowe usuwanie produktuSLICAN sp. z. o.o. niniejszym oświadcza, że urządzenia HAS-3032 są zgodne z dyrektywą 2014/30/UE. Pełny tekst deklaracji zgodności UE dostępny jest pod adresem internetowym: www.slican.pl/deklaracje/Deklaracja usuwanie.png