FAQ - DECT - najczęściej zadawane pytania

Z Wiki
Skocz do: nawigacja, szukaj

W jaki sposób wyznaczyć ilość baz konieczną do stworzenia w pełni funkcjonalnego systemu DECT?

W firmie Slican dostępny jest zestaw serwisowy do przeprowadzenia tzw. site survey. Zestaw ten skkłada się z bazy DECT, zasilacza, routera pełniącego rolę serwera DHCP oraz słuchawki DECT umożliwiającej wykonanie pomiarów siły sygnału emitowanego porzez bazę DECT. Dzięki temu, że zestaw wyposażony jest we własny akumulator, możliwe jest dokonanie pomiarów w miejscach, gdzie nie doprowadzono jeszcze sieci zasilającej. W celu wypożyczenia takiego zestawu należy skontaktować się z Działem Handlowym.

Czy możliwe jest używanie w systemie słuchawek innych niż Philips

Tak. Możliwe jest używanie słuchawek, które spełniają trzy warunki:

 • Pracują w standardzie DECT-GAP
 • Mają możliwość zalogowania się do innej bazy, niż jej baza standardowa
 • Posiadają funkcję handover

Z przetestowanych słuchawek można wymienić:

 • Siemens Gigaset A160
 • Siemens Gigaset A260
 • Siemens Gigaset C1
 • Siemens Gigaset C47H
 • Siemens Gigaset A58H
 • Siemens Gigaset 4000 Classic
 • Kirk Z-3040
 • DeTeWe
 • Panasonic KX-TGA 651, KX-TGA 750, KX-TG 6421 - nie wyświetla CLIPa, są problemy z przełączaniem - umieszczone w zestawieniu na podstawie informacji od użytkownika

Znaczenie synałów świetlnych emitowanych przez diodę LED na obudowie bazy

Restart bazy lub baz DECT sygnalizowany jest określonym świeceniem diody LED znajdującej się na obudowie bazy. Sekwencja ta jest następująca:

 1. Dioda miga wolno
 2. Dioda gaśnie na około 30 sekund
 3. Dioda ponownie miga wolno przez około 15 -20 sekund
 4. Dioda miga szybko
 5. Dioda zapala się na stałe

Miganie z punktu 1 oznacza pobieranie przez bazę adresu IP z serwera DHCP. Po pobraniu adresu (konieczne jest aby serwer DHCP posiadał funkcję BootP - dostarczał bazie również adres serwera TFTP) baza komunikuje się z serwerem TFTP (miganie opisane w punkcie 3). Po skomunikowaniu się z serwerem TFTP, bazy DECT pobierają firmware i plik kofiguracyjny z serwera TFTP (miganie szybkie). Po załadowaniu niezbędnych komponentów programowych dioda na obudowie bazy DECT świeci się światłem ciągłym, co oznacza gotowość bazy do rejestracji słuchawek i zestawiania rozmów.

Jak skonfigurować serwer TFTP w systemie DECT

W systemie DECT serwerem TFTP jest zawsze centrala Slican. Nie jest konieczne wykonywanie żadnych czynności konfiguracyjnych, aby uruchomić ten serwer. Domyślnie karta VoIP pełni funkcję tego serwera.

Jak skonfigurować server DHCP w systemie DECT

Serwer DHCP wykorzystywany przez bazy DECT musi posiadać funkcję BootP - musi oprócz nadawania adresu IP samej bazie, dostarczać jej adres serwera TFTP, z którego pobiera ona oprogramowanie oraz plik konfiguracyjny. Ponieważ nie wszystkie serwery DHCP posiadają tę funkcję, zaleca się włączenie funkcji Serwer DHCP w centrali. Serwer ten może z powodzeniem zastąpić stosowany dotychczas serwer DHCP. Funkcją, której serwer DHCP zaimplementowany w centrali nie posiada jest przydzielanie adresów IP na podstawie MAC adresu. Jeżeli z tego lub jakiegokolwiek innego powodu konieczne jest pozostawienie istniejącego serwera DHCP, który nie posiada funkcji BootP, zaleca się wydzielenie osobnej sieci, w której znajdzie się centrala i bazy DECT - rolę serwera DHCP w tej sieci będzie pełniła centrala.

Jak zapewnić działanie komunikacji multicastowej

W celu poprawnego działania funkcji "handover" konieczne jest działanie komunikacji multicastowej. W programie DAP Configurator zdefiniowany jest adres multicastowy, który nie powinien być zmieniany. Należy jednocześnie zapewnić, że ramki wysyłane na ten adres były rozsiewane w sieci, do której podłączone są bazy DECT. Jeżeli w sieci używamy zwykłych (tanich) switchy to ramki multicastowe są rozsyłane w tej sieci bez ograniczeń. Problemy mogą występować w sytuacji używania switchy programowalnych. W tym przypadku należy umożliwić Routing IGMP, wpisując w odpowiednie pole używany adres multicastowy oraz grupując wszystkie bazy DECT w jedną grupę multicastową, korzystającą z tego adresu. W zależności od stosowanego switcha programowalnego stosowne pola mogą mieć różną nazwę.