Instrukcja Obsługi BillingMAN

Z Wiki
Skocz do: nawigacja, szukaj
Slican BillingMAN v.2.20 i kolejne
BM.png
Instrukcja obsługi Slican BillingMAN.

Wstęp

BillingMAN jest aplikacją realizującą następujące zadania:

 • rozliczanie połączeń telefonicznych i SMS'ów generowanych przez użytkowników centrali,
 • wykonywanie raportów z usług centrali używanych przez abonentów
 • wykonywanie zestawień zdarzeń systemu kontroli dostępu (ACS)
 • wykonywanie raportów zdarzeń sensorów i przekaźników
 • analiza kosztów generowanych przez centralę,
 • analiza pracy pracowników:
  • Telemarketerów
  • Serwisu
  • Działów handlowych itp.
 • analiza poziomu obsługi klienta (czas oczekiwania na zgłoszenie agenta, czas konsultacji itp).

Program obsługuje następujące centrale Slican[1]:

oraz obecnie już nieprodukowane:

Cechy programu BillingMAN

 • Rejestracja połączeń wewnętrznych, wychodzących, przychodzących i SMS.
 • Naliczanie opłat za połączenia na podstawie:
  • impulsów lub kwot naliczonych przez centralę,
  • impulsów wysłanych przez operatora,
  • cenników i taryf z programu BillingMAN (Retaryfikacja),
 • Precyzyjne rozdzielenie kosztów pomiędzy poszczególnych abonentów i grupy abonentów (Działy).
 • Możliwość analizy połączeń na podstawie wybranych parametrów, zdefiniowanych przez użytkownika.
 • Możliwość ukrycia całego lub części numeru w raportach i zestawieniach.
 • Możliwość naliczania dodatkowej marży do połączenia.
 • Rejestracja usług.
 • Rejestracja zdarzeń systemu kontroli dostępu.
 • Możliwość eksportu danych do formatu Excela (*.csv), AdobeReader (*.pdf) i tekstowego (*.txt)
 • Praca na danych bieżących i archiwalnych.
 • Możliwość tworzenia raportów i własnych szablonów.
 • Pobieranie informacji o abonentach, łączach i ich komentarzy z arkuszy centrali.

Obsługiwane rodzaje taryfikacji

Aplikacja obsługuje następujące rodzaje taryfikacji połączeń:

 • Podawane przez operatora:
  • Impulsowe (Teletaksa, AoC)
 • Podawane przez centralę Slican:
  • Impulsowe
  • Kwotowe (sekundowe lub impulsowe)
 • Retaryfikowane na podstawie rekordów pobranych z centrali.

System realizuje również:

 • rozliczanie połączeń z marżą naliczaną za połączenia przez właściciela centrali
 • obliczanie kosztów połączeń z opłatą wstępną.


System BillingMAN pozwala na prawidłowe rozliczanie połączeń, w przypadku gdy w trakcie trwania okresu obliczeniowego nastąpiła zmiana taryf w cenniku operatora.

Instalacja, pobranie programu.

Aplikacja dostępna na stronie strony internetowej Slican

Minimalne wymagania

 • system operacyjny – Windows XP
 • procesor Pentium – 300 MHz
 • pamięć RAM – 128MB
 • Rozdzielczość ekranu - 800x600
Uwaga!

W przypadku przetwarzania dużej ilości danych czas ich obróbki zależy od wydajności i szybkości komputera

Instalacja oprogramowania

Proces instalacji wymaga jedynie zatwierdzenia opcji programu. Podczas instalacji zostanie utworzony w menu START –> PROGRAMY folder Slican ze skrótem do BillingMAN’a.

Program wraz ze wszystkimi niezbędnymi do pracy plikami domyślnie umieszczony zostanie w folderze:

 • Windows XP, Windows Vista: C:\Program Files\Slican\BillingMAN
 • Windows 7, 8, 10 C:\Program Files (x86)\Slican\BillingMAN

Baza danych billingowych - domyślnie zlokalizowana jest w folderze pabx data\default[2]

Pierwsze uruchomienie

Ustawienie sposobu naliczania opłat

Aby ustawić sposób naliczania opłat należy w menu wybrać Tabele→Opcje Kosztów:
 • Naliczane na podstawie impulsów pobranych z centrali. Obecnie sporadycznie stosowany sposób taryfikacji, ze względu na fakt rezygnacji przez operatorów z taryfikacji impulsowej.
 • Naliczone przez centralę - opcja domyślna. Centrala przesyła gotowe, otaryfikowane rekordy billingowe do programu BillingMAN.[3]. Bez konieczności retaryfikacji, natychmiast po pobraniu danych można generować Raporty lub wykonywać Analizy. Opcja wymaga prawidłowego oprogramowania opłat w centrali.

Poziomy dostępu do funkcji aplikacji

Opcje aktualizacji konfiguracji centrali

Archiwizacja danych

Retaryfikacja - przeliczenie kosztów połączeń

Raporty - generowanie billingów

Analiza - opcja dostępna w BillingMAN.plus

Przypisy

 1. Program BillingMAN począwszy od wersji 2.16 nie obsługuje już central CCA-2720 i NCT-1248
 2. Lokalizacja ścieżki zależna jest od używanego systemu operacyjnego.
 3. Warunkiem poprawnego działania opcji jest poprawne ustawienie taryf/opłat w centrali.