Instrukcja instalacji i obsługi HAS-3000

Z Wiki
Skocz do: nawigacja, szukaj
HAS3000T-VE12N-inox.jpgHAS3000T-HR12N-inox.jpgHAS3000T-VE12P-inox.jpgHAS3000T-HR12P-inox.jpg
Cyfrowy system domofonowy
HAS-3000T
Instrukcja instalacji i obsługi
Wydanie 1.10
Slican Sp. z o.o.
www.slican.pl
e-mail: office@slican.pl
Producent zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w produkcie bez uprzedniego powiadomienia.
Data ostatniej modyfikacji: 2020-04-05

Wstęp

Cyfrowe systemy domofonowe Slican HAS-3000T to nowoczesne, eleganckie i niezawodne rozwiązania przeznaczone głównie dla budownictwa mieszkaniowego (wielorodzinnego - jedna kaseta obsługuje jedną klatkę schodową), a także firm i biurowców.

Obudowa kasety, w której mieści się centrala systemu domofonowego wykonana jest z wysokiej jakości, trwałych i odpornych na uszkodzenia mechaniczne oraz warunki atmosferyczne materiałów.

Wersje sprzętowe HAS-3000T

Poniżej, w tabeli, przedstawiono wersje dostępnych domofonów. Wszystkie posiadają wbudowany czytnik pastylek dotykowych Dallas

.
Nazwa Opis Wygląd zewnętrzny
HAS3000T-HR12P-inox Szeroka kaseta, obudowa podtynkowa, panel czołowy ze stali nierdzewnej - inox
HAS3000T-HR12P-inox.jpg
HAS3000T-HR12N-inox Szeroka kaseta, obudowa natynkowa, panel czołowy i osłona kasety ze stali nierdzewnej - inox
HAS3000T-HR12N-inox.jpg
HAS3000T-VE12P-inox Wąska kaseta, obudowa podtynkowa, panel czołowy ze stali nierdzewnej - inox
HAS3000T-VE12P-inox.jpg
HAS3000T-VE12N-inox Wąska kaseta, obudowa natynkowa, panel czołowy i osłona kasety ze stali nierdzewnej - inox
HAS3000T-VE12N-inox.jpg


HAS30xx HR12 przod oznaczenia.pngPustka.png350

Ilustracja 1.1.: Elementy płyty czołowej kaset HR12 i VR12

1 Śruby zabezpieczające
2 Osłona głośnika
3 Lista lokatorów
4 Czytnik pastylki dotykowej
5 Wyświetlacz LED
6 Klawiatura
7 Osłona mikrofonu


Kaseta systemu daje dostęp do funkcji użytkownika jak i serwisowo - utrzymaniowych. Posiada czytelny, kontrastowy wyświetlacz LED, nowoczesną i trwałą, pojemnościową klawiaturę dotykową oraz gniazdo pastylek dotykowych. Klawiatura zapewnia precyzyjny, potwierdzony sygnałem świetlnym i akustycznym, wybór poszczególnych klawiszy. Dzięki podświetlanym przyciskom klawiatury, komfortowo korzysta się z kasety nawet w całkowitych ciemnościach. Gniazdo pastylek dotykowych umożliwia otwieranie elektrozamka bez kontaktu z lokalem czy podawania PINu. Brak styków w klawiaturze gwarantuje długie i poprawne działanie sprzętu. Podświetlane okno na wizytówki pozwala umieścić spis lokatorów lub inne informacje.

System pracuje, wykorzystując do komunikacji z unifonami w lokalach, magistralę dwuprzewodową (2-żyłową), co pozwala na prostą adaptację istniejącej już infrastruktury kablowej w budynku. Ponadto oszczędza to koszty takiej instalacji.

Dzięki zastosowaniu nowoczesnych technologii prezentowany system domofonowy oferuje bogaty zestaw funkcji - oto najważniejsze cechy systemu:

 • pojemność systemu: do 255 lokali/unifonów
 • wywołanie inicjowane z kasety domofonu do lokalu/unifonu
 • połączenie inicjowane z lokalu (unifonu) do drzwi (kasety domofonu)
 • dwużyłowa instalacja do unifonów
 • sygnalizacja akustyczna również przy źle odłożonej słuchawce unifonu
 • możliwość podłączenia dodatkowego, zewnętrznego przycisku otwarcia drzwi POD (np. dla dozorcy, recepcji)
 • możliwość podłączenia czujnika otwarcia drzwi COD w celu automatycznego wyłączenia elektrozaczepu
 • możliwość podłączenia dodatkowego, zewnętrznego przycisku wyboru unifonu
 • otwieranie drzwi za pomocą kodu dostępu (PIN-u) - funkcja zamka szyfrowego
 • sygnalizacja kodowego otwarcia drzwi sygnałem unifonu (przy użyciu PIN-u)
 • możliwość otwierania zamka drzwi przy pomocy tzw. "pastylki" dotykowej (Dallas)
 • 2 niezależne wyjścia sterujące (drzwi i sterowanie bramy) – niezależne otwieranie obydwu wyjść zarówno z unifonu, jak i z kasety
 • pełna diagnostyka błędów w instalacji (źle podłączone unifony, źle zaprogramowane, itp.)
 • ustawianie PIN-ów automatyczne/ręczne indywidualne dla każdego lokalu
 • regulowana maksymalna ilość dzwonków (2-8)
 • regulowany maksymalny czas rozmowy (30-180s)
 • zasilanie napięciem bezpiecznym 12V~ lub 12V=
 • znamionowe natężenie prądu zasilania kasety 300mA
 • zakres pracy w temperaturach od -25 do +55°C


Montaż

Warunki prawidłowej instalacji:

 • Zasilanie 12V przez zewnętrzny transformator, z sieci prądu zmiennego 230V 50Hz
 • Kasetę domofonu zamontować w miejscu przygotowanym do tego celu
 • Zalecamy aby kaseta domofonu nie była narażona na bezpośrednie działanie promieni słonecznych i deszczu
 • Zasilacz kasety umieścić w miejscu, w którym będzie zabezpieczony przed działaniem wilgoci
 • Dla bezpieczeństwa instalacja powinna być niedostępna dla osób postronnych
 • Unifony (aparaty domofonowe) przeznaczone są do pracy w położeniu pionowym
 • Unifony (aparaty domofonowe) powinny być zabezpieczone przed działaniem wilgoci, pary wodnej i wysokich temperatur


Wymiary kasety oraz wnęki pod kasetę

Poniższe wymiary podane są w milimetrach (wysokość, szerokość, grubość):

 • HAS3000T-HR12P – część do wmurowania 165x194x40; panel czołowy 175x210x2,5
 • HAS3000T-HR12N – panel czołowy – 178x214x66
 • HAS3000T-VE12P – część do wmurowania 325x88x40; panel czołowy 335x100x2,5
 • HAS3000T-VE12N – panel czołowy – 338x104x66


Demontaż płyty czołowej kasety

Odkręcić cztery śruby mocujące panel czołowy, zdjąć go a następnie uchylić płytę czołową o kąt 90° – w tej pozycji płyta czołowa będzie zablokowana – pozycja pomocna podczas podłączania zacisków lub regulacji ustawień.


HAS3000T-KF12P-inox otwieranie.png


HAS3000T-KT12P-inox otwieranie.png


Instalacja sieci

Magistrala domofonowa - doprowadzenie sygnału do lokali (unifonów) - składa się z dwóch żył. Ich polaryzacja ma kluczowe znaczenie dla poprawnej pracy systemu.

Ponieważ cała sieć unifonów zasilana jest ze wspólnych żył, powinny one być dobrej jakości i spełniać poniższe kryteria:

 • rezystancja pętli magistrali powinna wynosić do 10Ω, co odpowiada ok. 100m przewodów 0,5mm2
 • aby zwiększyć zasięg magistrali systemu domofonowego, wystarczy:
  • połączyć równolegle przewody w kablu wieloparowym lub
  • wykonać instalację przewodami o większym przekroju.
HAS 3000 Magistrala.JPG
Ilustracja 1.2.: Magistrala unifonów


Opis zacisków w kasecie

Zacisk
Opis
Uwagi
LU+
Biegun dodatni magistrali unifonów
Magistrala unifonów
LU-
Biegun ujemny magistrali unifonów
Magistrala unifonów
POD
Przycisk otwarcia drzwi (zwierany do masy)
COD
Czujnik otwarcia drzwi (zwierany do masy)
GND
Masa dla obwodów POD, COD, STA
STA
Dodatkowe wyjście - sterowanie automatyki bramowej
Wyjście przekaźnikowe
zwierane do GND o obciążalności
1A/24VDC
+12V
Wyjście napięcia DC, ok 12-16V, względem GND
max obciążenie 250mA
EZ
Elektrozaczep
zaciski AC podłączone przez
przekaźnik o obciążalności 1A
EZ
Elektrozaczep
zaciski AC podłączone przez
przekaźnik o obciążalności 1A
AC
Zasilanie AC lub DC, przy czym bieguny + i – muszą być odizolowane od GND
12V ±3V
AC
Zasilanie AC lub DC, przy czym bieguny + i – muszą być odizolowane od GND
12V ±3V
Zworki
Opis
PROG
Wejście w tryb programowania bez hasła


Unifony - aparaty domofonowe

W ofercie posiadamy dedykowany unifon cyfrowy Slican US.P2W-HAS255 w kolorze popielatym, dwuprzyciskowy, z sygnalizacyjną diodą LED i regulowanym poziomem głośności dzwonka.

Szczegóły w instrukcji instalacji i obsługi unifonu Slican US.P2W-HAS255.

Z systemami z rodziny Slican HAS-30XX mogą również współpracować unifony cyfrowe innych producentów z dekoderami adresowanymi (testowano z unifonami Protel, Urmet: działają poprawnie, jednak nie zapewniają pełnej funkcjonalności).


Uwaga!

Przy podłączaniu elektroniki unifonu do magistrali domofonowej należy zwrócić uwagę na polaryzację przewodów LU-/LU+. W przypadku niewłaściwego podłączenia przewodów magistrali: LU- i LU+ do zacisków elektroniki unifonu – nie będzie on działał poprawnie


Użytkowanie systemu Slican HAS-3000T

Wywołanie lokalu z kasety domofonu – wykonanie połączenia do wybranego lokalu

Najczęściej wykorzystywana usługa domofonu to połączenie inicjowane od drzwi (kasety domofonu) do lokalu (unifonu). Sposób postępowania:

 • Wybrać na klawiaturze kasety domofonu numer lokalu z którym chcemy nawiązać połączenie, następnie poczekać na zgłoszenie lokatora (podniesienie przez niego słuchawki jest sygnalizowane napisem CALL na wyświetlaczu). Jeżeli wybrany numer nie istnieje w bazie danych domofonu lub unifon w wybranym lokalu nie jest podłączony, to na wyświetlaczu pojawi się napis OFF


Uwaga!

Przerwy pomiędzy poszczególnymi cyframi podczas wybierania numeru lokalu nie mogą być dłuższe niż 3 sekundy, w przeciwnym wypadku system potraktuje ją jako zakończenie wybierania numeru


 • Jeżeli lokator otworzy drzwi, na wyświetlaczu pojawi się napis OPEn.
 • Fabrycznie ustawiony czas dzwonienia unifonu to ok. 15 sekund (3 dzwonki). Po zakończeniu dzwonienia, bez sygnalizacji akustycznej unifonu jeszcze w ciągu ok. 30 sek lokator może otworzyć drzwi lub podnieść słuchawkę i przeprowadzić rozmowę. Czas rozmowy fabrycznie ograniczony jest do 60 sekund. W przypadku długiej rozmowy ostatnie 10 sekund przed rozłączeniem sygnalizowane jest sygnałem co 1 sekundę. Ilość dzwonków (od 2 do 8) i czas rozmowy (w zakresie 30 - 180 sek) można programować.
 • W każdej chwili możliwa jest rezygnacja z wyboru lokalu/unifonu lub rezygnacja z dalszego wywoływania - poprzez naciśnięcie klawisza C.
 • Lokator może otworzyć drzwi na dwa sposoby:
 1. Podczas wywoływania bez podnoszenia słuchawki, poprzez naciśnięcie przycisku otwarcia w przerwie pomiędzy sygnałami wywołania lub w czasie następującym bezpośrednio (do 30 sek.) po zakończeniu dzwonienia.
 2. Po podniesieniu słuchawki i przeprowadzeniu rozmowy, poprzez naciśnięcie przycisku unifonu.


Dzwonienie na źle odłożony unifon

Przy wykryciu źle odłożonego unifonu procedura dzwonienia przebiega podobnie jak w przypadku poprawnie odłożonego unifonu, przy czym:

 1. sygnał dzwonka jest zmieniony
 2. odebrać tak dzwoniący unifon można tylko podczas przerw w dzwonieniu oraz w czasie oczekiwania następującym po nim
 3. odebranie połączenia do unifonu polega na chwilowym naciśnięciu jego widełek


Wywołanie kasety domofonowej (przy wejściu) przez unifon (lokal)

Procedura zestawiania połączenia do kasety domofonu z unifonu jest następująca:

 1. Podnieść słuchawkę.
 2. Nacisnąć przycisk otwarcia drzwi lub bramy.
 3. Po usłyszeniu w słuchawce krótkiego sygnału „beep” ponownie nacisnąć przycisk (dowolny).
 4. Połączenie nawiązane.

W trakcie rozmowy można:

 • otworzyć drzwi (klawisz z kluczykiem),
 • bramę (drugi klawisz unifonu).

Rozmowa zostaje rozłączona po odłożeniu słuchawki na widełki lub po naciśnięciu C na klawiaturze.


Uwaga!

Maksymalny czas rozmowy inicjowanej z unifonu (lokalu) do kasety ograniczony jest do 30 sekund (funkcja jest dostępna po 45 sekundach od załączenia zasilania domofonu)


Otwieranie bramy z unifonu (lokalu)

Możliwe jest otwarcie bramy za pomocą unifonu - funkcja obsługiwana wyłącznie przez dwuprzyciskowe unifony cyfrowe firmy Slican i jest realizowana za pomocą drugiego klawisza otwarcia.


Otwieranie drzwi z unifonu bez rozmowy

Możliwe jest otwarcie drzwi za pomocą unifonu w sytuacji, gdy nie jest prowadzona rozmowa. W tej sytuacji należy podnieść unifon i dwa razy szybko (do 1 sekundy) wcisnąć przycisk otwarcia drzwi lub bramy.


Uwaga!

Funkcja jest aktywna, jeśli nie jest prowadzona żadna rozmowa


Szyfrowe otwieranie zamka za pomocą kodu dostępu (PIN-u)

Procedura jest następująca:

 • Wybrać numer lokalu – na wyświetlaczu LED widoczne będą wybierane cyfry
 • Zatwierdzić:
  • przyciskiem IioHAS 3000 Kluczyk.JPG - dla otwarcia furtki (wejścia)
  • 2-krotnie naciskając przycisk IioHAS 3000 Kluczyk.JPG - dla otwarcia bramy
 • Wybrać numer kodu PIN – na wyświetlaczu pojawią się symbole zamiast cyfr aby uniemożliwić ewentualne podejrzenie klucza
 • Na wyświetlaczu pojawi się napis „OPEn” sygnalizując otwarcie rygla


Samodzielne otwieranie zamka bez kodu dostępu (funkcja - Gabinet)

Domofon HAS-3000T posiada funkcję "Gabinet". Jest ona szczególnie przydatna w sytuacji wchodzenia do lokalu będącego np.gabinetem lekarskim, chronionym domofonem. Jeżeli lokal taki zdefiniujemy jako "Gabinet" (patrz rozdział Programowanie funkcji "Gabinet"), to po podniesieniu słuchawki unifonu w tym lokalu, wybranie jego numeru na klawiaturze domofonu spowoduje otwarcie elektrozamka. W przypadku odłożenia słuchawki unifonu realizowana jest standardowa procedura dzwonienia z domofonu wymagająca odebrania rozmowy przed otwarciem drzwi. Jeżeli lokal nie zostanie zdefiniowany jako "Gabinet', wówczas po wybraniu jego numeru z klawiatury domofonu realizowana jest procedura dzwonienia na źle odłożony unifon (patrz rozdział Dzwonienie na źle odłożony unifon).


Zmiana kodu dostępu (PIN-u) z klawiatury domofonu

Możliwa jest zmiana PIN-u do lokalu za pomocą klawiatury. Procedura jest następująca:

 1. Wybrać numer lokalu – na wyświetlaczu LED widoczne będą wybierane cyfry
 2. Zatwierdzić, wciskając trzykrotnie IioHAS 3000 Kluczyk.JPG. Wyświetlone zostaną mrugające kreski
 3. Wybrać stary PIN i zatwierdzić go przyciskiem IioHAS 3000 Kluczyk.JPG
 4. Wybrać nowy PIN i zatwierdzić go przyciskiem IioHAS 3000 Kluczyk.JPG
 5. W celu sprawdzenia poprawności wybrać ponownie PIN i ponownie zatwierdzić go przyciskiem IioHAS 3000 Kluczyk.JPG. Jeśli procedura została wykonana poprawnie, na wyświetlaczu będzie przemieszczać się przez pewien czas pojedyncza kreska
 6. Po zakończeniu edycji nowy PIN jest już aktywny
W skrócie:
IioHAS 3000 Kluczyk.JPGIioHAS 3000 Kluczyk.JPGIioHAS 3000 Kluczyk.JPG[stary PIN]IioHAS 3000 Kluczyk.JPG[nowy PIN]IioHAS 3000 Kluczyk.JPG[nowy PIN]IioHAS 3000 Kluczyk.JPG


Czujnik otwarcia drzwi COD

Służy do natychmiastowego wyłączenia elektrozaczepu po wykryciu otwarcia drzwi.

Normalny stan pracy to zwarcie (NZ) – w momencie zadziałania – rozwarcie. Zacisk może też być skonfigurowany jako wywołanie zdefiniowanego lokalu (Patrz tabela programowania: Poziom administratora).


Przycisk otwarcia drzwi POD

Służy do natychmiastowego otwierania drzwi – za pomocą chwilowego zwarcia do masy, bez konieczności korzystania z unifonu. Zacisk może też być skonfigurowany jako wywołanie zdefiniowanego lokalu (Patrz tabela programowania: Poziom administratora).


Programowanie funkcji "Gabinet"

W celu zdefiniowania danego lokalu jako gabinetu, który będzie mógł być otwierany bezpośrednio przez wchodzącego konieczne jest wykonanie następujących czynności:

 1. Aby wejść w tryb programowania naciskamy IioHAS 3000 Kluczyk.JPG a następnie kod administratora (domyślnie 1234)
 2. Na wyświetlaczu pojawi się napis P-
 3. Naciskając klawisze 2 lub 8 należy na wyświetlaczu ustawić P3
 4. Nacisnąć klawisz 6 aby wybrać tę opcję. Na wyświetlaczu pojawi się napis Pin
 5. Po ponownym naciśnięciu klawisza 6 napis na wyświetlaczu zmieni się na LED
 6. Zatwierdzamy wybraną opcję klawiszem IioHAS 3000 Kluczyk.JPG
 7. Na wyświetlaczu migają cztery kreski ----. W tym stanie wprowadzamy numer lokalu i naciskamy klawisz IioHAS 3000 Kluczyk.JPG
 8. Na wyświetlaczu pojawi się napis L1. Naciskając klawisz 8 zmieniamy go na L2
 9. Po dwukrotnym naciśnięciu klawisza 6 na wyświetlaczu pojawi się napis 'on' lub 'off', zależnie od tego czy dany lokal jest już zdefiniowany jako gabinet
 10. Naciskamy klawisz IioHAS 3000 Kluczyk.JPG. Kolejne naciskanie klawisza 8 powoduje zmianę stanu na przeciwny (włączenie lub wyłączenie funkcji gabinet dla danego lokalu)
 11. Po wybraniu właściwej opcji naciskamy klawisz IioHAS 3000 Kluczyk.JPG, zatwierdzając dokonany wybór

Jeżeli lokal zostanie zdefiniowany jako gabinet to:

 • jeśli słuchawka unifonu będzie podniesiona to wybranie numeru lokalu na klawiaturze spowoduje otwarcie drzwi
 • jeśli słuchawka unifonu będzie odłożona odwieszona (na widełkach) to wybranie numeru lokalu na klawiaturze powoduje dzwonienie unifonu


Programowanie pastylek dotykowych typu Dallas

Do każdego lokalu można dodać maksymalnie 9 pastylek. Procedura dodawania pastylek wygląda następująco:

 1. Z klawiatury wprowadzić numer lokalu, np. 10
 2. Wprowadzić trzykrotnie IioHAS 3000 Kluczyk.JPG
 3. Wprowadzić PIN wybranego lokalu np. 1234
 4. Wprowadzić IioHAS 3000 Kluczyk.JPG
 5. Ponownie wprowadzić IioHAS 3000 Kluczyk.JPG i cyfrę 1
  Na wyświetlaczu pojawi się napis Add0
 6. Przytknąć pastylkę do HAS3000T. Domofon potwierdzi dodanie przez zapiszczenie i wyświetlenie Add1, co oznacza, że jest dodana pastylka.
  Punkt 6. Powtarzać w celu dodania kolejnych pastylek (jeżeli dla danego lokalu otwieranie ma następować po przyłożeniu dowolnej z kilku pastylek)
 7. Naciśnięcie klawisza C kończy procedurę dodawania pastylek

Raz dodane pastylki można usuwać. Niestety nie można usuwać pojedynczych pastylek. Usuwane są wszystkie pastylki dla danego lokalu. Procedura usuwania pastylek wygląda następująco:

 1. Z klawiatury wprowadzić numer lokalu, np. 10
 2. Wprowadzić trzykrotnie IioHAS 3000 Kluczyk.JPG
 3. Wprowadzić PIN wybranego lokalu np. 1234
 4. Wprowadzić IioHAS 3000 Kluczyk.JPG
 5. Ponownie wprowadzić IioHAS 3000 Kluczyk.JPG i cyfrę 2
  Na wyświetlaczu pojawi się napis ClrA
 6. Wprowadzić IioHAS 3000 Kluczyk.JPG. Spowoduje to usunięcie wszystkich pastylek dla danego lokalu


Wymogi bezpieczeństwa w użytkowaniu domofonu cyfrowego HAS-3000T

Dokładne przestrzeganie zasad bezpieczeństwa i prawidłowego użytkowania jest bezwzględnie wymagane dla zapewnienia prawidłowego działania urządzenia.

Poniżej przedstawione zasady są podstawą przy uwzględnianiu wszelkich reklamacji i uwag ze strony użytkowników przez producenta. Zasady te dotyczą instalacji, umiejscowienia i wymagań, co do sieci elektrycznej i teleinformatycznej.


Instalacja HAS-3000T

Wszystkie czynności instalacyjne powinny być wykonywane z zachowaniem zasad montażu i przepisów BHP.


Środowisko pracy

 • Urządzenie nie powinno być montowane w pomieszczeniach zamkniętych o dużej wilgotności ze względu na trwałość i jakość pracy podzespołów elektronicznych. Kaseta systemu jest odporna na czynniki atmosferyczne, jednak w przypadku montażu na zewnątrz budynku zalecana jest instalacja w osłoniętym miejscu, tak aby uniknąć, np. strug deszczu bezpośrednio padających na urządzenie czy wiatru, który może utrudniać rozmowę przez domofon.
 • Ze względu na ryzyko zalania wodą nie powinno być umieszczane w pobliżu zbiorników z wodą lub źródeł jej strumieni (np. baseny, krany)
 • Kaseta nie może być umieszczana w pomieszczeniach o silnym zapyleniu ani w pomieszczeniach o dużym natężeniu pola elektromagnetycznego


Ze względu na możliwość nieprawidłowego funkcjonowania, zakłócenia lub odbarwienie obudowy nie zaleca się instalowania systemu w następujących miejscach:

 • w miejscach o bezpośrednim działaniu promieni słonecznych
 • w miejscach, gdzie wibracje lub uderzenia są szczególnie częste lub silne
 • w pobliżu anten radiowych (szczególnie w zakresie fal krótkich)


Wymagania elektryczne

 • Urządzenie powinno mieć prawidłowe uziemienie ochronne. Przekrój żyły musi mieć co najmniej 0,75 mm².
 • Urządzenie powinno opierać się na urządzeniach zabezpieczających instalacji budynku. Należy wykorzystać bezpieczniki typu „S” o charakterystyce typu B i prądzie znamionowym co najmniej 6A.
 • Wszystkie urządzenia dołączane do kasety powinny mieć świadectwa zgodności z normami obowiązującymi w Unii Europejskiej


Podsumowanie

Dziękujemy Państwu za zakup naszych produktów. Firma Slican dołoży wszelkich starań, aby produkt spełniał Państwa oczekiwania, więc prosimy o podzielenie się z nami swoimi uwagami lub pomysłami.

Jeśli niniejsza instrukcja nie spełnia Państwa oczekiwań, prosimy o informacje, jakie punkty należy dodać lub które wątki rozwinąć.

Życzymy miłego i bezproblemowego użytkowania.


Deklaracja zgodności, prawidłowe usuwanie produktuSLICAN sp. z. o.o. niniejszym oświadcza, że urządzenia HAS-3000T są zgodne z dyrektywą 2014/30/UE. Pełny tekst deklaracji zgodności UE dostępny jest pod adresem internetowym: www.slican.pl/deklaracje/Deklaracja usuwanie.png