Instrukcja obsługi ITS

Z Wiki
Skocz do: nawigacja, szukaj
Centrale telefonicznej klasy IP-PBX
Slican ITS-0106
Slican ITS-0206
Slican ITS-0286


ITS Rzut small.jpg
SLICAN Sp. z o.o.
www.slican.pl
e-mail: office@slican.pl


„Producent zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w produkcie bez uprzedniego powiadomienia.”


Data ostatniej modyfikacji: 23.09.2023
Wydanie 1.03 dla wersji Firmware 1.05


Warning! Sprawdź czy masz aktualną wersję firmware


Spis treści

Wstęp

Drogi użytkowniku gratulujemy wyboru systemu telekomunikacyjnego Slican ITS.

Slican ITS współpracuje z:

 • analogowymi urządzeniami telefonicznymi: telefony, faksy, modemy. Z wybieraniem dekadowym (impulsowym) lub tonowym (DTMF)
 • analogowymi liniami miejskimi (POTS)
 • urządzeniami i programami VoIP[1] (SIP)
 • operatorami VoIP (SIP)

System doskonale sprawdzi się w małych firmach, biurach, domkach jednorodzinnych itp. Dzięki funkcji DISA[2], możliwe jest automatyczne łączenie rozmów przychodzących za pomocą sygnałów DTMF[3]. Funkcje VoIP czynią go elastycznym i wygodnym w konfiguracji.

Podstawowe parametry i cechy urządzenia Slican ITS

Dostępne modele

Lp Oznaczenie IPO FXO IPS FXS Kodeki Ilość jednoczesnych połączeń Uwagi
1 Slican ITS-0106 2 1 1 6 G.711
4
IPPBX: basic
2 Slican ITS-0206 2 2 1 6 G.711
4
IPPBX: standard
3 Slican ITS-0286 - model wycofany z produkcji 6 2 8 6 G.711, G.729
6
IPPBX: extVoIP

Gdzie:

 • FXO - (Foreign eXchange Office) zewnętrzny port telefonicznej linii analogowej POTS[4] - do którego podłącza się linię z centrali nadrzędnej/publicznej.
 • FXS - (Foreign eXchange Station) wewnętrzny port telefoniczny ab - do którego podłącza się telefon/fax/modem itp.
 • IPO - port linii IP - który loguje się do operatora VoIP lub centrali VoIP.
 • IPS - port abonenta IP - do którego loguje się klienta SIP (bramkę, Telefon SIP, aplikację typu SoftPhone).

Cechy funkcjonalne

 • Zarządzanie i konfiguracja: poprzez sieć LAN lub Internet przy użyciu przeglądarki internetowej zainstalowanej na komputerze PC.
 • Odbiór prezentacji numeru dzwoniącego na liniach miejskich analogowych (ClipFSK) i liniach SIP
 • Prezentacja numeru na telefonach analogowych (ClipFSK) i SIP
 • obsługa połączeń VoIP-SIP
 • Możliwość konfiguracji ograniczeń (restrykcji) do zestawiania połączeń wychodzących dla każdego abonenta
 • współpraca z bramofonami analogowymi serii DPH
 • Różne rytmy dzwonków dla połączeń wewnętrznych i miejskich
 • 3 fabryczne zapowiedzi słowne DISA z możliwością ich zmiany na własne
 • Grupy zbiorowego wywołania telefonów
 • Przechwytywanie dzwonków (PickUP)
 • Przekazywanie rozmów
 • Historia rozmów

Dane techniczne

 • zasilanie z sieci energetycznej ~230V, 50Hz
 • pobór mocy: 3W w stanie spoczynku; max.: 11W – jeśli wszystkie telefony dzwonią jednocześnie
 • zabezpieczenia linii wewnętrznych i miejskich przed przepięciami pochodzącymi z sieci telekomunikacyjnej
 • porty analogowe telefonów wewnętrznych z wybieraniem impulsowym i DTMF
 • zasięg portów telefonów analogowych FXS do 1000m
 • port LAN (Ethernet 10/100 z auto MDI/MDIX) do obsługi połączeń VoIP i programowania
 • spełnienie wymagań dyrektywy R&TTE
 • wymiary obudowy [mm] 188 x 36 x 109

Zawartość opakowania

Nazwa
Ilość
Centrala Slican ITS
1 szt.
Zasilacz
1 szt.
Kabel UTP kat.5
1 szt.
Kołki rozporowe
2 szt.

Środowisko sieciowe Slican ITS

Elementy urządzenia Slican ITS

Wyprowadzenia

ITS-0206 back.png


1 . FXO linia miejska nr 41
2 . FXO linia miejska nr 42 (brak w ITS-0106)
1 . FXS port telefon nr 21
2 . FXS port telefon nr 22
3 . FXS port telefon nr 23
4 . FXS port telefon nr 24
5 . FXS port telefon nr 25
6 . FXS port telefon nr 26
LAN – Gniazdo sieci Ethernet (auto MDI/MDIX)
RESET – przycisk resetu centralki
12V – Gniazdo zasilacza

Diody LED na obudowie

POWER świeci na czerwono - tryb dzień aktywny

miga 2s/0,1s - brak synchronizacji czasu w centrali z serwerem czasu - wymuszony tryb dzień

świeci na niebiesko - tryb noc aktywny

VoIP miga – skonfigurowana jest przynajmniej jedna translacja/konto VoIP, lecz przynajmniej jedna nie jest zalogowana do operatora.

nie świeci – stan normalny

LINES świeci - dowolna translacja POTS zajęta

nie świeci - wszystkie translacje analogowe wolne

PHONES świeci - dowolny telefon dzwoni lub ma podniesioną słuchawkę

nie świeci - wszystkie telefony mają odłożoną słuchawkę

Restart (ponowne uruchomienie) centrali trwa około 30 sekund (jeśli centrala działa jako klient DHCP) oraz 90 sekund (jeśli centrala ma ustawiony stały adres IP).

Korzystanie z telefonicznych funkcji centralki

W tym rozdziale zaprezentowano usługi realizowane za pomocą telefonów analogowych wyposażonych w wybieranie tonowe (DTMF).

Uwaga: niektóre funkcje w przypadku urządzeń VoIP mogą być niedostępne.

Połączenia wewnętrzne

Należy wybrać numer wewnętrzny (por.: 4.2.1 Telefony/porty abonenckie lub 4.2.2 Grupy dzwonienia numerów wewnętrznych) i zatwierdzić wybór # (Hash).

Numeracja

Telefony/porty abonenckie

21..26 – numery telefonicznych portów wewnętrznych FXS

31 – numer abonenta IP/Telefonów VoIP/kont VoIP (dotyczy ITS-0106 i ITS-0206)

31..38 – numery abonentów IP/Telefonów VoIP/kont VoIP (dotyczy ITS-0286)

Grupy dzwonienia numerów wewnętrznych

61..63 – numery grup (osiągane wyłącznie wewnętrznie tj.: nie działa na zapowiedzi)

Translacje/porty miejskie

*41 – wyjście na linie miejskie POTS – FXO1 (dotyczy ITS-0106)

*41; *42 – wyjście na linie miejskie POTS – FXO1 i FXO2 (dotyczy ITS-0206 i ITS-0286)

*51..*52 – wyjście na linie VoIP – IPO (dotyczy ITS-0106 i ITS-0206)

*51..*56 – wyjście na linie VoIP – IPO (dotyczy ITS-0286)

Kończenie wybierania numeru #

Naciśnij # - aby zakończyć wybieranie numeru a właściwie przyśpieszyć wybranie danego numeru przez centralkę.

Połączenia zewnętrzne/miejskie/na miasto

Należy wybrać numer miejski i wybór zatwierdzić #. Centrala sama, zgodnie z zaprogramowanymi ustawieniami skieruje połączenie na zdefiniowaną linię. (Domyślnie jest to FXO1 lub FXO2). Można również „ręcznie” wybrać linię (4.2.3Translacje/porty miejskie).

Dostępne są następujące rodzaje ustawień w centrali związane w wybieraniem numeru na miasto:

Wyjście przez 0.

Począwszy od wersji Firmware 1.01.1080 dodano globalną opcję umożliwiającą kierowanie wszystkich połączeń do miasta wymagającą wybrania zera. Ustawienie tej opcji dostępne jest w panelu Opcje globalne: Wyjście na miasto przez 0.


Wyjście przez reguły ruchu wychodzącego zawarte w tabelach (Ruch wychodzący 1 lub Ruch wychodzący 2).

Polega na przypisaniu danemu abonentowi jednej z reguł: Ruch wychodzący 1 lub Ruch wychodzący 2.

Wyjście przez przypisaną linię (IPO lub FXO).

Oznacza to, iż dany telefon, niezależnie od wybranego numeru miejskiego zawsze wychodził będzie przypisaną do niego na stałe w konfiguracji linią.

Ręczny wybór linii przez którą ma być zrealizowane połączenie.

Przed wybraniem numeru miejskiego należy wybrać numer linii miejskiej (zobacz: 4.2.3Translacje/porty miejskie)

Przekazywanie (transfer) połączeń

Aby przekazać bieżące połączenie należy nacisnąć przycisk flash[5] poczekać na sygnał centrali i wybrać numer docelowy. Dzwoniący usłyszy melodyjkę a połączenie zostanie zawieszone (On Hold).

A. Jeśli numer docelowy jest wolny:

 1. odkładasz słuchawkę a numer docelowy zaczyna dzwonić – jest to transfer bez oferowania (awizowania, pośrednictwa). Jeśli słyszysz że telefon docelowy dzwoni i nikt nie odbiera – możesz przechwycić z powrotem to połączenie wybierając kod *978.
 2. czekasz na zgłoszenie się celu połączenia (aby poinformować odbiorcę o charakterze przekazywanej rozmowy) – następnie odkładasz słuchawkę - jest to transfer z oferowaniem (awizowaniem, z pośredniczeniem). Jeżeli telefon docelowy nie zgłasza się można powrócić do połączenia zawieszonego naciskając 2 x flash.

B. Jeśli numer docelowy jest zajęty możesz :

 1. wybrać ponownie flash – powrócisz do zawieszonej rozmowy
 2. odłożyć słuchawkę – połączenie zawieszone – oddzwoni.

Przekierowanie połączeń *72cel - wł / *73 - wył

Aby włączyć przekierowanie połączeń należy wybrać *72 numer_docelowy i zakończyć # - aktywację usługi potwierdzi zapowiedź „Usługa aktywna”.

Kod *73 należy wybrać aby wyłączyć przekierowanie. Usługa pozostaje aktywna tylko do restartu. Po restarcie należy ponownie usługę aktywować.

Przechwycenie połączenia *978

*978 - przechwycenie dzwonka – jeśli dzwoni inny telefon podłączony do centralki można „przejąć” to połączenie po wybraniu tego kodu.

Odbieranie połączeń pochodzących z bramofonu podczas rozmowy

Jeśli prowadzisz rozmowę telefoniczną i nastąpi wywołanie z bramofonu – usłyszysz na tle rozmowy krótki sygnał dźwiękowy. W takiej sytuacji możesz:

 • zakończyć rozmowę, po odłożeniu słuchawki zadzwoni bramofon.
 • nacisnąć flash i przełączyć się na bramofon (połączenie telefoniczne zostaje zawieszone) zaś kolejne naciśnięcie flash spowoduje powrót do rozmowy telefonicznej.

Połączenie konferencyjne, trójstronne 3PTY.

Podczas połączenia (wychodzącego, przychodzącego, wewnętrznego):

 1. nacisnąć przycisk flash,
 2. wybrać numer trzeciej strony konferencji, następnie po uzyskaniu połączenia:
 3. wybrać przycisk flash i następne 3 – połączenie konferencyjne zostało zestawione.

Połączenie konferencyjne zostaje rozłączone jeśli przynajmniej 2 strony konferencji rozłączą się.

Nagrywanie zapowiedzi/zmiana domyślnej zapowiedzi DISA

W centrali fabrycznie umieszczone są trzy firmowe zapowiedzi. Aby dostosować centralę do własnych preferencji należy nagrać odpowiednią zapowiedź do centrali a następnie ustawić ją w celu odtwarzania w ruchu przychodzącym.


Dostęp do zapowiedzi znajduje się w zakładce Zapowiedzi DISA. Po jej otwarciu istnieje możliwość:

 • odsłuchania zapowiedzi przez naciśnięcie przycisku Odtwarzaj a następnie podanie numeru telefonu (telefon zadzwoni i należy podnieść słuchawkę)
ITS odtwarzanie zapowiedzi.png


 • nagraniu nowej zapowiedzi przez naciśnięcie przycisku Nagraj a następnie podanie numeru telefonu (telefon zadzwoni, należy podnieść słuchawkę i chwilę zaczekać na pojawienie się sygnału rozpoczęcia nagrania). Po zakończeniu nagrywania należy wcisnąć przycisk # lub odłożyć słuchawkę.


ITS nagrywanie zapowiedzi.png


Ze względów praktycznych dobrze jest zachować jedną zapowiedź fabryczną ponieważ jej ponowne dodanie wiąże się przywróceniem ustawień fabrycznych centrali

Szybki start

Należy podłączyć zasilanie do centrali – objawem procedury startowej będzie mruganie LED

na obudowie. Po starcie powinna świecić ciągle lub mrugać LED POWER.

Do dowolnego portu FXS należy podłączyć telefon, który będzie potrzebny do konfiguracji urządzenia.

W sieci LAN z serwerem DHCP

Sprawdź adres IP: Podnieś słuchawkę telefonu i wybierz kod *947.

Urządzenie poda głosowo adres IP który otrzymało z DHCP.

Aby włączyć klienta DHCP (o ile poprzednio był wyłączony) należy wybrać *931. Urządzenie potwierdzi głosowo: „Usługa została przyjęta”.

W sieci LAN bez usługi DHCP

Aby wyłączyć klienta DHCP: Podnieś słuchawkę telefonu i wybrarz kod *930. Urządzenie potwierdzi głosowo: „Usługa została przyjęta” i wykona restart z domyślnymi ustawieniami sieci:

IP:192.168.0.247MASKA:255.255.255.0BRAMA:192.168.0.1 DNS:194.204.159.1

Dla tej opcji działa również odsłuch adresu *947.

Programowanie i zgodne przeglądarki

Urządzenie programuje się przez przeglądarkę internetową.

Aby połączyć się z centralą należy w pasku adresu przeglądarki internetowej wpisać adres otrzymany z urządzenia (zobacz: 5.1 W sieci LAN z serwerem DHCP lub 5.2 W sieci LAN bez usługi DHCP) Hasło: slican.

Zgodne przeglądarki internetowe to:

 • FireFox 3.5.x oraz 3.0.x
 • Internet Explorer 8.x
 • Opera 10
 • Google Chrome 3.x

Elementy okna programu konfiguracyjnego ITS

Okno ITS.png

Sprawdzenie najnowszej wersji oprogramowania

Pierwszą czynnością po podłączeniu centralki powinno być sprawdzenie aktualnego oprogramowania (Firmware) urządzenia (Panel: Aktualizacja). Więcej w rozdziale Aktualizacja oprogramowania.

Resetowanie hasła

Wciśnij i przytrzymaj przez 2 sekundy przycisk reset. Kiedy wszystkie diody zaczną mrugać hasło zostanie zresetowane do fabrycznego (slican).

Przywracanie ustawień domyślnych

 1. Wyjmij przewód zasilający z gniazda 12V
 2. Wciśnij (np. przy pomocy spinacza) i przytrzymaj przycisk reset (obok gniazda zasilania)
 3. Włóż przewód zasilający do gniazda 12V
 4. Odczekaj aż zaświecą się wszystkie diody i puść przycisk reset.

Tak zresetowana centrala wraca do wartości fabrycznych

Przykłady programowania funkcji VoIP

Korzystanie z operatora VoIP

ITS op VoIP.png
Każde połączenie wychodzące można zrealizować za pomocą:

 • FXO – linii analogowej podłączonej bezpośrednio do centralki
 • IPO – skonfigurowanej linii usługi VoIP.

Z uwagi na fakt, iż zwykle usługi operatora VoIP są tańsze, można skierować wszystkie połączenia wychodzące w pierwszej kolejności przez takiego operatora, zaś w przypadku problemów (brak Internetu) ITS skieruje takie połączenia przez linie FXO (POTS).

Jednak w przypadku wysyłania faksów, modemów bądź innego rodzaju transmisji danych konieczne jest bezpośrednie skierowanie połączeń do sieci PSTN.

Kolejność wyjść ustawia się w panelu Ruch wychodzący i jest ona zależna od prefiksu.

Konfiguracja IPO – linii usługi VoIP

ITS IPO.png

Panel: Translacje IP (IPO):

Aby skonfigurować/przypisać danego operatora należy:

 1. Wybrać linię VoIP.
 2. Wypełnić dane związane z danym kontem usługi VoIP zdefiniowanej u operatora.

Domyślny port to 5060, można go zmienić dla każdej z translacji z osobna.

Sposób wychodzenia określa się w Panelu: Ruch wychodzący.

Korzystanie z abonenta VoIP

ITS IPS.png
W zależności od modelu Slican ITS można zalogować 1 do 8 IPS (użytkowników VoIP).

Zgodnie z rysunkiem, abonentem VoIP może być użytkownik znajdujący się w sieci lokalnej lub poza nią - w sieci Internet.

Abonenci/użytkownicy VoIP zwiększają pojemność centralki i jej zasięg. Powodują, że pracownicy posiadający numery wewnętrzne mogą znajdować się wszędzie tam, gdzie jest zasięg Internetu, mogą korzystać z linii miejskich ITS, zgodnie z przydzielonymi uprawnieniami.

Konfiguracja IPS – abonenci IP

Panel: Abonenci IP (IPS):

Aby skonfigurować konto abonenckie VoIP należy:

 1. Wybrać abonenta z listy.
 2. Zaznaczyć pole włączony
 3. Nadać hasło abonentowi VoIP. Wpisać ręcznie lub wygenerować przyciskiem obok.

Uwaga! Numer zawsze jest loginem.

 1. Dodatkowe parametry to: kodeki wykorzystywane przez abonenta i jego komentarz.

Jeżeli wymagane jest zalogowanie abonenta zdalnego (poza LAN), należy w routerze do którego podłączona jest ITS, wykonać przekierowanie portów na adres lokalny centrali. Port SIP (sygnalizacja) dla abonentów IPS: domyślnie port 5060 UDP (można zmienić w panelu Opcje globalne) Porty RTP: 8100-8200 UDP Zaleca się, aby centrala posiadała stały adres IP w sieci lokalnej.

Serwisowe kody usług w ITS

 • *981 - test echa – użyteczny przy uruchomieniu centralki (wyłącznie w ruchu wewnętrznym)
 • *982 - test melodii – użyteczny przy uruchomieniu centralki (wyłącznie w ruchu wewnętrznym)
 • *947 – czytaj adres IP centrali (47IP)
 • *931 - włączenie klienta DHCP w ITS (ustawienie domyślne)
 • *930 - wyłączenie klienta DHCP w ITS i nadanie domyślnych parametrów IP

Aktualizacja oprogramowania

Jeżeli urządzenie jest podłączone do Internetu zaleca się wykonanie aktualizacji oprogramowania urządzenia (o ile jest dostępna nowsza wersja).

Panel Aktualizacja->Szukaj aktualizacji->Wybrać wersję->Aktualizuj.

Uwaga! Po wykonaniu aktualizacji urządzenie traci wszystkie wcześniejsze ustawienia, dlatego warto przed aktualizacją wykonać wydruk konfiguracji. Posłuży on potem w prosty sposób odtworzeniu konfiguracji.

Wymogi bezpieczeństwa w użytkowaniu urządzeń ITS

Dokładne przestrzeganie zasad bezpieczeństwa i prawidłowego użytkowania jest bezwzględnie wymagane dla zapewnienia prawidłowego działania urządzenia.

Poniżej przedstawione zasady są podstawą przy uwzględnianiu wszelkich reklamacji i uwag ze strony użytkowników przez producenta.

Przedstawione tu zasady dotyczą instalacji, umiejscowienia i wymagań, co do sieci elektrycznej i teleinformatycznej.

Instalacja

 • Rekomenduje się aby urządzenie było instalowane i uruchomiane przez autoryzowany serwis posiadający uprawnienia producenta.
 • Wszystkie czynności instalacyjne powinny być wykonywane z zachowaniem zasad montażu i przepisów BHP.
 • Ze względu na odprowadzanie ciepła rekomendujemy aby urządzenie było instalowane w pozycji pionowej, tak aby wyprowadzenia dostępne były po prawej stronie.

Środowisko pracy

 1. Urządzenie nie powinno być montowane w pomieszczeniach zamkniętych o dużej wilgotności ze względu na trwałość i jakość pracy podzespołów elektronicznych.
 2. Ze względu na ryzyko zalania wodą nie powinno być umieszczane w pobliżu zbiorników z wodą lub źródeł jej strumieni (np. baseny, krany).
 3. Urządzenie nie powinno być umieszczane w pomieszczeniach o silnym zapyleniu aniw pomieszczeniach o dużym natężeniu pola elektromagnetycznego.

Ze względu na możliwość nieprawidłowego funkcjonowania, zakłócenia lub odbarwienie obudowy nie zaleca się instalowania systemu w następujących miejscach:

 • w miejscach o bezpośrednim działaniu promieni słonecznych,
 • w miejscach, gdzie wibracje lub uderzenia są szczególnie częste lub silne,
 • w pobliżu anten radiowych.

Wszystkie urządzenia dołączane do centrali powinny mieć świadectwa zgodnościz normami obowiązującymi w Unii Europejskiej.

Deklaracja zgodności, prawidłowe usuwanie produktuSLICAN sp. z. o.o. niniejszym oświadcza, że urządzenia ITS-0106, ITS-0206, ITS-0286 są zgodne z dyrektywą 2014/30/UE. Pełny tekst deklaracji zgodności UE dostępny jest pod adresem internetowym: www.slican.pl/deklaracje/


Deklaracja usuwanie.png

 1. ang. Voice over IP – przesyłanie głosu w sieciach IP
 2. ang. Direct Inward System Access – usługa polegająca na tym, że można zadzwonić na numer abonenta wewnętrznego bez pośrednictwa telefonistki (innego abonenta).
 3. ang. Dual Tone Multi Frequency – tonowy sposób wybierania cyfr
 4. ang. Plain Old Telephone Service – tradycyjna linia telefoniczna
 5. W zależności od typu telefonu używa się nazwy Flash, R lub Recall