Opis usług 6.30

Z Wiki
Skocz do: nawigacja, szukaj

Instrukcja obsługi IPL
Instrukcja obsługi IPM-032
Instrukcja obsługi IPU
Instrukcja obsługi IPS
KODY USŁUG PDF

Spis treści

Użyte oznaczenia i skróty

1 p.png2 p.png3 p.png9 p.png Klawisze numeryczne w telefonie z wybieraniem tonowym
Gwiazdka p.pngHash p.png


Klawisze dodatkowe
X p.png Dowolnie wybrany klawisz z zakresu 0..9
Numeryczna p.png Czterocyfrowy kod PIN użytkownika lub grupy
Sluchawka podniesiona p.png Podniesienie słuchawki lub włączenie trybu głośnomówiącego w telefonie
Sluchawka odlozona p.png Odłożenie słuchawki lub wyłączenie trybu głośnomówiącego w telefonie
Sluchawka na polaczeniu p.png Usługa jest wybierana na zestawionym połączeniu

Realizowanie usług w centralach SLICAN

Wybieranie numeru (dzwonienie)

Sluchawka podniesiona p.pngStarzlka p.pngNumeryczna p.png Podnieś słuchawkę i wybierz numer. W rezultacie usłyszysz jeden z poniższych sygnałów:
Starzlka p.pngSluchawka p.png
sygnał wywołania - oczekujesz na połączenie
Starzlka p.pngSluchawka p.png
sygnał nieosiągalności - wybrałeś zły numer lub nie masz uprawnień by połączyć się z żądanym numerem lub też numer jest uszkodzony
Starzlka p.pngSluchawka p.png
sygnał zajętości - abonent wywoływany jest zajety

Wybieranie usługi

Sluchawka podniesiona p.pngStarzlka p.pngNumeryczna p.pngStarzlka p.pngSluchawka odlozona p.png Podnieś słuchawkę i wybierz numer usługi. Poczekaj na komunikat centrali potwierdzający przyjęcie usługi. Odłóż słuchawkę na widełki.

Wybieranie usługi na połączeniu

Sluchawka podniesiona p.pngStarzlka p.pngNumeryczna p.pngDwie sluchawki polacznie p.pngFlash p.png Podnieś słuchawkę i wybierz numer. Podczas połączenia wciśnij klawisz FLASH w telefonie.
Numeryczna p.pngStarzlka p.pngSluchawka odlozona p.png Po usłyszeniu sygnału zgłoszenia centrali tonowo wybierz usługę. Poczekaj na komunikat centrali potwierdzający przyjęcie usługi. Odłóż słuchawkę na widełki.

Opis usług

Blokada telefonu *21

Sluchawka podniesiona p.pngStarzlka p.pngGwiazdka p.png2 p.png1 p.pngStarzlka p.pngNumeryczna p.pngCzterocyfrowy kod PIN użytkownikaStarzlka p.pngSluchawka odlozona p.png

OPIS USŁUGI

Blokada telefonu jest nadaniem najniższych uprawnień dla telefonu. Usługa ta jest aktywna do jej odwołania na telefonie. Na zablokowanym telefonie można przywołać konto chwilowe. Usługa działa tylko na telefonie, a nie na przywołanym koncie. Usługa dostępna także po zalogowaniu konta na DISA. Jeśli kod PIN zostanie trzykrotnie podany błędnie nastąpi zablokowanie możliwości wykonywania usług.


Odblokowanie telefonu *20

Sluchawka podniesiona p.pngStarzlka p.pngGwiazdka p.png2 p.png0 p.pngStarzlka p.pngNumeryczna p.pngCzterocyfrowy kod PIN użytkownikaStarzlka p.pngSluchawka odlozona p.png

OPIS USŁUGI

Odwołanie blokady telefonu. Odwołanie blokady może być niewykonalne, gdy w centrali jest włączona opcja automatycznego blokowania telefonu w określonym czasie. Jeśli kod PIN zostanie trzykrotnie podany błędnie nastąpi zablokowanie możliwości wykonywania usług.


Nie przeszkadzać - DND *22

Włączenie usługi DND
Sluchawka podniesiona p.pngStarzlka p.pngGwiazdka p.png2 p.png2 p.png1 p.pngSluchawka odlozona p.png

Wyłączenie usługi DND
Sluchawka podniesiona p.pngStarzlka p.pngGwiazdka p.png2 p.png2 p.png0 p.pngSluchawka odlozona p.png

OPIS USŁUGI

Włączenie usługi „Nie przeszkadzać” powoduje:

 • gdy abonent inicjujący wybiera bezpośredni numer abonenta z włączonym DND, wówczas otrzymuje komunikat „Abonent jest czasowo niedostępny”,
 • gdy abonent inicjujący wybiera numer grupy, to abonent z włączoną usługą DND, należący do tej grupy, traktowany jest jak zajęty.

Usługa dostępna także po zalogowaniu konta na DISA.

UWAGA!

Jeżeli dany abonent AbA ma włączoną usługę DND, to istnieje sytuacja, w której abonent AbB dzwoniący do takiego abonenta AbA może się do niego, pomimo to dodzwonić. Aby było to możliwe, abonent dzwoniący AbB musi mieć uprawnienia VIP nadane przez administratora centrali oraz wybranie numeru AbB musi poprzedzić usługą *25 – Połączenie pilne.


Chwilowy CLIR *23

Sluchawka podniesiona p.pngStarzlka p.pngGwiazdka p.png2 p.png3 p.pngNumeryczna p.png wybierany numer wewnętrzny lub miejski

OPIS USŁUGI
Usługa powoduje chwilowe zastrzeżenie prezentacji w ruchu wychodzącym na czas jednego połączenia. Mimo zastrzeżenia numeru służby specjalne (np.: policja, pogotowie) mogą go odczytywać. Usługa nie dotyczy połączeń wychodzących przez analogowe linie miejskie. Usługa dostępna także po zalogowaniu konta na DISA.


Połączenie pilne *25

Sluchawka podniesiona p.pngStarzlka p.pngGwiazdka p.png2 p.png5 p.pngNumeryczna p.png wybierany numer wewnętrzny lub miejski

OPIS USŁUGI

Daje ona abonentom możliwość skorzystania ze specjalnej linii, gdy np. wszystkie standardowo dostępne są aktualnie zajęte. Przykładowo cały ruch do sieci GSM kierowany jest przez bramkę. Gdy wszystkie linie GSM bramki będą już zajęte, abonenci z uprawnieniami do połączeń pilnych będą mogli wykonywać połączenia do sieci GSM, np. przez linie ISDN. Szczegóły w każdym przypadku zależą indywidualnie od konfiguracji centrali. Usługa jest dostępna, jeśli użytkownik ma nadane w centrali uprawnienia do jej wykonywania. Usługa dostępna także po zalogowaniu konta na DISA.

Połączenie prywatne *27

Sluchawka podniesiona p.pngStarzlka p.pngGwiazdka p.png2 p.png7 p.pngNumeryczna p.png wybierany numer wewnętrzny lub miejski

OPIS USŁUGI

Funkcja połączeń prywatnych jest wykorzystywana np. do taryfikacji indywidualnej abonentów. Abonent musi mieć uprawnienia do wykonywania połączeń prywatnych. Połączenia prywatne mogą być wykonywane przez inne linie niż pozostałe połączenia i mogą być niezależnie taryfikowane w programie BillingMAN. Usługa dostępna także po zalogowaniu konta na DISA.

Budzik *28

Aktywacja Sluchawka podniesiona p.pngStarzlka p.pngGwiazdka p.png2 p.png8 p.pngG p.pngG p.pngM p.pngM p.png

Deaktywacja Sluchawka podniesiona p.pngStarzlka p.pngGwiazdka p.png2 p.png8 p.pngGwiazdka p.png

Test dzwonka oraz CLIP Sluchawka podniesiona p.pngStarzlka p.pngGwiazdka p.png2 p.png8 p.png9 p.png9 p.png9 p.png9 p.png

OPIS USŁUGI

Usługa służy do zaprogramowania dzwonienia o określonej porze z dokładnością do minuty (GG – godziny, MM - minuty). Budzik ponawia dzwonienie max. 3 razy, co 5 minut. Usługa jest dezaktywowana po 15 minutach od godziny określonej jako czas budzenia. Na wyświetlacz aparatów analogowych wysyłany jest numer własny oraz napis "Budzik". Na ekranie aparatów systemowych CTS pojawia się tylko napis „Budzik”. Po odebraniu połączenia abonent słyszy komunikat "Usługa budzenia została zrealizowana". Dla abonenta, który wykonał usługę „Jestem tutaj”(*57) lub „Przywołanie konta na stałe”(*53), budzenie zrealizowane zostanie na jego aparacie macierzystym. Usługa budzenia zostanie wykonana, nawet jeżeli abonent ma włączoną usługę DND. Jeżeli abonent, u którego powinien dzwonić budzik, jest zajęty (prowadzi rozmowę),to wywołanie od budzika nastąpi po zakończeniu rozmowy.


Parkowanie *31

Sluchawka na polaczeniu p.pngFlash p.pngGwiazdka p.png3 p.png1 p.png

OPIS USŁUGI

 • Jeśli abonent AbA, rozmawiając z abonentem AbB, uruchomi funkcję parkowania, to AbB zostanie zaparkowany na 3 minuty i w słuchawce usłysz sygnał melodyjki
 • Abonent AbA po usłyszeniu komunikatu „Usługa została przyjęta” odkłada słuchawkę (stosuje wtedy tą usługę zamiast naciskania klawisza HOLD na aparacie) lub odkłada słuchawkę, a następnie ją podnosi, aby zestawić inne połączenie (np. chce dokonać konsultacji z innym agentem).
 • Jeżeli AbA wybierze *31, nie mając zawieszonego innego abonenta, przejdzie z powrotem do rozmowy z AbB.

Usługa pozwala na zaparkowanie tylko jednego abonenta. Jeśli AbA nie odparkuje AbB (nie wybierze *31) przed upływem 3 minut od momentu aktywacji usługi parkowania, to po upływie tego czasu zaparkowany AbB przypomni o sobie poprzez serię krótkich dzwonków na aparacie należącym do AbA. Abonent AbB może zostać odparkowany na innym telefonie.


Odparkowanie (zdalne odzyskanie połączenia przekierowanego) *32

Sluchawka podniesiona p.pngGwiazdka p.png3 p.png2 p.pngNumeryczna p.png numer telefonu przekierowującego

OPIS USŁUGI

Usługa odzyskuje ostatnio zaparkowane połączenie na innym aparacie niż ten, na którym wywołano usługę parkowania *31. Ponadto usługa służy do przejęcia przekierowanego połączenia pod warunkiem, że nie doszło ono jeszcze do skutku. Jeśli połączenia są przekierowywane na inny numer (np. telefon komórkowy), to w momencie kiedy nastąpi przekierowanie, można podejśćdo dowolnego telefonu, aby wybrać usługę *32 i numer telefonu przekierowującego. Wówczas nastąpi odzyskanie tego przekierowanego połączenia.


Pilny dzwonek w grupie PickUp *35

Sluchawka podniesiona p.pngGwiazdka p.png3 p.png5 p.pngNumeryczna p.png numer AbB

OPIS USŁUGI

Jeśli po stronie abonenta AbB znajduje się telefon systemowy, to uzyskamy wejście na jego głośnik. W przypadku gdy znajduje się tam aparat analogowy, to odzywa się specjalny dzwonek. Usługa jest aktywna na czas danego połączenia. Możliwość realizacji tej usługi zależy od uprawnień nadanych danemu abonentowi przez administratora centrali. Usługa dostępna także po zalogowaniu konta na DISA.


Przechwycenie wywołania od abonenta - cofnięcie przekazania *36

Sluchawka podniesiona p.pngGwiazdka p.png3 p.png6 p.pngNumeryczna p.png numer telefonu przekierowującego

OPIS USŁUGI
Usługa ma na celu przechwycenie wywołania z wybranego telefonu lub odzyskanie połączenia przekazanego, które nie doszło jeszcze do skutku (nie zostało odebrane). Usługa nie będzie zrealizowana, gdy abonent, do którego dokonano przekazania, odebrał połączenie lub abonent inicjujący przerwał połączenie.


Przejmij dzwonek w grupie PickUp *37

Sluchawka podniesiona p.pngGwiazdka p.png3 p.png7 p.png

OPIS USŁUGI
Przejmowanie wywołań od abonentów będących w tej samej grupie PickUp (grupa przechwytywania dzwonków).


Cofnij przekazanie do poprzednika *39

Sluchawka na polaczeniu p.pngFlash p.pngGwiazdka p.png3 p.png9 p.pngSluchawka odlozona p.png

OPIS USŁUGI

Przekazaną nam wcześniej rozmowę można cofnąć do przekazującego ją nam. Jeśli usługa cofnięcia do przekazującego nie dojdzie do skutku, połączenie powróci do nas.

Wejście na trzeciego

Usługa dostępna tylko z poziomu telefonów systemowych serii CTS

 • abonent uprawniony musi mieć włączoną opcję Abonenci/Uprawnienia do usług COvr (zezwolenie na wejście na trzeciego)
 • żaden z abonentów prowadzących rozmowę nie może mieć aktywnej opcji Abonenci/Ochrona przed usługami PtcOvr (ochrona przed wejściem na trzeciego)

OPIS USŁUGI
Usługa wejścia na trzeciego pozwala abonentowi (posiadającemu telefon systemowy oraz uprawnienia nadane przez administratora centrali) na włączenie się w rozmowę dwóch innych abonentów i jeżeli zachodzi taka potrzeba rozłączenie ich połączenia.

 • abonent uprawniony wykonuje połączenie do innego abonenta
 • jeśli abonent docelowy jest zajęty rozmową, abonent uprawniony usłyszy zajętość i na wyświetlaczu jego telefonu, w prawym dolnym rogu, pojawi się napis WeNaTrz.
 • po naciśnięciu WeNaTrz. dołączy do rozmowy.

Sprawdzenie kwoty na połączenia *51

Sluchawka podniesiona p.pngGwiazdka p.png5 p.png1 p.png

OPIS USŁUGI
Możliwość sprawdzenia dostępnej kwoty limitu (jeśli są włączone limity na tym telefonie).Po wybraniu usługi abonent usłyszy komunikat „Usługa została przyjęta”. Po odłożeniu słuchawki zadzwoni pojedynczy dzwonek i na wyświetlaczu numerycznym wyświetli się numer telefonu lub konta, a na wyświetlaczu alfanumerycznym napis „Kwota: xx.xx”.Jeśli kwota do wykorzystania jest mniejsza niż 50 groszy (blokada połączeń), zamiast kwoty zostanie wyświetlony napis: „Kwota: - - -”. Usługa jest dostępna, gdy nie jest aktywna usługa Blokada Telefonu, abonent ma aktywny limit i telefon analogowy ma możliwość prezentacji numeru.


Chwilowe przywołanie konta *52

Sluchawka podniesiona p.pngGwiazdka p.png5 p.png2 p.pngNumeryczna p.pngnumer konta Numeryczna p.pngnumer PIN

OPIS USŁUGI
Na dowolnym telefonie w centrali można przywołać uprawnienia innego telefonu lub uprawnienia konta. Wykonywana rozmowa jest zaliczana dla właściciela konta, a prezentacja numeru jest zgodna z ustawieniami powołanego konta. Chwilowo przywołane konto jest automatycznie odwoływane po upływie 5 sekund od momentu odłożenia słuchawki. Konto można również przywołać z zewnątrz na translacji przez DISA i wykorzystać tą funkcję do realizacji połączeń tranzytowych przez swoje konto abonenckie. Wymaga to stosownych uprawnień abonenckich nadawanych przez administratora centrali(np PIN).
Usługa dostępna także po zalogowaniu konta na DISA. W tym przypadku, jeżeli przywoływane konto ma posiadać uprawnienia do wykonywania połączeń wychodzących, konieczne jest dla przywoływanego konta zaznaczenie pola TrEn.


Przywołanie konta na stałe *53

Przywołanie Sluchawka podniesiona p.pngGwiazdka p.png5 p.png3 p.pngNumeryczna p.pngnumer konta Numeryczna p.pngnumer PIN

Odwołanie Sluchawka podniesiona p.pngGwiazdka p.png5 p.png3 p.pngGwiazdka p.png

OPIS USŁUGI
Na dowolnym telefonie w centrali można przywołać uprawnienia innego telefonu lub uprawnienia konta. Wykonywana rozmowa jest zaliczana dla właściciela konta, a prezentacja połączenia jest zgodna z ustawieniami powołanego konta. Spowoduje to również natychmiastowe przekierowania wywołań na telefon, na którym jest aktywna usługa *53. Konto stałe możemy również przywołać na zablokowanym telefonie.

Zmiana PIN konta *55

Sluchawka podniesiona p.pngGwiazdka p.png5 p.png5 p.pngNumeryczna p.pngstary PIN Numeryczna p.pngnowy PINNumeryczna p.pngnowy PIN

OPIS USŁUGI
Usługa pozwala na zmianę kodu PIN do konta. Jeżeli PIN jest zmieniany na koncie wirtualnym, należy uprzednio je przywołać na dowolnym aparacie usługą *53. Dla konta przywołanego przy użyciu *52 usługa zmiany PIN-u nie działa. Usługa jest dostępna tylko wewnętrznie.

Czasowo jestem tutaj *57

Przywołanie Sluchawka podniesiona p.pngGwiazdka p.png5 p.png7 p.pngNumeryczna p.pngnumer telefonu wew. Numeryczna p.pngnumer PIN

Odwołanie Sluchawka podniesiona p.pngGwiazdka p.png5 p.png7 p.pngGwiazdka p.png

OPIS USŁUGI
Usługa *57 może być użyta w dwóch sytuacjach:

 • Jeśli chcemy, aby wszelkie wywołania przychodzące na numer abonenta inicjującego usługę były przekierowane na aparat, na którym aktywowano tą funkcję. Przekierowanie następuje zawsze po dwóch dzwonkach na aparacie macierzystym abonenta, który aktywował usługę. Na jednym aparacie można wykonać usługę dla wielu abonentów.
 • Jeżeli chcemy, aby na wyposażeniu, na którym przywołano usługę, było sygnalizowane pozostawienie nowej wiadomości na grupowej poczcie głosowej (przy aktywacji należy użyć numeru katalogowego skrzynki głosowej i jej PIN-u).

Jeśli kod PIN zostanie trzykrotnie podany błędnie nastąpi zablokowanie możliwości wykonywania usług.
Wyłączenie usługi „Jestem tutaj”. Oprócz tego usługa jest odwoływana automatycznie(o ile nie została zastosowana do powiadamiania o nowych wiadomościach – patrz pkt. 2 powyżej) w następujących przypadkach:

 • po podniesieniu słuchawki na telefonie macierzystym,
 • po czasie określonym w centrali,
 • przy wywołaniu "macierzystego" aparatu z telefonu, na którym usługa została przywołana (wywołanie numeru, który był użyty po sekwencji *57).

Logowanie do grupy *58

Przywołanie Sluchawka podniesiona p.pngGwiazdka p.png5 p.png8 p.pngNumeryczna p.pngnumer grupy Numeryczna p.pngnumer PIN grupy

Odwołanie Sluchawka podniesiona p.pngGwiazdka p.png5 p.png8 p.pngGwiazdka p.png

OPIS USŁUGI
Wykonanie tej usługi umożliwia dowolnemu abonentowi zalogowanie się do grupy ACD.Po zalogowaniu wywołania do tego abonenta będą kierowane zgodnie z ustawieniami grupy. Jeśli grupa nie ma przypisanego PIN-u, to logowanie abonenta do grupy i wylogowanie z grupy możliwe jest wyłącznie za pośrednictwem opiekuna grupy.Do grupy nie może się zalogować abonent, który ma aktywną usługę „Nie przeszkadzać” - DND (*22).Przy próbie zalogowania dostanie on komunikat „Usługa niedostępna” po wybraniu sekwencji *58.
Numery grup:

 • 0 - logowanie do grup: rozdzwaniającej, cyklicznej i liniowej
 • 1..8 - logowanie do jednej z grup ACD

Logowanie abonenta przez opiekuna do grupy ACD *59

Zalogowanie Sluchawka podniesiona p.pngGwiazdka p.png5 p.png9 p.pngNumeryczna p.pngnumer grupy Numeryczna p.pngnumer abonenta

Wylogowanie Sluchawka podniesiona p.pngGwiazdka p.png5 p.png9 p.pngGwiazdka p.pngNumeryczna p.pngnumer grupy Numeryczna p.pngnumer abonenta

OPIS USŁUGI
Wykonanie tej usługi umożliwia opiekunowi grupy zalogowanie abonenta do grupy ACD. Wywołania do tego abonenta będą kierowane zgodnie z ustawieniami grupy. Jeśli grupa nie ma przypisanego PIN-u, to logowanie abonenta do grupy i wylogowanie z grupy, możliwe jest wyłącznie za pośrednictwem opiekuna grupy.


Przekierowanie wywołań *70

Sluchawka podniesiona p.pngGwiazdka p.png7 p.png0 p.pngX p.png

Gdzie X:

 • X=1 włącz ostatnio aktywne przekierowanie
 • X=0 wyłacz wszystkie przekierowania


Rodzaj przekierowanego połączenia *72

Sluchawka podniesiona p.pngGwiazdka p.png7 p.png2 p.pngX p.png

Gdzie X:

 • X=0 - wszystkie
 • X=1 - tylko miejskie bezpośrednie (również numer wybrany na DISA)
 • X=2 - tylko wewnętrzne
 • X=3 - tylko miejskie awizowane


Przekierowanie połączenia, gdy aktywna usługa „Nie przeszkadzać” [DND] *73

Przywołanie Sluchawka podniesiona p.pngGwiazdka p.png7 p.png3 p.pngNumeryczna p.pngnumer przekierowaniaGwiazdka p.png

Odwołanie Sluchawka podniesiona p.pngGwiazdka p.png7 p.png0 p.png0 p.png

OPIS USŁUGI
Usługa dokonuje przekierowania wywołań przychodzących gdy aktywna jest usługa DND. Usługa dostępna także po zalogowaniu konta na DISA.
Rodzaj przekierowania można precyzyjnie określić po wywołaniu funkcji *72

Domyślnie zawsze ustawione jest przekierowanie wszystkich rozmów (X=0 – wszystkie)


Przekierowanie bezwarunkowe *74

Przywołanie Sluchawka podniesiona p.pngGwiazdka p.png7 p.png4 p.pngNumeryczna p.pngnumer przekierowaniaGwiazdka p.png

Odwołanie Sluchawka podniesiona p.pngGwiazdka p.png7 p.png0 p.png0 p.png

OPIS USŁUGI
Usługa dokonuje przekierowania bezwarunkowego wywołań przychodzących.
Rodzaj przekierowania można precyzyjnie określić po wywołaniu funkcji *72

Domyślnie zawsze ustawione jest przekierowanie wszystkich rozmów (X=0 – wszystkie)


Przekierowanie połączenia gdy zajęty *75

Przywołanie Sluchawka podniesiona p.pngGwiazdka p.png7 p.png5 p.pngNumeryczna p.pngnumer przekierowaniaGwiazdka p.png

Odwołanie Sluchawka podniesiona p.pngGwiazdka p.png7 p.png0 p.png0 p.png

OPIS USŁUGI
Usługa dokonuje przekierowania wywołań przychodzących w przypadku zajętości.
Rodzaj przekierowania można precyzyjnie określić po wywołaniu funkcji *72

Domyślnie zawsze ustawione jest przekierowanie wszystkich rozmów (X=0 – wszystkie)


Przekierowanie połączenia gdy nie odpowiada *76

Przywołanie Sluchawka podniesiona p.pngGwiazdka p.png7 p.png6 p.pngNumeryczna p.pngnumer przekierowaniaGwiazdka p.png

Odwołanie Sluchawka podniesiona p.pngGwiazdka p.png7 p.png0 p.png0 p.png

OPIS USŁUGI
Centrala przekierowuje wywołania na wskazany numer, gdy nie zostanie odebrane połączenie po określonej dla przekierowania liczbie dzwonków.
Rodzaj przekierowania można precyzyjnie określić po wywołaniu funkcji *72

Domyślnie zawsze ustawione jest przekierowanie wszystkich rozmów (X=0 – wszystkie)


Ustawienie liczby dzwonków, po której nastąpi przekierowanie połączenia dla usługi (dla usługi *76) *71

Sluchawka podniesiona p.pngGwiazdka p.png7 p.png1 p.pngX p.png

Gdzie X:

 • X - liczba dzwonków do przekierowania (1..9)

OPIS USŁUGI
Ustalenie po ilu dzwonkach (1..9) usługa przekierowania powołana na telefonie (koncie) zostanie zrealizowana. Usługa dostępna także po zalogowaniu konta na DISA.


Przekierowanie na MobilePhone *77

Sluchawka podniesiona p.pngGwiazdka p.png7 p.png7 p.pngX p.png

Gdzie X:

 • X=0 - wyłączenie przekierowania na MobilePhone
 • X=1 - gdy na telefonie podstawowym rozmowa nieodebrana lub gdy włączona funkcja DND (nie jest odtwarzana nigdy zapowiedź DND)
 • X=2 - tylko jeśli na telefonie podstawowym rozmowa nie zostanie odebrana
 • X=3 - tylko jeśli na telefonie podstawowym włączona jest funkcja DND (nie jest odtwarzana nigdy zapowiedź DND)

OPIS USŁUGI
Usługa umożliwia przekierowanie połączenia na zdefiniowany przez Administratora numer MobilePhone

 • przekierowanie na MobilePhone gdy nie odbiera lub DND ma wyższy priorytet niż zwykłe przekierowanie
 • numer MobilePhone ustawiany jest z poziomu CM
 • czas przekierowania na MobilePhone ustawiany jest z poziomu CM

Uwaga: W przypadku uruchamiania funkcją DND telefonu MobilPhone nie jest odtwarzany standardowy ani prywatny komunikat dla DND


Usługa automatycznego oddzwaniania – Auto Redial - flash #0

Aktywacja usługi

Sposób wywołania
Sluchawka podniesiona p.png Starzlka p.pngNumeryczna p.pngStarzlka p.pngSluchawka p.png Starzlka p.png Flash p.png Hash p.png0 p.png


OPIS USŁUGI

Jeżeli abonent, do którego dzwonimy, jest zajęty, to wybranie kodu usługi spowoduje, że gdy będzie on wolny (wcześniej był sygnał zajętości), zostaniemy powiadomieni o tym dzwonieniem aparatu. Po podniesieniu słuchawki wybrany zostanie automatycznie numer abonenta, z którym chcieliśmy uzyskać połączenie. Usługa jest dostępna zarówno dla połączeń wewnętrznych, jak i miejskich.


Czas aktywności usługi jest ograniczony do:

 • 90 minut w przypadku wywołań wewnętrznych,
 • 10 minut w przypadku wywołań numerów miejskich, gdy abonent docelowy jest zajęty.


UWAGA: W kolejkę można się zapisać do:

 • Abonenta centrali wyposażonego w telefon analogowy,
 • Abonenta centrali wyposażonego w aparat systemowy CTS
 • Abonenta miejskiego osiąganego poprzez translację ISDN
 • Abonenta miejskiego osiąganego poprzez translację GSM
 • Abonenta miejskiego osiąganego poprzez translację VoIP


Sprawdzenie stanu usługi

Sposób wywołania

Sluchawka podniesiona p.png Starzlka p.png Gwiazdka p.png 0 p.png Gwiazdka p.png


OPIS USŁUGI
Po wybraniu kodu usługi centrala komunikatem słownym:

 • Usługa aktywna, lub
 • Usługa nieaktywna

informuje o aktualnym stanie usługi


Skasowanie usługi

Sposób wywołania

Sluchawka podniesiona p.png Starzlka p.png Gwiazdka p.png 0 p.png Hash p.png


OPIS USŁUGI
Wybranie kodu powoduje zaprzestanie oczekiwania na zwolnienie się abonenta


Usługa automatycznego oddzwaniania – oddzwanianie, gdy abonent nie odbiera - flash #0

Aktywacja usługi

Sposób wywołania
Sluchawka podniesiona p.png Starzlka p.pngNumeryczna p.pngStarzlka p.pngSluchawka p.png Starzlka p.png Flash p.png Hash p.png0 p.png


OPIS USŁUGI

Jeżeli abonent do którego dzwonimy nie podnosi słuchawki, to wybranie kodu usługi flash #0 na tle zwrotnego sygnału wołania spowoduje, że gdy będzie on dostępny przy aparacie (wcześniej nie odbierał połączenia), zostaniemy o tym powiadomieni dzwonieniem aparatu. Po podniesieniu słuchawki wybrany zostanie automatycznie numer abonenta, z którym chcieliśmy uzyskać połączenie. Usługa jest dostępna zarówno dla połączeń wewnętrznych, jak i miejskich.


Czas aktywności usługi jest ograniczony do:

 • 90 minut w przypadku wywołań wewnętrznych,
 • 60 minut w przypadku wywołań numerów miejskich.


UWAGA :W kolejkę można się zapisać do:

 • Abonenta centrali wyposażonego w telefon analogowy,
 • Abonenta centrali wyposażonego w aparat systemowy CTS
 • Abonenta miejskiego osiąganego poprzez translację ISDN
 • Abonenta miejskiego osiąganego poprzez translację GSM
 • Abonenta miejskiego osiąganego poprzez translację VoIP


Sprawdzenie stanu usługi

Sposób wywołania

Sluchawka podniesiona p.png Starzlka p.png Gwiazdka p.png 0 p.png Gwiazdka p.png


OPIS USŁUGI
Po wybraniu kodu usługi centrala komunikatem słownym:

 • Usługa aktywna, lub
 • Usługa nieaktywna

informuje o aktualnym stanie usługi


Skasowanie usługi

Sposób wywołania

Sluchawka podniesiona p.png Starzlka p.png Gwiazdka p.png 0 p.png Hash p.png


OPIS USŁUGI
Wybranie kodu powoduje zaprzestanie oczekiwania na zwolnienie się abonenta


Usługa automatycznego oddzwaniania – oddzwanianie, gdy wszystkie linie są zajęte - flash #0

Aktywacja usługi

Sposób wywołania
Sluchawka podniesiona p.png Starzlka p.pngNumeryczna p.pngStarzlka p.pngSluchawka p.png Starzlka p.png Flash p.png Hash p.png0 p.png


OPIS USŁUGI

Jeżeli wszystkie linie w naszej centrali są obecnie zajęte, gdy chcemy wykonać połączenie, to wybranie kodu usługi spowoduje, że gdy zwolni się linia w centrali, zostaniemy o tym powiadomieni dzwonieniem aparatu. Po podniesieniu słuchawki zostanie wybrany ponownie żądany numer.

Czas aktywności usługi jest ograniczony do:

 • 30 minut w przypadku zajętości linii centrali.

UWAGA :W kolejkę można się zapisać do dowolnej zajętej translacji w centrali.


Sprawdzenie stanu usługi

Sposób wywołania

Sluchawka podniesiona p.png Starzlka p.png Gwiazdka p.png 0 p.png Gwiazdka p.png


OPIS USŁUGI
Po wybraniu kodu usługi centrala komunikatem słownym:

 • Usługa aktywna, lub
 • Usługa nieaktywna

informuje o aktualnym stanie usługi


Skasowanie usługi

Sposób wywołania

Sluchawka podniesiona p.png Starzlka p.png Gwiazdka p.png 0 p.png Hash p.png


OPIS USŁUGI
Wybranie kodu powoduje zaprzestanie oczekiwania na zwolnienie się abonenta


Nagrywanie własnej zapowiedzi DND *78

NagrywanieSluchawka podniesiona p.pngGwiazdka p.png7 p.png8 p.pngGwiazdka p.png

OsłuchanieSluchawka podniesiona p.pngGwiazdka p.png7 p.png8 p.png1 p.png

SkasowanieSluchawka podniesiona p.pngGwiazdka p.png7 p.png8 p.png0 p.png

OPIS USŁUGI
Wiadomość DND jest jedną z zapowiedzi typu DISA/Infolinie oznaczonych w systemie od 1 do 9 lub prywatną wiadomością o długości do 30 sekund nagraną indywidualnie przez abonenta z uprawnieniami do jej posiadania nadanymi przez administratora centrali. Zapowiedź taka będzie odtwarzana osobie dzwoniącej do abonenta centrali, gdy włączona jest funkcja DND (nie przeszkadzać) lub przekierowanie na pocztę głosową na aparacie abonenta.
Jeżeli usługa jest aktywna, to:

 • przy włączonym DND na aparacie abonenta osoba do niego dzwoniąca usłyszy prywatną wiadomość DND lub jedną z zapowiedzi DISA/Infolinie,
 • przy włączonej poczcie głosowej u abonenta inicjator usłyszy prywatną wiadomość DND lub jedną z zapowiedzi DISA/Infolinie, a następnie pojawi się sygnał dźwiękowy -rozpoczęcie nagrywania.

Dobrze jest więc w użytej wiadomości DND poinformować inicjatora o możliwości zostawienia informacji po usłyszeniu sygnału.
Jeśli usługa jest nieaktywna, to:

 • przy włączonym DND osoba dzwoniąca do abonenta wewnętrznie usłyszy „Abonent jest czasowo niedostępny,proszę zadzwonić później”, natomiast osoba dzwoniąc z miasta otrzyma sygnał zajętości,
 • przy włączonej poczcie głosowej inicjator usłyszy „Tu poczta głosowa, po sygnale zostaw wiadomość”.


Ustawienie wybranej zapowiedzi DND *79

Sluchawka podniesiona p.pngGwiazdka p.png7 p.png9 p.pngX p.png

Gdzie X:

 • X=0 - nagrana przez abonenta prywatna wiadomość DND
 • X=1..9 - jedna z zapowiedzi DISA/Infolinie

OPIS USŁUGI
USługa umożliwia ustawienie jednej z zapowiedzi typu DISA/Infolinie oznaczonych w systemie od 1 do 9 lub prywatną wiadomość 0 o długości do 30 sekund nagraną indywidualnie przez abonenta. Zapowiedź taka będzie odtwarzana osobie dzwoniącej do abonenta centrali, gdy włączona jest funkcja DND (nie przeszkadzać) lub przekierowanie na pocztę głosową na aparacie abonenta.


Awaryjny tryb pracy centrali w ruchu wychodzącym *80

Sluchawka podniesiona p.pngGwiazdka p.png8 p.png0 p.png X p.png Numeryczna p.pngczterocyfrowy PIN administratora

Gdzie X:

 • X=1 - włączenie usługi
 • X=0 - wyłączenie usługi

OPIS USŁUGI
Usługa służy do ustawienia centrali w specjalny tryb pracy w przypadku takiej awarii linii miejskich z którą centrala nie może sobie poradzić automatycznie. Może to być np. słaba jakość połączeń VoIP związana z okresowym obniżeniem jakości Internetu. Do wywołania usługi niezbędne jest:

 • Posiadanie uprawnień do zmiany trybów pracy usługą *87
 • Znajomość PIN umożliwiającego zmianę trybów pracy usługą *87
 • Odblokowany telefon telefon

Należy pamiętać, że po włączeniu funkcji będzie ona aktywna do jej ręcznego wyłączenia. Po wywołaniu usługi wszyscy abonenci realizując połączenia wychodzące, uzyskują specjalną klasę dostępu dla ruchu wychodzącego dzięki czemu połączenia wychodzące będą realizowane z wykorzystaniem innych linii miejskich. Wywołanie usługi nie wpływa na organizację ruchu przychodzącego, ani na uprawnienia abonentów. Aby działanie usługi było prawidłowe centrala musi być odpowiednio zaprogramowana przez administratora.

Stan hotelowy *82

Sluchawka podniesiona p.pngGwiazdka p.png8 p.png2 p.pngX p.png

Gdzie X:

 • X - kod definiowany przez administratora programu hotelowego (maksymalnie 16 cyfr)

OPIS USŁUGI
Powoduje zapisanie do bufora rozmów „Stan hotelowy” po wybraniu z telefonu kodu (maksymalnie 16 cyfr). Usługa informuje program hotelowy, współpracujący z centralą, o stanie pokoju hotelowego (np. „posprzątany”). Kod jest definiowany w programie hotelowym przez jego administratora.


Ręczna zmiana trybu pracy centrali *87

Sluchawka podniesiona p.pngGwiazdka p.png8 p.png7 p.pngNumeryczna p.pngczterocyfrowy PIN administratoraX p.pngnumer trybu pracyG p.pngG p.pngM p.pngM p.png

Gdzie X:

 • X - numer trybu pacy centrali 1..8

OPIS USŁUGI
Ustawienie obowiązywania danego trybu pracy do określonej godziny. W chwili gdy minie zdefiniowana przez nas godzina, centrala przejdzie na tryb automatyczny odpowiadający tej godzinie. Ręczna zmiana trybu pracy ma wpływ na automatyczne blokowanie i odblokowywanie telefonów w zależności od ręcznie wybranego trybu pracy. Usługa dostępna także po zalogowaniu konta na DISA.


Absolutnie ręczna zmiana trybu pracy centrali *87

Sluchawka podniesiona p.pngGwiazdka p.png8 p.png7 p.pngNumeryczna p.pngczterocyfrowy PIN administratoraX p.pngnumer trybu pracy9 p.png9 p.png9 p.png9 p.png

Gdzie X:

 • X - numer trybu pacy centrali 1..8

OPIS USŁUGI
Ustawienie obowiązywania danego trybu pracy do momentu jego ponownej ręcznej zmiany. Absolutnie ręczna zmiana trybu pracy wpływa na automatyczne blokowanie i odblokowywanie telefonów w zależności od ręcznie wybranego trybu pracy.


Ręczna zmiana trybu pracy centrali bez określania czasu *87

Sluchawka podniesiona p.pngGwiazdka p.png8 p.png7 p.pngNumeryczna p.pngczterocyfrowy PIN administratoraX p.pngnumer trybu pracyGwiazdka p.png

Gdzie X:

 • X - numer trybu pacy centrali 1..8

OPIS USŁUGI
Ustawienie obowiązywania danego trybu pracy do najbliższej automatycznej zmiany trybu wynikającej z ustawień centrali. Ręczna zmiana trybu pracy bez określania czasu ma wpływ na automatyczne blokowanie i odblokowywanie telefonów w zależności od ręcznie wybranego trybu pracy.

Uwaga:
Reset centrali powoduje powrót do trybu pracy, który był ustawiony przed jego wykonaniem.


Powrót do automatycznego trybu pracy *87

Sluchawka podniesiona p.pngGwiazdka p.png8 p.png7 p.pngNumeryczna p.pngczterocyfrowy PIN administratoraGwiazdka p.png

OPIS USŁUGI
Powrót do automatycznego trybu pracy.

Sprawdzenie aktywności trybu ręcznego *87*

Sluchawka podniesiona p.pngGwiazdka p.png8 p.png7 p.pngGwiazdka p.png

OPIS USŁUGI
Sprawdzenie działania usługi ręcznego trybu pracy centrali.

Połączenia złośliwe *88

Flash p.pngGwiazdka p.png8 p.png8 p.png

OPIS USŁUGI
Z usługi MCID (identyfikacji połączeń złośliwych) możemy skorzystać w trakcie połączenia oraz po jego zakończeniu. Wybranie tej usługi powoduje zarejestrowanie tego połączenia w centrali oraz w centrali nadrzędnej operatora (jeżeli połączenie zostało zestawione przez łącza ISDN). Pozwala to operatorowi na identyfikację danych dotyczących niechcianych połączeń.


Odsłuch i nagrywanie zapowiedzi *92

OdsłuchSluchawka podniesiona p.pngGwiazdka p.png9 p.png2 p.pngNumeryczna p.pngczterocyfrowy PIN administratoraX p.png

NagrywanieSluchawka podniesiona p.pngGwiazdka p.png9 p.png2 p.pngNumeryczna p.pngczterocyfrowy PIN administratoraX p.pngGwiazdka p.png.Należy odczekać na sygnał tonowy informujący o rozpoczęciu nagrywania.

Zmiana istniejącej zapowiedziSluchawka podniesiona p.pngGwiazdka p.png9 p.png2 p.pngNumeryczna p.pngczterocyfrowy PIN administratoraX p.pngGwiazdka p.pngGwiazdka p.png Należy odczekać na sygnał tonowy informujący o rozpoczęciu nagrywania.

Gdzie X:

 • X - numer zapowiedzi 1..9

OPIS USŁUGI
Usługa umożliwia nagranie własnej zapowiedzi jej odsłuch lub skasowanie. Aby skasować zapowiedź po jej odsłuchaniu należy wcisnąć klawisz "0".

Uwaga
Kasować zapowiedzi słowne może tylko abonent, który posiada stosowne uprawnienie nadane przez administratora. Usługa dostępna także po zalogowaniu konta na DISA.

Test echa *981

Sluchawka podniesiona p.pngGwiazdka p.png9 p.png8 p.png1 p.png

OPIS USŁUGI
Po wybraniu z numeru wewnętrznego lub na DISIE usługi zostaje zapięta akustyka na siebie. Usługa jest dostępna dla wszystkich translacji i abonentów.


Test melodii *982

Sluchawka podniesiona p.pngGwiazdka p.png9 p.png8 p.png2 p.png

OPIS USŁUGI
Po wybraniu z numeru wewnętrznego lub na DISIE usługi inicjator odsłuchuje melodie lub MOH. Usługa jest dostępna dla wszystkich translacji i abonentów.


Zezwolenie na zdalny dostęp *987

Sluchawka podniesiona p.pngGwiazdka p.png9 p.png8 p.png7 p.pngX p.png

Gdzie X

 • X - cztero cyfrowy kod PIN administratora

OPIS USŁUGI
Po wybraniu tylko z numeru wewnętrznego *987X załączona zostaje na 30 minut usługa zezwalająca na zdalny dostęp do centrali. Usługa jest dostępna jeśli w Arkuszu Global ustawione jest czasowe zezwolenie na zdalny dostęp. Aktywacja usługi zezwala na połączenie się przez modem do programatora lub taryfikatora, oraz aktywuje łączenie centrali do serwera Keeper. Zakończenie (lub zerwanie) połączenia ponownie odświeża timeout. Jeśli minie timeout i brak jest połączenia do programatora lub taryfikatora dostęp zostaje zablokowany.


Modem *989

Sluchawka podniesiona p.pngGwiazdka p.png9 p.png8 p.png9 p.png

OPIS USŁUGI
Usługa umożliwia połączenie z wbudowanym modemem celem zdalnej konfiguracji centrali.