Ruch wychodzący w ITS

Z Wiki
Skocz do: nawigacja, szukaj

Sposoby wyjścia na miasto

Centrala ITS oferuje 3 sposoby wyjścia na miasto:

 1. Wyjście przez 0
 2. Wyjście naturalne-automantyczne,
 3. Ręczny wybór wyjścia na konkretną linię miejską (FXO lub IPO)
Warning! Zakończenie wybierania numeru zawsze kończymy przez naciśnięcie Hash.png (Hash, płotek, kratka)

Wyjście przez zero

Począwszy od wersji Firmware 1.01.1080 dodano globalną opcję kierującą wszystkie połączenia do miasta wymagającą wybrania zera. Ustawienie tej opcji dostępne jest w panelu Opcje globalne: Wyjście na miasto przez 0. Dalej należy postępować jak dla opcji: Wyjście naturalne-automatyczne.

Wyjście naturalne-automatyczne

Warning! Dla tej opcji: wszystkie wybierane przez użytkownika cyfry są przekazane do sieci publicznej.
Panel Abonenci (FXS) lub Abonenci IP (IPS) sekcja Opcje dodatkowe

Dla każdego telefonu musi zostać ustawiona jedna z opcji wyjścia do miasta:

Reguła Ruchu wychodzącego

Polega na przypisaniu danemu abonentowi jednej z reguł:Ruch wychodzący 1 lub Ruch wychodzący 2,

Stałe przypisanie konkretnej linii do miasta FXO lub IPO

Oznacza to iż dany telefon, niezależnie od wybranego numeru miejskiego zawsze wychodził będzie przypisaną na stałe w konfiguracji linią.

Abonent ruch wychodzący.png
Wybór scenariusza wyjścia do miasta. Domyślnie: Ruch wychodzący 1

Ruch wychodzący - scenariusz wybierania numeru

Dla wybranych telefonów powinien zostać ustawiony jeden z dwóch scenariuszy wyjścia do miasta. Ruch wychodzący 1 lub Ruch wychodzący 2

Konfiguracja scenariusza: Ruch Wychodzący:

 1. Wybrać panel: Ruch wychodzący 1 lub Ruch wychodzący 2.
 2. Nacisnąć przycisk E celem edycji wyjścia na miasto dla wszystkich prefiksów (pole prefix - puste)
 3. Wybrać pole Wyjście 1 które określa która linia (linie) mają być jako pierwsze użyte do realizacji połączeń danego scenariusza. Podobnie postępować dla pól Wyjście 2 i "Wyjście 3" - parametry te zostaną użyte jeśli przez Wyjście 1 nie będzie można zrealizować połączenia.
 4. W danym Wyjściu można wybrać dedykowaną translację lub Wszystkie danego typu (FXO lub IPO).
 5. Wybór pozycji Wszystkie FXO lub IPO oznacza, że translacje należące do danego zbioru będą zajmowane cyklicznie.
Ruch wychodzący.png
Tabela scenariuszy: Ruch wychodzący 1/2

Działanie opcji Wszystkie FXO/Wszystkie IPO

 • Zajmowanie linii dla opcji: Wszystkie FXO: LiniaPOTS 41->LiniaPOTS 42->LiniaPOTS41 itp....zajmowanie naprzemienne. Można również używać jeśli jest podłączona tylko jedna linia.
 • Zajmowanie linii dla opcji: Wszystkie IPO: LiniaIP 51->LiniaIP 52->LiniaIP 53->LiniaIP 54->LiniaIP 51 itp....czyli następna po ostatnio zajętej.

Przykłady konfiguracji z wykorzystaniem scenariuszy Ruch wychodzący

Lp. Wymagania / Założenia Jak to zrobić ? Wygląd zawartości panelu: Ruch wychodzący
1. Wszystkie połączenia mają wychodzić w kolejności przez:
 1. Linie IP (IPO)
 2. LiniePOTS (FXO)
LCR - IPO - FXO.png
2. Wszystkie połączenia mają wychodzić jak w przykładzie 1 za wyjątkiem połączeń:
 1. alarmowych
 2. bezpłatnych
ITS LCR - IPO - FXO plus darmowe po FXO.png
3. Biuro w domu z faksem i modemem.

Porty należy podzielić na 2 grupy:

 • porty do połączeń głosowych należy przypisać do Ruch wychodzący 1
 • porty do transmisji danych - - muszą korzystać wyłącznie z LiniiPOTS (FXO) - należy je przypisać do Ruch wychodzący 2
Ruch wychodzący 1
LCR - IPO - FXO.png
Ruch wychodzący 2
ITS LCR FXO.png
4. Dom dwurodzinny Rodzice+Dzieci.

Porty należy podzielić na 2 grupy:

 • porty Rodziców - porty przypisać do Ruch wychodzący 1 - mają korzystać w pierwszej kolejności ze swojej linii VoIP w drugiej z linii POTS.
 • porty Dzieci - muszą korzystać wyłącznie ze swojej Linii IP (IPO) - porty przypisać do Ruch wychodzący 2
 • Połączenia alarmowe powinny być zawsze realizowane przez linię POTS, niezależnie czy numer wybierają dzieci czy rodzice.
Ruch wychodzący 1
LCR Rodzice.png
Ruch wychodzący 2
LCR Dzieci.png

Powrót