Instrukcja obsługi PhoneCTI: Różnice pomiędzy wersjami

Z Wiki
Skocz do: nawigacja, szukaj
 
Linia 1: Linia 1:
  
 
{{Uwaga|
 
{{Uwaga|
Aplikacja nie jest rozwijana od 2018 roku. Aktualnie udostępniamy [[http://pubwiki.slican.pl/index.php/Instrukcja_obs%C5%82ugi_MessengerCTI MessengerCTI]]}}
+
Aplikacja nie jest rozwijana od 2018 roku. Aktualnie udostępniamy [http://pubwiki.slican.pl/index.php/Instrukcja_obs%C5%82ugi_MessengerCTI MessengerCTI]}}
  
  

Aktualna wersja na dzień 09:31, 27 kwi 2020

Uwaga!

Aplikacja nie jest rozwijana od 2018 roku. Aktualnie udostępniamy MessengerCTI


Wstęp

Przedstawiamy Państwu program Slican PhoneCTI, który zawiera wszystkie funkcjonalności umożliwiające integrację telefonu i komputera używanego przez abonenta numeru wewnętrznego. Podstawową zaletą tego oprogramowania jest integracja książek telefonicznych zgromadzonych w centrali i komputerze użytkownika programu. W programie Slican PhoneCTI wykorzystywane są zawsze książki telefoniczne zgromadzone w centrali, przy czym modyfikacja wpisów w tych książkach może być dokonywana zarówno w centrali (z telefonu lub programu ConfigMAN) lub komputerze (program Slican PhoneCTI). Dokonana modyfikacja jest natychmiast widoczna dla posiadających odpowiednie uprawnienia użytkowników centrali. Zasadami edytowania wpisów w książkach telefonicznych są zasady zdefiniowane w centrali. Ponadto program Slican PhoneCTI posiada funkcjonalność komunikatora wewnętrznego (użytkownikami komunikatora mogą być wszyscy abonenci danej centrali). Wysyłanie wiadomości do osób znajdujących się w książce telefonicznej, które nie są abonentami centrali jest możliwe poprzez skierowanie wiadomości na konto XMPP (jeżeli konto takie zostało zdefiniowane dla danej osoby) lub w postaci SMS. O możliwości wysyłania wiadomości SMS decydują również uprawnienia zdefiniowane w centrali. Funkcjonalność komunikatora wewnętrznego może być atrakcyjna dla tych firm, które posiadając centrale Slican nie zezwalają, ze względów bezpieczeństwa, na korzystanie z komunikatorów ogólnodostępnych oraz dla osób, które wykorzystując jedną aplikację chcą komunikować się z osobami używającymi różnych komunikatorów.

Wymagania minimalne

W celu zainstalowania aplikacji SLICAN PhoneCTI spełnione muszą zostać następujące wymagania minimalne:

 • Procesor z taktowaniem - >800MHz
 • Pamięć RAM - 1GB
 • Karta graficzna - zgodna z DirectX 9
 • System operacyjny - Windows 7
 • Zainstalowane oprogramowanie - Microsoft .NET Framework 4.0 lub nowsze
 • Zainstalowane oprogramowanie - Internet Explorer 7 lub nowszy

Na komputerze, który nie spełnia powyższych wymagań minimalnych możliwe jest zainstalowanie aplikacji, ale będzie ona działała wolno lub nie będzie w pełni funkcjonalna.

Warning! Aplikacja PhoneCTI współpracuje jedynie z centralami wyposażonymi w firmware 6.20 lub wyższy.


Instalacja aplikacji

Aplikacja PhoneCTI jest licencjonowana i jej używanie wymaga wykupienia odpowiedniej licencji. Zakupiony kod licencji jest wprowadzany w trakcie konfiguracji centrali i decyduje o ilości stanowisk, które mogą używać programu PhoneCTI. Licencjonowanie aplikacji nie ma wpływu na jej instalację. Wersję instalacyjną programu można pobrać ze strony domowej Slican i zainstalować program na swoim komputerze, wprowadzając po instalacji odpowiednie, niezbędne do połączenia aplikacji z centralą, dane wymagane w zakładce Ustawienia - Połączenie.

Warning! Jeżeli numer wewnętrzny wprowadzony w zakładce Ustawienia - Połączenie nie posiada uprawnień do korzystania z aplikacji PhoneCTI nie będzie możliwości połączenia z centralą i synchronizacji danych.

Drugi etap instalacji (nieobowiązkowy) polega na wgraniu do centrali odpowiednio przygotowanego pliku zawierającego aplikację PhoneCTI. Może to zostać wykonane z poziomu administratora centrali. Operacja ta, jeżeli zostanie wykonana, umożliwia automatyczną aktualizację oprogramowania PhoneCTI na stanowiskach roboczych., Aktualizacja została opisana w rozdziale Aktualizacja aplikacji.

Uruchomienie aplikacji

Program PhoneCTI uruchamia się identycznie jak każdy inny program w systemie operacyjnym Windows. W ustawieniach programu można aktywować funkcję automatycznego uruchamiania programu po starcie systemu operacyjnego. W trakcie uruchomienia następuje zalogowanie się programu do centrali (zgodnie z ustawieniami określonymi w zakładce Ustawienia - Połączenie). Po pomyślnym zalogowaniu następuje synchronizacja danych programu z danymi w centrali.

Aktualizacja aplikacji

Aktualizacja programu jest dokonywana automatycznie i użytkownik nie ma wpływu na jej przebieg. Podobnie jak aktualizacja firmware centrali, karty VoIP lub karty REC dokonywana jest również (przez administratora centrali) aktualizacja programu PhoneCTI. Każdorazowo podczas uruchomienia programu PhoneCTI dokonywane jest sprawdzenie wersji programu w centrali i jego porównanie z numerem wersji programu zainstalowanego na komputerze. Jeżeli te dwa numery są różne, następuje automatyczne pobranie i zainstalowanie wersji programu znajdującej się w centrali, a następnie dopiero logowanie się do centrali. W zależności on numeru wersji aktualizacja taka może spowodować zainstalowanie nowszej lub starszej wersji.

Struktura programu

Zasady oznaczania

W programie Phone CTI przyjęto zasadę intuicyjnego, z pomocą odpowiednich ikon, oznaczania stanu telefonu widocznego w każdym z okien programu. Ikony te zachęcają także użytkownika do wykonania określonej akcji.

Ikony i symbole

W przypadku numerów telefonów będących numerami wewnętrznymi centrali, znaczek symbolizujący stan telefonu i sprzężonego z nim programu PhoneCTI składa się z dwóch ikon, z których jedna symbolizuje stan telefonu, druga zaś stan aplikacji. W Tabeli 1 przedstawiono ikony symbolizujące stan telefonu.

Stan telefonu
Ikona Znaczenie ikony
PhoneCTI phone free.png Ikona ta oznacza, że telefon jest wolny
PhoneCTI call.png Ikona ta oznacza, że z tego telefonu właśnie prowadzona jest rozmowa
PhoneCTI phone sleep.png Ikona ta oznacza, że z tego telefonu nie prowadzono rozmowy co najmniej przez ostatnie 8 godzin
PhoneCTI phone ringing.png Ikona ta oznacza, że telefon ten właśnie się rozdzwania
PhoneCTI phone off.png Ikona ta oznacza, że telefon jest wyłączony lub konto niezalogowane

Tabela 1: Ikony symbolizujące stan telefonu.
W Tabeli 2 przedstawiono ikony symbolizujące stan aplikacji. Jeżeli numer przypisany do kontaktu jest numerem zewnętrznym, ikonka symbolizująca ten telefon ma postać przedstawioną w Tabeli 2.

Stan telefonu
Ikona Znaczenie ikony
PhoneCTI Numer zewnętrzny.PNG Ikona symbolizująca telefon zewnętrzny

Tabela 2: Ikona symbolizująca telefon zewnętrzny
Ikona ta zawsze ma kolor niebieski, gdyż w przeciwieństwie do numerów wewnętrznych stan takiego telefonu nie jest monitorowany.

Stan aplikacji
Ikona Znaczenie ikony
<Brak> Brak ikony oznacza, że do danego portu nigdy nie była zalogowana aplikacja PhoneCTI
PhoneCTI apps ok.png Ikona ta oznacza, że aplikacja jest uruchomiona i zalogowana do danego portu
PhoneCTI apps clock.png Ikona ta oznacza, że aplikacja przeszła w stan "Zaraz wracam", czas przejścia jest zdefiniowany w ustawieniach
PhoneCTI apps dnd.PNG Ikona ta oznacza, że aplikacja stwierdziła stan DND (nie przeszkadzać) telefonu[1]

Tabela 3: Ikony symbolizujące stan aplikacji.
Ostatecznie symbol telefonu i sprzężonej z nim aplikacji jest tworzony poprzez złożenie jednej z ikon z Tabeli 1 i jednej z ikon z Tabeli 2.
Przykład
Dla zobrazowania powyższych zasad przedstawiono trzy następujące symbole wraz z ich opisem:

Symbol Znaczenie symbolu
PhoneCTI free not logged.PNG Symbol oznaczający, że telefon jest wolny, natomiast do portu tego telefonu nie jest zalogowana aplikacja PhoneCTI
PhoneCTI busy ok.PNG Symbol oznaczający, że telefon jest zajęty, natomiast aplikacja PhoneCTI jest zalogowana do portu tego telefonu
PhoneCTI free dnd.PNG Symbol oznaczający, że telefon jest wolny, natomiast aplikacja stwierdziła jego stan DND

Tabela 4: Przykłady symboli używanych w aplikacji

Lokalizacja i znaczenie symboli

Symbole, których przykłady przedstawiono w Tabeli 3 pojawiają się w dwóch miejscach. Po zalogowaniu symbol ten jest widoczny w górnej części okna aplikacji PhoneCTI, jak to przedstawiono na poniższym rysunku:

PhoneCTI Zalogowanie.PNG

Ponadto na liście kontaktów we wszystkich programach PhoneCTI jest on również widoczny obok komentarza zdefiniowanego dla danego numeru wewnętrznego:

PhoneCTI Lista kontaktów.PNG

Ponadto należy zwrócić uwagę na następujące elementy:

 • Poniżej komentarza zdefiniowanego w centrali znajduje się opis wprowadzany indywidualnie przez danego użytkownika. Opis ten jest oczywiście opcjonalny i jeżeli go nie ma, w górnej części okna pojawia się tekst "Tutaj wpisz swój opis..." - zachęcający do wprowadzenia opisu, a na liście kontaktów drugi wiersz nie jest wyświetlany.
 • Jeżeli dany kontakt posiada numer wewnętrzny, to jest on pokazany po prawej stronie komentarza.
 • Jeżeli dany numer znajduje się w książce publicznej i dla tego numeru włączona jest opcja "Zastrzeż numer" (zaznaczone jest pole EdLck), wówczas pojawia się jedynie opis, uniemożliwiając odczytanie numeru telefonu.
 • Ikony znajdujące po prawej stronie kontaktu mają następujące znaczenie:
  • PhoneCTI Koperta zielona.PNG - program PhoneCTI jest zalogowany dla danego numeru i istnieje możliwość wysłania do komputera sprzężonego z tym numerem wiadomości tekstowej, która zostanie natychmiast wyświetlona na ekranie tego komputera.
  • PhoneCTI Koperta niebieska.PNG - program PhoneCTI był logowany dla danego numeru, ale nie jest zalogowany w chwili obecnej i istnieje jedynie możliwość wysłania wiadomości tekstowej, która zostanie wyświetlona na ekranie komputera po zalogowaniu programu PhoneCTI.
  • PhoneCTI Koperta szara.PNG - kontakt zawiera numer zdefiniowany w publicznej lub prywatnej książce telefonicznej (kontakt taki sygnalizowany jest ikoną PhoneCTI Numer zewnętrzny.PNG po swojej lewej stronie) i istnieje jedynie możliwość wysłania SMSa na ten numer
  • PhoneCTI Gwiazdka pusta.PNG - znaczek ten oznacza, że dany kontakt nie znajduje się w Ulubionych. Kliknięcie w tę gwiazdkę spowoduje jego dodanie.
  • PhoneCTI Gwiazdka pełna.PNG - znaczek ten oznacza, że dany kontakt został dodany do Ulubionych. Kliknięcie w tę gwiazdkę spowoduje jego usunięcie z tej listy.

Ustawienia

Uwaga! Niektóre z opcji mogą być niedostępne ze względu na korzystanie z wersji oprogramowania starszego niż poniżej opisywane

Po wybraniu opcji Ustawienia z menu Program na ekranie pojawi się okno z kilkoma zakładkami, służące do ustawienia szeregu opcji programu. Poszczególne zakładki zostały opisane w kolejnych paragrafach.

Ustawienia - Połączenie

Po wybraniu zakładki Połączenie na ekranie widoczne jest następujące okno:

PhoneCTI polaczenie.png

Widoczne na rysunku pola służą do wprowadzenia danych niezbędnych przy nawiązaniu połączenia z centralą. Do pierwszego z tych pól wprowadzamy numer wewnętrzny telefonu, z którym sprzężony będzie program PhoneCTI. Kolejne pole powinno zawierać hasło zdefiniowane dla telefonu o numerze wewnętrznym podanym w poprzednim polu (Hasło to może zawierać od 4 do 16 znaków, z wyłączeniem znajów ";" i "~"). Hasło powinno zostać wprowadzone przez administratora w programie ConfigMAN (arkusz Abonenci/Ustawienia CTI). Podczas pierwszego logowania programu PhoneCTI do centrali, program wymusi zmianę tego hasła. Zmiany takiej można także dokonać w dowolnym momencie klikając link Zmień hasło, znajdujący się poniżej pola zawierającego hasło. Po kliknięciu w ten link na ekranie pojawi się następujące okno, w którym należy wprowadzić stare hasło oraz dwukrotnie nowe. Jeżeli wszystkie dane zostaną wprowadzone poprawnie, hasło zostanie zmienione i wprowadzone do centrali. Z tego też względu administrator centrali nie zna haseł poszczególnych użytkowników. Wprowadzone hasło może zostać zapamiętane w programie, poprzez zaznaczenie okienka znajdującego się po prawej stronie pola zawierającego hasło. Jeżeli pole to nie zostanie zaznaczone, program będzie pytał o hasło przy każdej próbie logowania. Kolejne pole występujące w ramach ustawień logowania przeznaczone jest do wprowadzenia adresu IP centrali. Adres ten może zostać wpisany ręcznie lub wprowadzony automatycznie po przyciśnięciu przycisku "Znajdź serwer" i wybraniu odpowiedniej centrali z listy central widocznych w sieci. Naciśnięcie klawisza "Połącz" po poprawnym wypełnieniu wszystkich wymienionych pól spowoduje połączenie programu z centralą telefoniczną i synchronizację książki telefonicznej oraz pozostałych danych związanych z podanym numerem wewnętrznym. Po pomyślnym połączeniu z centralą, w dolnej części okna pojawi się napis - "Połączenie udane" Jeżeli wprowadzone dane są błędne w dolnej części okna pojawi się napis - "Hasło zmienione" Jednocześnie link Zmień hasło zmienia się na Przypomnij hasło, a po jego kliknięciu następuje otwarcie odpowiedniej strony aplikacji WebCTI, gdzie możliwe jest wysłanie na podany adres mailowy wiadomości z hasłem.


Ustawienia - Ogólne

PhoneCTI ogólne.png
W oknie tym istnieje możliwość ustawienia szeregu parametrów decydujących o sposobie działania programu. Definiują one sposób uruchamiania aplikacji, jej zachowania i pokazywania w niej określonych danych. W jednym z pól użytkownik ma możliwość ustalenia czasu po jakim aplikacja przejdzie w stan 'Zaraz wracam' jeżeli w aplikacji nie wykonano żadnej akcji przez ten czas - nastąpi wówczas zmiana ikony symbolizującej stan aplikacji na 10px‎. Między innymi w oknie tym można określić jaka akcja zostanie wykonana przez program w wyniku podwójnego kliknięcia na danym kontakcie. Do dyspozycji są akcje wybrierane z poniższej listy rozwijanej:
PhoneCTI Action DoubleClick.PNG

Pokaż okno połączenia - wybranie tej opcji spowoduje, że podwójne kliknięcie spowoduje wyświetlenie na ekranie komputera następującego okna[2]
PhoneCTI Okno połączenia.PNG

Kliknięcie na - znajdującym się w tym oknie - przycisku z zieloną słuchawką spowoduje wybranie odpowiedniego numeru i zestawienie połączenia, przy czym proces zestawiania połączenia jest różny zależnie od rodzaju telefonu o numerze wewnętrznym, na który zalogowany jest program PhoneCTI. W przypadku telefonu cyfrowego, centrala na polecenie programu symuluje podniesienie słuchawki, wybierany jest odpowiedni numer, a po odebraniu połączenia przez osobę po drugiej stronie następuje automatyczne włączenie akustyki i istnieje możliwość prowadzenia rozmowy. W przypadku telefonu analogowego, centrala na polecenie programu wybiera odpowiedni numer, a po odebraniu przez osobę po drugiej stronie oddzwania na numer wewnętrzny, na który zalogowany jest program PhoneCTI.
Wykonaj połączenie - wybranie tej opcji spowoduje, że po podwójnym kliknięciu w danego abonenta centrala zadzwoni do tego abonenta i zestawi połączenie według zasad identycznych jak opisane w poprzedniej opcji.
Pokaż okno wiadomości - wybranie tej opcji spowoduje, że podwójne kliknięcie spowoduje wyświetlenie na ekranie komputera okna opisanego w rozdziale 4.6.1 Okno wiadomości.

Ustawienia - WebCTI

PhoneCTI webcti.png

W oknie tym określamy numer portu logowania do usługi WebCTI - wykorzystywanej podczas odsłuchu nagrań zachowanych w centrali. Ustawienie to jest wykorzystywane jedynie w przypadku połączeń zdalnych (spoza sieci lokalnej). Ponadto w tej zakładce znajduje się link Przejdź do WebCTI, którego kliknięcie przenosi nas do aplikacji WebCTI znajdującej się w centrali.

Ustawienia - Historia

PhoneCTI historia.png

Od wersji 2.00 istnieje możliwość grupowania historii, celem zorganizowania jej widoku.

Ustawienia - Rozmowy

PhoneCTI Ustawienia Rozmowy.PNG

W oknie tym możemy zdefiniować sposób sygnalizacji połączenia. Zaznaczenie pierwszej opcji spowoduje, że w momencie nadejścia połączenia (przy połączeniu przychodzącym) lub podniesienia słuchawki (przy połączeniu wychodzącym) na ekranie komputera pojawi się jedno z poniższych okien (zależnie od kierunku połączenia):

PhoneCTI Okno połączenia 2.PNG

PhoneCTI Podniesiona słuchawka okno.JPG

Jeżeli zaznaczone zostanie również drugie pole w tym oknie, okno połączenia zostanie zamknięte po określonym czasie. Szczegółowy opis tego okna znajduje się w rozdziale 3.6.4 Okno Połączenia. Możliwe jest również włączenie automatycznych powiadomień o dostępności osoby, której numer był uprzednio niedostępny. Powiadomienie takie pojawia się w momencie, gdy wywoływana, uprzednio niedostępna, osoba wykona jakąkolwiek operację na telefonie. W prawym dolnym rogu ekranu pojawi się poniższe okno:

PhoneCTI Powiadomienie.PNG

Okno powyższe znika z ekranu po czasie określonym w oknie Wiadomości, ale w trayu ikona programu pojawia się naprzemiennie z poniższą ikoną:

PhoneCTI Koperta powiadomienia.PNG

Oznacza to wiadomość jaka nadeszła od tego numeru. Kliknięcie w tę ikonę powoduje wyświetlenie na ekranie poniższego okna:

PhoneCTI Wiadomość wolny.PNG

Wiadomość zawarta w tym oknie zachęca do zadzwonienia pod uprzednio niedostępny numer.

Ustawienia - Wiadomości

PhoneCTI wiadmosci.png

Wybranie odpowiedniej dla nas opcji będzie skutkowało wyświetlaniem się poniższego okna przez zadeklarowany przez nas czas.

PhoneCTI Okno wiadomości.PNG

Okno powyższe będzie znikać z ekranu po czasie określonym w kolejnym polu, ale w trayu ikona programu pojawia się naprzemiennie z poniższą ikoną:

PhoneCTI Koperta powiadomienia.PNG

Po kliknięciu w kopertę, na ekranie komputera pojawi się okno zawierające treść wiadomości.

PhoneCTI Wiadomość 1.PNG

W oknie tym pojawiają się wszystkie wiadomości przesłane do i od danego abonenta w trakcie bieżącego dnia. Wiadomości z dni poprzednich są przechowywane w archiwum. Jeżeli omawiane pole nie zostanie zaznaczone, to okno powiadamiania o wiadomościach nie będzie się pojawiało. Szczegółowy opis tego okna znajduje się w rozdziale 4.7.1 Okno wiadomości. W polu "Okres ważności SMSa" określamy czas przez jaki wysłany SMS jest przechowywany u dostawcy sieci komórkowych, jeżeli nie mógł zostać dostarczony odbiorcy. Przez ten czas operator będzie ponawiał próby jego wysłania. Ostatnie pole definiuje język słownika, jaki zostanie użyty do sprawdzania treści wpisywanej wiadomości. Do wyboru są trzy opcje: Polski, Deutch i English

Ustawienia - Nie przeszkadzać (DND)

PhoneCTI Ustawienia NiePrzeszkadzać.PNG

Ekran ten służy do ustawienia zasad włączania usługi DND. Włączenie tej usługi może nastąpić po określonej przez użytkownika ilości minut bezczynności. Za stan bezczynności uważany jest stan, w którym użytkownik nie korzysta zarówno z telefonu, jak i komputera. Możliwe jest też ustawienie powodujące automatyczne włączenie usługi DND po wyjściu z aplikacji. Możliwe jest także włączanie usługi DND w obydwu powyższych przypadkach. U dołu ekranu głównego programu PhoneCTI znajduje się niewielki przycisk, którego kliknięcie powoduje włączenie lub wyłączenie (zależnie od stanu) usługi DND dla numeru wewnętrznego powiązanego z programem PhoneCTI.

Ustawienia - Przekierowanie (FWD)

PhoneCTI Ustawienia Przekierowanie1.PNG

W oknie tym umieszczono wszystkie ustawienia decydujące o zasadach realizacji przekierowań z danego telefonu. Ustawienia te mogą zostać dokonane także w programie ConfigMAN lub za pomocą odpowiednich usług. Włączenie przekierowania może nastąpić po określonej przez użytkownika ilości minut bezczynności. Za stan bezczynności uważany jest stan, w którym użytkownik nie korzysta zarówno z telefonu, jak i komputera. Możliwe jest też ustawienie powodujące automatyczne włączenie przekierowania po wyjściu z aplikacji. Możliwe jest także włączanie przekierowania w obydwu powyższych przypadkach. W przypadku automatycznego włączenia przekierowania, jest ono włączane zgodnie z ustawieniami dokonanymi w tej zakładce. Standardowo, wciśnięcie przycisku FWD, znajdującego się u dołu okna głównego programu PhoneCTI powoduje wyświetlenie na ekranie komputera powyższego okna. Zaznaczenie ostatniego z pól widocznych w powyższym oknie, spowoduje zamiast wyświetlania okna ustawień przekierowania, włączenie przekierowania z zapamiętanymi ustawieniami.

Ustawienia - Ustawienia audio

PhoneCTI audio.png

W oknie tym określamy sposób sygnalizacji dźwiękowej przychodzących wiadomości. W przypadku podłączonych do komputera dodatkowych urządzeń audio (zestaw słuchawkowy, głośnomówiący), możliwe jest dodatkowo ustalenie poziomu głośności na nich.

Warning! W lewym dolnym rogu wszystkich oknien ustawień znajduje się przycisk Ustaw domyślne. Przycisk ten powoduje zawsze przywrócenie ustawień domyślnych w danym oknie.


Książka telefoniczna

Poniższy rysunek prezentuje okno książki telefonicznej, ukazujące się po wybraniu opcji Książka z menu Kontakty.

PhoneCTI Książka telefoniczna.PNG

Po lewej stronie powyższego okna widoczny jest panel Grupy, w którym znajduje się lista grup do jakich należą numery znajdujące się w książce telefonicznej oraz ich struktura. Użytkownik programu PhoneCTI może dodawać, edytować i usuwać grupy, jednakże jeżeli nie posiada on zdefiniowanych w centrali uprawnień do edycji publicznej książki telefonicznej wszelkie jego operacje na grupach będą dotyczyły jedynie prywatnej książki telefonicznej. W celu utworzenia nowej grupy należy zaznaczyć grupę wyższego rzędu, w której tworzona grupa ma się znaleźć i kliknąć w przycisk Dodaj. Na ekranie pojawi się poniższe okno:

PhoneCTI Nowa Grupa.PNG

Wprowadzenie nazwy grupy i jej zatwierdzenie spowoduje dodanie nowej grupy w odpowiednim miejscu panelu po lewej stronie. Zaznaczenie grupy i wybranie jej edycji powoduje pojawienie się na ekranie poniższego okna:

PhoneCTI Edycja Grupy.PNG

W oknie tym możemy zmienić nazwę utworzonej wcześniej grupy. W podobny sposób zaznaczenie danej grupy i wybranie jej usunięcia spowoduje pojawienie się następującego okna:

PhoneCTI Usuń Grupę.PNG

Po potwierdzeniu wskazana grupa zostanie usunięta. W panelu po prawej stronie okna, zatytułowanym Książka, widoczne są poszczególne kontakty. Kontakty widoczne w tym panelu zależą od zaznaczenia dokonanego w panelu po lewej stronie. Wśród kontaktów znajdują się numery wewnętrzne centrali, numery z publicznej książki telefonicznej oraz numery wpisane przez danego użytkownika do prywatnej książki telefonicznej. Widoczne są wszystkie kontakty lub jedynie kontakty należące do określonej grupy. Kliknięcie w przycisk Dodaj spowoduje pojawienie się na ekranie poniższego okna:

PhoneCTI Nowy Kontakt.PNG

W oknie tym należy wprowadzić nazwę kontaktu, ponadto dla każdego kontaktu możliwe jest wprowadzenie wielu numerów telefonów, opatrując każdy z tych numerów odpowiednim komentarzem. Błędnie wprowadzone numery można usuwać. Ponadto możliwe jest przydzielenie kontaktu do grupy - w omawianym przykładzie nie ma możliwości dodania kontaktu do grupy oznaczonej ikonką PhoneCTI Rączka.PNG, oznaczającą przynależność danej grupy do publicznej książki telefonicznej. Występuje to w sytuacji, gdy użytkownik programu PhoneCTI nie ma uprawnień do edytowania publicznej książki telefonicznej.

Historia połączeń

Wybranie zakładki Historia - oknie głównym programu powoduje pokazanie historii połączeń z udziałem telefonu o numerze wewnętrznym, na który zalogowany jest program PhoneCTI. Okno główne programu po wybraniu zakładki Historia przybiera następujący wygląd:

PhoneCTI Historia.PNG

Każda pozycja z okna historii oznacza jedno połączenie wychodzące z danego numeru lub na ten numer przychodzące. Widoczne są wszystkie połączenia dotyczące tego numeru i znajdujące się centrali. W każdej pozycji widoczny jest numer dzwoniącego, jego komentarz (w przypadku połączeń wychodzących jest to numer wybrany i komentarz dla tego numeru), data i czas realizacji połączenia. Oprócz informacji tekstowych w każdym wierszu znajduje się szereg ikon opisujących dane połączenie. Są to:

PhoneCTI Połączenie przychodzące.PNG

Strzałka ta oznacza połączenie przychodzące, które zostało odebrane.

PhoneCTI Połączenie wychodzące.PNG

Strzałka ta oznacza połączenie wychodzące, niezależnie od tego czy doszło ono do skutku, czy też nie.

PhoneCTI Połączenie nieodebrane.PNG

Strzałka ta oznacza nieodebrane połączenie przychodzące.

PhoneCTI Połączenie nieodebrane 2.PNG

Symbol ten onacza kilka nieodebranych połączeń przychodzących danego dnia od tego samego dzwoniącego, do momentu przejrzenia historii połączeń. Liczba widoczna w tym symboli oznacza ilość takich połączeń.

PhoneCTI Połączenie odebrane inny.PNG

Symbol ten onacza połączenie przychodzące, odebrane przez innego abonenta. Symbol ten może wystąpić w dwóch sytuacjach:

 • połączenie skierowane na grupę, do której należy dany numer wewnętrzny zostało odebrane przez innego agenta w grupie
 • połączenie skierowane indywidualnie na danego abonenta zostało przejęte przez innego abonenta.
PhoneCTI SMS.PNG

Symbol ten oznacza, że pod skazany numer wysłany został SMS, którego treść będzie widoczna w oknie ukazującym się po podwójnym kliknięciu w daną pozycję.

PhoneCTI Wiadomość.PNG

Symbol ten oznacza, że z komputerem powiązanym z danym numerem wewnętrznym prowadzona była rozmowa tekstowa. Treść tej rozmowy będzie widoczna w oknie ukazującym się po podwójnym kliknięciu w daną pozycję.

PhoneCTI Nagranie.PNG

Symbol ten oznacza, że dana rozmowa została nagrana.

Dzwonienie

Wybieranie numeru z listy kontaktów

Wybieranie numeru z historii połączeń

Wybieranie numeru z okna aplikacji

Okno Połączenia

Przykładowe Okno połączenia zostało przedstawione w rozdziale 3.2.3 Ustawienia - Rozmowy. Wygląd tego okna zmienia się jednak od kontekstu w jakim ono się pokazuje. Przede wszystkim zmienia się tytuł tego okna. Możliwe są następujące sytuacje:

1
PhoneCTI Podniesiona słuchawka.PNG
Tytuł jaki okno przybiera, gdy podniesiemy słuchawkę telefonu, aby wybrać numer.
2
PhoneCTI Wywołanie.PNG
Tytuł jaki okno przybiera, gdy numer zostanie wybrany i wołany telefon rozdzwania się.
3
PhoneCTI Połączony z.PNG
Tytuł po połączeniu z wybranym numerem.
4
PhoneCTI Połączenie przychodzące 2.PNG
Tytuł jaki okno przybiera w przypadku nadejścia połączenia przychodzącego.
Po odebraniu takiego połączenia tytuł okna połączenia zmienia się na pokazany w punkcie 3.
5
PhoneCTI Zawieszony.PNG
Tytuł okna jaki pojawia się w przypadku przekazywania połączenia.
6
PhoneCTI Zawieszony 2.PNG
Tytuł okna po odebraniu przekazywanego połączenia.

W środkowej części okna wyświetlane są trzy typy informacji:

 • Komentarz przypisany do numeru telefonu dzwoniącego, wybieranego lub z którym rozmawiamy
Warning! Jeżeli numer dzwoniący, wybierany lub z którym rozmawiamy to numer wewnętrzny centrali, to jest to komentarz zapisany w konfiguracji centrali, jeżeli jest to numer zapisany w prywatnej lub publicznej książce telefonicznej to jest to nazwa zapisana w tej książce, jeżeli natomiast jest to numer zewnętrzny i centrala rozmówcy wysyła komentarz, to wyświetlana jest jego treść.
 • Numer tego telefonu
 • Czas rozmowy, a przed zestawieniem połączenia - czas wywoływania

U dołu tego okna pojawią się przyciski umożliwiające podjęcie akcji, która będzie miała wpływ na zachowanie telefonu o numerze wewnętrznym, na który zalogowana jest aplikacja PhoneCTI.

Przycisk pojawiający się w górnym wierszu po prawej stronie okna zależy od rodzaju połączenia. W przypadku połączenia wychodzącego jest to przedstawiony obok przycisk obrazujący czerwoną słuchawkę.
PhoneCTI Czerwona słuchawka.PNG
Naciśnięcie tego przycisku powoduje rozłączenie zestawionego połączenia (jeżeli było ono zestawione) i wysłanie do telefonu sygnału nieosiągalności. Po naciśnięciu tego przycisku zostaje on wyszarzony. Ponadto w środkowej części okna połączenia, w miejsce wymienionych powyżej informacji pojawia się napis:
PhoneCTI Odłóż słuchawkę.PNG
Odłożenie słuchawki telefonu powoduje zniknięcie Okna Połączenia z ekranu komputera.
W przypadku połączenia przychodzącego przycisk pojawiający się w górnym wierszu po prawej stronie przedstawia zieloną słuchawkę.
PhoneCTI Zielona słuchawka.PNG
Po lewej stronie przycisku z czerwoną słuchawką - po nawiązaniu połączenia - pojawia się przycisk umożliwiający jego przekazanie. Wygląd tego przycisku przedstawia następujący rysunek:
PhoneCTI Przekaż.PNG
Po naciśnięciu tego przycisku, na ekranie komputera pojawia się ono z napisem nakazującym wybranie z listy kontaktów numeru, na który ma nastąpić przekazanie.
PhoneCTI Wybierz.PNG
W tym momencie należy na liście kontaktów wyszukać kontakt, zawierający numer, na który chcemy przekazać nawiązane połączenie. Klikając prawym przyciskiem myszki na wybranym kontakcie uzyskujemy menu kontekstowe. Wciskając klawisz Enter lub wybierając opcję Przekaż połączenie do kontaktu, spowodujemy zmianę zawartości okna Połączenia na takie, które umożliwi dokonanie przekazania na numer główny kontaktu.
PhoneCTI Menu przekazywania.PNG
Skrajnie po lewej stronie okna znajduje się widoczny obok zielony przycisk ze słuchawką i napisem Call. Przycisk widoczny w tej pozycji może się zmieniać zależnie od sytuacji w jakiej okno połączenia pojawiło się na ekranie. Standardowo przycisk ten pojawia się w momencie połączenia przychodzącego, umożliwiając jego odebranie.
PhoneCTI Zielona słuchawka.PNG
Po nawiązaniu rozmowy, przycisk nawiązania rozmowy zmienia się na widoczny obok. Umożliwia on zawieszenie aktualnie prowadzonej rozmowy i nawiązanie połączenia z innym numerem.
PhoneCTI Zawieś.PNG
Po zawieszeniu aktualnego połączenia przycisk powyższy zmienia się na następujący, widoczny obok. Jego ponowne naciśnięcie odwiesza zawieszoną rozmowę.
PhoneCTI Odwieś.PNG

Przesyłanie wiadomości

Program PhoneCTI umożliwia przesyłanie wiadomości pomiędzy użytkownikami tego programu (podobnie jak znany program "GG"), możliwe jest również wysyłanie wiadomości w postaci SMSów do osób, które posiadają telefony komórkowe. Zainicjowanie wysłania wiadomości następuje po kliknięciu prawym klawiszem myszki na dowolny kontakt z listy. Pojawi się wówczas poniższe menu kontekstowe:

PhoneCTI Menu kontekstowe.PNG

Z powyższego menu wybieramy opcję Wyślij wiadomość lub Wyślij SMS'a, zależnie od tego czy chcemy wysłać wiadomość na numer wewnętrzny, czy inny. Po wybraniu odpowiedniej opcji pojawi nam się okno omówione w następnym akapicie. Powyższy tekst wskazuje na sposób wysłania wiadomości do innego użytkownika programu PhonCTI. Możliwe jest też odpowiadanie na przychodzące wiadomości. Omówiono to w następnym akapicie. Załóżmy, że inny użytkownik programu PhoneCTI wysłał do nas wiadomość.

Okno wiadomości

Pojawienie się wiadomości jest sygnalizowane pojawieniem się w dolnym prawym rogu poniższego okienka:

PhoneCTI Okno wiadomości.PNG

Okienko to pojawi się jedynie wówczas, gdy zaznaczona zostanie odpowiednia opcja w ustawieniach (4.2.5 Ustawienia - Wiadomości) i zniknie po czasie również tam ustawionym, natomiast zawsze ikona programu trayu zacznie pojawiać się naprzemiennie z poniższą ikoną:

PhoneCTI Koperta powiadomienia.PNG

Kliknięcie w tę ikonę spowoduje wyświetlenie na ekranie komputera okna z wiadomością:

PhoneCTI Wiadomość 1.PNG

W oknie tym oprócz treści wiadomości wyświetlona jest także informacja o osobie, która tę wiadomość wysłała (wraz z jej opisem - jeżeli taki posiada) oraz godzina przesłania wiadomości. W dolnej części okna możliwe jest wpisanie treści odpowiedzi, którą chcemy wysłać. W górnej części okna znajduje się też przycisk umożliwiający zadzwonienie na numer abonenta, od którego otrzymaliśmy wiadomość. Kliknięcie lewej części klawisza spowoduje zestawienie połączenia z numerem, z którego otrzymaliśmy wiadomość, natomiast po kliknięciu w prawą część klawisza na ekranie ukaże się lista wszystkich numerów telefonów przypisanych do danego kontaktu. Z listy tej możemy wybrać numer, na który chcemy zadzwonić. Zestawienie połączenia odbywa się według standardowych zasad opisanych w rozdziale 4.2.2 Ustawienia - Ogólne.

Chat

Dzięki programowi PhoneCTI możemy prowadzić rozmowę z innym użytkownikiem programu, odpowiadając na jego wiadomości. Przykład takiej konwersacji pokazano na poniższym rysunku:

PhoneCTI Chat.PNG

Wiadomości w zaprezentowanej powyżej formie są przechowywane do końca dnia. Następnie trafiają do archiwum i można je wyświetlić na ekranie po wybraniu odpowiedniej zakładki w Oknie wiadomości i określeniu dnia.

SMS

Wysłanie wiadomości w postaci SMS jest możliwe również do innych osób nie posiadających numeru wewnętrznego w centrali. Wysyłanie SMSa odbywa się poprzez bramkę GSM znajdującą się w centrali. Abonent chcący wysyłać wiadomości SMS musi posiadać uprawnienia zgodne lub wyższe od znajdujących się w zakładce Ruch wychodzący/Prefiksy SMS pole Prg. Wiadomość SMS jest wysyłana automatycznie przez centralę, a raport w postaci informacji o wysłaniu SMSa pojawia się w Oknie wiadomości:

PhoneCTI Wiadomość SMS.PNG

Wysyłany SMS może mieć maksymalnie 160 znaków. Jeżeli jednak korzystamy z polskich znaków diakrytycznych ilość ta zmniejsza się do 70. Liczba znaków jakie pozostały do wpisania wyświetlana jest po prawej stronie okna. Program PhoneCTI uniemożliwi wpisanie większej niż dopuszczalna ilości znaków. W Oknie wiadomości znajduje się pole, którego zaznaczenie spowoduje, że wiadomość wysłana zostanie w postaci Flash SMSa.

Ustawianie strony kodowej w centralach za granicą W związku z coraz czętszym instalowaniem central Slican poza granicami naszego kraju, nasuwa się problem obsługi znaków diaktrycznych w innych językach w wiadomościach SMS. W przypadku instalacji centrali za granicą może wystąpić problem z otrzymywaniem i wysyłaniem wiadmości poprzez program PhoneCTI (puste pola, inne znaki).

W celu prawidłowego przekazywania SMSów w innych krajach należy:

 • centralę wyposażyć w najnowszy firmware (najstarszy możliwy to 6.22.0260_en).
 • posiadać aplikację PhoneCTI nie starszą niż 1.00.0320 .
 • ustawić stronę kodową centrali właściwą dla kraju poprzez polecenie systemowe PBX_CodePage <wartość>

Wartość – strona kodowa – możliwe:
WIN-1250
WIN-1251
WIN-1252
WIN-1253
WIN-1254
WIN-1257

Uwaga! Podane operacje należy przeprowadzać tylko na angielskiej wersji firmware centrali.

Konferencje

Wersja 2.01 oprogramowania wprowadza możliwość przeprowadzenia konferencji tekstowej. Jest to funkcja chatu, w której uczestniczy więcej niż dwóch użytkowników aplikacji PhoneCTI.

Aby stworzyć konferencje: wybieramy użytkownika z pola Kontakty. Wciskając na nim prawy klawisz myszy, z rozwijanego okna wybieramy opcję Dodaj do konferencji. Drugim sposobem jest uaktywnienie przycisku Konferencja na dolnym pasku aplikacji.

Phone conf 01.pngPhone conf 02.png

Po wybraniu którejkolwiek z możliwości i opcji, otworzy nam się nowe okno rozmowy, natomiast okno aplikacji zmieni się, w ten sposób że możemy wybrać wielu użytkowników.

Phone conf 03.pngPhone conf 04.pngPhone conf 05.png

Po wybraniu składników, z którymi chcemy przeprowadzić konferencję tekstową, możemy zacząć pisać. Każda osoba może dołączać oraz usuwać nowych użytkowników. Może również sama opuścić konferencję.

Wyszukiwanie danych

W programie PhoneCTI zastosowano stosunkowo zaawansowany sposób wyszukiwania tekstów. Wyszukiwania można dokonywać w każdym oknie programu, w którym pojawia się poniższe pole:

PhoneCTI wyszukiwanie.PNG

W miarę wprowadzania liter do powyższego okna, program PhoneCTI przeprowadza automatyczne wyszukiwanie. Odbywa się ono następująco:

 • jeżeli liczba wprowadzonych znaków wynosi 1 lub 2, program wyszuka wszystkie łańcuchy tekstowe, w których dowolne ze słów zaczyna się od wprowadzonego tekstu,
 • jeżeli liczba znaków wynosi 3 lub więcej, program wyszuka wszystkie łańcuchy, w których każde ze słów tego łańcucha zawiera wprowadzony tekst.

Jeżeli wyszukiwanie dotyczy kontaktów i odbywa się na liście kontaktów, a poszukiwany tekst nie zostanie znaleziony, program poinformuje o tym, zaproponuje nowego kontaktu i pokaże inne kontakty, które zawierają wprowadzony tekst i znajdują się poza aktualnym obszarem wyszukiwania. Działanie to ilustruje poglądowo poniższe okno:

PhoneCTI Sugestie.PNG

Obsługa kilku numerów przez jednego użytkownika

Czasami istnieje konieczność obsługi kilku numerów przez jednego użytkownika. Na stacji roboczej (komputerze) konieczne jest wykorzystanie tzw. instancji. Zainstalować aplikację (tylko raz). Użytkownik musi przygotować pomocnicze skróty do aplikacji z dodatkowym parametrem. Pozwoli to na utworzenie kilku odrębnych konfiguracji.

 • w zależności od sposobu instalacji programu (administrator, użytkownik) domyślna lokalizacja instalacji programu to: C:\Program Files\Slican\PhoneCTI\SlicanCTI.exe lub C:\Users\Katalog użytkownika\AppData\Local\Slican\PhoneCTI\SlicanCTI.exe
  • jeśli program nie znajduje się w lokalizacji domyślnej to należy wyszukać plik przy pomocy wyszukiwarki systemu Windows lub przez menu Start. Dla systemu Windows 10 - otworzyć Menu Start, odszukać katalog Slican, w katalogu odnaleźć program PhoneCTI, prawoklik -> Więcej/ Otwórz lokalizację pliku - wyświetli się ikona programu, prawoklik --> Właściwości/ Skrót/ Element docelowy
 • utworzyć skrót do programu na pulpicie
 • we właściwościach skrótu dopisać instancję - Właściwości/ Skrót/ Element docelowy: "C:\Program Files\Slican\PhoneCTI\SlicanCTI.exe" --instance 1 lub "C:\Users\Katalog użytkownika\AppData\Local\Slican\PhoneCTI\SlicanCTI.exe" --instance 1
 • wykonać tyle kopii skrótu ile telefonów obsługiwać będzie użytkownik, w każdym z nich zmienić cyfrę instancji na kolejną wartość, np.: --instance 2, --instance 3, ...
 • uruchamiając aplikację z poszczególnych skrótów zyskujemy możliwość konfiguracji programu dla kolejnych numerów

Przypisy

 1. W ustawieniach aplikacji można wymusić włączenie DND na telefonie, jeżeli telefon i aplikacja pozostają w stanie bezczynności przez odpowiednio długi czas.
 2. Poniższe okno pojawi się po podwójnym kliknięciu na abonencie 1058 Instrukcja