Książki telefoniczne telefonu CTS-220

Z Wiki
Skocz do: nawigacja, szukaj

Powrót do instrukcji

Dla telefonu CTS-330 dostępne są następujące książki telefoniczne:

  • Książka prywatna – książka, której wpisy są dostępne tylko na danym aparacie,
  • Książka publiczna – książka, której wpisy są dostępne dla wszystkich użytkowników centrali,
  • Spis abonentów – spis wszystkich numerów wewnętrznych centrali.

Spis abonentów jest aktualizowany z poziomu administratora centrali i tylko przez niego. Książki telefoniczne przechowywane są w systemie i nie są tracone w przypadku wymiany lub awarii aparatu.

Wyszukiwanie wpisów w spisie abonentów

1. Wciśnij strzałkę w dół.
2. Wpisz fragment nazwy, której szukasz lub wybierz grupę abonentów.
3. Klawiszami „Góra” lub „Dół” wyszukaj wpis z wyselekcjonowanych wpisów.

Po wyświetleniu kontaktu, ktyry nas interesuje, możemy do niego zadzwonić podnosząc słuchawkę lub przypisać wskazany numer pod klawisz BLF.


Wyszukiwanie wpisów w książkach telefonicznych (publicznej i prywatnej)

1 Naciśnij klawisz kontekstowy Książka.
2 Wybierz książkę prywatną lub publiczną
3 Wybierz opcję Szukaj.
4 Wpisz fragment nazwy, której szukasz, a następnie naciśnij klawisz kontekstowy Szukaj.

Zapis do książki telefonicznej

Dodanie nowego wpisu do książki telefonicznej

1
Naciśnij przycisk Książka.
2
Wybierz książkę, w której chcesz dodać nowy wpis (Dodaj do prywatnej lub Dodaj do publicznej).
3
Naciśnij przycisk Opcje, a następnie naciśnij przycisk kontekstowy WybierzW przypadku dodawania wpisu do książki publicznej opcja Dodaj nowy wpis pojawi się, jeśli użytkownik posiada odpowiednie uprawnienia nadawane przez administratora centrali.
4
Podaj nazwę, pod jaką ma być zapisany numer.
5
Przejdź do podania numeru.
6
Podaj numer, który chcesz zapisać do książki.
7
Zatwierdź wpis.

Zapis numeru do książki w trakcie rozmowy

W trakcie połączenia, jeśli rozmówca zaprezentował się swoim numerem telefonu, można ten numer dodać do książki telefonicznej.


1 Wciśnij klawisz Opcje.
2 Wybierz opcję Książka.
3 Wybierz pozycję Dodaj do pryw. lub Dodaj do publ.
4 Podaj nazwę, pod jaką ma być zapisany numer, a następnie naciśnij klawisz Numer.
5 Zatwierdź zapis, naciskając przycisk Zapisz.

Zapis z historii połączeń

1
Wejdź do menu Spis połączeń.
2
Wyszukaj interesujące Cię połączenie z historii.
3
Wciśnij klawisz Opcje na interesującym Cię wpisie.
4
Wybierz opcję Dodaj do prywatnej lub Dodaj do publicznej
5
Podaj nazwę i zatwierdź, naciskając przycisk Zapisz.

Operacje na wpisach

Edycja

Edycji wpisów można dokonywać w książce publicznej, jeśli abonentowi zostały nadane stosowne uprawnienia. Natomiast do edycji wpisów w książce prywatnej nie są potrzebne żadne dodatkowe uprawnienia.


1 W stanie spoczynkowym telefonu wejdź do menu Książka.
2 Wybierz książkę, w której chcesz edytować wpis.
3 Wyszukaj wpis, który będziesz edytować.
4 Naciśnij klawisz Opcje i wybierz pozycję Edytuj. Można edytować opis lub numer.
5 Zatwierdź zmiany, naciskając klawisz Zapisz.

Dodawanie nowego numeru do kontaktu

Dla każdego kontaktu zapisanego w książkach telefonicznych można przypisać wiele numerów telefonicznych.

Aby dodać nowy numer do kontaktu należy

1 W stanie spoczynkowym telefonu wejdź do menu Książka.
2 Wybierz książkę, w której chcesz edytować wpis.
3 Wyszukaj wpis, który będziesz edytować.
4 Naciśnij klawisz Opcje i wybierz pozycję Dodaj nowy numer.
5 Wprowadź nowy numer dla kontaktu i zatwierdź zmiany, naciskając klawisz Zapisz.

Kopiowanie pomiędzy książkami

Kopiowania wpisów można dokonywać pomiędzy publiczną i prywatną książką pod warunkiem, że użytkownik ma uprawnienia do kopiowania i zapisu w książce publicznej.


1 W stanie spoczynkowym telefonu wejdź do menu Książka.
2 Wybierz książkę, z której chcesz skopiować wpis. Zatwierdzenie wybranej książki spowoduje przejście do wyszukiwania w niej wpisu.
3 Wyszukaj wpis, który chcesz skopiować.
4 Naciśnij klawisz Opcje i wybierz pozycję Kopiuj. Zatwierdź.

Kasowanie z książki telefonicznej

Kasować wpisy w książce publicznej może tylko abonent, który posiada stosowne uprawnienia.


1 Wciśnij klawisz Książka. Wybierz opcję Szukaj.
2 Wpisz z klawiatury fragment nazwy, którą chcesz skasować.
3 Jeśli wpis, który wyświetlił się na ekranie, nie jest żądanym, a tylko zawiera żądaną frazę, to można przejść do żądanej pozycji, używając przycisków przewijania menu (góra/dół).
4 Wejdź w menu Opcje. Wybierz Usuń. Zatwierdź operację usunięcia wpisu.

Przypisanie do klawisza szybkiego wyboru

Jeśli dany wpis jest często używany (często dzwonimy na numer miejski, który znajduje się w jednej z książek telefonicznych), to warto go przypisać pod jeden z przycisków szybkiego wyboru.

1 W stanie spoczynkowym telefonu naciśnij klawisz Książka.
2 Wybierz książkę, z której chcesz wybrać wpis do przypisania pod przycisk. Zatwierdzenie wybranej książki spowoduje przejście do wyszukiwania w niej wpisu.
3 Wyszukaj wpis, który chcesz zaprogramować.
4 Naciśnij klawisz Opcje i wybierz Przypisz klawisz.
5 Naciśnij przycisk programowalny, pod którym ten wpis ma być dostępny.
6 Zatwierdź swój wybór, naciskając Zapisz.Powrót do instrukcji