Callback

Z Wiki
Skocz do: nawigacja, szukaj

Zalety z korzystania funkcji Callback

Poniżej przedstawiamy kilka przykładowych korzyści, nie tylko finansowych z zastosowania funkcji:

 • Działanie funkcji tranzytowych czyli wykonywanie połączeń służbowych, z innego telefonu ograniczone jest wyłącznie do telefonów zapisanych w bazie danych centrali. Nie zachodzi niebezpieczeństwo utraty hasła i włamania do systemu.
 • Jako że użytkownik funkcji nie ponosi żadnych opłat za połączenie można jako numery MobilePhone wprowadzić numery GSM prywatne, dzięki czemu nie zachodzi potrzeba opłat abonamentowych i stałego zwiększania ilości posiadanych komórek służbowych.
 • Rozmowa w obu kierunkach zestawiana jest przez centralę, dlatego do osoby dzwoniącej nie jest przesyłana prezentacja numeru osoby dzwoniącej. Odbierający połączenie może być przekonany że dzwoni do niego osoba z siedziby firmy. Dzięki temu numery GSM telefonów służbowych jak i prywatnych pozostaną nieznane.

Działanie funkcji Callback

Callback jest usługą centrali pozwalającą na zamówieniu połączenia z centrali do użytkownika, na koszt własnego numeru wewnętrznego. Działanie funkcji przebiega w następujący sposób:

 • Należy zadzwonić z telefonu który jest zdefiniowany w centrali jako numer MobilePhone na wyznaczony przez administratora numer miejski centrali
 • Centrala odrzuci połączenie - nastąpi do po dwóch dzwonkach, chyba że dzwoniący wcześniej odłoży słuchawkę.
 • Po krótkiej chwili (opóźnienie ustawione jest na 5 sekund) oddzwoni na numer MobilePhone. Prezentacja dzwoniącego będzie numerem wyznaczonym przez administratora centrali
 • Po odebraniu połączenia w słuchawce pojawi się zwykły sygnał zgłoszenia centrali. Na jego tle można wybierać numer abonenta docelowego.
Warning! Korzyści płynące z funkcji Callback są szczególnie widoczne w przypadku opłat roamingowych. Łączny koszt połączenia zostaje znacznie obniżony dzięki tej funkcji. Jeżeli MobilePhone znajduje się za granicą to połączenie wykonane z tego telefonu na numer centrali posiadającej funkkcję Callback wyniesie np. w granicach Unii Europejskiej 1,79 zł/min. Przy wykorzystaniu funkcji CallBack, to samo połączenie zostanie zrealizowane za 0,85 zł/min (przy założeniu, że połączenie wychodzące z centrali na Mobile Phone jest bezpłatne).


Ustawienia funkcji Callback

Cały sposób działania funkcji Callback zdefiniowany jest w centrali i tylko administrator może go zmieniać. Administrator decyduje o:

 • Numerach wewnętrznych dla których opcja będzie dostępna
 • Numerach zewnętrznych (stacjonarnych lub GSM) na które centrala oddzwoni po wywołaniu funkcji Callback (w tym przypadku konieczne jet zaznaczenie pola TrEn - Zezwolenie na tranzyt.
 • Numerach miejskich centrali na które należy dzwonić aby wywołać funkcję
 • Z jakiego numeru centrala oddzwoni do użytkownika realizując funkcję Callback

Ograniczenia w działaniu usługi

Warning! Usługa Callback wymaga licencji. Tryb DEMO daje możliwość uruchomienia usługi dla jednego numerzu


Warning! Do prawidłowego działania funkcji niezbędne jest posiadanie łączy ISDN, wbudowany GSM lub VoIP.

W przypadku wywołania funkcji z wykorzystaniem dwóch linii analogowych działanie funkcji będzie ograniczone ( maksymalny czas trwania rozmowy do 3 minut).W zależności od jakości łączy, telefonu na który nastąpi oddzwonienie, oraz numeru który zostanie wybrany przez osobę dzwoniącą połączenie może być złej jakości a czasami niemożliwe - i to nie może stanowić podstaw reklamacji lub roszczeń.
Dlatego do poprawnego działania funkcji zaleca się, aby do realizacji połączenia co najmniej jedna z używanych linii była linią:

 • ISDN,
 • wbudowaną bramką GSM,
 • dobrej jakości połączeniem VoIP.

Powrót