Instrukcja obsługi MessengerCTI

Z Wiki
Skocz do: nawigacja, szukaj
Uwaga!

Aktualnie udostępniamy nowszą wersję MessengerCTI.desktop. Opis najnowszej wersji znajdziesz na stronie PubWiki - Oprogramowanie Komputerowe


Wstęp

Slican MessengerCTI.Desktop to aplikacja komputerowa, której zadaniem jest ułatwienie pracy abonenta centrali Slican. Dzięki zastosowaniu interfejsu graficznego wyświetlanego na ekranie monitora komputerowego aplikacja pozwala na wygodną obsługę połączeń telefonicznych oraz innych czynności związanych z telefonią. Posiada kilka dodatkowych funkcji pozwalających na rozszerzenie możliwości telefonu stacjonarnego. Łączy w sobie funkcje sterowania telefonem stacjonarnym podłączonym do centrali, np. wybierania numeru, odbierania połączeń oraz pracy jako telefonu równoległego do niego. Aplikacja pozwala również na: dostęp do książki telefonicznej centrali, historii połączeń, podglądu statusów telefonów i aplikacji MessengerCTI innych abonentów, czatów tekstowych oraz wysyłania i odbierania wiadomości SMS. Dodatkowo, specjalnie dla nowej wersji bramofonów DPH.IP wyposażonych w kamerę - wprowadzono funkcję podglądu obrazu wideo.

Aplikacja może być używana we współpracy z wszystkimi rodzajami telefonów przyłączonych do central Slican: systemowymi CTS, analogowymi i telefonami VoIP. W najnowszej obecnie wersji firmware central (6.53 IPx i 1.11 NCP) może pracować również jako samodzielny telefon VoIP. W zależności od rodzaju skojarzonego telefonu obsługa połączeń za pomocą aplikacji nieznacznie różni się. W połączeniu z systemowym CTS integracja jest pełna, sterowanie połączeniem odbywa się łącznie z włączeniem trybu głośnomówiącego (wybranie numeru, zestawienie, odebranie i rozłączenie połaczenia). Na telefonie analogowym i SIP czynności te zawsze są związane z fizycznym podniesieniem słuchawki telefonu. Niemniej niewątpliwie największą korzyść przy korzystaniu z niej odniosą użytkownicy telefonów analogowych, ponieważ uzyskują oni dostęp do funkcjonalności zupełnie niedostępnych dla tej klasy telefonów.

Podstawowe funkcjonalności

Obsługa kamer i bramofonu DPH.IP

Wprowadzenie do sprzedaży bramofonów DPH.IP z obsługą kamer wymusiło stworzenie opcji dla wyświetlania z nich obrazu wideo. Możliwość taką wprowadzono w aplikacji MessengerCTI.Desktop. W przypadku połączenia z bramofonu do użytkownika aplikacji obraz z jego kamery pojawia się w nowym okienku na monitorze komputera. Po odebraniu i przeprowadzeniu rozmowy, a także bez konieczności rozmowy z osobą przy bramofonie, tylko po jej identyfikacji wizualnej, można za pomocą specjalnego przycisku otworzyć drzwi, bramę lub szlaban. Również w przeciwną stronę, dzwoniąc do bramofonu lub na inny dowolny numer wewnętrzny skojarzony z kamerą, na ekranie monitora pojawia się obraz z kamery. Pozwala to na czasową obserwację otoczenia zainstalowanej kamery, np.: osoby do której dzwonimy. Możliwe jest również wybranie i obserwację obrazu z dowolnej kamery bez konieczności wykonywania połączenia, tylko przez wskazanie skojarzonej ikony w aplikacji. Za pomocą MessengerCTI.Desktop możliwe jest korzystanie również z kamer innych producentów ale muszą one obsługiwać formaty wideo i kodeki zgodne z bibliotekami aplikacji VLC.

Uwaga!

Aplikacja MessengerCTI.Desktop została wydana głównie na potrzeby wyświetlania obrazu wideo z bramofonów DPH.IP i obecnie nie posiada jeszcze wszystkich funkcjonalności obsługiwanych przez aplikację PhoneCTI. Będą one sukcesywnie wdrażane

Klient VoIP

MessengerCTI.Desktop może pracować jako klient VoIP - telefon równoległy, powiązany z wyposażeniem telefonu biurkowego, stacjonarnego (FXS, CTS, SIP). Użytkownik sam decyduje na którym urządzeniu odebrać połączenie i przeprowadzić rozmowę - telefonie czy komputerze - wykorzystując jego wbudowane urządzenia audio (kartę dźwiękową, mikrofon, głośniki, ewentualnie zewnętrzne słuchawki). Od wersji 1.11 NCP nowością jest możliwość wykorzystania aplikacji jako samodzielnego telefonu SIP. Do pracy w takiej konfiguracji wymagana jest licencja CTIuserPlus.

Książka kontaktów

Dużą zaletą oprogramowania jest łatwy i wygodny dostęp do kontaktów z książek telefonicznych i wyświetlanie ich na komputerze użytkownika. W MessengerCTI.Desktop wykorzystywane są tylko książki zgromadzone w centrali. Kontakty mogą być pogrupowane zgodnie z wymaganiami użytkownika. Wprowadzanie nowych abonentów oraz modyfikacja wpisów istniejących może być dokonywana zarówno z telefonu systemowego jak i w wygodniejszy sposób, z komputera - programu MessengerCTI.Desktop lub WebCTI. Modyfikacja jest widoczna natychmiast po jej wprowadzeniu. Dostęp do książki pozwala na proste i wygodne wyszukiwanie w bazie numeru osoby, do której chcemy zadzwonić. W przeciwną stronę, przy połączeniach przychodzących na ekranie monitora wyświetla się nam czytelna informacja o osobie dzwoniącej.

Historia połączeń

Użytkownik programu posiada wgląd do historii wszystkich swoich połączeń, zarówno odebranych jak i nieodebranych. Zapisana jest ona w centrali Slican. Za pomocą MessengerCTI można ją wyświetlić, uzyskać informację o kolejności połączeń, dacie i godzinie ich przeprowadzenia a także o sumie połączeń nieodebranych wykonanych z tego samego numeru.

Wiadomości tekstowe

Przy pomocy MessengerCTI można przesyłać informacje tekstowe - z komunikatora wewnętrznego (czatu) przez siec komputerową - do innej osoby posiadającej MessengerCTI, jak i w formie SMS na telefon i z telefonu GSM. Z czatu mogą korzystać wszyscy abonenci danej centrali oraz central z nią zlinkowanych systemem eSSL ver.2. Funkcjonalność ta jest szczególnie atrakcyjna dla tych firm, które posiadając centrale Slican nie zezwalają ze względów bezpieczeństwa na korzystanie z komunikatorów ogólnodostępnych. Dla zapewnienia równoległego dostępu z różnych urządzeń (komputer, smartfon) historia czatów i SMS zapisuje się bezpośrednio w centrali i na bieżąco synchronizuje z aplikacją MessengerCTI.Mobile.

Współpraca z wersją mobilną

Aplikację można również używać równolegle oraz zsynchronizować z MessengerCTI.Mobile, czyli wersją Android na urządzenia mobilne.

Wymagania minimalne

W celu zainstalowania aplikacji SLICAN MessengerCTI.Desktop spełnione muszą zostać następujące wymagania minimalne:

 • Procesor z taktowaniem - > 800MHz
 • Pamięć RAM - 1GB
 • Karta graficzna - zgodna z DirectX 9
 • System operacyjny - Windows 7 lub nowszy

Na komputerze, który nie spełnia powyższych wymagań minimalnych możliwe jest zainstalowanie aplikacji, ale będzie ona działała wolno lub nie będzie w pełni funkcjonalna.


Uwaga!

Aplikacja MessengerCTI.Desktop współpracuje z centralami IPx, MAC i CCT wyposażonymi w firmware 6.52 lub wyższy, oraz NCP od fw. 1.10

Instalacja aplikacji

Używanie aplikacji MessengerCTI.Desktop jest licencjonowane więc wymaga wykupienia odpowiedniej licencji. Zakupiony kod jest wprowadzany w trakcie konfiguracji centrali i decyduje o ilości stanowisk, które mogą używać programu. Licencjonowanie aplikacji nie ma wpływu na jej instalację. Wersję instalacyjną programu można pobrać ze strefy ServNET [1] i zainstalować go na swoim komputerze. Po zainstalowaniu należy go odpowiednio skonfigurować wprowadzając niezbędne dane do połączenia aplikacji z centralą: Ustawienia - Połączenie.


Uwaga!

Jeżeli numer wewnętrzny wprowadzony w zakładce Ustawienia - Połączenie nie posiada uprawnień do korzystania z aplikacji MessengerCTI - nie będzie możliwości połączenia z centralą i synchronizacji danych.


Drugi etap (nieobowiązkowy) polega na wgraniu do zasobów centrali odpowiednio przygotowanego pliku zawierającego aplikację MessengerCTI.Desktop. Może to zostać wykonane przez administratora centrali, posiadającego uprawnienia administratora WebCTI. Operacja ta, jeżeli zostanie wykonana, umożliwia automatyczną aktualizację oprogramowania na stanowiskach roboczych. Aktualizacja została opisana w rozdziale Aktualizacja aplikacji.

Uruchomienie aplikacji

Program MessengerCTI.Desktop uruchamia się identycznie jak każdy inny program w systemie operacyjnym Windows. W ustawieniach programu można aktywować funkcję automatycznego uruchamiania programu po starcie systemu operacyjnego. W trakcie uruchomienia następuje zalogowanie się programu do centrali (zgodnie z ustawieniami określonymi w zakładce Ustawienia - Połączenie). Po pomyślnym zalogowaniu następuje synchronizacja danych programu z danymi w centrali.

Aktualizacja aplikacji

Aktualizacja programu jest dokonywana automatycznie i użytkownik nie ma wpływu na jej przebieg. Podobnie jak aktualizacja firmware centrali, karty VoIP lub karty REC dokonywana jest również aktualizacja programu MessengerCTI.Desktop (przez administratora centrali). Każdorazowo podczas uruchomienia programu następuje porównanie wersji programu w centrali i programu zainstalowanego na komputerze. Jeżeli są różne, następuje automatyczne pobranie wersji znajdującej się w centrali, zainstalowanie jej, a następnie logowanie się aplikacji do centrali. W zależności od wersji programu znajdującego się w centrali aktualizacja może spowodować zainstalowanie nowszej lub starszej wersji.

Dostępne konfiguracje

Możliwości oferowane przez aplikację MessengerCTI.Desktop są uzależnione od przyjętej konfiguracji:

 • równoległa praca telefonu stacjonarnego i aplikacji (aplikacja z wyłączonym trybem VoIP) - rozmowa za pomocą telefonu, aplikacja - aranżowanie dla telefonu połączeń wychodzących (CTS, FXS, SIP) oraz odbieranie na telefonie połączeń przychodzących (CTS)
 • równoległa praca telefonu stacjonarnego i aplikacji (aplikacja w trybie VoIP) - niezależna obsługa połączeń telefonicznych - albo za pomocą telefonu, albo aplikacji
 • autonomiczna praca aplikacji, bez telefonu stacjonarnego (aplikacja w trybie VoIP) - obsługa połączeń tylko za pomocą aplikacji

Pozostałe funkcjonalności, np.: czat tekstowy, wysyłanie i odbieranie SMS, wyświetlanie obrazu z kamer, korzystanie z historii połączeń i i książki kontaktów, konfiguracja statusu abonenta i aplikacji Messenger dostępne są w każdej z powyższych konfiguracji

Aplikacja MessengerCTI.Mobile jest przeznaczona dla mobilnych urządzeń z systemem Android i jej opis znajduje się na: TUTAJ

MessengerCTI.Desktop w konfiguracji równoległej

Aplikacja z nieaktywnym trybem VoIP

Przeprowadzanie rozmów (przesyłanie akustyki) odbywa się tylko za pomocą telefonu skojarzonego z aplikacją. Samodzielnie aplikacja pozwala:

 • dla ruchu wychodzącego - wyszukanie numeru w książce kontaktów lub wpisanie numeru docelowego abonenta z klawiatury, wybrania opcji Zadzwoń, zestawienia połączenia w trybie głośnomówiącym na telefonie CTS
 • dla ruchu przychodzącego - wyświetlenie numeru dzwoniącego w oknie wywołania, ewentualnie nazwy dzwoniącego pobranej z książki kontaktów centrali, odebranie połączenia w trybie głośnomówiącym na telefonie CTS

Dla telefonów FXS i SIP konieczne jest podniesienie słuchawki z widełek


MessengerCTI.Desktop bez VoIP.png

Aplikacja z aktywnym trybem VoIP

Przeprowadzanie rozmów (przesyłanie akustyki) może odbyć się albo za pomocą telefonu, albo przez komputer i aplikację. Samodzielnie aplikacja pozwala:

 • dla ruchu wychodzącego - wyszukanie numeru w książce kontaktów lub wpisanie numeru docelowego abonenta z klawiatury, wybrania opcji Zadzwoń, zestawienia połączenia i rozmowę za pomocą wbudowanego mikrofonu i głośnika komputera lub podłączone słuchawki zewnętrzne
 • dla ruchu przychodzącego - wyzwolenie dzwonka, wyświetlenie numeru dzwoniącego w oknie wywołania, ewentualnie nazwy dzwoniącego pobranej z książki kontaktów centrali, odebranie połączenia i rozmowę przez wbudowany mikrofon i głośniki komputera lub podłączone słuchawki zewnętrzne.


MessengerCTI.Desktop plus telefon.png

MCTI - MessengerCTI.Desktop jako samodzielny telefon (tylko NCP)

Aplikacja z aktywnym trybem VoIP

Przeprowadzanie rozmów (przesyłanie akustyki) odbywa się tylko przez komputer i aplikację. Samodzielnie aplikacja pozwala:

 • dla ruchu wychodzącego - wyszukanie numeru w książce kontaktów lub wpisanie numeru docelowego abonenta z klawiatury, wybrania opcji Zadzwoń, zestawienia połączenia i rozmowę przez wbudowany mikrofon i głośniki komputera lub podłączone słuchawki zewnętrzne
 • dla ruchu przychodzącego - wyzwolenie dzwonka, wyświetlenie numeru dzwoniącego w oknie wywołania, ewentualnie nazwy dzwoniącego pobranej z książki kontaktów centrali, odebranie połączenia i rozmowę przez wbudowany mikrofon i głośniki komputera lub podłączone słuchawki zewnętrzne.
MessengerCTI.Desktop bez telefonu.png

Struktura programu

Okno główne

Okno główne aplikacji MessengerCTI.Desktop zawiera elementy interfejsu pełniące funkcje informacyjne oraz oferujące dostęp do okien dialogowych i wszystkich głównych funkcji:

MessengerCTI okno główne1.png

Górna część panelu:

MessengerCTI.Desktop - okno główne - góra.png

 • z lewej:
  • link do wersji programu
 • z prawej:
  • przycisk przywrócenia domyślnej pozycji okna
  • Zamknij - przycisk zminimalizowania do tray'a

Środkowa część panelu:

MessengerCTI.Desktop - okno główne - środek.png

 • z lewej:
  • ikona ręcznego ustawienia stanu aplikacji
 • w środku:
  • nazwa programu, poniżej - Opis - edytowalne pole komentarza ustawiane przez użytkownika pozwalające na dodanie dodatkowej informacji opisowej, np. o zbliżającym się lub przebywaniu na urlopie, o zajmowaniu się wybranym projektem
 • z prawej:
  • Szukaj (lupa) - przycisk/pole wyszukiwania numeru lub nazwy abonenta
  • Preferencje - dostęp do ustawień programu

Dolna część panelu:

MessengerCTI.Desktop - okno główne - dół1.png

 • dostęp do zakładek:
  • Kontakty - książka kontaktów centrali, z możliwością filtrowania
  • Ostatnie - historia połączeń i przesyłanych wiadomości
  • CC - zakładka obsługi CallCenter
 • informacje
  • o nieodebranych połączeniach
  • o numerach do oddzwonienia w CallCenter

Panel dolny:

MessengerCTI panel dolny.png

 • z prawej
  • dodaj kontakt
  • dodaj informację do schowka
  • tworzenie konferencji tekstowej
  • DND konfigurowanie/aktywacja usługi nie przeszkadzać
  • FWD konfigurowanie/aktywacja przekierowania
  • zmiana wielkości okna

Stan aplikacji i abonenta

Aplikacja MessengerCTI.Desktop pozwala na przedstawienie swojego aktualnego stanu za pomocą ikony w odpowiednim kolorze i wyświetlenia go w aplikacjach uruchomionych u innych użytkowników. Stan aplikacji symbolizuje pośrednio stan dostępności abonenta, który w zależności od aktualnie wykonywanych przez siebie czynności może być przez niego zmieniany ręcznie bądź automatycznie przez aplikację. Dopełnieniem stanu może być odpowiednio ustawiony komentarz. Wybranie danej ikony/symbolu pozwala na ręczną zmianę statusu przez użytkownika. Dodatkowo, graficznie wyświetlana jest informacja o rozdzwanianiu telefonu i przeprowadzaniu przez niego rozmowy.

Wykaz ikon i symboli

W tabeli przedstawiono wykaz ikon występujących w zakładkach Kontakty i Ostatnie:

 • MessengerCTI tv green.png - dla abonentów wewnętrznych centrali - ikona w różnych kolorach (z lewej strony nazwy abonenta) przedstawiająca aktualny stan aplikacji. Może być on ustawiony ręcznie z okna głównego aplikacji - ikona MessengerCTI free.png, oraz w przypadku Zaraz wracam także automatycznie.
 • MessengerCTI history.png - dla abonentów publicznych
 • MessengerCTI close door.png - dla bramofonów DPH.IP z przyłączonym czujnikiem otwarcia drzwi
Stan aplikacji oraz bramofonów DPH.IP
Ikona Znaczenie ikony
MessengerCTI tv green.png abonent centrali; aplikacja MessengerCTI.Desktop jest uruchomiona i Zalogowana z komputera abonenta. Klikniecie w ikonę pozwala wysłać wiadomość tekstową do innego użytkownika tej aplikacji,wiadomość SMS lub wykonać połączenie telefoniczne
MessengerCTI chat tv yellow.png abonent centrali; użytkownik lub aplikacja ustawiła stan Zaraz wracam, czas zwłoki zdefiniowany jest w ogólnych ustawieniach aplikacji
MessengerCTI tv red.png abonent centrali; użytkownik ustawił stan Nie przeszkadzać
MessengerCTI tv grey.png abonent centrali; aplikacja nie zalogowana lub ustawiony stan Niewidoczny
MessengerCTI tvtel green.png abonent centrali; aplikacja zalogowana (stan aplikacji a więc i kolor ikony może zmieniać się), włączone uprawnienia do aplikacji mobilnej MessengerCTI.Mobile (ikona smartfona w kolorze niebieskim)
MessengerCTI history.png abonent miejski; kliknięcie w ikonę pozwala na wysłanie wiadomości SMS lub wykonanie połączenia do wybranego abonenta
MessengerCTI close door.png bramofon; aktualne położenie drzwi - drzwi zamknięte, kliknięcie w ikonę umożliwia otwarcie drzwi
MessengerCTI open door.png bramofon; drzwi otwarte
MessengerCTI alarm open door.png bramofon; alarm przekroczenia czasu otwarcia drzwi

Tabela 1: Ikony symbolizujące stan aplikacji, użytkowników oraz bramofonów.


W tabeli przedstawiono wykaz ikon występujących po prawej stronie nazwy abonenta w zakładce Kontakty i Ostatnie. W przypadku telefonów będących numerami wewnętrznymi, pojawia się ikona symbolizująca stan telefonu.

Stan telefonu oraz informacja o kamerze
Ikona Znaczenie ikony
MessengerCTI bell red.png telefon rozdzwania się
MessengerCTI phone red.png z telefonu prowadzona jest rozmowa
MessengerCTI camera.png kamera jest skojarzona z telefonem lub bramofonem, kliknięcie w ikonę pozwala na jej podgląd
Tabela 2: Ikony symbolizujące stan telefonu i kamery

Preferencje

Wybranie ikony Preferencje z głównego okna programu spowoduje wyświetlenie okna z ustawieniami programu. W każdej z zakładek dostępny jest przycisk z informacją "O programie" i przywrócenia domyślnego pozycji okna głównego

Połączenie

W zakładce Połączenie należy wprowadzić niezbędne dane logowania aplikacji:

MessengerCTI polaczenie.png

Ustawienia logowania aplikacji

Do poprawnego zalogowania aplikacji wymagane jest wprowadzenie przez administratora w konfiguracji centrali odpowiednich danych:

 • numeru abonenta - w ustawieniach numeracji abonentów centrali
 • poziomu dostępu CTI i hasło:
  • dla central IPx, MAC, CCT - ConfigMAN arkusz Abonenci/Ustawienia CTI - CTI - poziom dostępu i hasło Pss
  • dla central NCP - ConfigWEB arkusz Numery wewnętrzne/Abonenci/CTI ustawienia - Dostęp do CTI i Hasło
 • adresu IP centrali - w ustawieniach sieciowych centrali

Poziom dostępu CTI określa z jakich funkcjonalności aplikacji można będzie skorzystać:

 • CTI.user - MessengerCTI bez funkcji VoIP i podglądu kamer
 • CTI.userPlus - MessengerCTI z VoIP i podglądem kamer


W ustawieniach połączenia aplikacji należy wprowadzić:

 • w polu Numer abonenta - numer wewnętrzny telefonu, na który aplikacja MessengerCTI.Desktop ma zostać zalogowana
 • w polu Hasło - zdefiniowane hasło CTI (może zawierać od 4 do 16 znaków, z wyłączeniem ";" i "~"). Podczas pierwszego logowania programu do centrali, może być wymagana zmiana hasła.
 • adres IP serwera - adres IP interfejsu sieciowego centrali. W przypadku logowania aplikacji spoza sieci centrali - adres IP rutera brzegowego (konieczne przekierowanie portów na ruterze 5529 TCP, 8100 - 8300 UDP dla IPx, 10000-30000 UDP dla NCP - na interfejs LAN centrali)

Administrator centrali po pierwszej zmianie hasła użytkownika nie ma do niego dostępu. Hasło może zostać zapamiętane w aplikacji przez wstawienie znacznika w polu znajdującym się po jego prawej stronie. Jeżeli znacznik nie będzie wstawiony, program będzie pytał o nie przy każdej próbie logowania.

Po poprawnym skonfigurowaniu wszystkich wymienionych pól naciśnięcie klawisza "Połącz" spowoduje połączenie programu z centralą telefoniczną i synchronizację książki telefonicznej oraz pozostałych danych związanych z podanym numerem wewnętrznym. W dolnej części okna pojawi się napis - "Zalogowano pomyślnie".


Jeżeli wprowadzone dane są nieprawidłowe lub występuje problem z połączeniem sieciowym mogą pojawić się komunikaty:

 • Błędny login lub hasło. Sprawdź czy wprowadzono poprawny login lub hasło
 • Łączenie do centrali na przemian z
 • Brak połączenia z centralą. Sprawdź wprowadzony adres IP oraz stan połączenia PC z siecią lokalną

Ogólne

MessengerCTI ustawienia ogólne.png


W oknie tym istnieje możliwość ustawienia parametrów decydujących o sposobie działania programu. Definiują one sposób jego uruchamiania i zachowania.

Dostępne ustawienia:

 • Uruchom aplikację przy starcie systemu - ustawienie automatycznego uruchamiania aplikacji
 • Uruchom zminimalizowany - aplikacja uruchomi się i będzie dostępna w obszarze powiadomień paska zadań systemu Windows
 • Ustaw stan "Zaraz wracam" po czasie bezczynności - ustawienie odpowiedniej ikony informującej o naszej nieobecności przy komputerze po zadeklarowanym przez użytkownika czasie
 • Wybierz skrót klawiszowy do okna aplikacji - przełącza okno aplikacji do obszaru powiadomień paska zadań systemu Windows i odwrotnie
 • Wybierz działanie podwójnego kliknięcia (na numer lub kontakt):
  • pokaż okno połączenia - pojawia się okno wyboru - numeru, połączenia telefonicznego, otwarcia okna Czat/SMS, zamknięcia bieżącego okna
  • zadzwoń pod główny numer - automatyczne wybranie numeru
  • pokaż ostatnie zdarzenia - wyświetla historię aktywności (połączeń, wiadomości) do abonenta
 • Ustaw aktualną pozycję okna jako domyślną - wskazuje domyślne położenie okna aplikacji na ekranie

Powiadomienia

W oknie znajdują się ustawienia związane z dźwiękowymi powiadomieniami o przychodzących połączeniach i wiadomościach oraz ustawieniami urządzeń komputera obsługującymi sygnał audio

MessengerCTI ustawienia audio.png

VoIP

W oknie znajduje się pole włączenia trybu VoIP dla aplikacji i zarządzania jego wejściem/wyjściem audio. Zaawansowane ustawienia VoIP pozwalają również na łączenie aplikacji z centralą na niestandardowych portach (np. z sieci Internet na ruter brzegowy klienta)


MessengerCTI.Desktop VoIP.png

Zarządzanie usługami

Wprowadzono możliwość konfiguracji przekierowań oraz usługi DND


MessengerCTI.Desktop FWD DND.png

Wykonywanie i odbieranie połączeń

Do przeprowadzenia rozmowy między użytkownikami, niezbędne jest zapewnienie odpowiedniego sprzętu, oprogramowania oraz ich prawidłowej konfiguracji:

 • centrala telefoniczna Slican
 • stanowisko komputerowe z zainstalowanym i odpowiednio skonfigurowanym oprogramowaniem MessengerCTI.Desktop,
  • program zalogowany do centrali na numer wewnętrzny abonenta (zakładka Preferencje, pole Połączenie),
 • telefon systemowy Slican, VoIP, analogowy, komputer z aplikacją,
 • w przypadku połączeń z podglądem obrazu - bramofon DPH.IP z kamerą lub telefon ze skojarzoną z nim kamerą zewnętrzną (nie dotyczy telefonów VoIP z wbudowaną kamerą)


Połączenie można zestawić za pomocą myszki komputerowej i monitora komputera. Rozmowa (przesyłanie akustyki) między abonentami odbywa się za pomocą telefonu podłączonego do centrali skojarzonego z programem MessengerCTI.Desktop lub samej aplikacji jeśli jest uruchomiona w trybie VoIP.

Po wybraniu z aplikacji numeru abonenta żądanego i zainicjowaniu połączenia - w przypadku:

 • telefonu systemowego CTS - centrala uaktywni na nim akustykę w trybie głośnomówiącym i zestawi połączenie do abonenta żądanego
 • telefonu VoIP i analogowego - centrala automatycznie oddzwoni najpierw na ten telefon (powiadomi dzwoniącego gotowości zestawienia połączenia) a po podniesieniu przez niego słuchawki zestawi połączenie
 • aplikacji w trybie VoIP (MCTI) - automatycznie zestawi połączenie

Wykonywanie połączeń na określony numer

MessengerCTI - okno rozmowy wych.png

Przeprowadzenie połączeń można realizować na kilka odmiennych sposobów. Częściowo zależy on od konfiguracji ustawień ogólnych aplikacji - opcja "Wybierz działanie podwójnego kliknięcia".

 • z zakładki Kontakty
  • wybieramy abonenta z odpowiedniej grupy (jeśli taka istnieje) lub bezpośrednio z grupy Wszystkie kontakty, połączenie wykonujemy przez dwuklik na numer lub kontakt
  • klikając w ikonę MessengerCTI tv green.png lub MessengerCTI history.png
 • z pola Szukaj - bezpośrednio wpisując numer telefonu za pomocą klawiatury komputera, następnie klikając skojarzoną z polem zieloną słuchawkę.
 • z zakładki Ostatnie - historii połączeń:
  • odnajdujemy połączenie z abonentem, z którym mieliśmy kontakt (dzwonił do nas lub my do niego) a następnie połączenie wykonujemy przez dwuklik na numer lub kontakt
  • klikając w jedną z ikon przy danym połączeniu: MessengerCTI tv green.png MessengerCTI history.png MessengerCTI Połączenie wychodzące.PNG MessengerCTI Połączenie przychodzące.PNG MessengerCTI Połączenie nieodebrane.PNG MessengerCTI Wiadomość.PNG MessengerCTI Wiadomość1.PNG

W wersji 1.03 wprowadzono możliwość wybierania cyfr w DTMF. Może mieć to zastosowanie w przypadku połączenia na Infolinię, w której na aktywnej akustyce można poruszać się po jej menu.


Przykładowy schemat realizacji połączenia na infolinię innej centrali:

MessengerCTI - połaczenie wychodzące.png


Połączenie przychodzące

MessengerCTI - okno rozmowy przych.png

Połączenie sygnalizowane jest na komputerze za pomocą wyskakującego okienka rozmowy, dzwonka aplikacji oraz dzwonka telefonu równoległego. W zależności od przyjętej konfiguracji aplikacji połączenie można odebrać, odrzucić i/lub przekazać za pomocą aplikacji lub telefonu. Możliwe jest też zwrotnie wysłanie wiadomości tekstowej lub SMS.

Połączenie z podglądem z kamery

Połączenia do/z bramofonu DPH.IP z wbudowaną kamerą lub z telefonem ze skojarzoną, zewnętrzną kamerą IP (nie dotyczy telefonów VoIP z wbudowaną kamerą), spowoduje na monitorze komputera automatyczne otwarcie okna z obrazem. Połączenie z bramofonem pozwala na bezpośrednie zidentyfikowanie stojącej osoby i za pomocą ikony MessengerCTI close door.png otwarcie drzwi lub bramy bez odebrania połączenia.

MessengerCTI połaczenie z bramofonu.png


Przekazywanie połączeń - wersja 1.03

Przekazywanie jest możliwe tylko przez wskazanie kontaktu lub numeru znajdującego się w jednej z zakładek: Ostatnie lub Kontakty

 • "ślepy transfer" - bez sprawdzenia stanu abonenta docelowego
MessengerCTI.Desktop 1 03 - przekazywanie ślepy transfer.png


 • bez awizowania - ze sprawdzeniem stanu abonenta docelowego ale bez anonsowania dzwoniącego
MessengerCTI.Desktop 1 03 - przekazywanie bez awizowania.png


 • z awizowaniem - ze sprawdzeniem stanu abonenta docelowego i anonsowaniem dzwoniącego
MessengerCTI.Desktop 1 03 - przekazywanie z awizowaniem.png

Przesyłanie wiadomości

Aplikacja umożliwia przesyłanie (wysyłanie i przyjmowanie) wiadomości tekstowych pomiędzy użytkownikami aplikacji (czat wewnętrzny) oraz SMS. Wiadomość wysyłamy klikając ikonę MessengerCTI tv green.png MessengerCTI history.png lub wpisując numer GSM w polu wyszukiwania okna głównego aplikacji. Jeśli w książce kontaktów centrali do numeru wewnętrznego abonenta jest dopisany numer komórkowy, to osoba wysyłająca ma możliwość wyboru jej rodzaju - czatu lub SMS.


Otrzymanie nowej wiadomości sygnalizowane jest na pasku powiadomień głównego okna Windows naprzemiennym wyświetlaniem ikon: MessengerCTI free.png i MessengerCTI mail.png oraz popapem MessengerCTI nowa wiadomość.png.

Historia wiadomości dostępna jest pod linkiem Wczytaj poprzednie. Przechowywana jest lokalnie na dysku komputera.

MessengerCTI czat.png

Wyszukiwanie danych

W programie MessengerCTI zastosowano zaawansowany sposób wyszukiwania tekstów. Wyszukiwania można dokonywać w zakładce Kontakty w polu Szukaj:


MessengerCTI - pole wyszukiwania.PNG

W trakcie wprowadzania znaków do powyższego okna, program przeprowadza automatyczne wyszukiwanie w całej bazie danych. Wpisy znalezione w grupie abonentów wyświetlanej po lewej stronie pola, wyświetlane są poniżej. Wpisy z pozostałych grup kwalifikowane są jako Sugerowane.

Kontakty

Umożliwia dodawanie, wyświetlanie, personalizację oraz uruchamianie wybranych akcji związanych z kontaktem. Domyślnie widoczna jest grupa Ulubione. Dostęp do abonentów z pozostałych grup można uzyskać rozwijając listę za pomoca myszki.


MessengerCTI Kontakty2.png


Dodawanie kontaktów jest możliwe:

 • z pola wyszukiwania - wpisując numer i dodając go przez ikonę zielonej słuchawki
 • z zakładki Kontakty lub Ostatnie - prawoklikiem w połączenie

Z poziomu listy kontaktów uzyskujemy dostęp do:

 • ulubionych
 • wszystkich kontaktów
 • numerów wewnętrznych
 • utworzonych grup abonentów
 • kontaktów publicznych
 • kontaktów prywatnych

Historia połączeń

Wybranie zakładki Ostatnie - oknie głównym programu, spowoduje wyświetlenie historii połączeń z udziałem telefonu o numerze wewnętrznym, na który zalogowany jest program MessengerCTI.Desktop. Okno główne przybiera następujący wygląd:


MessengerCTI Historia.PNG


W historii widoczne są wszystkie połączenia dotyczące zalogowanego numeru. Każda pozycja z okna oznacza co najmniej jedno połączenie lub wiadomość. Jeśli od tego samego abonenta (numeru) jest ich więcej niż jedno, to przy odpowiedniej ikonie wyświetlana jest stosowna liczba. W każdej pozycji widoczny jest numer dzwoniącego, jego komentarz (w połączeniach wychodzących - numer wybrany i komentarz), czas lub data realizacji połączenia. W przypadku numerów wewnętrznych również stan rozmowy. Oprócz informacji tekstowych w każdym wierszu znajduje się szereg ikon opisujących połączenie:

MessengerCTI Połączenie wychodzące.PNG Strzałka oznacza połączenie wychodzące, niezależnie od tego czy doszło ono do skutku, czy też nie.

MessengerCTI Połączenie przychodzące.PNG Strzałka oznacza połączenie przychodzące, które zostało odebrane.

MessengerCTI Połączenie nieodebrane.PNG lub MessengerCTI Połączenie nieodebrane ile.PNG Strzałka oznacza nieodebrane połączenia przychodzące. Cyfra wskazuje na ich liczbę.

MessengerCTI Wiadomość.PNG MessengerCTI Wiadomość1.PNG lub MessengerCTI Wiadomość ile.PNG Symbol oznacza, że z danym numerem wewnętrznym prowadzony był czat tekstowy lub wysłany SMS. Cyfra wskazuje na liczbę nieprzeczytanych wiadomości.

Jeśli w historii znajdują się nie przejrzane nieodebrane połączenia lub nieodczytane wiadomości to ikona z zakładki Ostatnie jest podświetlona na czerwono.


Z okna Historii połączeń możliwe jest oddzwanianie lub wysyłanie wiadomości do wskazanych użytkowników przy pomocy prawokliku na komentarzu abonenta, numeru, kliknięcia na ikonach MessengerCTI tv green.png MessengerCTI history.png oraz MessengerCTI Połączenie wychodzące.PNG MessengerCTI Połączenie przychodzące.PNG MessengerCTI Połączenie nieodebrane.PNG MessengerCTI Wiadomość.PNG MessengerCTI Wiadomość1.PNG. Jeżeli abonent wewnętrzny posiada w książce kontaktów dodatkowe numery, to jest możliwość wyboru jednego z nich. Dodatkowo, przy abonentach wewnętrznych dostępna jest edycja i usuwanie kontaktu oraz usunięcie z listy ulubionych.

MessengerCTI.Desktop dla agenta Call Center

Od firmware 1.12 NCP oraz 1.02 MessengerCTI.Desktop w aplikacji pojawiły się funkcjonalności związane z obsługą kolejek Call Center. U użytkownika programu, który w centrali ma włączoną opcję agenta Call Center - w aplikacji na pasku statusu systemu operacyjnego dodatkowo wyświetla się dodatkowa ikona Status agenta oraz w oknie głównym aplikacji zakładka CC


Ikony statusu aplikacji:

 • aplikacja zalogowana: MessengerCTI.Desktop status zalogowany.png
 • aplikacja w stanie: Zaraz wracam MessengerCTI.Desktop status zaraz wracam.png

Czerwona kropka przy statusie aplikacji wskazuje na nieodebrane połączenie lub wiadomość do użytkownika numeru.


Ikony statusu Agenta:

 • agent zalogowany do kolejki: MessengerCTI.Desktop agent zalogowany.png
 • przerwa agenta: MessengerCTI.Desktop przerwa agenta.png
 • agent wylogowny z kolejki: MessengerCTI.Desktop agent wylogowany.png

Czerwona kropka przy statusie agenta wskazuje na nieodebrane połączenie przez agentów kolejki CC.


W zakładce CC aplikacji w zależności od przyjętej konfiguracji wyświetlane są:

 • do 4 zaprogramowanych przycisków wraz z aktualnym jej stanem dla danego agenta: Logowanie/wylogowanie z kolejki CC oraz Włączenie/wyłączenie przerwy agenta
 • obsługiwane kolejki z liczbą zalogowanych do niej agentów oraz oczekujących aktualnie w kolejce
 • lista nieodebranych połączeń - numerów/kontaktów do oddzwonienia


MessengerCTI.Desktop zakładka CC.png

W przypadku korzystania z listy oddzwonienia pojawia się dodatkowe okno z możliwością nawiązania połączenia oraz polem potwierdzenia czy oddzwonienie było skuteczne.


W celu odpowiedniego skonfigurowania zakładki CC należy w preferencjach aplikacji prawidłowo skonfigurować zakładkę Call Center

MessengerCTI.Desktop konfiguracja CC.png


Licencjonowanie

Centrale IPx, MAC, CCT

Aplikacja MessengerCTI.Desktop:

 • MUSI ZAWSZE być powiązana z dowolnym portem abonenckim - analogowym, systemowym lub VoIP; dla portów abonenckich obowiązują standardowe licencje - wynika z tego, że w przypadku powiązania z portem VoIP konieczna jest dla tego portu licencja na 1 abonenta VoIP.
 • w konfiguracji wykorzystującej funkcjonalność VoIP (praca jako telefon równoległy) nie jest konieczne powiązanie aplikacji z portem VoIP, jest to funkcjonalność aplikacji i w związku z tym może być powiązana z dowolnym rodzajem portu abonenckiego
 • rozmowy z aplikacji w trybie VoIP wykorzystują kanały VoIP, w ten sam sposób jak inne urządzenia VoIP
 • MessengerCTI.Desktop w konfiguracji bez funkcjonalności VoIP i podglądu kamer - wymagana licencja CTIuser
 • MessengerCTI.Desktop z funkcjonalnością VoIP i podglądem kamer - wymagana licencja CTIuserPlus

Centrala NCP

Aplikacja MessengerCTI.Desktop:

 • MOŻE być powiązana z dowolnym portem abonenckim - analogowym, systemowym lub VoIP; każdy port abonencki traktowany jest jako 1 user z licencji Base, dodatkowo w przypadku powiązania aplikacji z portem VoIP konieczna jest dla tego portu 1 licencja NCP.VoIPuser
  • do pracy wykorzystującej funkcjonalność VoIP (telefon równoległy) nie jest konieczne powiązanie aplikacji z portem VoIP, jest to funkcjonalność aplikacji i w związku z tym może być powiązana z dowolnym rodzajem portu abonenckiego
  • praca MessengerCTI.Desktop bez funkcjonalności VoIP i podglądu kamer - wymagana licencja NCP.CTIuser
  • praca MessengerCTI.Desktop z funkcjonalnością VoIP i podglądem kamer - wymagana licencja NCP.CTIuserPlus
 • MessengerCTI.Desktop jako samodzielny abonent - MCTI (nie powiązany z portem abonenckim):
  • MessengerCTI.Desktop z funkcjonalnością VoIP i podglądem kamer - wymagane licencje NCP.VoIPuser oraz NCP.CTIuserPlus

Obsługa kilku numerów przez jednego użytkownika

Czasami istnieje konieczność obsługi kilku numerów przez jednego użytkownika. Na stacji roboczej (komputerze) konieczne jest wykorzystanie tzw. instancji. Zainstalować aplikację (tylko raz). Użytkownik musi przygotować pomocnicze skróty do aplikacji z dodatkowym parametrem. Pozwoli to na utworzenie kilku odrębnych konfiguracji.

 • domyślna lokalizacja instalacji programu: C:\Program Files (x86)\Slican\MessengerCTI\messengercti.exe
  • jeśli program nie znajduje się w lokalizacji domyślnej to należy wyszukać plik przy pomocy wyszukiwarki systemu Windows lub przez menu Start. Dla systemu Windows 10 - otworzyć Menu Start, odszukać katalog Slican, w katalogu odnaleźć program MessengerCTI, prawoklik -> Więcej/ Otwórz lokalizację pliku - wyświetli się ikona programu, prawoklik --> Właściwości/ Skrót/ Element docelowy
 • utworzyć skrót do programu na pulpicie
 • we właściwościach skrótu dopisać instancję - Właściwości/ Skrót/ Element docelowy: "C:\Program Files (x86)\Slican\MessengerCTI\messengercti.exe" -instance "nazwa1"
 • wykonać tyle kopii skrótu ile telefonów obsługiwać będzie użytkownik, w każdym z nich zmienić nazwę instancji można np. wykorzystać numer katalogowy abonenta np.: -instance "abonent_123", -instance "2541", ...
 • uruchamiając aplikację z poszczególnych skrótów zyskujemy możliwość konfiguracji programu dla kolejnych numerów

Praca w sieci lokalnej i poza siecią lokalną bez zmiany konfiguracji MessengerCTI

Zmiana źródła sieci przez użytkownika MessengerCTI.desktop lub MessengerCTI.mobile (np. LAN <--> Internet <--> LAN, praca <--> podróż <--> dom) zawsze pociąga za soba konieczność zmiany konfiguracji aplikacji, tzn. zmiany adresu IP centrali z lokalnego na publiczny lub odwrotnie.


W celu uproszczenia obsługi jak i konfiguracji aplikacji MessengerCTI można wykorzystać funkcjonalność, którą oferuje wiele ruterów sieciowych. Pozwala ona urządzeniu z MessengerCTI (laptop, smartfon) łączyć się z centralą niezależnie czy znajduje się ono w sieci lokalnej (LAN, WiFi) czy poza nią (inne podsieci, Internet, GSM-LTE). W ruterach funkcjonalność ta nazywa się NAT hairpinning, NAT loopback lub NAT reflection. Umożliwia ona dostęp do usługi za pośrednictwem publicznego adresu IP niezależnie w zasięgu jakiej sieci użytkownik aktualnie się znajduje.


Przykładowa sieć:

 • adres publiczny rutera (WAN na routerze): adres w systemie dziesiętnym - 203.0.113.1 lub adres domenowy - voip.xxxxxx.pl
 • adres lokalny routera (LAN na routerze, brama): 192.168.1.1
 • adres centrali (NCP, IPx, MAC, CCT) w sieci LAN: 192.168.1.2
 • adres laptopa użytkownika z MessengerCTI.desktop lub smartfona z MessengerCTI.Mobile w sieci LAN: 192.168.1.100


Jeśli MessengerCTI z laptopa/smartfona z sieci lokalnej z adresu 192.168.1.100 wysyła pakiet na adres publiczny 203.0.113.1 (voip.xxxxxx.pl), pakiet standardowo jest kierowany do bramy domyślnej - 192.168.1.1 (routera). Ruter z funkcją NAT hairpinning wykrywa, że ​​203.0.113.1 (voip.xxxxxx.pl) jest adresem jego interfejsu WAN i traktuje pakiet tak, jakby pochodził z tego interfejsu. Określa miejsce docelowe dla tego pakietu na podstawie reguł DNAT (przekierowanie portów). Jeśli pakiet został wysłany do portu 5529 (w przypadku VoIP: 5060, 8100-8300 dla IPx, 10 000 - 20 000 dla NCP) i istnieje reguła DNAT dla tego portu skierowanego do 192.168.1.2, wówczas centrala pod tym adresem odbiera pakiet.


W przypadku gdy istnieją odpowiednie reguły DNAT realizowane jest tłumaczenie adresu - router przepisuje źródłowy adres lokalny IP w pakiecie na adres publiczny. Laptop/smartfon (192.168.1.100) wysyła pakiet, ale centrala (192.168.1.2) odbiera go jako pochodzący z 203.0.113.1. Gdy centrala odpowiada, proces jest identyczny jak w przypadku laptopa/smartfona. W ten sposób możliwa jest dwukierunkowa komunikacja między laptopem/smartfonem w sieci LAN za pośrednictwem publicznego adresu IP.

Jeśli nie jest aktywna żadna reguła DNAT, router odrzuci pakiet. W takim przypadku może odesłać odpowiedź ICMP o nieosiągalności miejsca przeznaczenia (Destination Unreachable).