Opis usług serwerów Slican

Z Wiki
Skocz do: nawigacja, szukaj

Spis treści

Użyte oznaczenia i skróty

1.png2.png3.png9.png Klawisze numeryczne w telefonie z wybieraniem tonowym
Gwiazdka.pngHash.png


Klawisze dodatkowe
N.png


Dowolnie wybrany klawisz z zakresu 0..9
Pin.jpg Czterocyfrowy kod PIN użytkownika lub grupy ACD
PINa.jpg Stary PIN
PINb.jpg Nowy PIN
GGMM.jpg


Podanie czasu dla niektórych usług (np. Budzik) GG - godzina (00..23), MM - minuty (00..59)
NrAbB.jpg


Numer katalogowy abonenta centrali, dla którego uaktywniamy usługę
NrKonta.jpg


Numer konta
NrTrybuPracy.jpg


Numer trybu pracy centrali (zakres 1..8)
Flash.jpg Klawisz FLASH
NrAbonenta.jpg


Numer abonenta w grupie ACD
NrGrupy.jpg Numer grupy ACD - Numer ID, a nie numer katalogowy
Numer.jpg Wybrany dowolny numer katalogowy (wewnętrzny) lub miejski
Hang up.jpg
Podniesienie słuchawki lub włączenie trybu głośnomówiącego w telefonie
Hang down.jpg
Odłożenie słuchawki lub wyłączenie trybu głośnomówiącego w telefonie
Hang.jpg
Usługa jest wybierana na zestawionym połączeniu

Realizowanie usług w centralach CCT-1668

Wybieranie numeru (dzwonienie)

Telefon.jpgStrzałka w prawo.jpgTelefon hang up.jpg
Podnieś słuchawkę.
Telefon wybieranie.jpg
Po usłyszeniu sygnału zgłoszenia centrali wybierz żądany numer.
Mowa.jpg
Poczekaj na połączenie i przeprowadź rozmowę.
Telefon hang down.jpgStrzałka w prawo.jpgTelefon.jpg
Po zakończeniu rozmowy odłóż słuchawkę na widełki.

Wybieranie usługi

Telefon.jpgStrzałka w prawo.jpgTelefon hang up.jpg
Podnieś słuchawkę.
Telefon wybieranie.jpg
Po usłyszeniu sygnału zgłoszenia centrali tonowo wybierz usługę.
Mowa.jpg
Poczekaj na komunikat centrali potwierdzający przyjęcie usługi.
Telefon hang down.jpgStrzałka w prawo.jpgTelefon.jpg
Odłóż słuchawkę na widełki.

Wybieranie usługi na połączeniu

Telefon.jpgStrzałka w prawo.jpgTelefon hang up.jpg
Podnieś słuchawkę.
Telefon wybieranie.jpg
Po usłyszeniu sygnału zgłoszenia centrali wybierz żądany numer.
Telefon wybieranie.jpgFlash.jpg
Podczas połączenia wciśnij klawisz FLASH w telefonie.
Telefon wybieranie.jpg
Po usłyszeniu sygnału zgłoszenia centrali tonowo wybierz usługę.
Mowa.jpg
Poczekaj na komunikat centrali potwierdzający przyjęcie usługi.
Telefon hang down.jpgStrzałka w prawo.jpgTelefon.jpg
Odłóż słuchawkę na widełki.

Operacje na zapowiedziach słownych

Nagrywanie zapowiedzi słownej przy pomocy telefonu (#92)

Telefon.jpgStrzałka w prawo.jpgTelefon hang up.jpg
Podnieś słuchawkę.
Hash.jpg9.jpg2.jpg Wybierz kod funkcji Nagranie/Odsłuch zapowiedzi.
PINN.jpg Podaj czterocyfrowy kod uprawniający do nagrywania (odsłuchu).
N.jpg Podaj numer zapowiedzi (1..9).
Hash.jpg Jeśli jest już nagrana zapowiedź, centrala ją odtworzy.
Jeśli chcesz ją odsłuchać ponownie, to wciśnij *.
Jeżeli jej nie ma, usłyszymy sygnał zgłoszenia usługi.
Aby rozpocząć nagrywanie, naciśnij klawisz #.
Mowa.jpg Nagraj zapowiedź.
N.jpg Jeśli skończyłeś nagrywanie zapowiedzi, wciśnij dowolny klawisz numeryczny.
Mowa.jpg Odsłuchaj nagraną zapowiedź. Jeśli chcesz ją zmienić, ponownie wybierz # i nagraj na nowo.
Telefon hang down.jpgStrzałka w prawo.jpgTelefon.jpg
Odłóż słuchawkę.

Uwaga: Nagrywać zapowiedzi słowne może tylko abonent, który posiada stosowne uprawnienie nadane przez administratora.

Usługa dostępna także po zalogowaniu konta na DISA.

Kasowanie zapowiedzi słownej przy pomocy telefonu (#92)

Telefon.jpgStrzałka w prawo.jpgTelefon hang up.jpg
Podnieś słuchawkę.
Hash.jpg9.jpg2.jpg Wybierz kod funkcji Nagranie/Odsłuch zapowiedzi.
PINN.jpg Podaj czterocyfrowy kod uprawniający do nagrywania (odsłuchu).
N.jpg Podaj numer zapowiedzi (1..9).
Mowa.jpg Centrala odtworzy nagraną zapowiedź. Po jej odsłuchaniu wciśnij klawisz „0”, aby ją skasować.
Telefon hang down.jpgStrzałka w prawo.jpgTelefon.jpg
Odłóż słuchawkę.

Uwaga: Kasować zapowiedzi słowne może tylko abonent, który posiada stosowne uprawnienie nadane przez administratora.

Usługa dostępna także po zalogowaniu konta na DISA.

Nagrywanie i ustawianie prywatnej wiadomości DND (#79)

Wiadomość DND jest jedną z zapowiedzi typu DISA/Infolinie oznaczonych w systemie od 1 do 9 lub prywatną wiadomością o długości do 30 sekund nagraną indywidualnieprzez abonenta z uprawnieniami do jej posiadania nadanymi przez administratora centrali. Zapowiedź taka będzie odtwarzana osobie dzwoniącej do abonenta centrali, gdy włączona jest funkcja DND (nie przeszkadzać) lub przekierowanie na pocztę głosową na aparacie abonenta.

Sprawdzenie stanu / wyłączanie funkcji wiadomość DND

Telefon.jpgStrzałka w prawo.jpgTelefon hang up.jpg
Podnieś słuchawkę.
Hash.jpg9.jpg2.jpg Wybierz kod funkcji.
Gwiazdka.png Wciśnięcie „*” powoduje sprawdzenie stanu, tzn. czy wiadomość DND jest włączona, czy też nie.

Jeżeli usługa jest aktywna, to:

 • przy włączonym DND na aparacie abonenta osoba do niego dzwoniąca usłyszy prywatną wiadomość DND

lub jedną z zapowiedzi DISA/Infolinie,

 • przy włączonej poczcie głosowej u abonenta inicjator usłyszy prywatną wiadomość DND lub jedną z

zapowiedzi DISA/Infolinie, a następnie pojawi się sygnał dźwiękowy -rozpoczęcie nagrywania.
Dobrze jest więc w użytej wiadomości DND poinformować inicjatora o możliwości zostawienia informacji
po usłyszeniu sygnału.

Jeśli usługa jest nieaktywna, to:

 • przy włączonym DND osoba dzwoniąca do abonenta wewnętrznie usłyszy „Abonent jest czasowo niedostępny,

proszę zadzwonić później”, natomiast osoba dzwoniącaz miasta otrzyma sygnał zajętości,

 • przy włączonej poczcie głosowej inicjator usłyszy „Tu poczta głosowa, po sygnale zostaw wiadomość”.

Kolejne przyciśnięcie klawisza Gwiazdka.png powoduje wyłączenie usługi.

Nagrywanie prywatnej wiadomości DND

Telefon.jpgStrzałka w prawo.jpgTelefon hang up.jpg
Podnieś słuchawkę.
Hash.jpg7.jpg9.jpg Wybierz kod funkcji.
Hash.jpg Naciśnięcie „#” powoduje rozpoczęcie nagrywania wiadomości prywatnej DND.
Mowa.jpg Nagraj wiadomość. Po zakończeniu nagrywania zapowiedzi wciśnij dowolny klawisz numeryczny lub odłóż słuchawkę.

Maksymalny czas nagrania zapowiedzi wynosi 30 sekund.

Gwiazdka.pngMowa.jpg Aby odsłuchać nagraną zapowiedź, wciśnij „*”.
0.jpg Aby skasować nagraną zapowiedź i wyłączyć usługę, wciśnij „0”.
Hash.jpg Wciśnięcie „#” spowoduje ponowne rozpoczęcie nagrywania wiadomości prywatnej DND.

Ustawianie wybranej zapowiedzi jako wiadomości DND

Telefon.jpgStrzałka w prawo.jpgTelefon hang up.jpg
Podnieś słuchawkę.
Hash.jpg7.jpg9.jpg Wybierz kod funkcji.
0.jpg.....9.jpg Wybranie cyfry od 0 do 9 powoduje odtworzenie zapowiedzi:

0 – nagrana przez abonenta prywatna wiadomość DND,
1..9 – jedna z zapowiedzi DISA/Infolinie.

0.jpg.....9.jpg Ponowne wybranie cyfry od 0 do 9 powoduje odtworzenie innej bądź tej samej zapowiedzi.
Gwiazdka.png Wybranie Gwiazdka.png podczas odtwarzania zapowiedzi lub po jej odtworzeniu powoduje jej

ustawienie jako wiadomości DND. Kolejne naprzemienne przyciskanie przycisku „*” powodować będzie
wyłączanie / włączanie usługi.

Uwaga: Ilość osób które mogą korzystać z nagrywania wiadomości w jednym czasie jest ograniczona. W przypadku próby nagrania, gdy kanał nagrywający jest zajęty, abonent otrzyma sygnał zajętości.

Przekazywanie połączeń pomiędzy abonentami

Mowa.jpg
Na odebranym połączeniu.
Telefon wybieranie.jpgFlash.jpg
Wciśnij klawisz FLASH w telefonie.
Telefon wybieranie.jpg
Po usłyszeniu sygnału zgłoszenia centrali wybierz numer abonenta, do którego przekazujesz połączenie.
Mowa.jpg
Jeśli przekazujesz połączenie z oferowaniem, poczekaj na zgłoszenie abonenta.
Telefon hang down.jpgStrzałka w prawo.jpgTelefon.jpg
Odłóż słuchawkę na widełki.

UWAGA: Aby przekazać połączenie na numer zewnętrzny (połączenie tranzytowe), musisz posiadać odpowiednie uprawnienia nadawane przez serwis centrali.


UWAGA: Przy próbie zestawienia połączenia tranzytowego przynajmniej jedna z translacji musi być translacją cyfrową (ISDN, GSM lub VoIP).

Konferencje i połączenia trójstronne

Połączenie konferencyjne

Samodzielne zestawianie połączenia konferencyjnego, dobieranie uczestników, udzielanie głosu, rozmowy prywatne w konferencji możliwe są jedynie dla użytkowników telefonów systemowych Slican CTS-202; Slican CTS-102.CL i Slican CTS-102.IP. Szczegółowy sposób zestawiania takich połączeń oraz zarządzanie nimi opisane zostały w instrukcji obsługi tych telefonów którą można przeczytać TUTAJ

Za pomocą telefonu analogowego w centralach Slican można zestawić jedynie połączenie konferencyjne przygotowane wcześniej przez administratora systemu i zapisane w nim jako grupa konferencyjna. Abonent wewnętrzny posiadający stosowne uprawnienia zestawia takie połączenie w następujący sposób:
Hang up.jpgNrGrupy.jpg
Po wybraniu numeru grupy zaprogramowane przez administratora telefony zaczynają dzwonić, a ich użytkownicy po podniesieniu słuchawki usłyszą komunikat "Telekonferencja" po czym zostaną dołączeni do rozmowy w grupie konferencyjnej.
Po zestawieniu konferencji nie można już nikogo do niej dołączyć, i nie ma możliwości przekazania konferencji innemu użytkownikowi. Odłożenie słuchawki przez inicjatora konferencji powoduje jej zakończenie.

Pokój konferencyjny

Działanie Pokoju Konferencyjnego jest odwrotnością Grupy Konferencyjnej. Funkcja ta jest przeznaczona dla umawianych wcześniej połączeń konferencyjnych, gdzie uczestnicy konferencji sami dzwonią na wskazany numer i włączają się do konferencji. Numer Pokoju Konferencyjnego musi być wcześniej zdefiniowany przez administratora centrali. W zależności od konfiguracji Pokój Konferencyjny może być dostępny wyłącznie w obrębie sieci wewnętrznej, lub też z zewnątrz. Administrator centrali może zdefiniować poszczególne numery, zarówno wewnętrzne jak i miejskie które mają prawo wstępu do Pokoju Konferencyjnego natychmiast. Osoba dzwoniąca do Pokoju Konferencyjnego z numeru który nie został zdefiniowany, lub też z numeru zastrzeżonego może dostać się do niego podając PIN. Jeśli PIN nie został zdefiniowany przez administratora systemu wówczas nie ma możliwości wejścia do Pokoju Konferencyjnego. Jeśli numer został zdefiniowany w Pokoju Konferencyjnym i dzwonimy w obrębie sieci wewnętrznej połączenie z nim realizuje się następująco:
Hang up.jpgNrGrupy.jpg
Jeśli numer NIE został zdefiniowany w Pokoju Konferencyjnym i dzwonimy w obrębie sieci wewnętrznej połączenie z nim realizuje się następująco:
Hang up.jpgNrGrupy.jpgPIN.jpg
Jeśli grupa jest dostępna dla połączeń z zewnątrz wówczas administrator centrali poda na jaki numer miejski centrali należy zadzwonić aby uzyskać wstęp do Pokoju konferencyjnego.
Pokój konferencyjny może posiadać swojego opiekuna, który powinien być wyposażony w telefon systemowy Slican CTS-202; Slican CTS-102.CL i Slican CTS-102.IP. Może on wówczas zarządzać konferencją na zasadach opisanych TUTAJ

Połączenie trójstronne (Flash #3)

Telefon wybieranie.jpg Abonent AbA dzwoni do AbB.
Telefon wybieranie.jpgFlash.jpg W trakcie rozmowy dowolny z abonentów AbA lub AbB wciska klawisz FLASH w telefonie.
Telefon wybieranie.jpg Po usłyszeniu sygnału zgłoszenia centrali wybiera numer abonenta AbC.
Telefon wybieranie.jpgFlash.jpg Na wykonywanym połączeniu wciska klawisz FLASH, a następnie #3 w telefonie.
Mowa.jpgMowa.jpgMowa.jpg
Zostało zestawione połączenie między trzema abonentami AbA, AbB i AbC.

Funkcje dostępne dla abonenta zestawiającego połączenie trójstronne w czasie jego trwania:

 • Flash.jpgHash.png0.jpg- Zakończenie połączenia i rozłączenie wszystkich uczestników.
 • Flash.jpgHash.png1.png- Rozmowa z pierwszym uczestnikiem połączenia. Drugi z dołączonych słyszy w tym czasie melodyjkę
 • Flash.jpgHash.png2.png- Rozmowa z drugim uczestnikiem połączenia. Pierwszy w tym czasie słyszy melodyjkę

Opis usług

Uwagi ogólne do działania usług

 • Przerwa w zasilaniu nie powoduje skasowania powołanych usług.
 • Większość usług może być powoływana przez administratora centrali w programie ConfigMAN.
 • Centrale CCT-1668 informują o przyjęciu lub odrzuceniu usługi poprzez komunikaty słowne.
 • PIN musi składać się z czterech cyfr z zakresu 0..9.
 • Możliwość wykonywania usług jest uzależniona od nadanych uprawnień przez administratora centrali.

Uwaga:

Usługi opisane w instrukcji dotyczą telefonów analogowych i ISDN’owych.


Uwaga:

Opis działania usług w telefonach systemowych jest przedstawiony w „Instrukcji instalacji i obsługi” telefonów systemowych Slican CTS-202.CL, CTS-202.Plus i CTS-202.IP.

Usługi blokowania aparatu

Blokada telefonu (#21)

Hang up.jpgHash.jpg2.jpg2.jpgPin.jpg

Opis usługi
Blokada telefonu jest nadaniem najniższych uprawnień dla telefonu. Usługa ta jest aktywna do jej odwołania na telefonie. Na zablokowanym telefonie można przywołać konto chwilowe. Usługa działa tylko na telefonie, a nie na przywołanym koncie.

Usługa dostępna także po zalogowaniu konta na DISA.
Jeśli kod PIN zostanie trzykrotnie podany błędnie nastąpi zablokowanie możliwości wykonywania usług. Odblokowania można dokonać za pomocą usługi #999

Test zablokowania telefonu

Hang up.jpgHash.jpg2.jpg2.jpgGwiazdka.png

Sprawdzenie, czy na telefonie jest uruchomiona usługa „Blokada telefonu”.

Odblokowanie telefonu (#20)

Sposób wywołania
Hang up.jpgHash.jpg2.jpg0.jpgPin.jpg
Opis usługi
Odwołanie blokady telefonu. Odwołanie blokady może być niewykonalne, gdy w centrali jest włączona opcja automatycznego blokowania telefonu w określonym czasie.
Jeśli kod PIN zostanie trzykrotnie podany błędnie nastąpi zablokowanie możliwości wykonywania usług. Odblokowania można dokonać za pomocą usługi #999

Nie przeszkadzać - DND (#22)

Opis usługi Włączenie usługi „Nie przeszkadzać” powoduje:

 • gdy abonent inicjujący wybiera bezpośredni numer abonenta z włączonym DND, wówczas otrzymuje komunikat „Abonent jest czasowo niedostępny”,
 • gdy abonent inicjujący wybiera numer grupy, to abonent z włączoną usługą DND, należący do tej grupy, traktowany jest jak zajęty.

Usługa dostępna także po zalogowaniu konta na DISA.

Włączenie usługi DND

Sposób wywołania
Hang up.jpgHash.jpg2.jpg2.jpg1.png

Wyłączenie usługi DND

Sposób wywołania
Hang up.jpgHash.jpg2.jpg2.jpgHash.jpg

Test usługi nie przeszkadzać DND

Sposób wywołania
Hang up.jpgHash.jpg2.jpg2.jpgGwiazdka.png

Sprawdzenie, czy na telefonie jest uruchomiona usługa DND.

UWAGA!

Jeżeli dany abonent AbA ma włączoną usługę DND, to istnieje sytuacja, w której abonent AbB dzwoniący do takiego abonenta AbA może się do niego, pomimo to dodzwonić. Aby było to możliwe, abonent dzwoniący AbB musi mieć uprawnienia VIP nadane przez administratora centrali oraz wybranie numeru AbB musi poprzedzić usługą #25 – Połączenie pilne.

Usługi związane z lokalizacją

Parkowanie - HOLD (#31)

Sposób wywołania Hang.jpgFlash.jpgHash.jpg3.png1.png Opis usługi

 • Jeśli abonent AbA, rozmawiając z abonentem AbB, uruchomi funkcję parkowania, to AbB zostanie zaparkowany na 3 minuty i w słuchawce usłyszy sygnał melodyjki.
 • Abonent A po usłyszeniu komunikatu „Usługa została przyjęta” odkłada słuchawkę (stosuje wtedy tą usługę zamiast naciskania klawisza HOLD na aparacie) lub odkłada słuchawkę, a następnie ją podnosi, aby zestawić inne połączenie (np. chce dokonać konsultacji z innym agentem).
 • Jeżeli AbA wybierze #31, nie mając zawieszonego innego abonenta, przejdzie z powrotem do rozmowy z AbB.
 • Usługa pozwala na zaparkowanie tylko jednego abonenta. Jeśli AbA nie odparkuje AbB (nie wybierze #31) przed upływem 3 minut od momentu aktywacji usługi parkowania, to po upływie tego czasu zaparkowany AbB przypomni o sobie poprzez serię krótkich dzwonków na aparacie należącym do AbA.
 • Abonent AbB może zostać odparkowany na innym telefonie.

Zdalne odzyskanie połączenia przekierowanego (#32)

Przejęcie połączenia przekierowanego

Odparkowanie połączenia Sposób wywołania Hang up.jpgHash.jpg3.png2.pngNrAbB.jpg
Opis usługi
Usługa odzyskuje ostatnio zaparkowane połączenie na innym aparacie niż ten, na którym wywołano usługę parkowania #31. Ponadto usługa służy do przejęcia przekierowanego połączenia pod warunkiem, że nie doszło ono jeszcze do skutku. Jeśli połączenia są przekierowywane na inny numer (np. telefon komórkowy), to w momencie kiedy nastąpi przekierowanie, można podejśćdo dowolnego telefonu, aby wybrać usługę #32 i numer telefonu przekierowującego. Wówczas nastąpi odzyskanie tego przekierowanego połączenia.

Przechwycenie wywołania od abonenta - cofnięcie przekazania (#36)

Sposób wywołania Hang up.jpg Hash.jpg3.png6.jpg NrAbB.jpg
Opis usługi
Usługa ma na celu przechwycenie wywołania z wybranego telefonu lub odzyskanie połączenia przekazanego, które nie doszło jeszcze do skutku (nie zostało odebrane). Usługa nie będzie zrealizowana, gdy abonent, do którego dokonano przekazania, odebrał połączenie lub abonent inicjujący przerwał połączenie.

Cofnij przekazanie do poprzednika (#39)

Cofnij przekazanie do poprzednika
Sposób wywołania
Hang.jpgFlash.jpgHash.jpg3.png9.jpgHang down.jpg
Opis usługi Przekazaną nam wcześniej rozmowę można cofnąć do przekazującego ją nam. Jeśli usługa cofnięcia do przekazującego nie dojdzie do skutku, połączenie powróci do nas.

Usługi w Grupie PickUp (Grupie Przechwytywania Dzwonków)

Dzwonienie do swojej grupy PickUp (#34)

Pilny dzwonek w Grupie PickUp
Sposób wywołania

Hang up.jpgHash.jpg3.png4.jpgNrAbB.jpg

Opis usługi:
Wybranie tej sekwencji umożliwia natychmiastowe dzwonienie do swojej grupy Pickupowej. W danej chwili centrala może zrealizować tylko jedno dzwonienie tego typu.

Pilny dzwonek w Grupie PickUp (#35)

Pilny dzwonek w Grupie PickUp
Sposób wywołania
Hang up.jpgHash.jpg3.png5.jpgNrAbB.jpg
Opis usługi:
Jeśli po stronie abonenta AbB znajduje się telefon systemowy, to uzyskamy wejście na jego głośnik. W przypadku gdy znajduje się tam aparat analogowy, to odzywa się specjalny dzwonek. Usługa jest aktywna na czas danego połączenia. Możliwość realizacji tej usługi zależy od uprawnień nadanych danemu abonentowi przez administratora centrali.

Usługa dostępna także po zalogowaniu konta na DISA.

Przejmij dzwonek w Grupie PickUp (#37)

Przejmij dzwonek w Grupie PickUp
Sposób wywołania
Hang up.jpgHash.jpg3.png7.jpg
Opis usługi:
Przejmowanie wywołań od abonentów będących w tej samej grupie PickUp (grupa przechwytywania dzwonków).

Usługi w grupie ACD

Logowanie abonenta przez opiekuna grupy (#59)

Zalogowanie abonenta do grupy ACD

Sposób wywołania
| Hang up.jpgHash.jpg5.jpg9.jpgNrGrupy.jpgNrAbB.jpg
Opis usługi:
Wykonanie tej usługi umożliwia opiekunowi grupy zalogowanie abonenta do grupy ACD. Wywołania do tego abonenta będą kierowane zgodnie z ustawieniami grupy.

Jeśli grupa nie ma przypisanego PIN-u, to logowanie abonenta do grupy i wylogowanie z grupy, możliwe jest wyłącznie za pośrednictwem opiekuna grupy.

Wylogowanie abonenta z grupy ACD

Sposób wywołania
Hang up.jpgHash.jpg5.jpg9.jpgHash.jpgNrGrupy.jpgNrAbB.jpg
Opis usługi:
Usługa umożliwia opiekunowi grupy wylogowanie abonenta z grupy ACD.

Logowanie się w grupie ACD (#58)

Zalogowanie się do grupy ACD

Sposób wywołania
Hang up.jpgHash.jpg5.jpg8.jpgNrGrupy.jpgPIN.png
Opis usługi:
Wykonanie tej usługi umożliwia dowolnemu abonentowi zalogowanie się do grupy ACD.Po zalogowaniu wywołania do tego abonenta będą kierowane zgodnie z ustawieniami grupy. Jeśli grupa nie ma przypisanego PIN-u, to logowanie abonenta do grupy i wylogowanie z grupy możliwe jest wyłącznie za pośrednictwem opiekuna grupy.Do grupy nie może się zalogować abonent, który ma aktywną usługę „Nie przeszkadzać” - DND (#22).Przy próbie zalogowania dostanie on komunikat „Usługa niedostępna” po wybraniu sekwencji #58.

Wylogowanie się z grupy ACD

Sposób wywołania
Hang up.jpgHash.jpg5.jpg8.jpgHash.jpgNrGrupy.jpgPIN.png
Opis usługi:
Usługa umożliwia członkowi grupy ACD wylogowanie się z niej.

Usługi związane z kontami

Sprawdzenie kwoty na połączenia (#51)

Sposób wywołania
Hang up.jpgHash.jpg5.jpg1.png

Opis usługi
Możliwość sprawdzenia dostępnej kwoty limitu (jeśli są włączone limity na tym telefonie).Po wybraniu usługi abonent usłyszy komunikat „Usługa została przyjęta”. Po odłożeniu słuchawki zadzwoni pojedynczy dzwonek i na wyświetlaczu numerycznym wyświetli się numer telefonu lub konta, a na wyświetlaczu alfanumerycznym napis „Kwota: xx.xx”.Jeśli kwota do wykorzystania jest mniejsza niż 50 groszy (blokada połączeń), zamiast kwoty zostanie wyświetlony napis: „Kwota: - - -”.

Usługa jest dostępna, gdy nie jest aktywna usługa Blokada Telefonu, abonent ma aktywny limit i telefon analogowy ma możliwość prezentacji numeru.

Chwilowe przywołanie konta (#52)

Sposób wywołania
Hang up.jpgHash.jpg5.jpg2.pngNrKonta.jpgPIN.png
Opis usługi:
Na dowolnym telefonie w centrali można przywołać uprawnienia innego telefonu lub uprawnienia konta. Wykonywana rozmowa jest zaliczana dla właściciela konta, a prezentacja numeru jest zgodna z ustawieniami powołanego konta. Chwilowo przywołane konto jest automatycznie odwoływane po upływie 5 sekund od momentu odłożenia słuchawki. Konto można również przywołać z zewnątrz na translacji przez DISA i wykorzystać tą funkcję do realizacji połączeń tranzytowych przez swoje konto abonenckie. Wymaga to stosownych uprawnień abonenckich nadawanych przez administratora centrali.

Usługa dostępna także po zalogowaniu konta na DISA.
Jeśli kod PIN zostanie trzykrotnie podany błędnie nastąpi zablokowanie możliwości wykonywania usług. Odblokowania można dokonać za pomocą usługi #999

Przywołanie konta na stałe (#53)

Sposób wywołania
Hang up.jpgHash.jpg5.jpg3.pngNrKonta.jpgPIN.png
Opis usługi:
Na dowolnym telefonie w centrali można przywołać uprawnienia innego telefonu lub uprawnienia konta. Wykonywana rozmowa jest zaliczana dla właściciela konta, a prezentacja połączenia jest zgodna z ustawieniami powołanego konta. Spowoduje to również natychmiastowe przekierowania wywołań na telefon, na którym jest aktywna usługa #53. Konto stałe możemy również przywołać na zablokowanym telefonie. Jeśli kod PIN zostanie trzykrotnie podany błędnie nastąpi zablokowanie możliwości wykonywania usług. Odblokowania można dokonać za pomocą usługi #999

Odwołanie konta przywołanego na stałe

Sposób wywołania
Hang up.jpgHash.jpg5.jpg3.pngHash.jpg
Opis usługi:
Konto, które jest przywołane na stałe, można odwołać przez wywołanie funkcji #53# lub rejestrację go na innym aparacie. Konto stałe, którego nie odwołamy, zostaje automatycznie odwołane po czasie zdefiniowanym przez administratora centrali. Ponowne przywołanie konta powoduje odświeżenie czasu automatycznego zwolnienia konta.


Sprawdzenie konta

Sposób wywołania
Hang up.jpgHash.jpg5.jpg3.pngGwiazdka.png

Opis usługi:
Sprawdzenie, czy konto jest przywołane na danym aparacie.

Zmiana PIN konta(#55)

Sposób wywołania
Hang up.jpgHash.jpg5.jpg5.jpgPINa.jpg
PINb.jpgPINb.jpg

Opis usługi:

Usługa pozwala na zmianę kodu PIN do konta. Jeżeli PIN jest zmieniany na koncie wirtualnym, należy uprzednio je przywołać na dowolnym aparacie usługą #53. Dla konta przywołanego przy użyciu #52 usługa zmiany PIN-u nie działa. Usługa jest dostępna tylko wewnętrznie.

Przekierowania wywołań

Usługi związane z przekierowaniami są to wszystkie funkcje pozwalające zaprogramować centralę na automatyczne przekierowania wywołań na inny aparat lub konto.


Czasowo jestem tutaj (#57)

Przywołanie usługi

Sposób wywołania usługi
Hang up.jpgHash.jpg5.jpg7.jpgNrAbB.jpgPIN.png
Opis usługi
Usługa #57 może być użyta w dwóch sytuacjach:

 1. Jeśli chcemy, aby wszelkie wywołania przychodzące na numer abonenta inicjującego usługę były przekierowane na aparat, na którym aktywowano tą funkcję. Przekierowanie następuje zawsze po dwóch dzwonkach na aparacie macierzystym abonenta, który aktywował usługę. Na jednym aparacie można wykonać usługę dla wielu abonentów.
 2. Jeżeli chcemy, aby na wyposażeniu, na którym przywołano usługę, było sygnalizowane pozostawienie nowej wiadomości na grupowej poczcie głosowej (przy aktywacji należy użyć numeru katalogowego skrzynki głosowej i jej PIN-u).

Jeśli kod PIN zostanie trzykrotnie podany błędnie nastąpi zablokowanie możliwości wykonywania usług. Odblokowania można dokonać za pomocą usługi #999

Odwołanie usługi

Sposób wywołania
Hang up.jpgHash.jpg5.jpg7.jpgNrAbB.jpgHash.jpg
Opis usługi
Wyłączenie usługi „Jestem tutaj”. Oprócz tego usługa jest odwoływana automatycznie(o ile nie została zastosowana do powiadamiania o nowych wiadomościach – patrz pkt. 2 powyżej) w następujących przypadkach:

 • po podniesieniu słuchawki na telefonie macierzystym,
 • po czasie określonym w centrali,
 • przy wywołaniu "macierzystego" aparatu z telefonu, na którym usługa została przywołana (wywołanie numeru, który był użyty po sekwencji #57).

Przekierowanie połączenia, gdyaktywna usługa „Nie przeszkadzać” [DND] (#73)

Pierwszy sposób aktywacji usługi

Sposób wywołania
Hang up.jpgHash.jpg7.jpg3.pngNumer.jpgHash.jpgX.jpg
Opis usługi
Usługa dokonuje przekierowania wywołań przychodzących.
Ustawiając rodzaj przekierowania, można precyzyjnie określić, jakie wywołania mają być przekierowane po wywołaniu funkcji #73:

X=0 – wszystkie,

X=1 – tylko miejskie bezpośrednie,

X=2 – tylko wewnętrzne bezpośrednie,

X=3 – tylko miejskie awizowane,

X=4 – tylko z grupy.


X=0..3 – dotyczy wywołań przychodzących na abonenta

X=4 – dotyczy wywołań przychodzących na grupę

Usługa dostępna także po zalogowaniu konta na DISA.

Drugi sposób aktywacji usługi

Hang up.jpgHash.jpg7.jpg3.pngNumer.jpgHash.jpg
Opis usługi
Usługa dokonuje przekierowania wywołań przychodzących. W tym przypadku nie określamy rodzaju przekierowywanych rozmów. Domyślnie zawsze ustawione jest przekierowanie wszystkich rozmów (X=0 – wszystkie).

Odwołanie przekierowania, gdy DND

Sposób wywołania
Hang up.jpgHash.jpg7.jpg3.pngHash.jpg Opis usługi
Wyłączenie usługi przekierowania połączenia, gdy DND.

Sprawdzenie stanu przekierowania, gdy DND

Sposób wywołania
Hang up.jpgHash.jpg7.jpg3.pngGwiazdka.png
Opis usługi
Sprawdzenie, czy jest włączona usługa przekierowania, gdy DND. Ponowne wciśnięcie Gwiazdka.png (#73**) spowoduje zmianę statusu usługi (jeśli usługa była aktywna, to ją dezaktywujemy).

Przekierowanie bezwarunkowe (#74)

Pierwszy sposób wywołania usługi

Sposób wywołania
Hang up.jpgHash.jpg7.jpg4.jpgNumer.jpgHash.jpgX.jpg Opis usługi
Usługa dokonuje przekierowania bezwarunkowego wywołań przychodzących.

Ustawiając rodzaj przekierowania, można precyzyjnie określić, jakie wywołania mają być przekierowywane po wywołaniu funkcji #74:

X=0 – wszystkie,

X=1 – tylko miejskie bezpośrednie,

X=2 – tylko wewnętrzne bezpośrednie,

X=3 – tylko miejskie awizowane,

X=4 – tylko z grupy.


X=0..3 – dotyczy wywołań przychodzących na abonenta

X=4 – dotyczy wywołań przychodzących na grupę

Usługa dostępna także po zalogowaniu konta na DISA.

Drugi sposób aktywacji usługi:

Sposób wywołania
Hang up.jpgHash.jpg7.jpg4.jpgNumer.jpgHash.jpg
Opis usługi
Usługa dokonuje przekierowania bezwarunkowego wywołań przychodzących. W tym przypadku nie określamy rodzaju przekierowywanych rozmów. Domyślnie zawsze ustawione jest przekierowywanie wszystkich rozmów (X=0 – wszystkie).


Odwołanie przekierowania bezwarunkowego

Sposób wywołania
Hang up.jpgHash.jpg7.jpg4.jpgHash.jpg


Opis usługi
Wyłączenie przekierowania bezwarunkowego


Sprawdzenie przekierowania bezwarunkowego

Sposób wywołania


Hang up.jpgHash.jpg7.jpg4.jpgGwiazdka.png

Opis usługi
Sprawdzenie, czy jest włączone przekierowanie bezwarunkowe. Ponowne wciśnięcie Gwiazdka.png (#74**) spowoduje zmianę statusu usługi (jeśli usługa była aktywna, to ją dezaktywujemy).

Uwaga:
Jeśli na aparacie nie była aktywowana usługa np. #74, wówczas nie ma możliwości zastosowania #74** do zmiany statusu usługi. Centrala pamięta tylko ostatnio aktywowany rodzaj przekierowania (przykład: aktywujemy usługę #74, wówczas nie mamy możliwości sprawdzenia i zmiany statusu za pomocą np. #76**, istnieje jedynie możliwość sprawdzenia i zmiany statusu usługi za pomocą #74**).

Przekierowanie połączenia, gdy zajęty (#75)

Pierwszy sposób wywołania usługi

Sposób wywołania
Hang up.jpgHash.jpg7.jpg5.jpgNumer.jpgHash.jpgX.jpg Opis usługi
Usługa dokonuje przekierowania wywołań przychodzących.

Ustawiając rodzaj przekierowania, można precyzyjnie określić, jakie wywołania mają być przekierowywane po wywołaniu funkcji #75:

X=0 – wszystkie,

X=1 – tylko miejskie bezpośrednie,

X=2 – tylko wewnętrzne bezpośrednie,

X=3 – tylko miejskie awizowane.


X=0..3 – dotyczy wywołań przychodzących na abonenta

Usługa dostępna także także po zalogowaniu konta na DISA.


Drugi sposób aktywacji usługi

Sposób wywołania
Hang up.jpgHash.jpg7.jpg5.jpgNumer.jpgHash.jpg


Opis usługi

Usługa dokonuje przekierowania wywołań przychodzących. W tym przypadku nie określamy rodzaju przekierowywanych rozmów. Domyślnie zawsze ustawione jest przekierowanie wszystkich rozmów (X=0 – wszystkie

Odwołanie przekierowania połączenia, gdy zajęty

Sposób wywołania
Hang up.jpgHash.jpg7.jpg5.jpgHash.jpg


Opis usługi

Wyłączenie przekierowania, gdy zajęty.

Sprawdzenie przekierowania połączenia, gdy zajęty

Sposób wywołania
Hang up.jpgHash.jpg7.jpg5.jpgGwiazdka.png

Opis usługi

Sprawdzenie, czy jest włączone przekierowanie, gdy zajęty. Ponowne wciśnięcie Gwiazdka.png (#75**) spowoduje zmianę statusu usługi (jeśli usługa była aktywna, to ją dezaktywujemy).


Uwaga: Jeśli na aparacie nie była aktywowana usługa np. #75, wówczas nie ma możliwości zastosowania #75** do zmiany statusu usługi. Centrala pamięta tylko ostatnio aktywowany rodzaj przekierowania (przykład: aktywujemy usługę #74, wówczas nie mamy możliwości sprawdzenia i zmiany statusu za pomocą np. #76**, istnieje jedynie możliwość sprawdzenia i zmiany statusu usługi za pomocą #74**).

Przekierowanie połączenia, gdy nie odpowiada (#76)

Pierwszy sposób wywołania usługi

Sposób wywołania
Hang up.jpgHash.jpg7.jpg6.jpgNumer.jpgHash.jpgX.jpg

Opis usługi

Centrala przekierowuje wywołania na wskazany numer, gdy nie zostanie odebrane połączenie po określonej dla przekierowania liczbie dzwonków.

Ustawiając rodzaj przekierowania, można precyzyjnie określić, jakie wywołania mają być przekierowywane po wywołaniu funkcji #76:

X=0 – wszystkie,

X=1 – tylko miejskie bezpośrednie,

X=2 – tylko wewnętrzne bezpośrednie,

X=3 – tylko miejskie awizowane,

X=4 – tylko z grupy.


X=0..3 – dotyczy wywołań przychodzących na abonenta

X=4 – dotyczy wywołań przychodzących na grupę

Usługa dostępna także po zalogowaniu konta na DISA.


Drugi sposób aktywacji usługi

Sposób wywołania
Hang up.jpgHash.jpg7.jpg6.jpgNumer.jpgHash.jpg

Opis usługi

Centrala przekierowuje wywołania na wskazany numer, gdy nie zostanie odebrane połączenie po określonej dla przekierowania liczbie dzwonków. Domyślnie zawsze ustawione jest przekierowywanie wszystkich rozmów (X=0 – wszystkie).

Odwołanie przekierowania połączenia, gdy nie odpowiada

Sposób wywołania
Hang up.jpgHash.jpg7.jpg6.jpgHash.jpg

Opis usługi Wyłączenie przekierowania, gdy nie odpowiada na danym aparacie (koncie).

Sprawdzenie przekierowania połączenia, gdy nie odpowiada

Sposób wywołania
Hang up.jpgHash.jpg7.jpg6.jpgGwiazdka.png


Opis usługi


Sprawdzenie, czy jest włączone przekierowanie, gdy nie odpowiada. Ponowne wciśnięcie Gwiazdka.png (#76**) spowoduje zmianę statusu usługi (jeśli usługa była aktywna, to ją dezaktywujemy).


Uwaga:
Jeśli na aparacie nie była aktywowana usługa np. #74, wówczas nie ma możliwości zastosowania #74** do zmiany statusu usługi. Centrala pamięta tylko ostatnio aktywowany rodzaj przekierowania (przykład: aktywujemy usługę #74, wówczas nie mamy możliwości sprawdzenia i zmiany statusu za pomocą np. #76**, istnieje jedynie możliwość sprawdzenia i zmiany statusu usługi za pomocą #74**

Ustawienie liczby dzwonków, po której nastąpi przekierowanie połączenia dla usługi #76 (#71)

Sposób wywołania Hang up.jpgHash.jpg7.jpg1.pngN.jpg

Opis usługi
Ustalenie po ilu dzwonkach (n=0..9) usługa przekierowania powołana na telefonie (koncie) zostanie zrealizowana.

Usługa dostępna także po zalogowaniu konta na DISA.

Wyłączenie wszystkich przekierowań (#70)

Aktywacja uslugi

Sposób wywołania
Hang up.jpgHash.jpg7.jpg0.jpgHash.jpg

Opis usługi


Za pomocą tej usługi możemy anulować przekierowania połączeń bez względu na ich rodzaj.

Usługa dostępna także po zalogowaniu konta na DISA.

Sprawdzenie, czy wyłączono wszystkie przekierowania

Sposób wywołania
Hang up.jpgHash.jpg7.jpg0.jpgGwiazdka.png


Opis usługi


Sprawdzenie, czy dany abonent ma aktywne jakieś przekierowania rozmów. Jeśli przekierowania są aktywne, otrzyma komunikat: ”Usługa aktywna”, jeżeli nie: ”Usługa nieaktywna”.


MobilePhone #77

Pełny opis działania funkcji MobilePhone można przeczytać tu

Konfiguracja

 • Funkcja działa wyłącznie dla central MAC-6400 oraz CXS-0424
 • Numer telefonu MobilPhone skojarzony z telefonem podstawowym przypisywane jest przez Administratora w konfiguracji centrali
 • Czas po którym nastąpi zadziałanie MobilePhone ustawiany jest przez Administratora w konfiguracji centrali
 • Użytkownik telefonu podstawowego może samodzielnie włączać i wyłączać działanie MobilePhone
 • Ilość osób mogacych korzystać z funkcji MobilPhone określa wykupiona licencja. W centrali bez licencji można uruchomić MobilePhone dla jednego użytkownika.

Sposób wywołania

Hang up.jpgHash.jpg7.jpg7.jpgN.jpg

W zależności od wartości parametruN.jpg nastąpi uruchomienie MobilePhone w następujący sposób:
1) Gdy na telefonie podstawowym rozmowa nieodebrana lub gdy włączona funcja DND

2) Tylko jeśli na telefonie podstawowym rozmowa nie zostanie odebrana

3) Tylko jeśli na telefonie podstawowym włączona jest funkcja DND.
Uwaga: W przypadku uruchamiania funkcją DND telefonu MobilPhone nie jest odtwarzany standardowy ani prywatny komunikat dla DND

0) Wyłączenie funkcji MobilePhone

Usługi związane z prezentacją numeru

Chwilowy CLIR (#23)

Sposób wywołania
Hang up.jpgHash.jpg2.jpg3.pngNumer.jpg Opis usługi Usługa powoduje chwilowe zastrzeżenie prezentacji w ruchu wychodzącym na czas jednego połączenia. Mimo zastrzeżenia numeru służby specjalne (np.: policja, pogotowie) mogą go odczytywać. Usługa nie dotyczy połączeń wychodzących przez analogowe linie miejskie.

Usługa dostępna także po zalogowaniu konta na DISA.

Usługi związane z ruchem wychodzącym

Połączenie pilne (#25)

Sposób wywołania
Hang up.jpgHash.jpg2.png5.jpgNumer.jpg


Opis usługi Daje ona abonentom możliwość skorzystania ze specjalnej linii, gdy np. wszystkie standardowo dostępne są aktualnie zajęte. Przykładowo cały ruch do sieci GSM kierowany jest przez bramkę. Gdy wszystkie linie GSM bramki będą już zajęte, abonenci z uprawnieniami do połączeń pilnych będą mogli wykonywać połączenia do sieci GSM, np. przez linie ISDN. Szczegóły w każdym przypadku zależą indywidualnie od konfiguracji centrali. Usługa jest dostępna, jeśli użytkownik ma nadane w centrali uprawnienia do jej wykonywania. Usługa dostępna także po zalogowaniu konta na DISA.

Połączenie prywatne (#27)

Sposób wywołania
Hang up.jpgHash.jpg2.png7.jpgNumer.jpg


Opis usługi Funkcja połączeń prywatnych jest wykorzystywana np. do taryfikacji indywidualnej abonentów. Abonent musi mieć uprawnienia do wykonywania połączeń prywatnych. Połączenia prywatne mogą być wykonywane przez inne linie niż pozostałe połączenia i mogą być niezależnie taryfikowane w programie BillingMAN.

Usługa dostępna także po zalogowaniu konta na DISA.

Awaryjny tryb pracy centrali w ruchu wychodzącym (#80)

Sposób wywołania Hang up.jpgHash.jpg8.jpg0.jpgPIN.jpgN.jpg
Gdzie jeśli N.jpg

 • 1 - włączenie usługi
 • 0 - Wyłączenie usługi

Usługa służy do ustawienia centrali w specjalny tryb pracy w przypadku takiej awarii linii miejskich z którą centrala nie może sobie poradzić automatycznie. Może to być np. słaba jakość połączeń VoIP związana z okresowym obniżeniem jakości Internetu.
Do wywołania usługi niezbędne jest:

 • Posiadanie uprawnień do zmiany trybów pracy usługą #87
 • Znajomość PIN umożliwiającego zmianę trybów pracy usługą #87
 • Odblokowany telefon zablokowany telefon

Należy pamiętać, że po włączeniu funkcji będzie ona aktywna do jej ręcznego wyłączenia.
Po wywołaniu usługi wszyscy abonenci realizując połączenia wychodzące, uzyskują specjalną klasę dostępu dla ruchu wychodzącego dzięki czemu połączenia wychodzące będą realizowane z wykorzystaniem innych linii miejskich.
Wywołanie usługi nie wpływa na organizację ruchu przychodzącego, ani na uprawnienia abonentów.
Aby działanie usługi było prawidłowe centrala musi być odpowiednio zaprogramowana przez administratora
Sprawdzenie działania usługi
Hang up.jpgHash.jpg8.jpg0.jpgGwiazdka.png
Po wybraniu kodu sprawdzenia usługi usłyszymy komunikat centrali o treści:
"Usługa aktywna"
lub
"Usługa nieaktywna"

Usługi związane z ruchem przychodzącym

Ręczna zmiana trybu pracy (#87)

Sposób wywołania
Hang up.jpgHash.jpg8.jpg7.jpgPIN.pngNrTrybuPracy.jpgGGMM.jpg


Opis usługi

Ustawienie obowiązywania danego trybu pracy do określonej godziny. W chwili gdy minie zdefiniowana przez nas godzina, centrala przejdzie na tryb automatyczny odpowiadający tej godzinie. Ręczna zmiana trybu pracy ma wpływ na automatyczne blokowanie i odblokowywanie telefonów w zależności od ręcznie wybranego trybu pracy.

Usługa dostępna także po zalogowaniu konta na DISA.

Absolutnie ręczna zmiana trybu pracy

Sposób wywołania
Hang up.jpgHash.jpg8.jpg7.jpgPIN.pngNrTrybuPracy.jpg9.jpg9.jpg9.jpg9.jpg

Opis usługi
Ustawienie obowiązywania danego trybu pracy do momentu jego ponownej ręcznej zmiany. Absolutnie ręczna zmiana trybu pracy wpływa na automatyczne blokowanie i odblokowywanie telefonów w zależności od ręcznie wybranego trybu pracy.

Ręczna zmiana trybu pracy bez określania czasu

Sposób wywołania
Hang up.jpgHash.jpg8.jpg7.jpgPIN.pngNrTrybuPracy.jpgHash.jpg


Opis usługi

Ustawienie obowiązywania danego trybu pracy do najbliższej automatycznej zmiany trybu wynikającej z ustawień centrali. Ręczna zmiana trybu pracy bez określania czasu ma wpływ na automatyczne blokowanie i odblokowywanie telefonów w zależności od ręcznie wybranego trybu pracy.


Uwaga: Reset centrali powoduje powrót do trybu pracy, który był ustawiony przed jego wykonaniem.


Powrót do automatycznego trybu pracy

Sposób wywołania
Hang up.jpgHash.jpg8.jpg7.jpgPIN.pngHash.jpg

Opis usługi Powrót do automatycznego trybu pracy.


Sprawdzenie, czy ręczny tryb pracy jest aktywny

Sposób wywołania
Hang up.jpgHash.jpg8.jpg7.jpgGwiazdka.png

Opis usługi

Sprawdzenie, czy ręczny tryb pracy jest aktywny.

Usługa identyfikacji połączeń złośliwych – MCID (#88)

Sposób wywołania
Flash.jpgHash.jpg8.jpg8.jpg


Opis usługi

Z usługi MCID (identyfikacji połączeń złośliwych) możemy skorzystać w trakcie połączenia oraz po jego zakończeniu. Wybranie tej usługi powoduje zarejestrowanie tego połączeniaw centrali CCT-1668 oraz w centrali nadrzędnej operatora (jeżeli połączenie zostało zestawione przez łącza ISDN). Pozwala to operatorowi na identyfikację danych dotyczących niechcianych połączeń.

Poczta głosowa

Aktywacja poczty głosowej

Sposób wywołania
Hang up.jpgHash.jpg7.jpgX.jpgNumer.jpgHash.jpgX.jpg

Opis usługi
Aktywacja poczty głosowej polega na włączeniu przekierowania na numer katalogowy indywidualnej lub grupowej poczty głosowej (numery są definiowane przez administratora centrali, wartość domyślna dla poczty indywidualnej to 1000). Dla tego przekierowania można precyzyjnie określić jego rodzaj poprzez wybór jednej z sekwencji:

3 – przekieruj na pocztę, gdy abonent ma włączone DND,

4 – przekieruj na pocztę bezwarunkowo,

5 – przekieruj na pocztę, gdy abonent jest zajęty,

6 – przekieruj na pocztę, gdy abonent nie odpowiada.

a także jakie wywołania mają być przekierowane w przypadku aktywacji I sposobem (X=0..3 lub 0..4 - zakres jest zależny od rodzaju przekierowania) lub ustawienie wartości domyślnej (X=0 – przekierowywanie wszystkich wywołań) w przypadku sposobu II.

Usługa może być wywołana również z parametrami domyślnymi przez wybranie:
Hang up.jpgHash.jpg7.jpgX.jpgNumer.jpgHash.jpg

Włączenie usługi „Poczta głosowa” powoduje, że:

 • gdy abonent inicjujący wybiera numer abonenta, wówczas otrzymuje komunikat: „Tu poczta głosowa. Po sygnale zostaw wiadomość.” lub „Poczta pełna.” (jeżeli skrzynka głosowa abonenta, do którego dzwonimy, osiągnęła swoją maksymalną dopuszczalną pojemność), o ile wywoływany abonent nie ma aktywnej usługi #79,
 • jeśli abonent ma aktywną usługę #79, to gdy inicjator wybierze jego numer, usłyszy nagraną wiadomość DND, a po jej odsłuchaniu pojawi się sygnał informującyo rozpoczęciu nagrywania na pocztę głosową lub komunikat „Poczta pełna.”(w sytuacji gdy skrzynka głosowa abonenta, do którego dzwonimy, jest pełna).

Uwaga: Pojemność pojedynczej skrzynki głosowej (dopuszczalny łączny czas trwania wszystkich wiadomości jednak nie więcej niż 20 wiadomości) niezależnie od jej typu (abonenta lub publiczna) jest określana przez administratora centrali. Maksymalny czas trwania pojedynczego nagrania wynosi 30 sekund.

Uwaga: Należy pamiętać, że wiadomość DND jest współdzielona między usługą DND(Nie przeszkadzać - #22) i pocztą głosową, tzn. że jeżeli abonent ma aktywną usługę #79,to zostanie odtworzona inicjatorowi ta sama wiadomość zarówno w przypadku aktywacji usługi DND, jak i poczty głosowej.

Odsłuchiwanie wiadomości poczty głosowej

Sposób wywołania

Hang up.jpgNumer.jpgPIN.jpg


Wprowadzenie kodu PIN użytkownika po wybraniu numeru jest konieczne w sytuacji, gdy administrator centrali ustawił opcję logowania do poczty głosowej za pomocą PIN-u.

Opis usługi

Jeżeli na indywidualnej poczcie głosowej pojawi się nowa wiadomość, to abonent zostanie poinformowany o tym w następujący sposób:

 • aparat zadzwoni jeden raz,
 • na wyświetlaczu zostanie zaprezentowany numer katalogowy poczty głosowej,
 • po podniesieniu słuchawki (lub włączeniu trybu głośnomówiącego) będzie odtworzony komunikat „Nowa wiadomość”.

Jeśli na grupowej poczcie głosowej pojawi się nowa wiadomość, to na wyposażeniu,na którym przywołano usługę „Jestem tutaj” (#57 z uwzględnieniem numeru katalogowego poczty grupowej):

 • aparat zadzwoni jeden raz,
 • na wyświetlaczu zostanie zaprezentowany numer katalogowy poczty grupowej.

Aby odsłuchać wiadomość, należy po prostu zadzwonić na numer indywidualnej (domyślnie 1000) lub grupowej poczty głosowej, wprowadzić PIN po usłyszeniu krótkiego sygnału dźwiękowego, o ile jest on wymagany, a następnie postępować zgodniez poleceniami lektorki. Każda wiadomość posiada na początku i końcu sygnał dźwiękowy, aby wyraźnie określić jej ramy czasowe. Odsłuchanie wiadomości jest także możliwez innego aparatu po przywołaniu konta chwilowego (#52) lub stałego (#53).
Jeśli kod PIN zostanie trzykrotnie podany błędnie nastąpi zablokowanie możliwości wykonywania usług. Odblokowania można dokonać za pomocą usługi #999

Inne usługi

Odblokowanie zablokowanego konta abonenckiego #999

Jeśli w trakcie wykonywania usługi wymagającej podania kodu PIN, zostanie on trzykrotnie nieprawidłowo wprowadzony, wówczas zostaje zablokowana możliwość wykonywania jakichkolwiek usług wymagających podanie tego kodu. Wykonujący te usługi nie jest informowany o zadziałaniu blokady, a każdorazowa próba wykonania usługi powoduje odtworzenie komunikatu "Usługa niedostępna". Informacja o zadziałaniu blokady dostępna jest dla administratora centrali i wyświetlana w jej historii zdarzeń z podaniem z z którego telefonu trzykrotnie wprowadzony został trzykrotnie zły PIN.
Skasowanie blokady odbywa się w sposób następujący:
Hang up.jpgHash.jpg9.jpg9.jpg9.jpgPIN.jpg
Podany PIN musi być prawidłowy.
UWAGA: Trzykrotna próba odblokowania telefonu usługą #999 z podaniem nieprawidłowego PIN będzie wymagała interwencji administratora systemu, gdyż działanie usług wymagających PIN zostanie trwale zablokowane.

Stan hotelowy (#82)

Sposób wywołania
Hang up.jpgHash.jpg8.jpg2.jpgKOD hotelowy.jpg


Opis usługi

Powoduje zapisanie do bufora rozmów „Stan hotelowy” po wybraniu z telefonu kodu (maksymalnie 16 cyfr). Usługa informuje program hotelowy, współpracujący z centralą, o stanie pokoju hotelowego (np. „posprzątany”). Kod jest definiowany w programie hotelowym przez jego administratora.

Dostęp do wpisów Publicznej Książki Telefonicznejz aparatów analogowych i ISDN

Wywołanie z książki poprzez indeks


Sposób wywołania

Hang up.jpgHash.jpgGwiazdka.pngNumer.jpg


Opis usługi

Każdy wpis w Publicznej Książce Telefonicznej posiada swój indeks (przyporządkowany numer kolejny). Znajomość tych indeksów pozwala na wywoływanie numerów wpisanychdo książki z aparatów analogowych i ISDN. Indeksy wpisów można odczytać z aparatów systemowych CTS-202 lub poprosić administratora centrali o wydruk Publicznej Książki Telefonicznej.

Wejście na trzeciego

Usługa dostępna tylko z poziomu aparatów systemowych serii CTS-202
Sposób wywołania

Opis usługi
Usługa wejścia na trzeciego pozwala abonentowi (posiadającemu takie uprawnienia nadane przez administratora centrali oraz wyposażonemu w dowolny aparat systemowy serii CTS-202) na włączenie się w rozmowę dwóch innych abonentów i jeżeli zachodzi taka potrzeba rozłączenie ich połączenia. Jest to jednak możliwe pod warunkiem, że żaden z dwóch rozmawiających abonentów nie ma włączonej (przez administratora centrali) ochrony przed tą usługą.

Usługa budzenia (#28)

Aktywacja usługi

Sposób wywołania
Hang up.jpgHash.jpg2.jpg8.jpgGGMM.jpg


Opis usługi


Usługa służy do zaprogramowania dzwonienia o określonej porze z dokładnością do minuty (GG – godziny, MM - minuty). Budzik ponawia dzwonienie max. 3 razy, co 5 minut. Usługa jest dezaktywowana po 15 minutach od godziny określonej jako czas budzenia. Na wyświetlacz aparatów analogowych wysyłany jest numer własny oraz napis "Budzik". Na ekranie aparatów systemowych CTS-202 pojawia się tylko napis „Budzik”. Po odebraniu połączenia abonent słyszy komunikat "Usługa budzenia została zrealizowana". Dla abonenta, który wykonał usługę „Jestem tutaj”(#57) lub „Przywołanie konta na stałe”(#53), budzenie zrealizowane zostanie na jego aparacie macierzystym. Usługa budzenia zostanie wykonana, nawet jeżeli abonent ma włączoną usługę DND. Jeżeli abonent, u którego powinien dzwonić budzik, jest zajęty (prowadzi rozmowę),to wywołanie od budzika nastąpi po zakończeniu rozmowy.


Sprawdzenie dzwonka swojego telefonu

Sposób wywołania
Hang up.jpgHash.jpg2.png8.jpg9.jpg9.jpg9.jpg9.jpg


Opis usługi


Wybranie funkcji powoduje, że aparat oddzwoni zaraz po odłożeniu słuchawki.


Skasowanie usługi budzenia

Sposób wywołania
Hang up.jpgHash.jpg2.png8.jpgHash.jpg


Opis usługi

Funkcja służy do odwołania zaprogramowanej wcześniej usługi budzenia

Sprawdzenie stanu usługi budzenia (włącz/wyłącz)

Sposób wywołania
Hang up.jpgHash.jpg2.png8.jpgGwiazdka.png


Opis usługi

Funkcja służy do sprawdzenia stanu usługi budzenia oraz do włączenia lub wyłączenia usługi o godzinie zdefiniowanej ostatnio. Można to zrobić, wybierając dodatkowo Gwiazdka.png.

Usługa automatycznego oddzwaniania – Auto Redial

Aktywacja usługi

Sposób wywołania
Flash.jpgHash.jpg0.jpg


Opis usługi


Jeżeli abonent, do którego dzwonimy, jest zajęty, to wybranie kodu usługi spowoduje, że gdy będzie on wolny (wcześniej był sygnał zajętości), zostaniemy powiadomieni o tym dzwonieniem aparatu, a po podniesieniu słuchawki wybrany zostanie automatycznie numer abonenta, z którym chcieliśmy uzyskać połączenie. Usługa jest dostępna zarówno dla połączeń wewnętrznych, jak i miejskich.
Usługa może zostać aktywowana podczas sygnału zajętości, wołania lub na nowym połączeniu, po kolejnym podniesieniu słuchawki z widełek.


Czas aktywności usługi jest ograniczony do:

 • 90 minut w przypadku wywołań wewnętrznych,
 • 10 minut w przypadku wywołań numerów miejskich, gdy abonent docelowy jest zajęty.

UWAGA :W kolejkę można się zapisać do:

 • Abonenta centrali wyposażonego w telefon analogowy lub VoIP,
 • Abonenta centrali wyposażonego w aparat systemowy CTS,
 • Abonenta miejskiego osiąganego poprzez translację ISDN
 • Abonenta miejskiego osiąganego poprzez translację GSM.

Sprawdzenie stanu usługi

Sposób wywołania

Hang up.jpgHash.jpg0.jpgGwiazdka.png


Opis usługi
Po wybraniu kodu usługi centrala komunikatem słownym

 • Usługa aktywna

lub

 • Usługa nieaktywna

o aktualnym stanie usługi

Skasowanie usługi

Sposób wywołania
Hang up.jpgHash.jpg0.jpgHash.jpg


Opis usługi
Wybranie kodu powoduje zaprzestanie oczekiwania na zwolnienie się abonentaAuto Redial – oddzwanianie, gdy nie odbiera

Sposób wywołania Flash.jpgHash.jpg0.jpg


Opis usługi


Jeżeli abonent, do którego dzwonimy nie podnosi słuchawki, to wybranie kodu usługi spowoduje, że gdy będzie on dostępny przy aparacie (wcześniej nie odbierał połączenia), zostaniemy powiadomieni o tym dzwonieniem aparatu, a po podniesieniu słuchawki wybrany zostanie automatycznie numer abonenta, z którym chcieliśmy uzyskać połączenie. Usługa jest dostępna tylko dla połączeń wewnętrznych. Czas aktywności usługi jest ograniczony do:

 • 90 minut w przypadku wywołań wewnętrznych,
 • 60 minut w przypadku wywołań numerów miejskich.

UWAGA :

W kolejkę można się zapisać do:

 • abonenta centrali wyposażonego w telefon analogowy lub VoIP,
 • abonenta centrali wyposażonego w aparat systemowy CTS,
 • abonenta miejskiego osiąganego poprzez translację ISDN,
 • abonenta miejskiego osiąganego poprzez translację GSM.Sprawdzenie stanu usługi

Sposób wywołania

Hang up.jpgHash.jpg0.jpgGwiazdka.png


Opis usługi
Po wybraniu kodu usługi centrala komunikatem słownym

 • Usługa aktywna

lub

 • Usługa nieaktywna

o aktualnym stanie usługi


Skasowanie usługi

Sposób wywołania
Hang up.jpgHash.jpg0.jpgHash.jpg


Opis usługi
Wybranie kodu powoduje zaprzestanie oczekiwania na zwolnienie się abonentaAuto Redial – oddzwanianie, gdy wszystkie linie są zajęte

Sposób wywołania Flash.jpgHash.jpg0.jpg

Opis usługi Jeżeli wszystkie linie w naszej centrali są obecnie zajęte, gdy chcemy wykonać połączenie, to wybranie kodu usługi spowoduje, że gdy zwolni się linia w centrali, zostaniemy o tym powiadomieni dzwonieniem aparatu. Po podniesieniu słuchawki zostanie wybrany ponownie żądany numer.


Czas aktywności usługi jest ograniczony do:

 • 30 minut w przypadku zajętości linii centrali.

UWAGA :W kolejkę można się zapisać do dowolnej zajętej translacji w centrali.Podniesienie słuchawki i wybranie:

Sprawdzenie stanu usługi

Sposób wywołania

Hang up.jpgHash.jpg0.jpgGwiazdka.png


Opis usługi
Po wybraniu kodu usługi centrala komunikatem słownym

 • Usługa aktywna

lub

 • Usługa nieaktywna

o aktualnym stanie usługi

Skasowanie usługi

Sposób wywołania
Hang up.jpgHash.jpg0.jpgHash.jpg


Opis usługi
Wybranie kodu powoduje zaprzestanie oczekiwania na zwolnienie się abonenta

Callback

Usługa Callback nie posiada żadnego kodu do jej wykonania.
Działanie usługi polega na zamówieniu połączenia z centralą, a po jego otrzymaniu umożliwienie dalszego wybierania numeru za pośrednictwem centrali.
Funkcja powiązana jest z usługą MobilePhone, i jej działanie jest zależne częściowo od konfiguracji MobilePhone przez administratora systemu.
Szczegółowy opis działania usługi Callback można przeczytać klikając Tutaj

Zestawienie usług dostępnych na DISA

Wszystkie wymienione wcześniej usługi dostępne są w trybie połączeń wewnętrznych, natomiast niektóre z usług dostępne są również po zalogowaniu konta na DISA. Poniżej zestawienie tych usług:


#21 – Blokada telefonu

#22 – Nie przeszkadzać (DND)

#23 – Chwilowy CLIR

#25 – Połączenie pilne

#27 – Połączenie prywatne

#35 – Pilny dzwonek w grupie PickUp

#52 – Konto chwilowe

#7x – Przenoszenie połączeń

#77 - MobilePhone

#79 – Prywatna wiadomość DND

#87 – Zmiana trybu pracy

#92 – Nagrywanie i kasowanie zapowiedzi słownej

#999- odblokowanie zablokowanego konta abonenckiego


Uwaga: Proszę zauważyć, że zwykle przy wybieraniu na DISA, wybranie * powoduje powrót do ponownego wybierania. Ze względu na dostępność usług, również na DISA, działanie *, zmienia się po wybraniu usługi. Na przykład po wybraniu usługi #76 działanie * jako ponowny wybór numeru zostanie zablokowane i * jest kontynuacją usługi.